Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Sở Tư pháp

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 12/KH-STP 21/02/2020 Kế hoạch Công tác năm 2020 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước
2 14/KH-STP 21/02/2020 Triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-cP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ
3 112/STP-GD&BTTP 18/02/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ
4 108/STP-GD&BTTP 17/02/2020 V/v Cung cấp thông tin về đăng ký hành nghề của CCV Lê Thị Thơm
5 107/STP-GD&BTTP 17/02/2020 V/v Cung cấp thông tin về đăng ký hành nghề của CCV Lê Hoài Thanh
6 74/STP-GDBTTP 06/02/2020 V/v cung cấp thông tin về Công chứng viên Phạm Thị Viên
7 11/KH-STP 14/02/2020 Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về công chứng đối với một số tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2020
8 09/KH-STP 13/02/2020 Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với một số tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2020
9 08/KH-STP 13/02/2020 Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về luật sư đối với một số tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2020
10 169/QĐ-STP 23/12/2019 QĐ V/v ghi tên ông Hoàng Minh Quang vào danh sách người hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Phước
11 158/QDD-STP 18/12/2019 Về việc phân công nhiệm vụ của Ban Lãnh đạo Sở Tư pháp
12 1115/KL-STP 16/12/2019 Kết luận của Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp tại cuộc họp ngày 12/12/2019
13 144/QĐ-STP 12/12/2019 Quyết định Công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2019
14 1098/STP-GD&BTTP 09/12/2019 Vv dự họp theo chỉ đạo của UBND tỉnh
15 453/TB-STP 03/12/2019 V/v ghi tên bà Vũ Thị Ngọc Trâm vào danh sách đề nghị Bộ Tư pháp cho tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng
16 471/TB-STP 12/12/2019 V/v Triệu tập thí sinh tham dự vòng 1 kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Trợ giúp viên pháp lý từ hạng III lên hạng II
17 1041/STP-GD&BTTP 25/11/2019 V/v Cung cấp thông tin về đăng ký hành nghề của CCV Hà Thanh Hải, Hà Minh Trí, Nguyễn Đức Hoàng, Lê Văn Rắc
18 1039/STP-GD&BTTP 25/11/2019 V/v Cung cấp thông tin về đăng ký hành nghề của CCV Lương Ngọc Lan
19 137/QĐ-STP 20/11/2019 V/v chấm dứt tập sự hành nghề công chứng đối với ông Nguyễn Đoàn Nhị Sơn, ông Phạm Quốc Cường
20 134/QĐ-TP 15/11/2019 V/v chấm dứt tập sự hành nghề công chứng đối với ông Nguyễn Đức Trọng
21 983/STp-GD&BTTP 13/11/2019 V/v cung cấp thông tin về đăng ký hành nghề của CCV Trần Nhi Quỳnh Trang
22 982/STP-GD&BTTP 13/11/2019 V/v cung cấp thông tin về đăng ký hành nghề của CCV Tô Mạnh Hùng và CCV Bùi văn Nghị
23 913/STP-GD&BTTP 24/10/2019 V/v dự họp theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh
24 132/QĐ-STP 31/10/2019 V/v Cấp thẻ cho Công chứng viên Trương Nguyễn Minh Thư
25 931/STP-HCTP 31/10/2019 Quán triệt thực hiện Công văn số 543 của Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp
26 935/STP-GD&BTTP 31/10/2019 V/v yêu cầu báo cáo năm việc nhận việc nhận và hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng
27 878/STP-GD&BTTP 15/10/2019 V/v báo cáo tình hình liên quan đến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2912/UBND-NC
28 223/BC-STP 29/10/2019 Báo cáo Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách Tư pháp tháng 10 năm 2019
29 926/STP-GD&BTTP 29/10/2019 V/v báo cáo kết quả thực hiện Công văn số 3089/UBND-NC ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh
30 895/STP-GD&BTTP 16/10/2019 Tăng cường trách nhiệm nghề nghiệp, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm của người yêu cầu công chứng
31 109/QĐ-STP 15/08/2019 Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tư pháp chủ trì soạn thảo
32 789/STP-GD&BTTP 23/09/2019 V/v chấm dứt hành vi vi phạm quy định của Luật Công chứng
33 773/STP-GD&BTTP 17/09/2019 Gửi các tổ chức hành nghề công chứng
34 769/GM-STP 17/09/2019 Giấy mời ông Danh Út - Trưởng VPCC Danh Út
35 614/KL-STP 30/07/2019 Thông báo kết luận giao ban tháng 7 năm 2019 của Giám đốc Sở tư pháp
36 455/KL-STP 19/06/2019 Thông báo ý kiến KL của giám đốc Sở Tư pháp tại cuộc họp ngày 18/6/2019
37 90/QĐ-STP 19/06/2019 Quyết định Ban hành Quy trình giải quyết công việc nội bộ của Sở Tư pháp
38 77/QĐ-STP 19/06/2019 Quyết định phân công nhiệm vụ Ban Lãnh đạo Sở Tư pháp
39 76/QĐ-STP 19/06/2019 Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Sở Tư pháp
40 75/QĐ-STP 19/06/2019 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp
41 746/QĐ-UBND 11/04/2018 Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật
42 745/QĐ-UBND 11/04/2018 Quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
43 49/BC-STP 25/03/2019 Báo cáo công tác cải cách tư pháp quý I năm 2019 phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019
44 41/QĐ-STP 05/03/2019 Quyết định phê duyệt danh sách nâng bậc lương TTH năm 2019 cho công chức, viên chức của Sở Tư pháp
45 18/KH-STP 13/03/2019 Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2019
46 17/KH-STP 13/03/2019 Thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách Tư pháp năm 2019
47 11/2019/QĐ-UBND 31/01/2019 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước
48 01/KH-STP 02/01/2019 Kế hoạch công tác năm 2019 của Sở Tư pháp
49 02/QĐ-STP 05/01/2019 V/v công bố danh sách tổ chức đấu giá tài sản và danh sách đấu giá viên đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Phước tỉnh đến ngày 30/12/2018
50 01/QĐ-STP 02/01/2019 Quyết định Về việc ủy quyền ký văn bản đăng ký vi bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây