Công tác pháp chế

Bình Phước: Kiểm tra liên ngành về áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú

Bình Phước: Kiểm tra liên ngành về áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú

 •   21/11/2019 02:58:07 PM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh về kiểm tra liên ngành về áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh (viết tắt là Kế hoạch số 223/KH-UBND).
Bình Phước: Kiểm tra liên ngành về áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại UBND huyện Phú Riềng

Bình Phước: Kiểm tra liên ngành về áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại UBND huyện Phú Riềng

 •   08/11/2019 09:15:14 AM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh về kiểm tra liên ngành về áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Quyết định số công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp

Quyết định số công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp

 •   28/02/2019 04:06:55 PM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
Về việc tiếp nhận và trả kết quả tại TT.HCC tiếp nhận và thực hiện tại Sở Tư pháp, tại phòng , Trung tâm thuộc Sở, tại phòng Tư pháp các huyện, Văn phòng Công chứng, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp
KT VPHC3

Kết quả việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2018

 •   11/10/2018 10:10:00 AM
 •   Đã xem: 1038
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh về kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2018 (viết tắt là Kế hoạch số 150/KH-UBND).
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ

 •   20/09/2018 02:05:21 PM
 •   Đã xem: 470
 •   Phản hồi: 0
Kết quả công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Kết quả công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 •   14/09/2018 10:14:21 AM
 •   Đã xem: 2010
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh về kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (niên độ kiểm tra được tính từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2017).
Bình Phước ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng trên địa bàn tỉnh năm 2018

Bình Phước ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng trên địa bàn tỉnh năm 2018

 •   14/09/2018 08:38:31 AM
 •   Đã xem: 220
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh về theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây