Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2021

Thứ tư - 27/01/2021 13:56

I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
Trồng trọt: Tiến độ gieo trồng vụ Đông Xuân toàn tỉnh ước thực hiện được 2.396 ha, giảm 0,05% (-2 ha) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: cây lúa 1.182 ha, tăng 1,2% (+14 ha) so với cùng kỳ năm trước; cây bắp 94 ha, giảm 23,84% (-29 ha); khoai lang 8 ha, giảm 8,04% so cùng kỳ; khoai mỳ 398 ha, tăng 18,1% (+61 ha); rau các loại 539 ha, tăng 9,69% (+47 ha).


Chăn nuôi: tình hình chăn nuôi trong tháng 01/2021 nhìn chung khá ổn định. Số lượng gia súc, gia cầm ước tháng 01/2021 gồm có: đàn trâu: 13.260 con, tăng 10,28% so cùng kỳ; đàn bò: 39.418 con, tăng 6,02% so cùng kỳ; đàn heo: 1.070.000 con, tăng 22,88% so cùng kỳ; đàn gia cầm: 7.556 ngàn con, tăng 9,06% so cùng kỳ.
Lâm nghiệp: trong tháng 01 toàn tỉnh ước tính khai thác được 850 m3 gỗ, so với cùng kỳ giảm 7,61% (-70 m3). Lượng củi khai thác trong tháng ước đạt 90 Ste, so với cùng kỳ giảm 10% (-10 Ste).
Thủy sản: tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì ổn định. Trong tháng sản lượng thủy sản ước thực hiện 393 tấn, so cùng kỳ tăng 1,03% (tăng 4 tấn), trong đó: khai thác thủy sản nội địa 32 tấn, so cùng kỳ tăng 6,67% (tăng 2 tấn); sản lượng thủy sản nuôi trồng 361 tấn, so cùng kỳ tăng 0,56% (tăng 2 tấn).
2. Sản xuất công nghiệp: nhìn chung tình hình sản xuất công nghiệp tháng 01/2021 tăng hơn so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 01/2021 ước đạt 100,64% (tăng 0,64%) so với tháng trước và 118,94% (tăng 18,94%) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: ngành công nghiệp khai khoáng giảm 6,73% so với tháng trước, tăng 2,85% so với cùng kỳ năm trước; tương ứng: ngành công nghiệp chế biến tăng 0,55%, tăng 19,77%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 5,50%, tăng 7,88%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,92%, tăng 3,44%.
KTXH T11 2020 CN

Tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp tăng không nhiều, chỉ số tháng 01 năm 2021 tăng 0,02% so với tháng trước, giảm 3,42% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 01 năm 2021 tăng 1,16% so với tháng trước, tăng 76,39% so với cùng kỳ.
3. Bán lẻ hàng hóa, hoạt động của các ngành dịch vụ
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng
Nhìn chung tình hình kinh doanh buôn bán và dịch vụ của các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh Bình Phước ổn định, tăng so với tháng trước và cùng kỳ, tuy nhiên ngành dịch vụ du lịch lữ hành vẫn giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 01/2021 ước tính đạt 4.344,21 tỷ đồng, tăng 0,36% so với tháng trước, tăng 19,68% so với cùng kỳ.  Xét theo ngành hoạt động: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 3.871,45 tỷ đồng, tăng 21,03% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 19,96 tỷ đồng, tăng 13,32% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 452,27 tỷ đồng, tăng 5,15% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch đạt 0,52 tỷ đồng, giảm 9,94% so cùng kỳ.

Giao thông vận tải
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trong tháng 01/2021 ước đạt 186,70 tỷ đồng, tăng 2,62% so với tháng trước, giảm 4,09% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vận tải hành khách đạt 115,60 tỷ đồng, tăng 3,82% so với tháng trước, giảm 7,59% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đạt 68,24 tỷ đồng, tăng 0,44%, tăng 2,25%. 
Vận tải hành khách tháng 01/2021 ước thực hiện 1.115,17 ngàn HK và 136.596,15 ngàn HK.km; so với cùng kỳ năm trước giảm 7,5% về vận chuyển, giảm 7,4% về luân chuyển. 
Vận tải hàng hoá tháng 01/2021 ước thực hiện được 300,38 ngàn tấn và 20.741,71 ngàn T.km; so với cùng kỳ năm trước tăng 2,79% về vận chuyển, tăng 2,42% về luân chuyển.
II. KIỀM CHẾ LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ  
1. Chỉ số giá:
Tình hình giá cả thị trường tháng 01/2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước có biến động tăng nhẹ lên so với tháng trước. Do việc điều chỉnh giá xăng dầu và tăng giá gas trong tháng cũng tác động phần nào đến chỉ số chung (CPI) của tháng 01/2021 so với tháng 12/2020. Chỉ số giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng (CPI) tháng 01 năm 2021 tăng 0,48% so với tháng trước, giảm 0,54% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vàng và đôla Mỹ: Chỉ số giá vàng tháng 01/2021 tăng 2,34% so với tháng trước, tăng 26,06% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tăng so với tháng trước là do triển vọng các gói kích thích kinh tế của Mỹ. Chỉ số Đô la Mỹ tháng 01/2021 giảm 0,28% so với tháng trước và giảm 0,05% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân đồng USD giảm là do sự trao đổi mua bán trên thị trường cũng như trên thế giới giảm làm cho giá USD trong nước và trong tỉnh giảm so với tháng trước.​​​​​​​
2. Đầu tư, xây dựng: Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 01/2021 ước thực hiện 160,6 tỷ đồng, tăng 77,45% so cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước thực hiện 121,5 tỷ đồng (+92,82%), chiếm 75,65%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 39,1 tỷ đồng (+42,18%), chiếm 24,34%. ​​​​​​​
III. BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA VÀ CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI KHÁC
1. Lao động, việc làm và đời sống dân cư
Công tác lao động - việc làm: Trong tháng 01/2021, toàn tỉnh đã tư vấn, giới thiệu nghề và việc làm cho 906 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 671 lao động; hỗ trợ học nghề cho 11 lao động.
Đời sống dân cư: đời sống dân cư vẫn ổn định, trong tháng không xảy ra đói giáp hạt trên địa bàn tỉnh, tình hình xóa đói giảm nghèo được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thường xuyên quan tâm đúng mức bằng các hình thức giúp đỡ những hộ gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống vươn lên thoát nghèo như hỗ trợ vốn sản xuất, giải quyết việc làm.
2. Công tác an sinh xã hội
Tham mưu UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách người có công trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021.
Phục vụ Lễ viếng, lễ an táng 58 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại ấp K54, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh quản lý và nuôi dưỡng tập trung 51 đối tượng (13 trẻ mồ côi, 17 người khuyết tật, 14 người tâm thần, 07 người cao tuổi); Trong tháng đã khám cho 32 lượt và 313 ngày điều trị cho 21 người.​​​​​​​
Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh hiện tiếp nhận 31 đối tượng nghiện ma túy; giải quyết tái hoà nhập cộng đồng 21 học viên; khám và điều trị bệnh cho 2.168 lượt học viên; hiện đang quản lý và chữa bệnh 335 đối tượng.​​​​​​​
3. Giáo dục, đào tạo: hoàn thành công tác tổ chức kiểm tra học kỳ và sơ kết học kỳ I; các đơn vị trực thuộc, các Phòng rút kinh nghiệm việc thực hiện chuyên môn học kì 1 và tiến hành kế hoạch dạy học theo chương trình học kì 2 năm học 2020-2021.
4. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo tốt việc trực và điều trị bệnh; công tác mạng lưới y tế, đào tạo cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục thực hiện theo quy định. Triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, nhất là dịch Viêm hô hấp do chủng mới Covid-19, sốt rét, sốt xuất huyết… An toàn vệ sinh thực phẩm cơ bản đảm bảo, không có vụ ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra.
5. Hoạt động văn hóa, thể thao
Công tác tuyên truyền: Toàn ngành tập trung tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Kết quả, thực hiện được 1.100m băng rôn, 4.250m2 panô, 2.446m2 panơ, treo hơn 3.600 lượt cờ các loại; phối hợp tổ chức 01 với 300 hình ảnh về công đồng ASEAN; viết tin bài đăng trên trang Web, tạp chí của ngành và của các đơn vị.
Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc: Trong tháng, các bảo tàng, di tích, nhà truyền thống đón tiếp 37 đoàn với hơn 6.683 lượt khách tham quan (Trong đó di tích Tà Thiết tiếp đón được 5 đoàn với 1.733 lượt khách tham quan).
Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động quần chúng: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc đã tổ chức biểu diễn nghệ thuật và tuyên truyền lưu động phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa phương được 11 buổi thu hút khoảng 13.850 lượt khán giả. Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tổ chức được 32 buổi, thu hút hơn 6.000 lượt người xem.
Hoạt động thư viện: Trong tháng, thư viện cấp 9 thẻ thư viện (cấp mới 5 thẻ và 4 thẻ gia hạn); phục vụ được 233.297 lượt bạn đọc; tổng số lượt sách, báo luân chuyển 6.776 lượt.
Thể dục thể thao: Trong tháng, các đội tuyển thể thao tỉnh tham dự 02 giải thể thao toàn quốc và khu vực, kết quả đạt 04 HCV, 03 HCB, 02 HCĐ; hỗ trợ 56 lượt trọng tài làm nhiệm vụ tại các giải thể thao, hội thao.​​​​​​​
Hoạt động du lịch: Tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm, quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch và ẩm thực đặc trưng các địa phương vùng Đông Nam Bộ trong chuỗi hoạt động chào mừng ngày giải phóng Phước Long và giải việt dã Bà Rá. Hoạt động du lịch với lượt khách tham quan đạt: 865.315 lượt khách; doanh thu đạt 40,2 tỷ đồng.​​​​​​​
6. Tai nạn giao thông: Trong tháng 01/2021, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 16 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 01 vụ va chạm giao thông, làm 13 người chết, 6 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tháng 01/2021 giảm 22,73%; số người chết giảm 7,15%; số người bị thương giảm 70%.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 5.844 trường hợp vi phạm TTATGT. Số tiền nộp kho bạc nhà nước 7,5 tỷ đồng.
7. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường: Trong tháng, trên địa bàn trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 02 vụ cháy, thiệt hại do cháy khoảng 48 triệu đồng và 01 người bị thương. Các cơ quan chức năng đã phát hiện 28 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 15 vụ vi phạm với số tiền xử phạt 32 triệu đồng.


 
   

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới ban hành

Quyết định vv cấp Thẻ thừa phát lại cho bà Trần Thị Ánh Nguyệt

Quyết định vv cấp Thẻ thừa phát lại cho bà Trần Thị Ánh Nguyệt

Ngày ban hành: 22/07/2021

cài đặt, sử dụng Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử

cài đặt, sử dụng Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử

Ngày ban hành: 22/07/2021

Quyết định V/v cấp Thẻ thừa phát lại cho ông Lê Quốc Ninh

Quyết định V/v cấp Thẻ thừa phát lại cho ông Lê Quốc Ninh

Ngày ban hành: 21/07/2021

Chấn chỉnh việc triển khai thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên đúng hướng dẫn kỹ thuật

Chấn chỉnh việc triển khai thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên đúng hướng dẫn kỹ thuật

Ngày ban hành: 20/07/2021

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19

Ngày ban hành: 20/07/2021

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh BP

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh BP

Ngày ban hành: 18/07/2021

Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 07/07/2021

Xét nghiệm Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định cho Đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GDĐT

Xét nghiệm Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định cho Đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GDĐT

Ngày ban hành: 01/07/2021

Phản hồi đề nghị từ Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan

Phản hồi đề nghị từ Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan

Ngày ban hành: 29/06/2021

Hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARSCoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARSCoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ngày ban hành: 29/06/2021

Khẩn trương tăng cường các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh

Khẩn trương tăng cường các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 29/06/2021

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 16/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 16/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Thực hiện kết quả Đàm phán giá đối với 4 thuốc Biệt dược gốc

Thực hiện kết quả Đàm phán giá đối với 4 thuốc Biệt dược gốc

Ngày ban hành: 21/06/2021

Tìm người có tiếp xúc với ca dương tính với SARS - CoV-2 tại Khu Mường Định, Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Tìm người có tiếp xúc với ca dương tính với SARS - CoV-2 tại Khu Mường Định, Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 22/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 22/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

TB kết luận của của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban kế quả thực hiện tháng 2,3/2021, phương hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 04/2021

TB kết luận của của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban kế quả thực hiện tháng 2,3/2021, phương hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 04/2021

Ngày ban hành: 15/06/2021

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 15/06/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Ngày ban hành: 11/06/2021

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 10/06/2021

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Ngày ban hành: 10/06/2021

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

Ngày ban hành: 10/06/2021

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

Ngày ban hành: 08/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Ngày ban hành: 04/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

Ngày ban hành: 04/06/2021

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 02/06/2021

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Ngày ban hành: 01/06/2021

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Ngày ban hành: 01/06/2021

Hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19

Hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 26/05/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Hải Dương ngày 21/5/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Hải Dương ngày 21/5/2021

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung theo quy định tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung theo quy định tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Thông báo danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Thông báo chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 26/05/2021

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19

Ngày ban hành: 26/05/2021

V/v thực hiện việc kiểm tra thực thi công vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

V/v thực hiện việc kiểm tra thực thi công vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 26/05/2021

V/v triển khai, thực hiện hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 31/5/2021

V/v triển khai, thực hiện hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 31/5/2021

Ngày ban hành: 25/05/2021

V/v phát động tham gia Cuộc thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI, năm 2021”

V/v phát động tham gia Cuộc thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI, năm 2021”

Ngày ban hành: 25/05/2021

Thông báo danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Thông báo danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 19/05/2021

Thông báo danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 20/5/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Thông báo danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 20/5/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 19/05/2021

Portal_1022
Công báo Bình Phước
cks
app NCOVI
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập492
  • Hôm nay77,206
  • Tháng hiện tại1,859,249
  • Tổng lượt truy cập77,803,724
ỨNG DỤNG
bp today
onewin qr
ioffice
CONG BAO
Portal_Ispeed
Tổng cục Thống kê
Phân mềm giao việc_Taskgov
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây