UBND tỉnh Bình phước ban hành Kế hoạch Công tác tư pháp năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Thứ tư - 30/12/2020 15:09 949
Thực hiện Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2021, ngày 25/12/2012 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 322/KH-UBND về công tác tư pháp năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
        Kế hoạch ban hành nhằm tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh một cách thống nhất, đồng bộ, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành về công tác tư pháp. Cụ thể hoá các nhiệm vụ về công tác tư pháp năm 2021 của Bộ Tư pháp, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh bằng các hoạt động và tiêu chí cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và đặc điểm tình hình của tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021.
      Bên cạnh đó Kế hoạch yêu cầu việc triển khai các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021 phải được thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực công tác tư pháp; bám sát các nhiệm vụ của ngành Tư pháp đã được Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao. Phát huy tính chủ động, tăng cường sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021 để đạt được kết quả cao nhất; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.
Kế hoạch đề ra các nội dung cần thực hiện trong năm 2021, bao gồm:
- Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); quản  lý  nhà  nước  về  pháp  chế;  hỗ  trợ  pháp  lý  cho  doanh nghiệp;
- Công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ;
- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật;
- Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường Nhà nước;
- Công tác bổ trợ tư pháp;
- Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;
- Công tác xây dựng ngành; đào tạo, bồi dưỡng;
- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng;
           Trong phần tổ chức thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nội dung Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết công tác tư pháp trên địa tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp; đồng thời lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong công tác triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch; Xây dựng và cụ thể hóa Kế hoạch để tổ chức và thực hiện một cách có hiệu quả tại đơn vị. Tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch và báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.
          Các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2021 trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ công tác được giao. Chủ động củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác pháp chế của cơ quan, ban, ngành; đội ngũ công chức Tư pháp cấp huyện, cấp xã, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng; tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ này, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao.  Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện của ngành, địa phương về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định./.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Xuân

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây