Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Sở Tư pháp

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 453/TB-STP 03/12/2019 V/v ghi tên bà Vũ Thị Ngọc Trâm vào danh sách đề nghị Bộ Tư pháp cho tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng
2 1067/STp-GD&BTTP 02/12/2019 V/v một số nội dung báo Tiền Phong phản ánh
3 1041/STP-GD&BTTP 25/11/2019 V/v Cung cấp thông tin về đăng ký hành nghề của CCV Hà Thanh Hải, Hà Minh Trí, Nguyễn Đức Hoàng, Lê Văn Rắc
4 1039/STP-GD&BTTP 25/11/2019 V/v Cung cấp thông tin về đăng ký hành nghề của CCV Lương Ngọc Lan
5 137/QĐ-STP 20/11/2019 V/v chấm dứt tập sự hành nghề công chứng đối với ông Nguyễn Đoàn Nhị Sơn, ông Phạm Quốc Cường
6 134/QĐ-TP 15/11/2019 V/v chấm dứt tập sự hành nghề công chứng đối với ông Nguyễn Đức Trọng
7 983/STp-GD&BTTP 13/11/2019 V/v cung cấp thông tin về đăng ký hành nghề của CCV Trần Nhi Quỳnh Trang
8 982/STP-GD&BTTP 13/11/2019 V/v cung cấp thông tin về đăng ký hành nghề của CCV Tô Mạnh Hùng và CCV Bùi văn Nghị
9 913/STP-GD&BTTP 24/10/2019 V/v dự họp theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh
10 132/QĐ-STP 31/10/2019 V/v Cấp thẻ cho Công chứng viên Trương Nguyễn Minh Thư
11 931/STP-HCTP 31/10/2019 Quán triệt thực hiện Công văn số 543 của Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp
12 935/STP-GD&BTTP 31/10/2019 V/v yêu cầu báo cáo năm việc nhận việc nhận và hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng
13 878/STP-GD&BTTP 15/10/2019 V/v báo cáo tình hình liên quan đến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2912/UBND-NC
14 223/BC-STP 29/10/2019 Báo cáo Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách Tư pháp tháng 10 năm 2019
15 926/STP-GD&BTTP 29/10/2019 V/v báo cáo kết quả thực hiện Công văn số 3089/UBND-NC ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh
16 895/STP-GD&BTTP 16/10/2019 Tăng cường trách nhiệm nghề nghiệp, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm của người yêu cầu công chứng
17 109/QĐ-STP 15/08/2019 Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tư pháp chủ trì soạn thảo
18 789/STP-GD&BTTP 23/09/2019 V/v chấm dứt hành vi vi phạm quy định của Luật Công chứng
19 773/STP-GD&BTTP 17/09/2019 Gửi các tổ chức hành nghề công chứng
20 769/GM-STP 17/09/2019 Giấy mời ông Danh Út - Trưởng VPCC Danh Út
21 614/KL-STP 30/07/2019 Thông báo kết luận giao ban tháng 7 năm 2019 của Giám đốc Sở tư pháp
22 455/KL-STP 19/06/2019 Thông báo ý kiến KL của giám đốc Sở Tư pháp tại cuộc họp ngày 18/6/2019
23 90/QĐ-STP 19/06/2019 Quyết định Ban hành Quy trình giải quyết công việc nội bộ của Sở Tư pháp
24 77/QĐ-STP 19/06/2019 Quyết định phân công nhiệm vụ Ban Lãnh đạo Sở Tư pháp
25 76/QĐ-STP 19/06/2019 Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Sở Tư pháp
26 75/QĐ-STP 19/06/2019 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp
27 746/QĐ-UBND 11/04/2018 Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật
28 745/QĐ-UBND 11/04/2018 Quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
29 49/BC-STP 25/03/2019 Báo cáo công tác cải cách tư pháp quý I năm 2019 phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019
30 41/QĐ-STP 05/03/2019 Quyết định phê duyệt danh sách nâng bậc lương TTH năm 2019 cho công chức, viên chức của Sở Tư pháp
31 18/KH-STP 13/03/2019 Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2019
32 17/KH-STP 13/03/2019 Thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách Tư pháp năm 2019
33 11/2019/QĐ-UBND 31/01/2019 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước
34 01/KH-STP 02/01/2019 Kế hoạch công tác năm 2019 của Sở Tư pháp
35 02/QĐ-STP 05/01/2019 V/v công bố danh sách tổ chức đấu giá tài sản và danh sách đấu giá viên đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Phước tỉnh đến ngày 30/12/2018
36 01/QĐ-STP 02/01/2019 Quyết định Về việc ủy quyền ký văn bản đăng ký vi bằng
37 190/QĐ-STP 03/12/2018 Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra Sở Tư pháp
38 150/QĐ-STP 24/09/2018 Quyết định về việc thành lập Tổ xét duyệt Hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Phước
39 101/QĐ-STP 14/08/2015 Quyết định số 101/QĐ-STP ngày 14/8/2015, Quyết định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở
40 19/2015/QĐ-UBND 14/07/2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước
41 154/QĐ-STP 27/11/2017 Quyết định số 154/QĐ-STP ngày 27/11/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Giám đốc Sở Tư pháp
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây