Tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2020

Thứ hai - 01/06/2020 15:20
Trên cơ sở số liệu chính thức 4 tháng năm 2020 và ước tháng 5/2020, Cục Thống kê tỉnh Bình Phước báo cáo ước tính thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2020 như sau:
I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
Trồng trọt: Tính đến ngày 15/5/2020, tình hình sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh ước thực hiện được: Cây lúa 3.947 ha, giảm 8,72% (-377 ha) so với cùng kỳ năm trước; cây bắp 354 ha, giảm 30,31% (-154 ha), sản lượng đạt 1.213 tấn, giảm 31,31%; khoai lang 121 ha, tăng 9,01% so cùng kỳ, sản lượng đạt 557 tấn, tăng 11,18% so cùng kỳ; khoai mỳ 1.603 ha, tăng 1,78% (+28 ha); cây mía 75 ha, giảm 2,60% (-2 ha); rau các loại 1.656 ha, giảm 6,55% (-116 ha), sản lượng đạt 10.828 tấn giảm 19,81% so cùng kỳ. Cây ăn trái hiện có 11.239 ha, chiếm 2,65% trên tổng diện tích cây lâu năm.
Cây lâu năm gồm có cây điều, cây tiêu, cây cao su và cây cà phê. Tổng diện tích hiện có 411.327 ha, chiếm 97,27% trên tổng diện tích cây lâu năm, hiện nay cây điều cơ bản đã thu hoạch xong sản lượng ước đạt 178.000 tấn, tăng 26,67% so với vụ điều năm 2019. Cây hồ tiêu đang tiếp tục thu hoạch dự ước sản lượng đạt 30.478 tấn, tăng 533 tấn so với năm 2019. Cây cao su bắt đầu vào mùa khai thác.
Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi nhìn chung khá ổn định. Số lượng gia súc, gia cầm ước tháng 5/2020 gồm có: Đàn trâu: 13.870 con, tăng 8,78% so cùng kỳ; đàn bò: 41.150 con, tăng 7,58% so cùng kỳ; đàn heo: 895.540 con, tăng 0,60% so cùng kỳ; đàn gia cầm: 7.550 ngàn con, tăng 8,01% so cùng kỳ. 
Lâm nghiệp: Công tác tuyên truyền về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng luôn được các ngành chức năng duy trì, thực hiện tốt. Nhờ làm tốt công tác phòng chống cháy rừng, nên trong tháng trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ cháy rừng.
Trong tháng ước tính khai thác được 650 m3 gỗ, giảm 270 m3 so với cùng kỳ; lượng củi khai thác 60 Ste, giảm 30 Ste so với năm trước. Lũy kế 5 tháng khai thác được 4.240 m3 gỗ, giảm 330 m3 so với cùng kỳ; lượng củi khai thác 460 Ste, giảm 32 Ste so với năm trước.
Thủy sản: Tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì ổn định, không xảy ra dịch bệnh. Trong tháng sản lượng thủy sản ước thực hiện 390 tấn, so cùng kỳ tăng 1,56%.
2. Sản xuất công nghiệp 
Chỉ số sản xuất công nghiệp(IIP) toàn ngành trong tháng 5/2020 ước đạt 122,87% so với tháng trước và 104,10% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng năm 2020, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 4,87% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: Công nghiệp khai khoáng giảm 31,95% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,14%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 5,65%; công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,09%. 
Chỉ số sử dụng lao động đến cuối tháng 5/2020 tăng 2,26%, trong đó: Khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 2,01%, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 12,36%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 10,46%. Trong ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sử dụng lao động tăng cao so cùng kỳ năm trước như: Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 87,64%; hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải, tái chế phế liệu tăng 64,36%; sản xuất trang phục tăng 14,68%...
Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đến cuối tháng 5 tăng 28,95% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 5 tăng 81,32% so cùng kỳ.
3. Bán lẻ hàng hóa, hoạt động của các ngành dịch vụ
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 5/2020 ước tính đạt 3.054,3 tỷ đồng, tăng 13,52% so với tháng trước, giảm 20,71% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 16.892,1 tỷ đồng, giảm 13,21% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo ngành hoạt động: Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước tính đạt 14.413,1 tỷ đồng, giảm 6,50% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 68,7 tỷ đồng, giảm 34,49%; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 1.509,6 tỷ đồng, giảm 37,24%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 0,7 tỷ đồng, giảm 86,35%; doanh thu dịch vụ khác đạt 900 tỷ đồng, giảm 41,29% so cùng kỳ.
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trong ước đạt 147,7 tỷ đồng, tăng 118,90% so với tháng trước, giảm 9,94% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vận tải hành khách đạt 90 tỷ đồng, tăng 338,58% so với tháng trước, giảm 9,94% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đạt 55,7 tỷ đồng, tăng 20,69%, giảm 5,88%. Lũy kế 5 tháng, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 724,4 tỷ đồng, giảm 12,30%, trong đó: Vận tải hành khách đạt 425 tỷ đồng, giảm 16,90% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đạt 298 tỷ đồng, giảm 5,28%.
Vận tải hành khách và vận tải hàng hóa trong tháng nhìn chung đã có sự chuyển biến tăng lên đáng kể so với tháng trước. Vận tải hành khách ước thực hiện 1.038 ngàn HK và 124.659,6 ngàn HK.km, so với tháng trước tăng 317,11% về vận chuyển, tăng 326,90% về luân chuyển. Vận tải hàng hoá ước thực hiện được 252 ngàn tấn và 17.108,7 ngàn T.km, so với tháng trước tăng 16,65% về vận chuyển, tăng 16,40% về luân chuyển. Lũy kế 5 tháng, vận tải hành khách ước đạt 4.734,5 ngàn HK và 568.334,8 ngàn HK.km, so với cùng kỳ giảm 18,17% về vận chuyển và giảm 18,90% về luân chuyển trong khi đó vận tải hàng hóa ước đạt 1.305,6 ngàn tấn và 89.610,4 ngàn Tấn.km, so với cùng kỳ giảm 5,33% về vận chuyển và giảm 4,42% về luân chuyển.
4. Chỉ số giá
Tình hình giá cả thị trường tháng 5 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước tăng nhẹ so với tháng trước. Giá thịt heo tháng này vẫn còn tăng, do dịch tả châu phi làm cho lượng cung không đủ cầu, lượng thịt chưa đáp ứng đủ nhu cầu người dân. Cùng với việc điều chỉnh giá xăng dầu và giá gas trong tháng cũng tác động phần nào đến chỉ số chung (CPI) của tháng 5/2020 so với tháng 4/2020. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2020 tăng 0,19% so với tháng trước, tăng 0,67% so với cùng kỳ năm trước; giảm 1,95% so với tháng 12 năm trước. Bình quân 5 tháng năm 2020 chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,60% so cùng kỳ. 
Giá vàng và đôla Mỹ: Chỉ số giá vàng tháng 5/2020 tăng 3,42% so với tháng trước; tăng 30,27% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số Đô la Mỹ tháng 5/2020 giảm 0,46% so với tháng trước; giảm 3,27% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 5 tháng năm 2020 chỉ số giá vàng tăng 24,64%, chỉ số Đô la Mỹ giảm 3,75% so với cùng kỳ năm trước.
5. Đầu tư, xây dựng
Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 5/2020 ước thực hiện 211,1 tỷ đồng, tăng 4,50% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế 5 tháng, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 624,3 tỷ đồng, đạt 16,2% kế hoạch năm và tăng 7,11% so với cùng kỳ năm trước.
Về thu hút FDI: Trong tháng 5 năm 2020 cấp phép cho 01 dự án đến từ Hàn Quốc, với tổng số vốn đăng ký 0,45 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã cấp phép cho 12 dự án với số vốn đăng ký là 29,60 triệu USD.
6. Tài chính, ngân hàng
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện được 520.000 triệu đồng, lũy kế 5 tháng ước thu đạt 34,33% kế hoạch dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 1.053.000 triệu đồng, lũy kế 5 tháng đạt 35,81% kế hoạch dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh.
Tổng nguồn vốn huy động tại chỗ đến cuối tháng 5/2020 ước đạt 34.500 tỷ đồng, giảm 3,79% so với cuối năm 2019. Lãi suất cho vay các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, khai thác, công nghiệp… phổ biến ở mức 8,64% đến 9,49%/năm; lãi suất cho vay doanh nghiệp dao động từ 8,16%/ đến 8,88%/năm.
II. MỘT SỐ TÌNH HÌNH XÃ HỘI
1. Lao động, việc làm 
Trong tháng, ngành chức năng đã tham mưu UBND tỉnh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; phối hợp các huyện, thị xã, thành phố rà soát các đối tượng để hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; tổ chức rà soát, tránh trùng lắp và loại các trường hợp không thuộc đối tượng được hỗ trợ bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.
Tổ chức tư vấn, giới thiệu nghề và việc làm cho 1.663 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 641 lao động; hỗ trợ học nghề cho 7 lao động.
2. Công tác an sinh xã hội
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh quản lý và nuôi dưỡng tập trung 49 đối tượng, đón tiếp 05 đoàn khách đến thăm và tặng quà cho đối tượng với tổng trị giá 7.069.000 đồng.
Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tiếp nhận 19 đối tượng nghiện ma túy; giải quyết tái hoà nhập cộng đồng 36 học viên; tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 355 lượt học viên; khám và điều trị bệnh cho 1.014 lượt học viên; hiện đang quản lý và chữa bệnh 287 đối tượng.
Thực hiện chính sách với người có công: Giải quyết 110 hồ sơ đối tượng chính sách người có công với cách mạng, trong đó có 62 hồ sơ mai táng phí, 09 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ, 01 hồ sơ đính chính thông tin mộ liệt sỹ, 08 hồ sơ di chuyển, 02 hồ sơ sửa đổi thông tin người có công, 02 hồ sơ di chuyển hài cốt liệt sỹ, 22 hồ sơ ưu đãi học sinh, sinh viên, 03 hồ sơ trợ cấp một lần, 01 hồ sơ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, 6 hồ sơ người có công ngoài tỉnh chuyển đến; giải quyết điều dưỡng tại nhà cho 855 người với tổng số tiền là 949.050.000 đồng; tiếp nhận 09 hài cốt liệt sỹ được quy tập từ Campuchia. 
3. Giáo dục, đào tạo
Ngành giáo dục đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 và giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường trực thuộc. Hướng dẫn các trường trực thuộc tổ chức ôn thi THPT quốc gia cho học sinh khối 12 theo đề thi minh họa của Bộ giáo dục và đào tạo, chuẩn bị các đề thi thử kỳ thi THPT quốc gia theo đề minh họa của Bộ giáo dục và đào tạo để thi toàn tỉnh.
4. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Công tác mạng lưới y tế, biên chế, đào tạo cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục thực hiện theo quy định. Các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo tốt việc trực và điều trị bệnh; triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, giám sát dịch bệnh; đặc biệt trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ngành Y tế tỉnh đã và đang triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Tính đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh Bình Phước chưa phát hiện ca bệnh dương tính với Covid-19.
5. Hoạt động văn hóa, thể thao
Công tác tuyên truyền: Kết quả, thực hiện in ấn và thi công trang trí được: 3.500m băng rôn, 4.325m2 panô, panơ, treo hơn 1.200 lượt cờ các loại; tuyên truyền được 500 giờ đèn Led; 136 giờ xe tuyên truyền với nhiều nội dung khác nhau; viết bài tuyên truyền đăng trên trang Web của ngành và của các đơn vị.
Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc: Trong tháng, các bảo tàng, di tích, nhà truyền thống đón tiếp khoảng 2.386 lượt khách tham quan.
Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động quần chúng: Trung tâm Văn hóa tỉnh đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền và chiếu phim lưu động. Kết quả chiếu được 21 buổi tại cơ sở, phục vụ khoảng 1.220 lượt người xem. 
Hoạt động thư viện: Thư viện tỉnh cấp 8 thẻ thư viện (cấp mới 06 thẻ và 02 thẻ gia hạn); phục vụ được 270.395 lượt bạn đọc; tổng số lượt sách, báo luân chuyển 6.407 lượt; sưu tầm đăng tin bài viết lên website gồm có 9 bài viết, 1.229 tin.
Thể dục thể thao: Trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 các bộ môn tạm ngưng, không tham gia tập huấn, tham dự giải theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Các bộ môn tiếp tục tập luyện tại chỗ để chuẩn bị cho kế hoạch thi đấu của năm 2020.
Hoạt động du lịch: Trong tháng, hoạt động du lịch với lượt khách tham quan đạt 4.800 lượt khách tăng 499% so với tháng 4/2020, trong đó, chủ yếu là khách nội địa. Tổng doanh thu đạt 3,36 tỷ đồng tăng 448% so với tháng 4/2020.
6. Tai nạn giao thông
Trong tháng 5 năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, làm 17 người chết, 16 người bị thương. Tính chung 5 tháng năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 91 vụ tai nạn giao thông, làm 71 người chết, 56 người bị thương.
Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 5.638 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 773 phương tiện, tước 87 GPLX, cảnh cáo 362 trường hợp, xử lý hành chính 3.949 trường hợp. Số tiền nộp kho bạc nhà nước 5,45 tỷ đồng.
7. Thiệt hại do thiên tai
Trong tháng, do ảnh hưởng của mưa to, ngập lụt đã xảy ra trên địa bàn tỉnh, như sau: Nhà bị sập, bị cuốn trôi 04 căn; nhà bị hư hại 106 căn, ước tính thiệt hại khoảng 15,229 tỷ đồng.
8. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường
Trong tháng không xảy ra cháy nổ. Tính chung 5 tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 07 vụ cháy thiệt hại do cháy ước khoảng 547 triệu đồng và 01 người chết.
Các cơ quan chức năng đã phát hiện 09 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 03 vụ vi phạm, nộp tiền vào ngân sách Nhà nước 25 triệu đồng.

 

Tác giả bài viết: Cục Thống kê tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới ban hành

Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015

Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015

Ngày ban hành: 10/09/2021

V/v làm rõ một số mặt hàng thuộc các thuốc ĐTTT cấp Quốc gia giai đoạn 2022-2023

V/v làm rõ một số mặt hàng thuộc các thuốc ĐTTT cấp Quốc gia giai đoạn 2022-2023

Ngày ban hành: 07/09/2021

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Ngày ban hành: 06/09/2021

Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19

Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19

Ngày ban hành: 01/09/2021

Quyết định V/v Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ của Công chứng viên Trương Thanh Hậu

Quyết định V/v Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ của Công chứng viên Trương Thanh Hậu

Ngày ban hành: 30/08/2021

Thông báo về việc dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh

Thông báo về việc dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 17/08/2021

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ngày ban hành: 17/08/2021

Lưu thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với một số nhóm mặt hàng thiết yếu

Lưu thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với một số nhóm mặt hàng thiết yếu

Ngày ban hành: 16/08/2021

Quyết định vv cấp Thẻ thừa phát lại cho bà Trần Thị Ánh Nguyệt

Quyết định vv cấp Thẻ thừa phát lại cho bà Trần Thị Ánh Nguyệt

Ngày ban hành: 22/07/2021

cài đặt, sử dụng Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử

cài đặt, sử dụng Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử

Ngày ban hành: 22/07/2021

Quyết định V/v cấp Thẻ thừa phát lại cho ông Lê Quốc Ninh

Quyết định V/v cấp Thẻ thừa phát lại cho ông Lê Quốc Ninh

Ngày ban hành: 21/07/2021

Chấn chỉnh việc triển khai thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên đúng hướng dẫn kỹ thuật

Chấn chỉnh việc triển khai thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên đúng hướng dẫn kỹ thuật

Ngày ban hành: 20/07/2021

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19

Ngày ban hành: 20/07/2021

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh BP

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh BP

Ngày ban hành: 18/07/2021

Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 07/07/2021

Xét nghiệm Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định cho Đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GDĐT

Xét nghiệm Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định cho Đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GDĐT

Ngày ban hành: 01/07/2021

Phản hồi đề nghị từ Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan

Phản hồi đề nghị từ Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan

Ngày ban hành: 29/06/2021

Hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARSCoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARSCoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ngày ban hành: 29/06/2021

Khẩn trương tăng cường các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh

Khẩn trương tăng cường các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 29/06/2021

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 16/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 16/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Thực hiện kết quả Đàm phán giá đối với 4 thuốc Biệt dược gốc

Thực hiện kết quả Đàm phán giá đối với 4 thuốc Biệt dược gốc

Ngày ban hành: 21/06/2021

Tìm người có tiếp xúc với ca dương tính với SARS - CoV-2 tại Khu Mường Định, Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Tìm người có tiếp xúc với ca dương tính với SARS - CoV-2 tại Khu Mường Định, Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 22/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 22/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

TB kết luận của của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban kế quả thực hiện tháng 2,3/2021, phương hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 04/2021

TB kết luận của của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban kế quả thực hiện tháng 2,3/2021, phương hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 04/2021

Ngày ban hành: 15/06/2021

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 15/06/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Ngày ban hành: 11/06/2021

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 10/06/2021

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Ngày ban hành: 10/06/2021

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

Ngày ban hành: 10/06/2021

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

Ngày ban hành: 08/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Ngày ban hành: 04/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

Ngày ban hành: 04/06/2021

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 02/06/2021

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Ngày ban hành: 01/06/2021

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Ngày ban hành: 01/06/2021

Hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19

Hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 26/05/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Hải Dương ngày 21/5/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Hải Dương ngày 21/5/2021

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung theo quy định tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung theo quy định tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày ban hành: 26/05/2021

Công báo Bình Phước
cks
app NCOVI
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập203
  • Hôm nay28,350
  • Tháng hiện tại2,005,367
  • Tổng lượt truy cập82,845,718
ỨNG DỤNG
bp today
onewin qr
ioffice
CONG BAO
Portal_Ispeed
Tổng cục Thống kê
Phân mềm giao việc_Taskgov
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây