http://mic.gov.vn/tdkt/Pages/layykien_xettanghuanchuong.aspx

491/SYT-NVY

V/v tăng cường triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi- Rubella trong TCMR

Thời gian đăng: 21/03/2019

lượt xem: 44 | lượt tải:5

6312/TCHQ-GSQL

Khai báo số quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thời gian đăng: 20/03/2019

lượt xem: 33 | lượt tải:5

372/SLĐTBXH - VP

372 về việc thỏa thuận nâng lương đợt 1-2019.pdf

Thời gian đăng: 19/03/2019

lượt xem: 36 | lượt tải:14

THÔNG TƯ 46/2018/TT-BYT

QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH

Thời gian đăng: 19/03/2019

lượt xem: 24 | lượt tải:2

THÔNG TƯ 01/2019/TT-BVHTTDL

QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ PHONG TRÀO THỂ DỤC, THỂ THAO QUẦN CHÚNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BAN HÀNH

Thời gian đăng: 19/03/2019

lượt xem: 23 | lượt tải:4

THÔNG TƯ 43/2018/TT-BYT

HƯỚNG DẪN PHÒNG NGỪA SỰ CỐ Y KHOA TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH

Thời gian đăng: 19/03/2019

lượt xem: 33 | lượt tải:5

THÔNG TƯ 42/2018/TT-BYT

QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO BỔ SUNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ VĂN BẰNG CỬ NHÂN Y KHOA DO NƯỚC NGOÀI CẤP DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH

Thời gian đăng: 19/03/2019

lượt xem: 16 | lượt tải:3

QUY ĐỊNH 11-QĐI/TW

VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY TRONG VIỆC TIẾP DÂN, ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP VỚI DÂN VÀ XỬ LÝ NHỮNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA DÂN DO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH

Thời gian đăng: 19/03/2019

lượt xem: 11 | lượt tải:2

NGHỊ ĐỊNH 22/2019/NĐ-CP

QUY ĐỊNH VỀ TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

Thời gian đăng: 19/03/2019

lượt xem: 11 | lượt tải:1

NGHỊ ĐỊNH 20/2019/NĐ-CP

SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 140/2016/NĐ-CP VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Thời gian đăng: 19/03/2019

lượt xem: 11 | lượt tải:3

THÔNG TƯ 34/2018/TT-BNNPTNT

SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 33/2014/TT-BNNPTNT VÀ 20/2017/TT-BNNPTNT DO BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH

Thời gian đăng: 19/03/2019

lượt xem: 11 | lượt tải:3

THÔNG TƯ 03/2019/TT-BGTVT

QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH

Thời gian đăng: 19/03/2019

lượt xem: 27 | lượt tải:1

HƯỚNG DẪN 20/HD-VKSTC

THỰC HIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ NĂM 2019 DO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH

Thời gian đăng: 19/03/2019

lượt xem: 26 | lượt tải:2

NGHỊ ĐỊNH 14/2019/NĐ-CP

SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 108/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Thời gian đăng: 19/03/2019

lượt xem: 16 | lượt tải:2

THÔNG TƯ 02/2019/TT-BKHĐT

SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 20/2015/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DO BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BAN HÀNH

Thời gian đăng: 19/03/2019

lượt xem: 16 | lượt tải:2

NGHỊ ĐỊNH 13/2019/NĐ-CP

VỀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thời gian đăng: 19/03/2019

lượt xem: 16 | lượt tải:3

NGHỊ ĐỊNH 10/2019/NĐ-CP

VỀ THỰC HIỆN QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Thời gian đăng: 19/03/2019

lượt xem: 17 | lượt tải:2
STTT- 60nam BDBP
Sttt-30 nam ngay bien phong
Icon panel Tra cứu hồ sơ DVC
Icon panel Thống kê DVC
hotline 4
Số hóa truyền hình
Thống kê
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây