Các hoạt động chủ yếu của Chương trình phát triển Công tác xã hội giai đoạn 2021-2030

Các hoạt động chủ yếu của Chương trình phát triển Công tác xã hội giai đoạn 2021-2030

 •   12/07/2022 03:05:00 PM
 •   Đã xem: 2641
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/01/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 122/QĐ-TTg về chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030. Chương trình tập trung thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau:
Khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên học sinh, sinh viên

Khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên học sinh, sinh viên

 •   23/06/2022 07:55:00 AM
 •   Đã xem: 2922
 •   Phản hồi: 0
Khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên học sinh, sinh viên đó là một trong các chỉ tiêu tại kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 16/5/2022 về triển khai thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình: “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”.
Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030

 •   15/06/2022 11:08:00 AM
 •   Đã xem: 2016
 •   Phản hồi: 0
Để tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 16/5/2022 về triển khai thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình: “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” với mục tiêu như sau:
CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011-2020

CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011-2020

 •   19/10/2018 01:05:37 PM
 •   Đã xem: 1196
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/3/2010 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2011-2020. Đề án tập trung thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau:
PHÁT TRIỂN NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

PHÁT TRIỂN NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

 •   19/10/2018 12:51:00 PM
 •   Đã xem: 902
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 09/8/2011 về triển khai thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 23/4/2018 về phát triển nghề công tác xã hội (NCTXH) năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
Mục tiêu và ý nghĩa của Nghề công tác xã hội

Mục tiêu và ý nghĩa của Nghề công tác xã hội

 •   19/10/2018 10:26:00 AM
 •   Đã xem: 9825
 •   Phản hồi: 0
Công tác xã hội là nghề cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khác biệt, những người gặp khó khăn hoặc những người yếu thế trong xã hội (người nghèo, khuyết tật, người cao tuổi, nạn nhân của bạo hành gia đình...). Sứ mạng của nghề Công tác xã hội là nỗ lực hành động nhằm giảm thiểu những rào cản trong xã hội, sự bất công và bất bình đẳng.
100% đối tượng gặp khó khăn đột xuất được trợ giúp kịp thời

100% đối tượng gặp khó khăn đột xuất được trợ giúp kịp thời

 •   30/08/2018 02:17:25 PM
 •   Đã xem: 1500
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 488/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Đề án tập trung vào ba hợp phần cơ bản là chính sách trợ cấp xã hội (trong đó đã tích hợp các chính sách trợ cấp tiền mặt hợp lý khác, đề xuất bỏ chính sách trợ cấp tiền mặt chưa hợp lý); trợ giúp khẩn cấp và dịch vụ trợ giúp xã hội (bao gồm cả cung cấp dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, dịch vụ công tác xã hội ở cộng đồng và cơ sở trợ giúp xã hội).
Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội

Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội

 •   30/08/2018 02:14:39 PM
 •   Đã xem: 7862
 •   Phản hồi: 0
Bộ LĐ- TBXH đã ban hành Thông tư 01/2017/TT-BLĐTBH quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm nghề công tác xã hội.
Tăng cường sự quan tâm đối với nghề công tác xã hội

Tăng cường sự quan tâm đối với nghề công tác xã hội

 •   30/08/2018 09:02:48 AM
 •   Đã xem: 939
 •   Phản hồi: 0
Công tác xã hội là một nghề, một hoạt động chuyên nghiệp nhằm trợ giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng thông qua các biện pháp nâng cao năng lực và tăng cường chức năng xã hội của bản thân đối tượng. Đồng thời, thúc đẩy môi trường xã hội về chính sách, nguồn lực và dịch vụ để các cá nhân, gia đình và cộng đồng giải quyết và phòng ngừa các vấn đề xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Công tác xã hội ngày càng thể hiện rõ vai trò là phương tiện, công cụ vô cùng quan trọng để phát triển hệ thống an sinh xã hội tiên tiến và hiện đại ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển Nghề công tác xã hội năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển Nghề công tác xã hội năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 •   30/08/2018 08:35:30 AM
 •   Đã xem: 840
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/4/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND về phát triển nghề công tác xã hội năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mục tiêu chung được đưa ra là phát triển nghề công tác xã hội trở thành một nghề phổ biến ở Bình Phước; phát triển mạng lưới cung cấp các dịch vụ xã hội và kết nối trợ giúp cho các đối tượng yếu thế tại cộng đồng; nâng cao năng lực, kỹ năng thực hành cho đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đáp ứng yêu cầu can thiệp, trợ giúp đối tượng; từng bước phát triển hệ thống trợ giúp xã hội đa dạng, toàn diện và bền vững, góp phần thực hiện có hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Nâng cao nhận thức của cộng đồng về nghề Công tác xã hội

Nâng cao nhận thức của cộng đồng về nghề Công tác xã hội

 •   29/08/2018 03:28:20 PM
 •   Đã xem: 6387
 •   Phản hồi: 0
Nghề CTXH là hoạt động để giúp đỡ cá nhân, nhóm hoặc cộng đồng tăng cường hay khôi phục việc thực hiện các chức năng xã hội của họ và tạo những điều kiện thích hợp nhằm đạt được các mục tiêu đó. Nghề CTXH thúc đẩy sự thay đổi xã hội, giải quyết vấn đề trong mối quan hệ của con người, tăng năng lực và giải phóng cho người dân nhằm giúp cho cuộc sống của họ ngày càng thoải mái, dễ chịu. Vận dụng các lý thuyết về hành vi con người và hệ thống xã hội, CTXH tương tác vào những điểm giữa con người với môi trường của họ. Nguyên tắc căn bản trong hoạt động của nghề CTXH là tôn trọng nhân quyền và tạo sự công bằng trong xã hội.
Các loại hình trợ giúp xã hội được nhà nước khuyến khích thành lập

Các loại hình trợ giúp xã hội được nhà nước khuyến khích thành lập

 •   29/08/2018 03:11:24 PM
 •   Đã xem: 5258
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/9/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2017/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.
Nghề công tác xã hội đối với người cai nghiện ma túy

Nghề công tác xã hội đối với người cai nghiện ma túy

 •   01/08/2018 11:00:31 AM
 •   Đã xem: 7411
 •   Phản hồi: 0
Nhằm nâng cao nhận thức của mọi người trong cộng đồng, tại trường học, công sở về vấn đề ma tuý và hệ luỵ của người nghiện ma tuý đối với những người nghiện và những người xung quanh. Bên cạnh đó có những hoạt động cộng đồng giúp người nghiện hoà nhập với cộng đồng. Với bản chất hướng tới sự trợ giúp con người trong cuộc sống, công tác xã hội thể hiện được vai trò quan trọng trong đời sống xã hội nhất là trong xã hội hiện đại, xã hội công nghiệp.
Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập741
 • Hôm nay214,166
 • Tháng hiện tại13,293,141
 • Tổng lượt truy cập361,960,252
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây