Triển khai công tác cải cách tư pháp năm 2023

Triển khai công tác cải cách tư pháp năm 2023

 •   20/09/2023 03:03:32 PM
 •   Đã xem: 422
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch triển khai công tác năm 2023 của Sở Tư pháp

Kế hoạch triển khai công tác năm 2023 của Sở Tư pháp

 •   17/01/2023 02:40:03 PM
 •   Đã xem: 1351
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh về công tác tư pháp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Ngày 11/01/2023, Giám đốc Sở Tư phá đã ký ban hành Kế hoạch số 02/KH-STP về việc triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2023 của Sở Tư pháp.
Công bố, phổ biến thông tin thống kê năm 2021 ngành Tư pháp

Công bố, phổ biến thông tin thống kê năm 2021 ngành Tư pháp

 •   12/09/2022 09:33:30 AM
 •   Đã xem: 905
 •   Phản hồi: 0
Phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Ngành Tư pháp Bình Phước đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022

Phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Ngành Tư pháp Bình Phước đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022

 •   30/08/2022 02:20:37 PM
 •   Đã xem: 1166
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/4/2022, Giám đốc Sở Tư pháp ký ban hành Kế hoạch Phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Ngành Tư pháp Bình Phước đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, vượt khó,thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022. Phong trào thi đua theo chuyên đề được phát động với chủ đề “Ngành Tư pháp Bình Phước đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau :
Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2022 của Sở Tư pháp

Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2022 của Sở Tư pháp

 •   11/01/2022 02:26:52 PM
 •   Đã xem: 1858
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch Công tác tư pháp năm 2021 trên đại bàn tỉnh Bình Phước

Kế hoạch Công tác tư pháp năm 2021 trên đại bàn tỉnh Bình Phước

 •   22/03/2021 02:47:53 PM
 •   Đã xem: 959
 •   Phản hồi: 0
Bình Phước ban hành Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Bình Phước ban hành Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 •   05/08/2019 09:35:41 AM
 •   Đã xem: 2609
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 28/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”.....
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 

 •   27/03/2019 09:49:02 AM
 •   Đã xem: 2842
 •   Phản hồi: 0
Mục tiêu chính mà Chương trình hướng tới trong năm 2019 là thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Kế hoạch Công tác năm 2019 của Sở Tư pháp

Kế hoạch Công tác năm 2019 của Sở Tư pháp

 •   06/03/2019 02:27:59 PM
 •   Đã xem: 4358
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 01/KH-STP ngày 02/01/2019 của Sở Tư pháp về Kế hoạch công tác năm 2019 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước
Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây