STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1099/QĐ-UBND 11/07/2024 Quyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2 230/KH-UBND 10/07/2024 Phát động Phong trào thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước" tỉnh Bình Phước giai đoạn 2024-2025
3 82/2024/NĐ-CP 10/07/2024 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
4 08/2024/TT-BTTTT 10/07/2024 Thông tư quy định chi tiết hoạt động bán buôn trong viễn thông
5 227/KH-UBND 08/07/2024 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
6 2596/BTTTT-CATTT 02/07/2024 Tài liệu Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý cấp bộ, tỉnh
7 07/2024/TT-BTTTT 02/07/2024 Thông tư Quy định chi tiết cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá, phương pháp định giá thuê sử dụng mạng cáp trong tòa nhà, giá thuê hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông, tổ chức, cá nhân sở hữu công trình viễn thông
8 19/TB-STTTT 01/07/2024 Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2024
9 06/2024/TT-BTTTT 01/07/2024 Thông tư số 06/2024/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông:Quy định công nhận Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử nước ngoài; công nhận chữ ký điện tử, chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài tại Việt Nam
10 69/2024/NĐ-CP 25/06/2024 Nghị định của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử
11 05/2024/TT-BTTTT 14/06/2024 Thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT&TT
12 2127/UBND-KSTTHC 03/06/2024 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ
13 335/CNICT-XT 31/05/2024 Thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất
14 397/TTCS-TTTH 25/05/2024 Tuyên truyền về phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng
15 180/KH-UBND 23/05/2024 Kế hoạch triển khai công tác chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2024
16 826/QĐ-BTTTT 21/05/2024 Phê duyệt “Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia “.vn” ở các tỉnh, thành phố trên cả nước giai đoạn 2024 - 2025”
17 1877/BCĐCCHC 17/05/2024 Công văn về nâng cao Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).
18 425/QĐ-TTg 16/05/2024 Phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHCnội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ hông tin và Truyền thông
19 351/TTCS-TTTH 15/05/2024 Tuyên truyền, phổ biến một số kỹ năng số cơ bản cho người dân
20 52/2024/NĐ-CP 15/05/2024 Nghị định quy định về thanh toán không dùng tiền mặt
21 49/2024/NĐ-CP 10/05/2024 Nghị định quy định về hoạt động thông tin cơ sở
22 164/KH-UBND 08/05/2024 Kế hoạch ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2024 - 2025
23 724/QĐ-BTTTT 07/05/2024 Ban hành Bộ tiêu chí về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát
24 755/QĐ-UBND 06/05/2024 Phê duyệt Đề án xây dựng, truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước năm 2024, 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
25 758/QĐ-BCĐ 26/04/2024 Quyết định thành lập Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Bình Phước
26 1552/TBATANM 26/04/2024 Tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng
27 1329/BCĐCCHC 11/04/2024 Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024
28 128/KH-UBND 04/04/2024 Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm "90 ngày, đêm" triển khai mục tiêu "4 phủ" trên địa bàn tỉnh Bình Phước (từ ngày 04/4/2024-03/7/2024)
29 1233/UBND-NC 04/04/2024 Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật năm 2024
30 1235/UBND-NC 04/04/2024 Khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06/CP
31 278/QĐ-TTg 04/04/2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Viễn thông
32 122/KH-BCĐ 03/04/2024 Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số năm 2024
33 473/QĐ-BTTTT 03/04/2024 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh năm 2024
34 478/CATTT-ATHTTT 30/03/2024 Sổ tay hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (Phiên bản 1.0)
35 476/CATTT-ATHTTT 30/03/2024 Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin
36 516 /QĐ-UBND 29/03/2024 Ban hành quy trình tổ chức, vận hành hệ thống hội nghị truyền hình tỉnh Bình Phước
37 520/QĐ-UBND 29/03/2024 Phê duyệt kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
38 1162/UBND-KSTTHC 29/03/2024 Tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ tiêu thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC năm 2024
39 02/2024/TT-BTTTT 29/03/2024 Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
40 01/2024/TT-BTTTT 29/03/2024 Về Sửa đổi, bổ sung phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TTBTTTT ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông và Thông tư số 09/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
41 280/KH-UBND 28/03/2024 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
42 58/KH-TCTTKĐA 26/03/2024 Triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024
43 259/KH-VP 22/03/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông và 63 Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Thông tin và Truyền thông trên địa bàn
44 QĐ-BTTTT 20/03/2024 Thể lệ Cuộc thi ảnh “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” 2024
45 07/TB-STTTT 15/03/2024 Lịch tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông
46 79/KH-UBND 06/03/2024 Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số và Đề án 06/CP năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
47 796/UBND-KSTTHC 06/03/2024 Công văn về việc triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính trong năm 2024
48 02/CT-UBND 05/03/2024 Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện "đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năn 20230" trên địa bàn tỉnh trong năm 2024
49 354/QĐ-UBND 04/03/2024 Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
50 206/QĐ-TTg 28/02/2024 Quyết định phê duyệt danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2024
DVC Quốc gia
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập919
  • Hôm nay158,752
  • Tháng hiện tại3,646,975
  • Tổng lượt truy cập410,388,829
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây