Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020

Thứ hai - 13/07/2020 16:36 6486
Nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh gặp nhiều khó khăn do thời tiết khô hạn, dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cả thất thường gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp; giá các mặt hàng nông sản chủ lực tiếp tục giảm, khả năng phục hồi chậm; đại dịch Covid-19 lây lan khá mạnh.
I. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
1. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (theo giá so sánh 2010) 6 tháng đầu năm 2020 ước thực hiện được 19.386,8 tỷ đồng, tăng 5,31% so cùng kỳ năm trước. Trong mức tăng chung của tổng giá trị tăng thêm 5,45%, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 11,89%, đóng góp 3,48 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,52%, đóng góp 2,28 điểm phần trăm; riêng khu vực dịch vụ giảm 0,76%, làm giảm 0,31 điểm phần trăm.
Về cơ cấu nền kinh tế 6 tháng đầu năm nay, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 24,16%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 36,20%; khu vực dịch vụ chiếm 35,40%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,24% (Cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2019 là: 19,62%; 36,75%; 38,76%; 4,87%).
gdp
Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn
2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản toàn tỉnh vẫn phát triển khá ổn định, các loại dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi được kiểm soát, mặt dù thời tiết nắng hạn kéo dài cũng như giá nông, lâm nghiệp và thủy sản không ổn định đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản. Tuy nhiên, do diện tích các loại cây lâu năm cho sản phẩm chủ lực của tỉnh ổn định và tăng lên làm cho giá trị sản lượng tiếp tục tăng.
Trồng trọt: Tính đến ngày 15/6/2020, tình hình sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh ước thực hiện, cụ thể như sau: cây lúa 5.505 ha, giảm 5,33% (-310 ha) so với cùng kỳ năm trước; cây bắp 601 ha, giảm 31,78% (-280 ha) so cùng kỳ; khoai lang 150 ha, giảm 40,71%; khoai mỳ 2.463 ha, giảm 60,0% so với cùng kỳ; cây mía 86 ha, giảm 3,37% (-3 ha); rau, đậu các loại 2.243 ha, giảm 9,04% (-223 ha) so cùng kỳ.
Đối với cây lâu năm: Ước tính toàn tỉnh hiện có 422.994 ha cây lâu năm, tăng 0,43% (+1.815 ha) so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: Cây ăn quả các loại 11.239 ha, tăng 9,49% (+974 ha) so với cùng kỳ; cây công nghiệp lâu năm chủ lực của tỉnh 411.327 ha, tăng 0,22% (+915 ha) so với cùng kỳ;
Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi nhìn chung khá ổn định, không có biến động lớn, công tác tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng, công tác kiểm dịch động vật vẫn được thực hiện theo kế hoạch và được kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, duy trì các chốt kiểm dịch động vật, xử lý dứt điểm các ổ dịch tại các xã khi có dịch theo đúng các quy định hiện hành.
Số lượng gia súc, gia cầm ước 6 tháng năm 2020 gồm có: Đàn trâu: 13.270 con, tăng 1% so cùng kỳ; số con xuất chuồng là 2.144 con, tăng 1,04%; sản lượng xuất chuồng ước đạt 514 tấn, tăng 0,98% so với cùng kỳ; đàn bò: 39.036 con, tăng 2% so cùng kỳ; số con xuất chuồng là 9.435 con, tăng 2%; sản lượng xuất chuồng ước đạt 1.679 tấn, tăng 1,94% so với cùng kỳ; đàn heo: 902.232 con, tăng 13,15% so cùng kỳ; số con xuất chuồng là 550.000 con, tăng 1,29 %; sản lượng xuất chuồng ước đạt 51.150 tấn, tăng 0,51% so với cùng kỳ; đàn gia cầm: 7.550 ngàn con, tăng 8,01% so cùng kỳ; sản lượng xuất bán đạt 10.160 tấn, tăng 1,25%; sản lượng trứng gia cầm xuất bán đạt 56.009 ngàn quả, tăng 14,19% so với cùng kỳ năm trước. 
 Lâm nghiệp: 6 tháng đầu năm 2020 với tình hình thời tiết hanh khô kéo dài, trên địa bàng tỉnh đã xảy ra 05 vụ cháy rừng với diện tích rừng bị cháy là 51,73 ha, xử lý 60 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản với tổng số tiền nộp ngân sách là 255 triệu đồng.
Về khai thác, trong tháng ước tính khai thác được 594 m3 gỗ, tăng 144 m3 so với cùng kỳ; lượng củi khai thác 72 Ste, tăng 7 Ste so với năm trước. Lũy kế 6 tháng khai thác được 4.834 m3 gỗ, tăng 418 m3 so với cùng kỳ; lượng củi khai thác 532 Ste, tăng 48 Ste so với năm trước. Lượng gỗ và củi khai thác được hoàn toàn là rừng trồng.
Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh hiện có 1.650 ha, sản lượng thủy sản thực thu trong tháng 6 ước đạt 176 tấn, lũy kế từ đầu năm đến tháng 6 đạt 2.170 tấn (sản lượng nuôi trồng 2.008 tấn và sản lượng khai thác 162 tấn).
nongnghiep
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng năm 2020
Kinh tế hợp tác, liên kết trong nông nghiệp; kinh tế trang trại: Toàn tỉnh hiện có 139 Hợp tác xã, 01 liên hiệp HTX nông, lâm nghiệp đang còn hoạt động trên địa bàn và 01 Liên hiệp HTX nông, lâm nghiệp đăng ký hoạt động; 89 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp hoạt động theo Nghị định số 151/2005/NĐ-CP tại các xã chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới đây sẽ là tiền để thành lập các HTX trong những năm tới; 463 trang trại.
Xây dựng Nông thôn mới: Toàn tỉnh hiện có 48/90 xã đạt 19 tiêu chí và được công nhận xã nông thôn mới. Năm 2020 tỉnh Bình Phước phát động thực hiện 2 huyện và 12 xã phấn đấu về đích nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt 60/90 xã.
3. Sản xuất công nghiệp 
Ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 tăng trưởng thấp hơn so với mức tăng của cùng kỳ năm trước, nguyên nhân chủ yếu do dịch bệnh Covid-19 đã làm cho tình hình sản xuất công nghiệp trong tỉnh bị ảnh hưởng đáng kể.
Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 6 ước tính tăng 16,46% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,65%, thấp hơn mức tăng 11,62% của cùng kỳ năm 2019; chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 6 tháng đầu năm 2020 tăng 20,62% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước đến 30/6/2020 tăng 61,17% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 tăng 57,64%); số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/6/2020 tăng 3,56% so tháng trước và tăng 9,09% so với cùng thời điểm năm trước.
cong nghiep

4. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp 
Ước tính 6 tháng đầu năm có 510 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 5.370 tỷ đồng, bằng 93,4% về số doanh nghiệp và bằng 94% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2019, đạt 42,5% kế hoạch năm. Lũy kế đến hết tháng 6/2020, trên địa bàn tỉnh có tổng cộng 8.011 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký 76.651 tỷ đồng.
5. Hoạt động dịch vụ
Ngành dịch vụ ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Tháng 6/2020 tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện 3.832,6 tỷ đồng, tăng 4,10% so với tháng trước, giảm 3,1% so với cùng kỳ. Tính chung 6 tháng đầu năm 2020 ước thực hiện 21.432,6 tỷ đồng, giảm 8,11% so với cùng kỳ năm trước.
tong muc
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 6 tháng đầu năm 2020
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trong tháng 6/2020 ước đạt 162,3 tỷ đồng, tăng 9,87% so với tháng trước, tăng 2,36% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 886,7 tỷ đồng, giảm 10,24% so với cùng kỳ.
Vận tải tháng 6/2020 ước đạt 1.175,65 ngàn hành khách và 281,45 ngàn tấn hàng hóa. Lũy kế 6 tháng, vận tải ước đạt 5.910,11 ngàn HK và 1.587,04 ngàn tấn hàng hóa, so với cùng kỳ giảm 14,93% lượt hành khách và giảm 3,96% về hàng hóa.
van tai
Hoạt động vận tải 6 tháng đầu năm 2020
Bưu chính, viễn thông: Theo số liệu của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước, dự tính 6 tháng đầu năm 2020 trên toàn tỉnh, số thuê bao điện thoại cố định ước đạt 11.710 thuê bao, số thuê bao điện thoại di động ước đạt 1.301.175 thuê bao; số thuê bao internet bao gồm cáp quang và ADSL ước đạt 691.099 thuê bao.
6. Hoạt động ngân hàng, bảo hiểm
Tổng nguồn vốn huy động tại chỗ đến 30/6/2020 ước đạt 36.500 tỷ đồng, tăng 1,78% so với cuối năm 2019. Dư nợ tín dụng đến 30/6/2020 ước đạt 75.540 tỷ đồng, tăng 5,52% so với cuối năm 2019. Nợ xấu đến nay chiếm khoảng 0,69%/tổng dư nợ;
Số người tham gia bảo hiểm xã hội tính đến ngày 31/5/2020, gồm: Bảo hiểm xã hội bắt buộc là 125.436 người, đạt 90,06% kế hoạch được giao; bảo hiểm xã hội tự nguyện 4.424 người, đạt 35% kế hoạch; bảo hiểm y tế là 714.823 người, đạt 95,6%; bảo hiểm thất nghiệp là 117.633 người. Tính đến ngày 31/5/2020 tổng số thu là 1.180,8 tỷ đồng, đạt 36,6% so với kế hoạch và tổng số chi là 765,8 tỷ đồng.
7. Đầu tư và xây dựng
Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2020 tăng 6,31% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý II/2020 theo giá hiện hành ước tính đạt 5.209,9 tỷ đồng, tăng 11,06% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành ước tính đạt 9.681,9 tỷ đồng, tăng 6,31% so với cùng kỳ năm trước và bằng 31,07% GRDP.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/6/2020 toàn tỉnh đã thu hút được 15 dự án với tổng vốn đăng ký là 36,3 triệu USD, giảm 21% về số dự án và giảm 44,41% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ.
Về giải ngân vốn đầu tư công: Các cấp, các ngành đã quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đây là giải pháp hữu hiệu hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh; tổng kế hoạch vốn giao năm 2020 là 4.475 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm ước thực hiện giải ngân được 1.150 tỷ đồng, đạt 25,7% so với kế hoạch năm, tăng 35,7% so với cùng kỳ năm 2019.
von dau tu
Vốn đầu tư 6 tháng đầu năm 2020
8. Thu, chi ngân sách
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước 6 tháng đầu năm 2020 là 4.113 tỷ đồng, đạt 41,13% so với dự toán năm, tăng 14,46% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách ước thực hiện 6.015,7 tỷ đồng, đạt 46,97% so với dự toán năm, tăng 37,53% so với cùng kỳ.
ngan sach
Thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020
9. Chỉ số giá 
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2020 tăng 1,26% so với tháng trước, tăng 2,69% so với cùng kỳ năm trước; giảm 0,71% so với tháng 12 năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm 2020 tăng 3,45% so với bình quân cùng kỳ năm trước, mức tăng chung cao hơn so với mức tăng của cùng kỳ năm 2019 (+2,36%).
Giá vàng và đôla Mỹ: Chỉ số giá vàng tháng 6/2020 tăng 2,47% so với tháng trước; tăng 15,67% so với tháng 12/2019 và tăng 28,87% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 6 tháng năm 2020, chỉ số giá vàng tăng 25,33% so với cùng kỳ. Chỉ số Đô la Mỹ tháng 6/2020 giảm 0,68% so với tháng trước; tăng 0,39% so với tháng 12/2019 và giảm 4,92% so với cùng kỳ; chỉ số giá bình quân 6 tháng so với cùng kỳ năm trước giảm 3,95%.
gia tieu dung
Chỉ số giá 6 tháng đầu năm 2020
III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI
1. Lao động, việc làm
Ước trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 21.135 lao động đạt 60% kế hoạch năm, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2019; đào tạo nghề cho 3.210/6.000 lao động, đạt 53,5% kế hoạch năm, tăng 0,2% so với cùng kỳ. 
Tổ chức tư vấn, giới thiệu nghề và việc làm cho 4.281 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 2.703 lao động; hỗ trợ học nghề cho 46 lao động thất nghiệp.
2. Công tác an sinh xã hội
Toàn tỉnh tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách người có công, đối tượng bảo hiểm xã hội, đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng khác là 117.709 phần quà, với tổng trị giá 48 tỷ đồng.
Thực hiện trợ cấp thẻ BHYT/sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí tại cộng đồng cho 22.103 đối tượng. Xây dựng và bàn giao 380 căn nhà, sửa chữa 240 căn nhà, 4 giếng nước. Tổng số tiền thực hiện là 22.602 triệu đồng.
Các ngành chức năng tỉnh nhà quản lý và nuôi dưỡng tập trung 53 đối tượng; đón tiếp 25 đoàn khách đến thăm và tặng quà cho đối tượng với tổng trị giá 28,3 triệu đồng; giải quyết 448 hồ sơ đối tượng chính sách người có công với cách mạng; tiếp nhận và giải quyết 1.641 hồ sơ. 
3. Giáo dục, đào tạo
Ngành giáo dục và đào tạo đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019 - 2020 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021. Tính đến cuối tháng 6/2020, toàn tỉnh có 144/429 trường đạt chuẩn quốc gia đạt 33,56% vượt kế hoạch năm.
4. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo tốt việc trực và điều trị bệnh; triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, giám sát dịch bệnh; đặc biệt trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngành Y tế tỉnh đã và đang triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Phước chưa phát hiện ca bệnh dương tính với Covid-19. Thực hiện giãn cách xã hội nên tỷ lệ người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế cũng giảm nhiều, các hoạt động tiêm chủng tạm dừng, tỷ lệ tiêm chủng đạt thấp.
5. Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch
Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã thực hiện được: 12.929m băng rôn, 11.023m2 panô, 10.911m2 panơ, treo hơn 15.110 lượt cờ các loại; treo hơn 4.810 lượt cờ các loại 8.000m cờ dây; phát 1.000 tờ rơi; 40.000m đèn điện tử trang trí; tuyên truyền được 4.688 giờ đèn Led; 1.010 giờ bằng xe tuyên truyền; các bảo tàng, di tích, nhà truyền thống đón tiếp khoảng 180 đoàn với hơn 52.300 lượt khách tham quan; tổ chức được 87 buổi chiếu phim tại cơ sở, phục vụ khoảng 9.720 lượt người xem. Đoàn Ca múa nhạc dân tộc đã tổ được 31 buổi thu hút khoảng 21.150 lượt khán giả; cấp 62 thẻ thư viện (cấp mới 44 thẻ và gia hạn 18 thẻ); phục vụ được 1.583.345 lượt bạn đọc; tổng số lượt sách, báo luân chuyển 100.871 lượt; đội tuyển thể thao tỉnh tham dự 04 giải thể thao cấp khu vực và toàn quốc kết quả đạt 7 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ; hỗ trợ 145 lượt trọng tài làm nhiệm vụ tại các giải thể thao, hội thao; hoạt động du lịch với 442.462 lượt khách, trong đó khách nội địa: 432.200 lượt khách; khách quốc tế: 10.262 lượt khách. Tổng doanh thu đạt khoảng 271,61 tỷ đồng, giảm 39,64% so với cùng kỳ 2019.
6. Tai nạn giao thông
Trong tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm 8 người chết, 7 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước giảm 47,83% số vụ tai nạn giao thông và giảm 20% số người chết; giảm 72% số người bị thương. Tính chung 6 tháng năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 103 vụ tai nạn giao thông, làm 79 người chết, 63 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 16,26%; số người chết giảm 8,14%; số người bị thương giảm 25%.
Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 41.141 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử lý hành chính 28.626 trường hợp. Số tiền nộp kho bạc nhà nước 33,4 tỷ đồng.
7. Thiệt hại thiên tai
 Do hạn hán kéo dài đã làm cho 5.157 hộ thiếu nước sinh hoạt và 692,17 ha diện tích cây trồng bị ảnh hưởng. Mưa to, ngập lụt và lốc xoáy đã làm tốc mái 46 căn, sập cuốn trôi 8 căn, nhà bị hư hại 106 căn; thiệt hại về cây trồng 77,5 ha cây trồng các loại và nhiều thiệt hại khác. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 21,8 tỷ đồng. 
8. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường
Tính từ đầu năm đến tháng 6 năm 2020 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 06 vụ cháy, thiệt hại do cháy khoảng 26 tỷ 397 triệu đồng và 01 người chết.
Tháng 6 cơ quan chức năng đã phát hiện 14 vụ vi phạm môi trường, đã tiến hành xử lý 07 vụ vi phạm, nộp tiền vào ngân sách Nhà nước 23 triệu đồng. Tích lũy số liệu đến tháng 6 năm 2020 trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 129 vụ vi phạm về môi trường và tiến hành xử lý 54 vụ vi phạm, nộp ngân sách Nhà nước 344,75 triệu đồng.
Đánh giá chung
Nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh gặp nhiều khó khăn do thời tiết khô hạn, dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cả thất thường gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp; giá các mặt hàng nông sản chủ lực tiếp tục giảm, khả năng phục hồi chậm; đại dịch Covid-19 lây lan khá mạnh. Nhưng nhờ sự quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, nên hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm phát triển ổn định, công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 bước đầu đã thành công, toàn tỉnh không có ca mắc bệnh Covid-19.
Sản xuất công nghiệp tăng hơn so với cùng kỳ; hoạt động thương mại và dịch vụ đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ nhân dân nhất là trong dịp đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; giao thông vận tải đảm bảo nhu cầu vận chuyển hàng hoá và nhu cầu đi lại của nhân dân; các hoạt động văn hoá xã hội chủ yếu tập trung cho việc kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, đặc biệt là công tác đón Tết cổ truyền của dân tộc, chăm lo đời sống cho đồng bào nghèo và các đối tượng chính sách; công tác khám chữa bệnh vẫn được duy trì tốt.
Trên đây là một số tình hình cơ bản về kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước 6 tháng đầu năm 2020./.

 

Tác giả bài viết: Cục Thống kê tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,245
  • Hôm nay57,567
  • Tháng hiện tại10,556,953
  • Tổng lượt truy cập359,224,064
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
Tổng cục Thống kê
Phân mềm giao việc_Taskgov
Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành
Chiến lược phát triển TKVN
Tuyển dụng năm 2022
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây