Cục Thống kê
  • Địa chỉ trụ sở: Số 3 Trần Hưng Đạo - P.Tân Phú - tx.Đồng Xoài - Bình Phước
  • Điện thoại cơ quan: 02713887447
  • Số fax: 02713887446

Phó Cục trưởng phụ trách Ông: Trương Quang Phúc Ông: Trương Quang Phúc
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 02713.879.105
Địa chỉ email tqphucbph@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Cục trưởng Ông: Kiều Hữu Quang Ông: Kiều Hữu Quang
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 02713.838.898
Địa chỉ email khquang@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Ông: Đỗ Khắc Tuấn Ông: Đỗ Khắc Tuấn
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 02713.887.447
Địa chỉ email dktuanbph@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó trưởng phòng TCHC Ông: Nguyễn Hoãn Ông: Nguyễn Hoãn
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nhoanbph@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Trưởng phòng TK Công - Thương Ông: Võ Tá Quốc Anh Ông: Võ Tá Quốc Anh
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 02713.879.106
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Trưởng phòng TK Tổng hợp Bà: Nguyễn Thị Thanh Nhàn Bà: Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 02713.879.240
Địa chỉ email nttnhanbph@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Trưởng phòng Thanh tra Thống kê Bà: Nguyễn Thị Nam Bà: Nguyễn Thị Nam
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 02713.860.353
Địa chỉ email ntnambph@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Trưởng phòng TK Nông nghiệp Ông: Lê Huy Sơn Ông: Lê Huy Sơn
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email lhsonbph@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó trưởng phòng Nông nghiệp Ông: Phạm Văn Phẩm Ông: Phạm Văn Phẩm
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email pvphambph@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Trưởng phòng TK Dân số - Văn xã Bà: Đinh Thị Thu Hương Bà: Đinh Thị Thu Hương
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 02713.879.241
Địa chỉ email dtthuongbph@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó trưởng phòng Dân số - Văn xã Ông: Võ Phi Trường Ông: Võ Phi Trường
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 02713.879.241
Địa chỉ email vptruongbph@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây