Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2020

Thứ sáu - 28/02/2020 16:00 673 0
Trên cơ sở số liệu chính thức tháng 01/2020 và ước tháng 02/2020, Cục Thống kê tỉnh Bình Phước báo cáo ước tính thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 và 2 tháng năm 2020 như sau:
I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
Trồng trọt: Tính đến ngày 15/02/2020, tiến độ gieo trồng vụ Đông Xuân toàn tỉnh ước thực hiện được 6.976 ha, giảm 0,77% (-54 ha) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Cây lúa 3.071 ha, giảm 3,82% (-122 ha) so với cùng kỳ; cây bắp 405 ha, giảm 1,22% (-5 ha), diện tích phần lớn được trồng xen, quy mô nhỏ, lẻ hộ gia đình; khoai lang 105 ha, tăng 5 ha so cùng kỳ; khoai mỳ 1.200 ha, giảm 0,33% (-4 ha); rau các loại 1.365 ha, tăng 5% (+65 ha), do người dân chú trọng phát triển các giống rau có hiệu quả cao và mở rộng diện tích rau an toàn đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi trong tháng 02/2020 nhìn chung khá ổn định có chiều hướng tăng lên, cụ thể: Đàn trâu: 13.872 con, tăng 15,37% so cùng kỳ; số con xuất chuồng là 310 con, tăng 10 con; sản lượng xuất chuồng ước đạt 79 tấn, tăng 3 tấn so với cùng kỳ; đàn bò: 41.128 con, tăng 10,62% so cùng kỳ; số con xuất chuồng là 1.240 con, tăng 20 con; sản lượng xuất chuồng ước đạt 216 tấn, tăng 4 tấn so với cùng kỳ; đàn heo: 895.230 con, tăng 0,61% so cùng kỳ; số con xuất chuồng là 57.750 con, tăng 1.950 con; sản lượng xuất chuồng ước đạt 4.735 tấn, tăng 168 tấn so với cùng kỳ; đn gia cầm: 7.550 ngàn con, tăng 8,98% so cùng kỳ; sản lượng xuất bán trong tháng ước đạt 1.710 tấn, tăng 60 tấn; sản lượng trứng gia cầm xuất bán trong tháng ước đạt 9.990 ngàn quả, tăng 100 ngàn quả so với cùng kỳ năm trước.
Lâm nghiệp: Tháng 2 là tháng cao điểm của mùa khô, các ngành chức năng duy trì thực hiện công tác tuyên truyền về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Trong tháng ước tính khai thác được 1.240 m3 gỗ, giảm 10 m3 so với cùng kỳ; lượng củi khai thác 100 Ste, giảm 2 Ste so với cùng kỳ.
Thủy sản: Tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì ổn định, sản lượng thủy sản ước thực hiện 372 tấn, so cùng kỳ tăng 31 tấn. Diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh nhỏ, lẻ, nuôi trong ao, hồ và số ít nuôi cá lồng bè; phần lớn diện tích nuôi để tiêu dùng nên năng suất cũng như hiệu quả thu được trên một hecta nuôi trồng không cao.
2. Sản xuất công nghiệp
Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng so với cùng kỳ, tăng chủ yếu ở ngành công nghiệp chế biến. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trong tháng ước đạt 86,68% so với tháng trước và 110,52% so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế đến tháng 2 năm 2020, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 13,38% so với cùng kỳ năm 2019. Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 133,60%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 90,33%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 60,60%.
Trong tháng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Thanh, que bằng thép hợp kim khác tăng 410%; giày, dép có đế hoặc mũ bằng da tăng 199,59%; gỗ xẻ đã được xử lý, bảo quản (trừ tà vẹt) tăng 146,42%; bao bì và túi bằng giấy nhăn và bìa nhăn tăng 142,09%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 02/2020 so với cùng kỳ (ĐVT:%)
chi so iip

Chỉ số sử dụng lao động trong tháng cũng tăng 7,65%, trong đó: khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 0,90%, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 11,33%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 19,65%.
3. Bán lẻ hàng hóa, hoạt động của các ngành dịch vụ
Tháng 2 do ảnh hưởng dịch cúm COVID-19 nên nhu cầu mua sắm đi lại trao đổi buôn bán, thăm viếng, thăm quan du lịch dịp đầu năm du hành, lễ hội giảm; bên cạnh đó, người dân cũng có tâm lý e ngại, hạn chế tập trung những nơi đông người như siêu thị, khu vui chơi, các khu du lịch, … Vì vậy tình hình kinh doanh buôn bán và dịch vụ của các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh cá thể giảm so với tháng trước, đặc biệt các ngành hoạt động lưu trú, ăn uống, lữ hành và dịch vụ.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 02/2020 ước tính đạt 3.760,5 tỷ đồng, giảm 4,34% so với tháng trước, tăng 0,18% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 7.691,3 tỷ đồng, tăng 2,20% so với cùng kỳ năm trước.
tong muc

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 164,8 tỷ đồng, giảm 15,32% so với tháng trước, giảm 11,35% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vận tải hành khách đạt 98,8 tỷ đồng, giảm 21,02% so với tháng trước, giảm 17,04% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đạt 63,4 tỷ đồng, giảm 5,07%, giảm 1,22%.
Vận tải hành khách và hàng hóa luôn được duy trì, đảm bảo nhu cầu đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa của người dân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp, người dân hạn chế đi lại, giao thương, du hành, lễ hội. Cụ thể: Vận tải hành khách ước thực hiện 1.158,2 ngàn HK và 140.540,4 ngàn HK.km, so với tháng trước giảm 3,94% về vận chuyển, giảm 4,72% về luân chuyển; vận tải hàng hoá ước thực hiện được 278,2 ngàn tấn và 19.566,8 ngàn T.km, so với tháng trước giảm 4,81% về vận chuyển, giảm 3,38% về luân chuyển.
4. Chỉ số giá
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng tăng 0,08% so với tháng trước, tăng 5,84% so với cùng kỳ năm trước; tăng 1,80% so với tháng 12 năm trước. Bình quân 02 tháng năm 2020 chỉ số giá tiêu dùng tăng 6,13% so cùng kỳ.
Giá vàng và đôla Mỹ: Chỉ số giá vàng tháng 02/2020 tăng 0,12% so với tháng trước; tăng 18,99% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số Đô la Mỹ tháng 02/2020 tăng 0,15% so với tháng trước; giảm 4,25% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng, giá vàng, đô la Mỹ tháng 2 năm 2020 (ĐVT:%)
 
chi so gia

5. Đầu tư, xây dựng
Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 02/2020 ước thực hiện 97,4 tỷ đồng, tăng 50,19% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế 2 tháng, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 187,9 tỷ đồng, đạt 4,9% kế hoạch năm và tăng 20,56% so với cùng kỳ.
6. Tài chính
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện được 686.605 triệu đồng, lũy kế 2 tháng ước thu đạt 17,2% kế hoạch dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 1.009.900 triệu đồng, đạt 15,8%, lũy kế 2 tháng đạt 15,8% kế hoạch dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh.
II. MỘT SỐ TÌNH HÌNH XÃ HỘI
1. Lao động, việc làm
Trong tháng, các cơ quan chức năng đã tư vấn, giới thiệu nghề và việc làm cho 334 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 326 lao động; hỗ trợ học nghề cho 01 lao động.
2. Công tác an sinh xã hội
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh quản lý, nuôi dưỡng tập trung 46 đối tượng, đón tiếp 12 đoàn khách đến thăm và tặng quà cho đối tượng với tổng trị giá 8.960.000 đồng. Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tiếp nhận 17 đối tượng nghiện ma túy; giải quyết tái hoà nhập cộng đồng 14 đối tượng; tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 1.100 lượt học viên; khám và điều trị bệnh cho 1.533 lượt học viên; hiện đang quản lý và chữa bệnh 337 đối tượng.
Đối với việc thực hiện chính sách với người có công: Trong tháng đã giải quyết 75 hồ sơ, trong đó có 29 hồ sơ mai táng phí, 23 hồ sơ người có công chuyển đến, đi, 08 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ, 5 hồ sơ cấp thẻ thương binh, 03 hồ sơ đính chính thông tin mộ liệt sỹ, 02 hồ sơ chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, 02 hồ sơ trang cấp dụng cụ chỉnh hình, 01 hồ sơ đính chính thông tin người có công, 01 hồ sơ di chuyển hài cốt liệt sỹ, 01 hồ sơ chất độc hóa học.
3. Giáo dục, đào tạo
Trong tháng 02/2020, ngành Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tuyển sinh lớp 6, lớp 10, năm học 2020-2020. Họp thống nhất triển khai kế hoạch thí điểm dạy học song ngữ trường phổ thông tại Thành phố Đồng Xoài (02 trường/cấp học), đồng thời phối hợp với Trường Đại học Quốc tế Miền Đông thực hiện đề án Ngoại ngữ 2025.
4. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Công tác mạng lưới y tế, biên chế, đào tạo cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục được tăng cường, đổi mới theo quy định. Ngành Y tế tỉnh đã và đang triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh viêm phổi do vi rút corolla mới (COVID-19), tính đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh Bình Phước chưa phát hiện ca bệnh dương tính với COVID-19.
5. Hoạt động văn hóa, thể thao
Công tác tuyên truyền: Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Kết quả đạt được: 2.720m băng rôn, 5.360m2 panô, panơ, treo hơn 4.810 lượt cờ các loại; phát 1.000 tờ rơi; 8.000m cờ dây; 40.000m đèn điện tử trang trí; tuyên truyền được 2.088 giờ đèn Led; 404 giờ xe tuyên truyền với nhiều nội dung khác nhau; viết bài tuyên truyền và 35 tin bài hoạt động đăng trên trang Web của ngành, của đơn vị.
Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc: Trong tháng, các bảo tàng, di tích, nhà truyền thống đón tiếp 44 đoàn với hơn 31.000 lượt khách tham quan (trong đó, Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam đón 03 đoàn, với khoảng 3.755 lượt khách tham quan).
Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động quần chúng: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc đã tổ chức biểu diễn nghệ thuật và tuyên truyền lưu động phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa phương được 08 buổi thu hút khoảng 14.550 lượt khán giả. Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tổ chức được 52 buổi, thu hút khoảng 18.000 lượt người xem; chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân được 18 buổi, phục vụ khoảng 3.300 lượt người xem.
Hoạt động thư viện: Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Bình Phước lần thứ II, năm 2020; phối hợp công tác với Hội Người mù tỉnh về phát triển văn hóa đọc, phục vụ học tập suốt đời cho người khiếm thị giai đoạn 2020 - 2025. Trong tháng, cấp mới 14 thẻ thư viện, phục vụ được 219.834 lượt bạn đọc; tổng số lượt sách, báo luân chuyển 22.813 lượt.
Thể dục thể thao: Trong tháng, đội tuyển thể thao tỉnh tham dự 01 giải thể thao cấp khu vực, kết quả đạt 02 HCV môn Võ cổ truyền; hỗ trợ 19 lượt trọng tài làm nhiệm vụ tại các giải thể thao, hội thao.
Hoạt động du lịch: Chuẩn bị tài liệu quảng bá du lịch, tham gia đoàn khảo sát, giới thiệu điểm đến du lịch tỉnh Bình Phước. Hoạt động du lịch với lượt khách tham quan đạt 233.900 lượt khách; doanh thu đạt 120,5 tỷ đồng.
6. Tai nạn giao thông
Trong tháng 02/2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông làm 10 người chết, 01 người bị thương. Tính chung 2 tháng năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm 24 người chết, 21 người bị thương.
Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 6.703 trường hợp vi phạm TTATGT, xử lý hành chính 3.747 trường hợp. Số tiền nộp kho bạc nhà nước 4,24 tỷ đồng
7. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường
Trong tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 01 vụ cháy cơ sở chế biến rác thải làm thiệt hại khoảng 10 triệu đồng, không có thiệt hại về người.
Các cơ quan chức năng đã phát hiện 20 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 13 vụ vi phạm với số tiền xử phạt 110 triệu đồng.
Trên đây là một số nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.


 

Tác giả bài viết: Cục Thống kê tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây