http://mic.gov.vn/tdkt/Pages/layykien_xettanghuanchuong.aspx
Số kí hiệu Trích yếu
NGHỊ ĐỊNH 11/2019/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH CÓ QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN YÊU CẦU NỘP BẢN SAO GIẤY TỜ CÓ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
NGHỊ ĐỊNH 08/2019/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
THÔNG TƯ 35/2018/TT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH VỀ MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP THÁNG ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH
NGHỊ ĐỊNH 02/2019/NĐ-CP Huấn luyện và diễn tập về phòng thủ dân sự tại địa phương
THÔNG TƯ 07/2018/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ DO BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BAN HÀNH
THÔNG TƯ 126/2018/TT-BTC HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025" DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
NGHỊ ĐỊNH 05/2019/NĐ-CP VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ
THÔNG TƯ 26/2018/TT-BNNPTNT QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ GIỐNG THỦY SẢN, THỨC ĂN THỦY SẢN, SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN DO BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH
THÔNG TƯ 03/2019/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ NGUỒN KINH PHÍ, NỘI DUNG VÀ MỨC CHI TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỂ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
NGHỊ ĐỊNH 163/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
QUYẾT ĐỊNH 04/2019/QĐ-TTG VỀ THÀNH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
190/SYT-NVY V/v tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019
194/SYT-NVY V/v tiếp nhận, cung cấp và điều phối các nguồn thuốc ARV tại cơ sở điều trị HIV/AIDS nguồn BHYT năm 2019
189/SYT-NVY V/v góp ý dự thảo phân bổ dự toán chi KCB BHYT năm 2019
186/SYT-NVY V/v kiểm soát gia tăng chi phí KCB BHYT
36/QĐ-SYT V/v bổ sung phạm vi kinh doanh cho cơ sở hành nghề Dược tư nhân cho Nhà thuốc Lê Nguyễn
155 Thông báo lịch trực tết 2019 toàn thể CBCC
STTT- 60nam BDBP
Sttt-30 nam ngay bien phong
Icon panel Tra cứu hồ sơ DVC
Icon panel Thống kê DVC
hotline 4
Số hóa truyền hình
Thống kê
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây