Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Phước ký kết Kế hoạch liên ngành thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật năm 2019

Thứ ba - 02/07/2019 08:41 1951

Trên cơ sở Chương trình phối hợp số 125/CTrPH-STP-HLHPN ngày 16/3/2018 giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Phước về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022; ngày 17/6/2019 Sở Tư pháp và Hội LHPN tỉnh Bình Phước đã ký kết Kế hoạch liên ngành số 43/KHLN-STP-HLHPN về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

1. Kế hoạch liên ngành đề ra các mục đích, yêu cầu cụ thể gồm:
- Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ: phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giữa hai ngành Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh năm 2019.
- Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của phụ nữ; kịp thời hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, nhất là trong bảo vệ quyền của phụ nữ, trẻ em.
- Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Kế hoạch liên ngành số 1682/KHLN-BTP-HLHPNVN ngày 13/5/2019 của Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam năm 2019; Chương trình phối hợp số 125/CTrPH-STP-HLHPN ngày 16/3/2018; các Chương trình, Kế hoạch bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của hai ngành.
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức lồng ghép các hoạt động, bảo đảm thực hiện các nội dung Chương trình phối hợp kịp thời, thiết thực, có hiệu quả.
2. Để đạt được các mục tiêu đó, trong năm 2019, hai ngành tăng cường phối hợp công tác để triển khai thực hiện có hiệu quả:
- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở: Phối hợp tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân gắn với tổng kết thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai các hoạt động PBGDPL liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp cho phụ nữ; lồng ghép nội dung PBGDPL cho phụ nữ trong các kế hoạch PBGDPL của hai ngành và trong triển khai Ngày pháp luật 09/11; thực hiện trách nhiệm Thường trực Hội đồng PBGDPL tỉnh; cử báo cáo viên pháp luật tham gia thực hiện PBGDPL theo yêu cầu; Theo dõi, đánh giá công tác hòa giải ở cơ sở; hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho các tổ hòa giải; nâng cao năng lực cho hòa giải viên nữ.
- Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý: Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý cho phụ nữ là người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý; lồng ghép nội dung kỹ năng tiếp xúc và trợ giúp pháp lý cho phụ nữ nhằm nâng cao năng lực người thực hiện trợ giúp pháp lý và cán bộ của Hội phụ nữ trong các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý của hai ngành; phối hợp tham gia giám sát thực hiện chính sách và tham gia góp ý các cuộc họp thẩm định văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tư pháp chủ trì đối với những văn bản có vấn đề về giới hoặc liên quan đến phụ nữ.
Các đơn vị liên quan của Sở Tư pháp, Hội Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Kế hoạch này./.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây