Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với thanh niên

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với thanh niên  

 •   22/09/2021 08:33:00 AM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0
Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đây là vai trò của thanh niên đã được thể hiện trong Điều 4 của Luật Thanh niên năm 2020, trải qua 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, qua mỗi thời kỳ của cách mạng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thanh niên và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đều phấn đấu hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình trước Ðảng, Tổ quốc và nhân dân.
Thanh niên với công tác tuyên truyền vận động, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone

Thanh niên với công tác tuyên truyền vận động, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone

 •   21/09/2021 04:30:00 PM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 01/07/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai ứng dụng cộng nghệ số vào công tác phòng. Hưởng ứng khuyến nghị của Chính phủ và các cơ quan chức năng về việc cài đặt ứng dụng Bluezone (ứng dụng hỗ trợ phát hiện tiếp xúc gần), nhằm chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, Đoàn thanh niên các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo các đội hình thanh niên xung kích trên địa bàn ra quân hỗ trợ người dân cài đặt Bluezone và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Đoàn thanh niên Sở Thông tin và Truyền thông tham gia Hội thi tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Bình Phước

Đoàn thanh niên Sở Thông tin và Truyền thông tham gia Hội thi tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Bình Phước

 •   21/09/2021 03:16:00 PM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức,viên chức chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính Nhà nước; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức,viên chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện công tác cải cách hành chính, qua đó phát huy các giải pháp trong cải cách hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp, ngày 02/6/2021 UBND tỉnh đã hành Kế hoạch số 148/KH-UBND về tổ chức Hội thi tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Bình Phước.
Đoàn thanh niên Sở Thông tin và Truyền thông với Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Đoàn thanh niên Sở Thông tin và Truyền thông với Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

 •   21/09/2021 02:12:00 PM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
Nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối phục vụ dạy và học trực tuyến; hỗ trợ máy tính, các thiết bị công nghệ, nền tảng công nghệ, dịch vụ viễn thông…cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và các học sinh khác trên địa bàn tỉnh để phục vụ việc học trực tuyến, ngày 17/9/2021 UBND tỉnh đã hành Kế hoạch số 298/KH-UBND về triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.
Chuẩn bị thông qua Đề án “Đội thanh niên tình nguyện Bình Phước tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng xã hội số trên mọi lĩnh vực giai đoạn 2021-2025

Chuẩn bị thông qua Đề án “Đội thanh niên tình nguyện Bình Phước tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng xã hội số trên mọi lĩnh vực giai đoạn 2021-2025

 •   16/09/2021 09:09:00 AM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/5/2021, Tỉnh đoàn Bình Phước đã ban hành Công văn số 108-CV/TĐTN-BPT về việc đề nghị góp ý cho Đề án “Đội thanh niên tình nguyện Bình Phước tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng xã hội số trên mọi lĩnh vực giai đoạn 2021-2025”, theo đó đề nghị các đơn vị có liên quan cho ý kiến đối với dự thảo Đề án.
Chuẩn bị thông qua Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2030

Chuẩn bị thông qua Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2030

 •   14/09/2021 10:32:00 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/9/2021, Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước đã ban hành Công văn số 2413/SNV-XDCQ&CTTN về việc góp ý hồ sơ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2030, theo đó đề nghị các đơn vị có liên quan cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2030.
Nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên

Nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên

 •   14/09/2021 10:16:00 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Luật Thanh niên 2020 được Quốc hội khoá XIV kỳ họp thứ 9 thông qua vào ngày 16/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
Tháng Thanh niên, đối thoại với thanh niên, những điểm mới trong Luật 2020

Tháng Thanh niên, đối thoại với thanh niên, những điểm mới trong Luật 2020

 •   14/09/2021 10:08:00 PM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Luật Thanh niên 2020 được Quốc hội khoá XIV kỳ họp thứ 9 thông qua vào ngày 16/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. So với Luật Thanh niên năm 2005, Luật Thanh niên năm 2020 có những điểm mới về Tháng Thanh niên, đối thoại với thanh niên như sau.
Những điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020 về trách nhiệm của thanh niên

Những điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020 về trách nhiệm của thanh niên

 •   14/09/2021 09:50:00 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Luật Thanh niên 2020 được Quốc hội khoá XIV kỳ họp thứ 9 thông qua vào ngày 16/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. So với Luật Thanh niên năm 2005, Luật Thanh niên năm 2020 có những điểm mới về trách nhiệm của thanh niên như sau.
Thanh niên Bình Phước quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua đặc biệt “chiến thắng đại dịch”

Thanh niên Bình Phước quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua đặc biệt “chiến thắng đại dịch”

 •   26/08/2021 10:22:00 PM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/8, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid- 19” trên địa bàn tỉnh.
Chỉ thị về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chỉ thị về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 •   26/08/2021 10:08:00 PM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Chỉ thị số 08-CT/TW về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Những trách nhiệm của thanh niên được quy định trong Luật Thanh niên

Những trách nhiệm của thanh niên được quy định trong Luật Thanh niên

 •   26/08/2021 09:54:00 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Luật Thanh niên 2020 được Quốc hội khoá XIV kỳ họp thứ 9 thông qua vào ngày 16/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, trong đó, quy định thanh niên có những trách nhiệm sau:
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Tài liệu tuyên truyền Luật Thanh niên năm 2020 và các văn bản mới liên quan đến thanh niên

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Tài liệu tuyên truyền Luật Thanh niên năm 2020 và các văn bản mới liên quan đến thanh niên

 •   26/08/2021 09:40:00 PM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tuyên truyền nội dung của Luật Thanh niên và các văn bản về chính sách thanh niên mới được ban hành đến cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh; Nâng cao nhận thức của thanh niên về vị trí, vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, xã hội, đất nước; Định hướng cho Đoàn thanh niên, cơ quan quản lý Nhà nước về công tác thanh niên các cấp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức triển khai hoạt động và thực hiện quản lý về công tác thanh niên hiện nay.
Một số điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020 so với Luật Thanh niên năm 2005

Một số điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020 so với Luật Thanh niên năm 2005

 •   26/08/2021 04:27:00 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Luật Thanh niên 2020 được Quốc hội khoá XIV kỳ họp thứ 9 thông qua vào ngày 16/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. So với Luật Thanh niên năm 2005, Luật Thanh niên năm 2020 có những điểm mới cơ bản sau đây.
Kế hoạch thực hiện chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Kế hoạch thực hiện chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 •   26/08/2021 10:58:00 AM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/4/2021 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND về thực hiện chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Quy định ưu tiên giải quyết nhanh chóng các vụ việc gây tổn hại đến thể chất và tinh thần cho thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi?

Quy định ưu tiên giải quyết nhanh chóng các vụ việc gây tổn hại đến thể chất và tinh thần cho thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi?

 •   25/08/2021 10:58:43 PM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Điều 18 Nghị định số 13/2021/NĐ-CP quy định ưu tiên giải quyết nhanh chóng các vụ việc gây tổn hại đến thể chất và tinh thần như sau:
Quy định về đào tạo, tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi?

Quy định về đào tạo, tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi?

 •   25/08/2021 10:52:44 PM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Điều 16 Nghị định số 13/2021/NĐ-CP quy định:
Biện pháp thực hiện chính sách về phổ cập giáo dục và hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí cho thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi?

Biện pháp thực hiện chính sách về phổ cập giáo dục và hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí cho thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi?

 •   25/08/2021 10:48:24 PM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 13/2021/NĐ-CP quy định các biện pháp thực hiện chính sách về phổ cập giáo dục cho thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, như sau:
Quy định về tổ chức đối thoại với thanh niên và nội dung kết luận đối thoại

Quy định về tổ chức đối thoại với thanh niên và nội dung kết luận đối thoại

 •   25/08/2021 10:41:20 PM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Điều 10 Nghị định số 13/2021/NĐ-CP quy định việc tổ chức đối thoại với thanh niên, như sau:

Các tin khác

Văn bản mới ban hành

Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015

Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015

Ngày ban hành: 10/09/2021

V/v làm rõ một số mặt hàng thuộc các thuốc ĐTTT cấp Quốc gia giai đoạn 2022-2023

V/v làm rõ một số mặt hàng thuộc các thuốc ĐTTT cấp Quốc gia giai đoạn 2022-2023

Ngày ban hành: 07/09/2021

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Ngày ban hành: 06/09/2021

Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19

Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19

Ngày ban hành: 01/09/2021

Quyết định V/v Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ của Công chứng viên Trương Thanh Hậu

Quyết định V/v Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ của Công chứng viên Trương Thanh Hậu

Ngày ban hành: 30/08/2021

Thông báo về việc dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh

Thông báo về việc dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 17/08/2021

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ngày ban hành: 17/08/2021

Lưu thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với một số nhóm mặt hàng thiết yếu

Lưu thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với một số nhóm mặt hàng thiết yếu

Ngày ban hành: 16/08/2021

Quyết định vv cấp Thẻ thừa phát lại cho bà Trần Thị Ánh Nguyệt

Quyết định vv cấp Thẻ thừa phát lại cho bà Trần Thị Ánh Nguyệt

Ngày ban hành: 22/07/2021

cài đặt, sử dụng Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử

cài đặt, sử dụng Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử

Ngày ban hành: 22/07/2021

Quyết định V/v cấp Thẻ thừa phát lại cho ông Lê Quốc Ninh

Quyết định V/v cấp Thẻ thừa phát lại cho ông Lê Quốc Ninh

Ngày ban hành: 21/07/2021

Chấn chỉnh việc triển khai thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên đúng hướng dẫn kỹ thuật

Chấn chỉnh việc triển khai thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên đúng hướng dẫn kỹ thuật

Ngày ban hành: 20/07/2021

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19

Ngày ban hành: 20/07/2021

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh BP

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh BP

Ngày ban hành: 18/07/2021

Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 07/07/2021

Xét nghiệm Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định cho Đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GDĐT

Xét nghiệm Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định cho Đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GDĐT

Ngày ban hành: 01/07/2021

Phản hồi đề nghị từ Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan

Phản hồi đề nghị từ Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan

Ngày ban hành: 29/06/2021

Hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARSCoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARSCoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ngày ban hành: 29/06/2021

Khẩn trương tăng cường các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh

Khẩn trương tăng cường các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 29/06/2021

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 16/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 16/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Thực hiện kết quả Đàm phán giá đối với 4 thuốc Biệt dược gốc

Thực hiện kết quả Đàm phán giá đối với 4 thuốc Biệt dược gốc

Ngày ban hành: 21/06/2021

Tìm người có tiếp xúc với ca dương tính với SARS - CoV-2 tại Khu Mường Định, Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Tìm người có tiếp xúc với ca dương tính với SARS - CoV-2 tại Khu Mường Định, Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 22/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 22/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

TB kết luận của của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban kế quả thực hiện tháng 2,3/2021, phương hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 04/2021

TB kết luận của của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban kế quả thực hiện tháng 2,3/2021, phương hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 04/2021

Ngày ban hành: 15/06/2021

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 15/06/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Ngày ban hành: 11/06/2021

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 10/06/2021

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Ngày ban hành: 10/06/2021

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

Ngày ban hành: 10/06/2021

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

Ngày ban hành: 08/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Ngày ban hành: 04/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

Ngày ban hành: 04/06/2021

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 02/06/2021

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Ngày ban hành: 01/06/2021

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Ngày ban hành: 01/06/2021

Hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19

Hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 26/05/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Hải Dương ngày 21/5/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Hải Dương ngày 21/5/2021

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung theo quy định tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung theo quy định tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày ban hành: 26/05/2021

Công báo Bình Phước
cks
app NCOVI
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập327
 • Hôm nay21,326
 • Tháng hiện tại1,998,343
 • Tổng lượt truy cập82,838,694
ỨNG DỤNG
bp today
onewin qr
ioffice
CONG BAO
Portal_Ispeed
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây