Tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2020

Thứ hai - 01/06/2020 15:20
Trên cơ sở số liệu chính thức 4 tháng năm 2020 và ước tháng 5/2020, Cục Thống kê tỉnh Bình Phước báo cáo ước tính thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2020 như sau:
I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
Trồng trọt: Tính đến ngày 15/5/2020, tình hình sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh ước thực hiện được: Cây lúa 3.947 ha, giảm 8,72% (-377 ha) so với cùng kỳ năm trước; cây bắp 354 ha, giảm 30,31% (-154 ha), sản lượng đạt 1.213 tấn, giảm 31,31%; khoai lang 121 ha, tăng 9,01% so cùng kỳ, sản lượng đạt 557 tấn, tăng 11,18% so cùng kỳ; khoai mỳ 1.603 ha, tăng 1,78% (+28 ha); cây mía 75 ha, giảm 2,60% (-2 ha); rau các loại 1.656 ha, giảm 6,55% (-116 ha), sản lượng đạt 10.828 tấn giảm 19,81% so cùng kỳ. Cây ăn trái hiện có 11.239 ha, chiếm 2,65% trên tổng diện tích cây lâu năm.
Cây lâu năm gồm có cây điều, cây tiêu, cây cao su và cây cà phê. Tổng diện tích hiện có 411.327 ha, chiếm 97,27% trên tổng diện tích cây lâu năm, hiện nay cây điều cơ bản đã thu hoạch xong sản lượng ước đạt 178.000 tấn, tăng 26,67% so với vụ điều năm 2019. Cây hồ tiêu đang tiếp tục thu hoạch dự ước sản lượng đạt 30.478 tấn, tăng 533 tấn so với năm 2019. Cây cao su bắt đầu vào mùa khai thác.
Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi nhìn chung khá ổn định. Số lượng gia súc, gia cầm ước tháng 5/2020 gồm có: Đàn trâu: 13.870 con, tăng 8,78% so cùng kỳ; đàn bò: 41.150 con, tăng 7,58% so cùng kỳ; đàn heo: 895.540 con, tăng 0,60% so cùng kỳ; đàn gia cầm: 7.550 ngàn con, tăng 8,01% so cùng kỳ. 
Lâm nghiệp: Công tác tuyên truyền về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng luôn được các ngành chức năng duy trì, thực hiện tốt. Nhờ làm tốt công tác phòng chống cháy rừng, nên trong tháng trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ cháy rừng.
Trong tháng ước tính khai thác được 650 m3 gỗ, giảm 270 m3 so với cùng kỳ; lượng củi khai thác 60 Ste, giảm 30 Ste so với năm trước. Lũy kế 5 tháng khai thác được 4.240 m3 gỗ, giảm 330 m3 so với cùng kỳ; lượng củi khai thác 460 Ste, giảm 32 Ste so với năm trước.
Thủy sản: Tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì ổn định, không xảy ra dịch bệnh. Trong tháng sản lượng thủy sản ước thực hiện 390 tấn, so cùng kỳ tăng 1,56%.
2. Sản xuất công nghiệp 
Chỉ số sản xuất công nghiệp(IIP) toàn ngành trong tháng 5/2020 ước đạt 122,87% so với tháng trước và 104,10% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng năm 2020, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 4,87% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: Công nghiệp khai khoáng giảm 31,95% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,14%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 5,65%; công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,09%. 
Chỉ số sử dụng lao động đến cuối tháng 5/2020 tăng 2,26%, trong đó: Khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 2,01%, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 12,36%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 10,46%. Trong ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sử dụng lao động tăng cao so cùng kỳ năm trước như: Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 87,64%; hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải, tái chế phế liệu tăng 64,36%; sản xuất trang phục tăng 14,68%...
Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đến cuối tháng 5 tăng 28,95% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 5 tăng 81,32% so cùng kỳ.
3. Bán lẻ hàng hóa, hoạt động của các ngành dịch vụ
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 5/2020 ước tính đạt 3.054,3 tỷ đồng, tăng 13,52% so với tháng trước, giảm 20,71% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 16.892,1 tỷ đồng, giảm 13,21% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo ngành hoạt động: Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước tính đạt 14.413,1 tỷ đồng, giảm 6,50% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 68,7 tỷ đồng, giảm 34,49%; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 1.509,6 tỷ đồng, giảm 37,24%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 0,7 tỷ đồng, giảm 86,35%; doanh thu dịch vụ khác đạt 900 tỷ đồng, giảm 41,29% so cùng kỳ.
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trong ước đạt 147,7 tỷ đồng, tăng 118,90% so với tháng trước, giảm 9,94% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vận tải hành khách đạt 90 tỷ đồng, tăng 338,58% so với tháng trước, giảm 9,94% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đạt 55,7 tỷ đồng, tăng 20,69%, giảm 5,88%. Lũy kế 5 tháng, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 724,4 tỷ đồng, giảm 12,30%, trong đó: Vận tải hành khách đạt 425 tỷ đồng, giảm 16,90% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đạt 298 tỷ đồng, giảm 5,28%.
Vận tải hành khách và vận tải hàng hóa trong tháng nhìn chung đã có sự chuyển biến tăng lên đáng kể so với tháng trước. Vận tải hành khách ước thực hiện 1.038 ngàn HK và 124.659,6 ngàn HK.km, so với tháng trước tăng 317,11% về vận chuyển, tăng 326,90% về luân chuyển. Vận tải hàng hoá ước thực hiện được 252 ngàn tấn và 17.108,7 ngàn T.km, so với tháng trước tăng 16,65% về vận chuyển, tăng 16,40% về luân chuyển. Lũy kế 5 tháng, vận tải hành khách ước đạt 4.734,5 ngàn HK và 568.334,8 ngàn HK.km, so với cùng kỳ giảm 18,17% về vận chuyển và giảm 18,90% về luân chuyển trong khi đó vận tải hàng hóa ước đạt 1.305,6 ngàn tấn và 89.610,4 ngàn Tấn.km, so với cùng kỳ giảm 5,33% về vận chuyển và giảm 4,42% về luân chuyển.
4. Chỉ số giá
Tình hình giá cả thị trường tháng 5 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước tăng nhẹ so với tháng trước. Giá thịt heo tháng này vẫn còn tăng, do dịch tả châu phi làm cho lượng cung không đủ cầu, lượng thịt chưa đáp ứng đủ nhu cầu người dân. Cùng với việc điều chỉnh giá xăng dầu và giá gas trong tháng cũng tác động phần nào đến chỉ số chung (CPI) của tháng 5/2020 so với tháng 4/2020. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2020 tăng 0,19% so với tháng trước, tăng 0,67% so với cùng kỳ năm trước; giảm 1,95% so với tháng 12 năm trước. Bình quân 5 tháng năm 2020 chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,60% so cùng kỳ. 
Giá vàng và đôla Mỹ: Chỉ số giá vàng tháng 5/2020 tăng 3,42% so với tháng trước; tăng 30,27% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số Đô la Mỹ tháng 5/2020 giảm 0,46% so với tháng trước; giảm 3,27% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 5 tháng năm 2020 chỉ số giá vàng tăng 24,64%, chỉ số Đô la Mỹ giảm 3,75% so với cùng kỳ năm trước.
5. Đầu tư, xây dựng
Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 5/2020 ước thực hiện 211,1 tỷ đồng, tăng 4,50% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế 5 tháng, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 624,3 tỷ đồng, đạt 16,2% kế hoạch năm và tăng 7,11% so với cùng kỳ năm trước.
Về thu hút FDI: Trong tháng 5 năm 2020 cấp phép cho 01 dự án đến từ Hàn Quốc, với tổng số vốn đăng ký 0,45 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã cấp phép cho 12 dự án với số vốn đăng ký là 29,60 triệu USD.
6. Tài chính, ngân hàng
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện được 520.000 triệu đồng, lũy kế 5 tháng ước thu đạt 34,33% kế hoạch dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 1.053.000 triệu đồng, lũy kế 5 tháng đạt 35,81% kế hoạch dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh.
Tổng nguồn vốn huy động tại chỗ đến cuối tháng 5/2020 ước đạt 34.500 tỷ đồng, giảm 3,79% so với cuối năm 2019. Lãi suất cho vay các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, khai thác, công nghiệp… phổ biến ở mức 8,64% đến 9,49%/năm; lãi suất cho vay doanh nghiệp dao động từ 8,16%/ đến 8,88%/năm.
II. MỘT SỐ TÌNH HÌNH XÃ HỘI
1. Lao động, việc làm 
Trong tháng, ngành chức năng đã tham mưu UBND tỉnh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; phối hợp các huyện, thị xã, thành phố rà soát các đối tượng để hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; tổ chức rà soát, tránh trùng lắp và loại các trường hợp không thuộc đối tượng được hỗ trợ bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.
Tổ chức tư vấn, giới thiệu nghề và việc làm cho 1.663 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 641 lao động; hỗ trợ học nghề cho 7 lao động.
2. Công tác an sinh xã hội
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh quản lý và nuôi dưỡng tập trung 49 đối tượng, đón tiếp 05 đoàn khách đến thăm và tặng quà cho đối tượng với tổng trị giá 7.069.000 đồng.
Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tiếp nhận 19 đối tượng nghiện ma túy; giải quyết tái hoà nhập cộng đồng 36 học viên; tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 355 lượt học viên; khám và điều trị bệnh cho 1.014 lượt học viên; hiện đang quản lý và chữa bệnh 287 đối tượng.
Thực hiện chính sách với người có công: Giải quyết 110 hồ sơ đối tượng chính sách người có công với cách mạng, trong đó có 62 hồ sơ mai táng phí, 09 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ, 01 hồ sơ đính chính thông tin mộ liệt sỹ, 08 hồ sơ di chuyển, 02 hồ sơ sửa đổi thông tin người có công, 02 hồ sơ di chuyển hài cốt liệt sỹ, 22 hồ sơ ưu đãi học sinh, sinh viên, 03 hồ sơ trợ cấp một lần, 01 hồ sơ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, 6 hồ sơ người có công ngoài tỉnh chuyển đến; giải quyết điều dưỡng tại nhà cho 855 người với tổng số tiền là 949.050.000 đồng; tiếp nhận 09 hài cốt liệt sỹ được quy tập từ Campuchia. 
3. Giáo dục, đào tạo
Ngành giáo dục đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 và giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường trực thuộc. Hướng dẫn các trường trực thuộc tổ chức ôn thi THPT quốc gia cho học sinh khối 12 theo đề thi minh họa của Bộ giáo dục và đào tạo, chuẩn bị các đề thi thử kỳ thi THPT quốc gia theo đề minh họa của Bộ giáo dục và đào tạo để thi toàn tỉnh.
4. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Công tác mạng lưới y tế, biên chế, đào tạo cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục thực hiện theo quy định. Các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo tốt việc trực và điều trị bệnh; triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, giám sát dịch bệnh; đặc biệt trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ngành Y tế tỉnh đã và đang triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Tính đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh Bình Phước chưa phát hiện ca bệnh dương tính với Covid-19.
5. Hoạt động văn hóa, thể thao
Công tác tuyên truyền: Kết quả, thực hiện in ấn và thi công trang trí được: 3.500m băng rôn, 4.325m2 panô, panơ, treo hơn 1.200 lượt cờ các loại; tuyên truyền được 500 giờ đèn Led; 136 giờ xe tuyên truyền với nhiều nội dung khác nhau; viết bài tuyên truyền đăng trên trang Web của ngành và của các đơn vị.
Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc: Trong tháng, các bảo tàng, di tích, nhà truyền thống đón tiếp khoảng 2.386 lượt khách tham quan.
Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động quần chúng: Trung tâm Văn hóa tỉnh đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền và chiếu phim lưu động. Kết quả chiếu được 21 buổi tại cơ sở, phục vụ khoảng 1.220 lượt người xem. 
Hoạt động thư viện: Thư viện tỉnh cấp 8 thẻ thư viện (cấp mới 06 thẻ và 02 thẻ gia hạn); phục vụ được 270.395 lượt bạn đọc; tổng số lượt sách, báo luân chuyển 6.407 lượt; sưu tầm đăng tin bài viết lên website gồm có 9 bài viết, 1.229 tin.
Thể dục thể thao: Trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 các bộ môn tạm ngưng, không tham gia tập huấn, tham dự giải theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Các bộ môn tiếp tục tập luyện tại chỗ để chuẩn bị cho kế hoạch thi đấu của năm 2020.
Hoạt động du lịch: Trong tháng, hoạt động du lịch với lượt khách tham quan đạt 4.800 lượt khách tăng 499% so với tháng 4/2020, trong đó, chủ yếu là khách nội địa. Tổng doanh thu đạt 3,36 tỷ đồng tăng 448% so với tháng 4/2020.
6. Tai nạn giao thông
Trong tháng 5 năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, làm 17 người chết, 16 người bị thương. Tính chung 5 tháng năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 91 vụ tai nạn giao thông, làm 71 người chết, 56 người bị thương.
Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 5.638 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 773 phương tiện, tước 87 GPLX, cảnh cáo 362 trường hợp, xử lý hành chính 3.949 trường hợp. Số tiền nộp kho bạc nhà nước 5,45 tỷ đồng.
7. Thiệt hại do thiên tai
Trong tháng, do ảnh hưởng của mưa to, ngập lụt đã xảy ra trên địa bàn tỉnh, như sau: Nhà bị sập, bị cuốn trôi 04 căn; nhà bị hư hại 106 căn, ước tính thiệt hại khoảng 15,229 tỷ đồng.
8. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường
Trong tháng không xảy ra cháy nổ. Tính chung 5 tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 07 vụ cháy thiệt hại do cháy ước khoảng 547 triệu đồng và 01 người chết.
Các cơ quan chức năng đã phát hiện 09 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 03 vụ vi phạm, nộp tiền vào ngân sách Nhà nước 25 triệu đồng.

 

Tác giả bài viết: Cục Thống kê tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới ban hành

báo cáo tài chính

báo cáo tài chính

Ngày ban hành: 04/12/2022

Đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết dương lịch và tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết dương lịch và tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Ngày ban hành: 03/12/2022

kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022

kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022

Ngày ban hành: 03/12/2022

KẾ HOẠCH Phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2022

KẾ HOẠCH Phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2022

Ngày ban hành: 03/12/2022

KẾ HOẠCHPhát triểnCụm công nghiệp tỉnh Bình Phướcgiai đoạn 2021-2025, định hướngđến năm 2030

KẾ HOẠCHPhát triểnCụm công nghiệp tỉnh Bình Phướcgiai đoạn 2021-2025, định hướngđến năm 2030

Ngày ban hành: 03/12/2022

kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 03/12/2022

BÁO CÁOTÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN QUỐCGIA ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁOTÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN QUỐCGIA ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Ngày ban hành: 03/12/2022

quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

Ngày ban hành: 02/12/2022

Kế hoạch Tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số năm học 2021-2022

Kế hoạch Tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 29/11/2022

Kế hoạch Tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số năm học 2021-2022

Kế hoạch Tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 29/11/2022

Nghị Quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI (Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Nghị Quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI (Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Ngày ban hành: 24/11/2022

Công văn v/v đề cử sinh viên người dân tộc S’tiêng để tuyên dương

Công văn v/v đề cử sinh viên người dân tộc S’tiêng để tuyên dương

Ngày ban hành: 23/11/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua Bông y tế

Phúc đáp xin chủ trương mua Bông y tế

Ngày ban hành: 18/11/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua Hóa chất xét nghiệm

Phúc đáp xin chủ trương mua Hóa chất xét nghiệm

Ngày ban hành: 18/11/2022

Công văn về việc phối hợp trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho người DTTS có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong trong năm 2021

Công văn về việc phối hợp trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho người DTTS có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong trong năm 2021

Ngày ban hành: 17/11/2022

Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 17 năm 2022 cho người từ 12 tuổi trở lên

Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 17 năm 2022 cho người từ 12 tuổi trở lên

Ngày ban hành: 16/11/2022

Nghị Quyết 18/NQ/2022/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn

Nghị Quyết 18/NQ/2022/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn

Ngày ban hành: 09/11/2022

V/v tổ chức thực hiện Quyết định số 2166/QĐ-BTP ngày 04/11/2022 của Bộ Tư pháp

V/v tổ chức thực hiện Quyết định số 2166/QĐ-BTP ngày 04/11/2022 của Bộ Tư pháp

Ngày ban hành: 08/11/2022

V/v giải quyết hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của VPCC Hoàng Kim Vinh

V/v giải quyết hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của VPCC Hoàng Kim Vinh

Ngày ban hành: 08/11/2022

Quyết đinh 2073/QĐ-UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 (đợt 1)

Quyết đinh 2073/QĐ-UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 (đợt 1)

Ngày ban hành: 08/11/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 31/10/2022

Kế hoạch phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 16 năm 2022 cho người từ 12 tuổi trở lên

Kế hoạch phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 16 năm 2022 cho người từ 12 tuổi trở lên

Ngày ban hành: 28/10/2022

Phúc đáp xin ý kiến chỉ đạo mua sắm hóa chất xét nghiệm

Phúc đáp xin ý kiến chỉ đạo mua sắm hóa chất xét nghiệm

Ngày ban hành: 27/10/2022

Phúc đáp xin ý kiến chỉ đạo mua sắm hóa chất xét nghiệm

Phúc đáp xin ý kiến chỉ đạo mua sắm hóa chất xét nghiệm

Ngày ban hành: 27/10/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua cồn 70 độ phục vụ công tác điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua cồn 70 độ phục vụ công tác điều trị

Ngày ban hành: 26/10/2022

Chủ động mua sắm các thuốc thuộc Danh mục ĐTTT cấp quốc gia theo Thông tư 15/2020/TT-BYT

Chủ động mua sắm các thuốc thuộc Danh mục ĐTTT cấp quốc gia theo Thông tư 15/2020/TT-BYT

Ngày ban hành: 17/10/2022

Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số, Trang thông tin điện tử tại cơ quan Ban Dân tộc

Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số, Trang thông tin điện tử tại cơ quan Ban Dân tộc

Ngày ban hành: 14/10/2022

Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 tại Ban Dân tộc

Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 tại Ban Dân tộc

Ngày ban hành: 14/10/2022

Thuận chủ trương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua vật tư y tế phục vụ công tác cấp cứu và điều trị

Thuận chủ trương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua vật tư y tế phục vụ công tác cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 14/10/2022

Thuận chủ trương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác cấp cứu và điều trị

Thuận chủ trương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 14/10/2022

Công văn về việc góp ý dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh

Công văn về việc góp ý dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 14/10/2022

Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2030 tầm nhìn đến năm 2045

Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2030 tầm nhìn đến năm 2045

Ngày ban hành: 13/10/2022

Đôn đốc sử dung, điều tiết thuốc ARV nguồn BHYT năm 2022

Đôn đốc sử dung, điều tiết thuốc ARV nguồn BHYT năm 2022

Ngày ban hành: 12/10/2022

Thay thế Công văn số 7086BYT-BH ngày 26.9.2016 của BYT

Thay thế Công văn số 7086BYT-BH ngày 26.9.2016 của BYT

Ngày ban hành: 12/10/2022

Công văn phúc đáp Báo cáo số 229/BCUBND ngày 03/10/2022 của UBND huyện Lộc Ninh

Công văn phúc đáp Báo cáo số 229/BCUBND ngày 03/10/2022 của UBND huyện Lộc Ninh

Ngày ban hành: 12/10/2022

Kế hoạch về việc Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Kế hoạch về việc Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 12/10/2022

Quyết định Phê duyệt khung chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

Quyết định Phê duyệt khung chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

Ngày ban hành: 11/10/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua sắm hóa chất xét nghiệm phục vụ cấp cứu và điều trị.

Phúc đáp xin chủ trương mua sắm hóa chất xét nghiệm phục vụ cấp cứu và điều trị.

Ngày ban hành: 10/10/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua sắm hóa chất xét nghiệm phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua sắm hóa chất xét nghiệm phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 10/10/2022

Quyết định phê duyệt khung chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đo

Quyết định phê duyệt khung chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đo

Ngày ban hành: 10/10/2022

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022

Ngày ban hành: 07/10/2022

Phối hợp một số nội dung để tổ chức quản lý, phân phối sản phẩm thuộc Đề án 818

Phối hợp một số nội dung để tổ chức quản lý, phân phối sản phẩm thuộc Đề án 818

Ngày ban hành: 06/10/2022

Phúc đáp xin mua hóa chất xét nghiệm ngoài thầu phục vụ công tác khám, chữa bệnh

Phúc đáp xin mua hóa chất xét nghiệm ngoài thầu phục vụ công tác khám, chữa bệnh

Ngày ban hành: 06/10/2022

Phúc đáp Tờ trình mua sắm VTYT, hóa chất xét nghiệm dưới 50 triệu

Phúc đáp Tờ trình mua sắm VTYT, hóa chất xét nghiệm dưới 50 triệu

Ngày ban hành: 06/10/2022

Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 15 cho người từ 12 tuổi trở lên

Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 15 cho người từ 12 tuổi trở lên

Ngày ban hành: 05/10/2022

Tổ chức Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Phước năm 2022

Tổ chức Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Phước năm 2022

Ngày ban hành: 05/10/2022

Phối hợp tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số trong công tác quản trị doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất”

Phối hợp tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số trong công tác quản trị doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất”

Ngày ban hành: 04/10/2022

Đề án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Đề án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày ban hành: 04/10/2022

Thông tin chuẩn bị tổ chức Diễn đàn hợp tác thực hiện Đề án tổng thể hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Thông tin chuẩn bị tổ chức Diễn đàn hợp tác thực hiện Đề án tổng thể hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 30/09/2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ GIAO BAN QUÝ III - NĂM 2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ GIAO BAN QUÝ III - NĂM 2022

Ngày ban hành: 30/09/2022

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập459
  • Hôm nay193,687
  • Tháng hiện tại1,344,883
  • Tổng lượt truy cập157,818,799
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
Tổng cục Thống kê
Phân mềm giao việc_Taskgov
Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành
Chiến lược phát triển TKVN
Tuyển dụng năm 2022
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây