Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp tại cuộc họp giao ban tháng 3/2021

Thứ ba - 30/03/2021 14:27
Vào lúc 8giờ 00phút, ngày 24/3/2021,tại Phòng họp B–Sở Tư pháp, đồng chí Lê Tiến Hiếu -Giám đốc Sở Tư pháp đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 3/2021.

Thành phần cùng dự họp gồm:
- Trưởng, Phó Trưởng các Phòngvàđơn vị sự nghiệpthuộc Sở; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân.
- Các đồng chí:Đảng ủy viên; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở; Bí thư(hoặc Phó Bí thư) các Chi bộ 1, 2, 3; Trưởng các tổ chức Đoàn thể thuộc Sở.
- Đồng chí Nguyễn Thị Xuân–Chuyên viênVăn phòng Sở -Thư ký.
- Vắng có lý do(03đồng chí):
+ Đồng chíPhạm Đình Tiệm –GĐ TT.TGPLNN.
+ Đồng chí Bùi Thị Thanh Thủy –TP.HCTP.
+ Đồng chí Nguyễn Văn Tám–PTP.Pháp chế.
Sau khi Văn phòng Sở báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên trong tháng 3/2021;việc thực hiện Kết luận giao ban tháng 02/2021và ý kiến của các thành viên dự họp, đồng chí Lê Tiến Hiếu -Giám đốcSở Tư pháp kết luận, chỉ đạo như sau:
1. Đối với Văn phòng Sở
-Tham mưu thành lập Tổ quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về công chứng, chứng thực;
-Thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạchtheo quy định; thammưu chuyển đổi vị trí việc làm; biệt phái một số viên chức thuộc Trung tâm TGPL nhà nước về Sở Tư pháp.
-Rà soát kiện toàn lại Tổ Cải cách hành chính.
-Rà soát lại các thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 3,4 thuộc lĩnh vực Tư pháp.
-Chủ trì phối hợp các đơn vị thuộc Sở rà soát lại các Chương trình, Kế hoạch và tiến độ thực hiện các Chương trình, Kế hoạch của Sở.
-Tham mưu Giám đốc Sở quản lý vềcông tác tổ chức và công tác quản trị của Trung tâm TGPLNN.
-Tham mưu thực hiện quản lý công tác tư pháp cơ sở.
-Tham mưu điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở.
-Rà soát sữa đổi Quy chế làm việc của các đơn vị sự nghiệp.
2. Phòng Giáo dục và Bổ trợ tư pháp
-Triển khai thực hiện Kế hoạch 259/KH-UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh về Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Đồng thời hàng tháng cần đánh giá tiến độ thực hiện của Kế hoạch 259/KH-UBND.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí thành lập Văn phòng công chứng.
 -Tham mưu UBND tỉnh ban hànhQuy chế quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng,chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- Phối  hợp  phòng  Pháp  chế  rà  soát  Quyết  định  713/QĐ-UBND  ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thu hồi nợ đối với các hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất có vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
3. Phòng Hành chính tư pháp
-Tham  mưu  triển  khai  thực  hiện  tốtNghị  định  số  45/2020/NĐ-CP  ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
4. Phòng Pháp chế
-Tham mưu thành lập Tổ giúp việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân định kỳ theoyêu cầu của UBND tỉnh.
-Chủ trì phối hợp phòng GD&BTTP, Hội Công chứng viên tham mưu rà soát Quyết định 713/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thu hồi nợ đối với các hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất có vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
-Tham mưu thành lập Tổ rà soát các văn bản theo Công văn số 586/UBND-NC ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 41/CTr-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh.
5. Yêu cầu công chức, viên chức, người lao độngthực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.
6. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.
Chủ động phối hợp với các Phòng nghiệp vụtham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên mônthuộc phạm vi, lĩnh vực được giao quản lý, phụ trách.Trên đây là Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp tại cuộc họp giao ban tháng 03/2021.

Yêu cầu các Phòng, đơn vị, cá nhân có liên quan kịp thời tổ chứctriển khai thực hiện./.

Tác giả bài viết: Văn phòng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới ban hành

Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection

Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection

Ngày ban hành: 23/06/2022

Thực hiện Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 22/06/2022

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày ban hành: 22/06/2022

Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB

Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB

Ngày ban hành: 20/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/6/2022)

Ngày ban hành: 17/06/2022

Thực hiện Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 17/06/2022

Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của công ty CP Pymepharco

Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của công ty CP Pymepharco

Ngày ban hành: 16/06/2022

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Ngày ban hành: 16/06/2022

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Ngày ban hành: 16/06/2022

Giá vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo

Giá vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo

Ngày ban hành: 16/06/2022

Tăng cường công tác phòng chống, dịch Covid-19

Tăng cường công tác phòng chống, dịch Covid-19

Ngày ban hành: 15/06/2022

Giải thể các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh

Giải thể các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 14/06/2022

Giải thể Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân dương tính Covid-19 tỉnh Bình Phước (tại Plaza An Lộc, thị thị Bình Long)

Giải thể Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân dương tính Covid-19 tỉnh Bình Phước (tại Plaza An Lộc, thị thị Bình Long)

Ngày ban hành: 14/06/2022

Thực hiện công tác tuyên truyền

Thực hiện công tác tuyên truyền

Ngày ban hành: 13/06/2022

KẾ HOẠCH Phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 2 đợt 5 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi năm 2022

KẾ HOẠCH Phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 2 đợt 5 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi năm 2022

Ngày ban hành: 11/06/2022

Công điện về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Công điện về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày ban hành: 10/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 11/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 11/6/2022)

Ngày ban hành: 10/06/2022

Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 09/06/2022

KH 01 KẾ HOẠCH TƯ PHÁP

KH 01 KẾ HOẠCH TƯ PHÁP

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 02 TRUYỀN THÔNG, KSOAT TTHC

KH 02 TRUYỀN THÔNG, KSOAT TTHC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 09 THỰC HÀNH TK, CLP

KH 09 THỰC HÀNH TK, CLP

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 10 PHỔ BIẾN GDPL

KH 10 PHỔ BIẾN GDPL

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 11 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VB QPPL

KH 11 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VB QPPL

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 13 PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

KH 13 PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 15 ĐỀ ÁN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

KH 15 ĐỀ ÁN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 20 PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VĂN HÓA CÔNG SỞ

KH 20 PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VĂN HÓA CÔNG SỞ

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 30 QĐ SỐ 25 VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH 30 QĐ SỐ 25 VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 35 TTHC 1 CỬA, 1 CỬA LIÊN THÔNG

KH 35 TTHC 1 CỬA, 1 CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC

KH 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 37 KIỂM SOÁT THỦ TỤC HC

KH 37 KIỂM SOÁT THỦ TỤC HC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 38 TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

KH 38 TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 39 CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CÁC CCHC

KH 39 CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CÁC CCHC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 39 THI ĐUA BV AN TỔ QUỐC

KH 39 THI ĐUA BV AN TỔ QUỐC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 40 BIÊN CHẾ CC

KH 40 BIÊN CHẾ CC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 40 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL

KH 40 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 41 CCHC NĂM

KH 41 CCHC NĂM

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH DÂN CHỦ CƠ SỞ

KH DÂN CHỦ CƠ SỞ

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH SÔ 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ VIỆC LÀM

KH SÔ 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH SỐ 39 BV AN NINH TỔ QUỐC

KH SỐ 39 BV AN NINH TỔ QUỐC

Ngày ban hành: 08/06/2022

Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 07/06/2022

Thực hiện Công điện số 708/CĐ-BYT ngày 26/5/2022 và Công điện số 710/CĐ-BYT ngày 27/5/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 708/CĐ-BYT ngày 26/5/2022 và Công điện số 710/CĐ-BYT ngày 27/5/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 06/06/2022

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất của TTYT Phước Long

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất của TTYT Phước Long

Ngày ban hành: 03/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước(Kể từngày 04/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước(Kể từngày 04/6/2022)

Ngày ban hành: 03/06/2022

Về việc đính chính sai sót tại Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Về việc đính chính sai sót tại Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/05/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 28/5/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 28/5/2022)

Ngày ban hành: 30/05/2022

Quản lý, sử dụng tài sản từ các nguồn tài trợ, viện trợ, trao tặng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Quản lý, sử dụng tài sản từ các nguồn tài trợ, viện trợ, trao tặng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 30/05/2022

Xác định cơ cấu kinh phí mua thuốc

Xác định cơ cấu kinh phí mua thuốc

Ngày ban hành: 30/05/2022

Quyết định thành lập Qũy đền ơn đáp nghĩa tỉnh Bình Phước

Quyết định thành lập Qũy đền ơn đáp nghĩa tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 30/05/2022

Thành lập trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Minh Hưng , huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Thành lập trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Minh Hưng , huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 30/05/2022

Cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022

Cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022

Ngày ban hành: 27/05/2022

Quoc khanh 2-9
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây