Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Sở Tư pháp

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 109/QĐ-STP 15/08/2019 Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tư pháp chủ trì soạn thảo
2 789/STP-GD&BTTP 23/09/2019 V/v chấm dứt hành vi vi phạm quy định của Luật Công chứng
3 773/STP-GD&BTTP 17/09/2019 Gửi các tổ chức hành nghề công chứng
4 769/GM-STP 17/09/2019 Giấy mời ông Danh Út - Trưởng VPCC Danh Út
5 614/KL-STP 30/07/2019 Thông báo kết luận giao ban tháng 7 năm 2019 của Giám đốc Sở tư pháp
6 455/KL-STP 19/06/2019 Thông báo ý kiến KL của giám đốc Sở Tư pháp tại cuộc họp ngày 18/6/2019
7 90/QĐ-STP 19/06/2019 Quyết định Ban hành Quy trình giải quyết công việc nội bộ của Sở Tư pháp
8 77/QĐ-STP 19/06/2019 Quyết định phân công nhiệm vụ Ban Lãnh đạo Sở Tư pháp
9 76/QĐ-STP 19/06/2019 Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Sở Tư pháp
10 75/QĐ-STP 19/06/2019 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp
11 746/QĐ-UBND 11/04/2018 Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật
12 745/QĐ-UBND 11/04/2018 Quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
13 49/BC-STP 25/03/2019 Báo cáo công tác cải cách tư pháp quý I năm 2019 phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019
14 41/QĐ-STP 05/03/2019 Quyết định phê duyệt danh sách nâng bậc lương TTH năm 2019 cho công chức, viên chức của Sở Tư pháp
15 18/KH-STP 13/03/2019 Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2019
16 17/KH-STP 13/03/2019 Thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách Tư pháp năm 2019
17 11/2019/QĐ-UBND 31/01/2019 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước
18 01/KH-STP 02/01/2019 Kế hoạch công tác năm 2019 của Sở Tư pháp
19 02/QĐ-STP 05/01/2019 V/v công bố danh sách tổ chức đấu giá tài sản và danh sách đấu giá viên đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Phước tỉnh đến ngày 30/12/2018
20 01/QĐ-STP 02/01/2019 Quyết định Về việc ủy quyền ký văn bản đăng ký vi bằng
21 190/QĐ-STP 03/12/2018 Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra Sở Tư pháp
22 150/QĐ-STP 24/09/2018 Quyết định về việc thành lập Tổ xét duyệt Hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Phước
23 101/QĐ-STP 14/08/2015 Quyết định số 101/QĐ-STP ngày 14/8/2015, Quyết định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở
24 19/2015/QĐ-UBND 14/07/2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước
25 154/QĐ-STP 27/11/2017 Quyết định số 154/QĐ-STP ngày 27/11/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Giám đốc Sở Tư pháp
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây