Công bố lệnh của Chủ tịch nước về Luật Giao dịch điện tử

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về Luật Giao dịch điện tử

 •   26/07/2023 08:11:27 AM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/7, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước với 8 luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5, trong đó có Luật Giao dịch điện tử (có hiệu lực từ 1/7/2024) (GDĐT).
Phát động cuộc thi "Học sinh với an toàn thông tin 2023"

Phát động cuộc thi "Học sinh với an toàn thông tin 2023"

 •   20/03/2023 10:45:29 AM
 •   Đã xem: 676
 •   Phản hồi: 0
Phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2023

Phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2023

 •   03/03/2023 02:15:21 PM
 •   Đã xem: 325
 •   Phản hồi: 0
Quyền hạn của Cảnh sát giao thông trong tuần tra, kiểm soát

Quyền hạn của Cảnh sát giao thông trong tuần tra, kiểm soát

 •   06/11/2022 02:40:02 PM
 •   Đã xem: 290
 •   Phản hồi: 0
NHAN DIEN BAO HOA

Tiêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội

 •   05/08/2022 10:43:00 AM
 •   Đã xem: 1411
 •   Phản hồi: 0
Nhằm giúp cơ quan chỉ đạo báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở trung ương và địa phương, cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí và tổ chức, cá nhân nhận diện, giám sát, khắc phục, chấn chỉnh, xử lý những dấu hiệu chệch hướng nhằm tạo ra môi trường lành mạnh, tạo ra cơ chế, chính sách hỗ trợ báo chí, truyền thông theo kịp sự phát triển của truyền thông hiện đại, ngày 22/7/2022 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT về Tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí.
Định hướng tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 – 2025

Định hướng tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 – 2025

 •   05/08/2022 09:38:00 AM
 •   Đã xem: 1089
 •   Phản hồi: 0
Để làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội khi tham gia mạng xã hội; biết chọn lọc thông tin, nhận thức đúng đắn nội dung thông tin; chủ động đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực, lan tỏa mạnh mẽ ý chí, khát vọng xây dựng tỉnh Bình Phước giàu mạnh; đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Từ đó, góp phần giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, ngày 14/7/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU về việc định hướng tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 – 2025.
Lực lượng, công tác bảo đảm nguồn nhân lực bảo vệ an ninh mạng

Lực lượng, công tác bảo đảm nguồn nhân lực bảo vệ an ninh mạng

 •   04/08/2022 04:40:40 PM
 •   Đã xem: 1372
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/6/2018, Quốc Hội ban hành Luật An ninh mạng quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng, bên cạnh đó là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Theo Luật định, lực lượng bảo vệ an ninh mạng, nguồn nhân lực bảo vệ an ninh mạng, công tác tuyển chọn, phát triển lực lượng an ninh mạng được quy định tại Điều 30, 31, 32 Luật An ninh mạng như sau:
Quy định về hoạt động bảo vệ an ninh mạng của cơ quan, tổ chức

Quy định về hoạt động bảo vệ an ninh mạng của cơ quan, tổ chức

 •   04/08/2022 04:30:59 PM
 •   Đã xem: 1562
 •   Phản hồi: 0
Điều 23 Luật An ninh mạng năm 2018 quy định triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị ở trung ương và địa phương như sau:
Quy định việc thông tin không được đăng tải lên Cổng/Trang thông tin điện tử, chuyên trang mạng xã hội các cơ quan, tổ chức, cá nhân?

Quy định việc thông tin không được đăng tải lên Cổng/Trang thông tin điện tử, chuyên trang mạng xã hội các cơ quan, tổ chức, cá nhân?

 •   04/08/2022 04:24:05 PM
 •   Đã xem: 4928
 •   Phản hồi: 0
Khoản 1 Điều 26 Luật An ninh mạng năm 2018 quy định trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc chuyên trang trên mạng xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân không được cung cấp, đăng tải, truyền đưa thông tin có nội dung sau đây và thông tin khác có nội dung xâm phạm an ninh quốc gia:
Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

 •   04/08/2022 09:12:40 AM
 •   Đã xem: 1034
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/5/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Bộ tiêu chí yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nền tảng họp trực tuyến

Bộ tiêu chí yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nền tảng họp trực tuyến

 •   26/07/2022 09:40:00 PM
 •   Đã xem: 844
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/01/2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 157/QĐ-BTTTT về ban hành Bộ tiêu chí yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nền tảng họp trực tuyến.
Yêu cầu cơ bản về tính năng kỹ thuật của Nền tảng học trực tuyến mở đại trà phiên bản 1.0

Yêu cầu cơ bản về tính năng kỹ thuật của Nền tảng học trực tuyến mở đại trà phiên bản 1.0

 •   26/07/2022 09:15:00 PM
 •   Đã xem: 1047
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/6/2022 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 1051/QĐ-BTTTT về ban hành yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOCs) phiên bản 1.0.
Chương trình chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin đến năm 2025 của ngành Thông tin và Truyền thông

Chương trình chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin đến năm 2025 của ngành Thông tin và Truyền thông

 •   23/07/2022 04:24:00 PM
 •   Đã xem: 1535
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/3/2022 Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-STTTT về triển khai Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025 của ngành Thông tin và Truyền thông.
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng ngành Y tế năm 2022

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng ngành Y tế năm 2022

 •   23/07/2022 03:03:00 PM
 •   Đã xem: 977
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/01/2022, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 251/KH-SYT ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng.
Phân loại cấp độ an toàn hệ thống thông tin

Phân loại cấp độ an toàn hệ thống thông tin

 •   20/07/2022 08:30:00 AM
 •   Đã xem: 4802
 •   Phản hồi: 0
Nội dung quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng

Nội dung quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng

 •   20/07/2022 08:27:00 AM
 •   Đã xem: 2138
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập1,579
 • Hôm nay87,140
 • Tháng hiện tại17,986,285
 • Tổng lượt truy cập283,921,973
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây