Các thông báo về tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản; hủy Giấy chứng nhận QSDĐ từ 01/9/2019 đến 31/10/2019

Thứ năm - 05/09/2019 15:04 421
Stt Số phát hành Ngày tháng Nội dung Xem,Tải VB
57 405 31/10/2019 V/v Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của bà Nguyễn Thị Long Xem
56 403 29/10/2019
V/v Hủy Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ ông Phạm Văn Tùng
Xem
55 399 28/10/2019 V/v Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của bà Nguyễn Thị Hồng Linh Xem
54 397 28/10/2019 V/v Kê biên tài sản của bà Lê Thị Lan Xem
53 398 28/10/2019 V/v Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của Công ty TNHH Thái Gia Sơn Xem
52 396 28/10/2019 V/v Hủy Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Hồ Kim Lấn, bà Phạm Thị Viên Xem
51 394 24/10/2019 V/v Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của ông Phạm Minh Chiến Xem
50 393 23/10/2019 V/v Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của bà Đỗ Thị Hồng Xem
49 392 23/10/2019 V/v Cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông Đoàn Văn Lĩnh, bà Nguyễn Thị Lưu Xem
48 391 23/10/2019 V/v Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của bà Thị My Xem
47 389 21/10/2019 V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của ông Tô Xuân Hiền Xem
46 388 21/10/2019 V/v Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của ông Lê Quang Sang Xem
45 387 18/10/2019 Chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của ông Trần Minh Cảnh Xem
44 386 18/10/2019 V/v Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của bà Phạm Thị Tâm Xem
43 385 18/10/2019 Chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của bà Trần Thị Liên Xem
42 384 15/10/2019 V/v Cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Kim Cúc, ông Trần Thanh Nam Xem
41 383 15/10/2019
V/v Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của bà Nguyễn Kim Oanh
Xem
40 382 15/10/2019 V/v Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của ông Nguyễn Văn Thức, bà Nguyễn Thị Vân Xem
39 381 15/10/2019 Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của ông Nguyễn Văn Toán Xem
38 380 15/10/2019
V/v Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của ông Lê Sỹ Cường, bà Phạm Thị Thu
Xem
37 379 15/10/2019 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Vũ Thị Lâm Xem
36 378 15/10/2019 Chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của hộ ông Phạm Minh Ánh, bà Bùi Thị Nga Xem
35 377 15/10/2019 Chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của ông Nguyễn Văn Vinh, bà Phạm Thị Hoa Xem
34 376 14/10/2019
V/v Chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của ông Mã Văn Tường
Xem
33 375 14/10/2019 Thu hồi Quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của bà Đặng Thị Liễu Xem
32 374 14/10/2019 Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của ông Lê Hữu Trường, bà Phạm Thị Hải, bà Trần Thị Vân Xem
31 373 14/10/2019 V/v Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của ông Du A Ly, bà Mai Thị Thắm Xem
30 369 08/10/2019 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Thúy Nga Xem
29 368 08/10/2019 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Đỗ Thế Quyết, bà Vũ Thị Thanh Tâm Xem
28 367 07/10/2019 Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của ông Lê Hữu Trường, bà Phạm Thị Hải Xem
27 363 04/10/2019 Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Cao Thị Nhiều Xem
26 359 03/10/2019 V/v Hủy Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ ông Huỳnh Đình Can, bà Phan Thị Hòa Xem
25 358 02/10/2019 V/v Hủy Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ ông Vũ Xuân Họa Xem
24 354 27/9/2019 V/v Chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của bà Phạm Thị Hải Xem
23 353 27/9/2019 Phong tỏa tài sản của ông Nguyễn Minh Luân Xem
22 352 27/9/2019 Chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của bà Nguyễn Thanh Lượt (Nguyễn Thị Lượt) Xem
21 351 24/9/2019 V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của ông Hồ Văn Hải, bà Đinh Thị Vân Xem
20 350 24/9/2019 V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của bà Nguyễn Thị Mai Anh Xem
19 349 24/9/2019 V/v chấm dứt việc tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của Nguyễn Thanh Lượt (Nguyễn Thị Lượt) Xem
18 348 24/9/2019 Giải tỏa kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông Nguyễn Doãn Mừng, bà Trần Thị Hương Xem
17 346 23/9/2019 V/v Hủy Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ ông Huỳnh Tấn Ba Xem
16 343 19/9/2019 V/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của ông Cao Xuân Trường, bà Nguyễn Thị Tài Xem
15 342 19/9/2019 V/v Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của bà Nguyễn Thị Mỹ Nhiên, ông Vũ Tiến Dũng Xem
14 340 17/9/2019 V/v Chấm dứt một phần tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của ông Lò Văn Phát, bà Phạm Thị Chí Xem
13 339 16/9/2019 V/v thu hồi Quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của hộ bà Hà Thị Mười Xem
12 338 16/9/2019 VV tạm dừng việc đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng thay đổi hiện trạng tài sản thi hành án dân sự của hộ ông Võ Công Tấn, bà Nguyễn Thị Hoài Diễm Xem
11 335 11/9/2019
TB tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của ông Lê Hữu Trường, bà Phạm Thị Hải, bà Trần Thị Vân
Xem
10 334 11/9/2019 Thông báo về việc giải tỏa kê biên tài sản và chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản thi hành án dân sự Xem
9 332 9/9/2019 V/v Hủy Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ ông Đào Xuân Mạnh Xem
8 331 6/9/2019 Thu hồi Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản THADS của ông Nguyễn Doãn Mừng, bà Trần Thị Hương Xem
7 330 6/9/2019 V/v Giải tỏa kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông Vũ Trường Xuân, bà Trần Thị Thủy Xem
6 329 05/9/2019 V/v Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Xem
5 328 05/9/2019 V/v Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Xem
4 327 05/9/2019 V/v Cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bà ông Nguyễn Doãn Mừng, bà Trần Thị Hương Xem
3 326 05/9/2018 V/v Tạm dừng đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của ông Nguyễn Xuân Thi Xem
2 714 04/9/2019 V/v sao gửi thông tin đề nghị ngăn chặn bán (chuyển nhượng), đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất của công ty TNHH Cao su Lộc An Xem
1 325 04/9/2019 V/v Cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của ông Vũ Trường Xuân, bà Trần Thị Thủy Xem

Tác giả bài viết: Phòng Giáo dục và Bổ trợ tư pháp

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây