Các thông báo về tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản; hủy Giấy chứng nhận QSDĐ Quý II/2019

Thứ sáu - 12/04/2019 14:24 517
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Nội dung Tải về
86 236/TB-STP 27/6/2019 V/v thu hồi Quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của ông (bà) Phạm Thị Kim Lý, Trần Khắc Quỳnh Xem VB
85 235/TB-STP 27/6/2019 V/v thu hồi Quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của ông (bà) Phạm Thị Kim Lý, Trần Khắc Quỳnh Xem VB
84 225/TB-STP 19/6/2019 V/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Điểu Lâm Xem VB
83 224/TB-STP 19/6/2019 V/v cưỡng chế kê biên QSDĐ và tài sản gắn liền với đất của bà Sơn Thị Gái Xem VB
82 223/TB-STP 18/6/2019 V/v Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Xem VB
81 222/TB-STP 18/6/2019 V/v Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Lê Đức Lành, bà Phan Thị Thành Xem VB
80 221/TB-STP 18/6/2019

V/v Cưỡng chế kê biên tài sản THADS của ông Nguyễn Doãn Mừng, bà Trần Thị Hương

Xem VB
79 219/TB-STP 18/6/2019 V/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Phạm Văn Minh Xem VB
78 218/TB-STP 18/6/2019 V/v giải tỏa kê biên tài sản thi hành án dân sự của ông (bà) Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Hoàng Vũ Xem VB
77 217/TB-STP 18/6/2019 Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Mã Văn Tường, bà Trần Thị Hoài Hậu Xem VB
76 216/TB-STP 18/6/2019 Chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của bà Bùi Thị Tuyết Lan Xem VB
75 215/TB-STP 17/6/2019 V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Đào Gia Tùng Xem VB
74 214/TB-STP 14/6/2019 V/v kê biên tài snar THADS của ông Đỗ Thanh Phong, bà Bùi Thị Kiều Phương Xem VB
73 213/TB-SP 14/6/2019 V/v kê biên tài sản THADS của ông Trương Khánh Hùng Xem VB
72 212/TB-STP 14/6/2019 V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Nguyễn Ngọc Chính Xem VB
71 211/TB-STP 14/6/2019 V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS của ông Lê Xuân Sơn Xem VB
70 210/TB-STP 13/6/2019 V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Trương Văn Đức Xem VB
69 209/TB-STP 12/6/2019 V/v kê biên tài sản tHADS của ông Đỗ Tiến Phi, bà Nguyễn Thị Tư Xem VB
68 208/TB-STP 12/6/2019 Chấm dứt việc tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của bà Nguyễn Thị Thủy Tin, ông Phạm Công Ngũ Xem VB
67 207/TB-STP 112/6/2019 V/v tổ chức Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản Xem VB
66 206/TB-STP 12/6/2019 V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Gia Hân Xem VB
65 205/TB-STP 12/6/2019 V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Bùi Công Soi Xem VB
64 204/TB-SP 12/6/2019 V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Bùi Công Soi Xem VB
63 203/TB-STP 12/6/2019 Tạm dừng việc đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Huỳnh Hữu Phước, bà Đỗ Thị Ngọc Ánh Xem VB
62 202/TB-STP 12/6/2019 giải tỏa kê biên và giao cho Ngân hàng Eximbank quản lý, xử lý để thu hồi nợ đối với 03 quyền sử dụng đất tại thị xã Phước Long Xem VB
61 201/TB-STP 12/6/2019 Về việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Đào Gia Tùng Xem VB
60 199/TB-STP 07/6/2019 V/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Lê Xuân Sơn Xem VB
59 198/TB-STP 07/6/2019 V/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đỏi hiện trạng tài sản của ông Nguyễn Ngọc Chính Xem VB
58 197/TB-STP 07/6/2019

V/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Lê Ngọc Hiếu

Xem VB
57 196/TB-sTP 07/6/2019 V/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Trần Hữu Lợi Xem VB
56 195/TB-STP 07/6/2019

V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của 07 cá nhân, gồm các ông, bà: Hoàng Thanh Tùng, Mai Thị Hạnh, Hoàng Thúy Lành, Nguyễn Thị Quy, Nguyễn Thị Thắm, Lương Thị Hà, Nguyễn Văn Đỉnh

Xem VB
55 193/TB-STP 04/6/2019

V/v giải tỏa kê biên tài sản thi hành án dân sự của bà Nguyễn Thị Hồng, ông Vũ Đình Vinh

Xem VB
54 190/TB-STP 30/5/2019

V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Phạm Văn Tình, bà Phạm Thị Huế

Xem VB
53 187/TB-STP 30/5/2019 V/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Lê Thanh Phước Xem VB
52 186/TB-STP 30/5/2018

V/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của hộ ông Nguyễn Văn Toàn

Xem VB
51 185/TB-STP 30/5/2019

V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Nguyễn Tấn Hào

Xem VB
50 184/TB-STP 28/5/2019 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần Văn Thuận và bà Nguyễn Thị Luyên Xem VB
49 182/TB-STP 27/5/2019 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Thính Xem VB
48 181/TB-STP 27/5/2019 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Thính Xem VB
47 180/TB-STP 27/5/2019 V/v cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của ông Lê Minh Đức Xem VB
46 179/TB-STP 28/5/2019 V/v tạm dừng việc đăng ký , chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của bà Bùi Thị Phương, ông La Văn Tắc Xem VB
45 183/TB-STP 27/5/2019 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp của ông Nguyễn Thính, bà Nguyễn Thị Bông Xem VB
44 178/B-STP 23/5/2019 V/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của bà Đoàn Thị Hoa Xem VB
43 175/B-STP 22/5/2019 V/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của bà Đoàn Thị Hoa Xem VB
42 174/B-STP 21/5/2019

V/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Trương Văn Đức

Xem VB
41 173/B-STP 21/5/2019 V/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của bà Nguyễn thị Thủy Tin, ông Phạm Công Ngữ Xem VB
40 172/B-STP 21/5/2019 V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Nguyễn Hữu Thế, bà Phạm Thị Oanh Xem VB
39 165/TB-STP 14/5/2019
Vv chấm dứt, tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyề sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Nguyễn Văn Hồng, bà Nguyễn Thị Lan
Xem VB
38 164/TB-STP 14/5/2019 Vv thu hồi Quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyề sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Lê Minh Đức Xem VB
37 162/TB-STP 09/5/2019 V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Nguyễn Xuân Tiến, bà Nguyễn Tùng Lâm Xem VB
36 160/TB-STP 08/5/2019 V/v tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của bà Đỗ Thị Đào Xem VB
35 161/TB-STP 08/5/2019 V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Vũ Đình Dũng, bà Dương Thị Ngọc Diễm Châu Xem VB
34 158/TB-STP 07/5/2019 V/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Trần Minh Khiêm Xem VB
33 157/TB-STP 7/5/2019 V/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Tạ Tỷ, bà Châu Ngọc Anh Xem VB
32 156/TB-STP 7/5/2019 V/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của bà Tăng Thị Thảo Xem VB
31 154/TB-STP 6/5/2019 V/v giải tỏa kê biên tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng của ông Hà Ngọc Hòa, bà Võ Thị Bích Tâm Xem VB
30 153/TB-STP 6/5/2019 V/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Phạm Thanh Tùng, bà Nguyễn Thị Mộng Trinh Xem VB
29 148/TB-STP 26/4/2019 V/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của hộ ông Đinh Văn Huynh, bà Nguyễn Thị Thắm Xem VB
28 147/TB-STP 26/4/2019 V/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của bà Bùi Thị Tuyết Lan Xem VB
27 146/TB-STP 26/4/2019 V/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của hộ bà Bùi Thị Ngọn Xem VB
26 145/TB-STP 26/4/2019 V/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài snar của ông Phạm Ngọc Bình, bà Phạm Thị Mỹ Nhung Xem VB
25 138/TB-STP 23/4/2019 V/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của bà Lê Kim Thu, ông Nguyễn Văn Rựa Xem VB
24 137/TB-STP 22/4/2019 V/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Nguyễn Tấn Hào Xem VB
23 136/TB-STP 22/4/2019 V/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Hoàng Đình Chiến, bà Nguyễn Thị Kiều Xem VB
22 132/TB-STP 19/4/2019 V/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Hoàng Kim Hợp Xem VB
21 130/TB-STP 18/4/2019 V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của bà Phạm Thị Xuyến, ông Nguyễn Minh Cường Xem VB
20 128/TB-STP 17/4/2019 V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của Công ty TNHH MTV TM Hương Sen Xem VB
19 127/TB-STP 17/4/2019 V/v việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Nguyễn Văn Thùy, bà Hoàng Thị Liền Xem VB
18 126/TB-STP 17/4/2019
V/v việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của bà Ngô Thị Công
Xem VB
17 125/TB-STP 17/4/2019 V/v việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Vũ Văn Thọ, bà Trần Thị Cẩm Vân Xem VB
16 124/TB-STP 17/4/2019 V/v giải tỏa kê biên tài sản thi hành án dân sự của ông Hà Ngọc Hòa, bà Võ Thị Bích Tâm Xem VB
15 119/TB-STP 10/4/2019 V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của bà Phan Thị Thanh Thảo Xem TB
14 118/TB-STP 10/4/2019 V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của bà Bùi Thị Hiên Xem TB
13 117/TB-STP 10/4/2019 V/v kê biên tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng của ông Điểu Lâm, bà Điểu Ba Rui và bà Điểu Thị Đầm Xem TB
12 116/TB-STP 10/4/2019 V/v kê biên tài sản phải đăng ký quyền sở hữu. sử dụng của ông Lê Hoàng Nam, bà Trần Thị Hoàng Đức Xem TB
11 115/TB-STP 10/4/2019 V/v kê biên tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dung của ông Hà Ngọc Hòa, bà Võ Thị Bích Tâm Xem TB
10 114/TB-STP 10/4/2019 V/v kê biên tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng của ông Lê Sỹ Đông, bà Kiều Thị Thủy Xem TB
09 107/TB-STP 8/4/2019 V/v việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Nguyễn Ngọc Quân, bà Trần Thị Hồng Xem TB
08 106/TB-STP 8/4/2019 V/v việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của bà Đặng Thị Liễu Xem TB
07 105/TB-STP 8/4/2019
V/v cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông Nguyễn Văn Hồng
Xem TB
06 104/TB-STP 8/4/2019

V/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Nguyễn Minh Thành

Xem TB
05 103/TB-STP 5/4/2019

V/v việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Bùi Văn Tiến, bà Hà Thị Hiền

Xem TB
04 102/TB-STP 5/4/2019 V/v việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Nguyễn Xuân Tiến, bà Nguyễn Tùng Lâm Xem TB
03 101/TB-STP 04/4/2019 Cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của bà Nguyễn Ngọc Hưởng, bà Phạm Thị Thu Thảo và Phạm Đức Huy Xem TB
02 97/TB-STP 02//4/2019 V/v tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Phạm Văn Tình, bà phạm Thị Huế Xem TB
01 96/TB-STP 02/4/2019 V/v việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Trần Văn Nhật, bà Trần Thị Nghiệp Xem TB

Tác giả bài viết: Phòng Giáo dục và Bổ trợ tư pháp

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây