Kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp tại cuộc họp giao ban tháng 01/2021

Thứ sáu - 29/01/2021 14:41
Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 28/01/2021, tại Phòng họp B – Sở Tư pháp, đồng chí Lê Tiến Hiếu - Giám đốc Sở Tư pháp đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 01/2021. Thành phần cùng dự họp gồm:
- Trưởng, Phó Trưởng các Phòng và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân.
- Các đồng chí: Đảng ủy viên; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở; Bí thư (hoặc Phó Bí thư) các Chi bộ 1, 2, 3; Trưởng các tổ chức Đoàn thể thuộc Sở.
- Đồng chí Nguyễn Thị Xuân – Chuyên viên Văn phòng Sở - Thư ký.
- Vắng có lý do (03 đồng chí):
+ Đồng chí Phạm Đình Tiệm – GĐ TT.TGPLNN.
+ Đông chí Vũ Thị Hải Anh – PGĐ TT.TGPLNN.
+ Đồng chí Bùi Quang Anh Giao – Bí thư Chi đoàn Thanh niên Sở.
Sau khi Văn phòng Sở báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên trong tháng 01/2021; việc thực hiện Kết luận giao ban tháng 12/2020 và ý kiến của các thành viên dự họp, đồng chí Lê Tiến Hiếu - Giám đốc Sở Tư pháp kết luận, chỉ đạo như sau:
1. Đối với Văn phòng Sở
- Đảm bảo các điều kiện để thực hiện tốt việc công chức, viên chức nghỉ tết Nguyên Đán năm 2021 theo quy định.
- Về công tác tài chính:
+ Hồ sơ trình ký thanh quyết toán đảm bảo đầy đủ chứng từ, chữ ký; Giấy đề nghị thanh toán do Trưởng phòng hoặc người đề nghị thanh toán lập và ký đầy đủ, kể cả việc trình Phó Giám đốc phụ trách ký; kế toán có trách nhiệm lập phiếu chi sau khi Hồ sơ đã đảm bảo đầy đủ đúng quy định.
+ Phối hợp phòng GD&BTTP lập lại Phiếu chi cho các Chương trình, Kế hoạch trong đó không chi cho Giám đốc, vì Giám đốc không thực hiện nhiệm vụ này, phần kinh phí còn dôi dư thì chuyển trả ngân sách nhà nước theo quy định.
+ Thống nhất chi hỗ trợ tết cho các trường hợp là Hợp đồng lao động của Sở là 1.000.000 đ/người. Riêng công chức, viên chức thì thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh (1.500.000 đồng/ người).
- Về công tác quản trị mạng:
+ Kiện toàn Ban biên tập trang Website của Sở.
+ Liên kết với đầu mối Trang Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để đăng các hoạt động của Sở lên Trang Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp một cách kịp thời.
+ Nâng cao chất lượng bài viết, đối với các tin bài viết về thông tin các Hội nghị cần được viết xét duyệt và đăng tải kịp thời.
- Về công tác tổ chức cán bộ:
+ Họp xét nâng lương trước thời hạn năm 2020.
+ Thực hiện việc hướng dẫn quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và rà soát, bổ sung quy hoạch theo quy định.
+ Thống nhất đề nghị Đảng ủy xem xét:
Điều động bà Nguyễn Thị Thu – Chuyên viên phòng GD&BTTP sang công tác tại phòng Pháp chế, nhiệm vụ cụ thể do Trưởng phòng phân công;
Điều động ông Bùi Quang Nam – Chuyên viên phòng Pháp chế sang công tác tại phòng Giáo dục và Bổ trợ Tư pháp, nhiệm vụ cụ thể do Trưởng phòng phân công;
 Điều động bà Nguyễn Thị Kim Thanh – Chuyên viên phòng GD&BTTP qua Văn phòng Sở để chuyển bị cho việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý CSDL Công chứng và nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.
+ Giao Chánh Văn phòng tham mưu nhận 01 Hợp đồng Nghị định 68 làm công tác văn thư – lưu trữ.
+ Tham mưu thành lập Tổ giúp việc cho Giám đốc với vai trò Cụm trưởng  Khối thi đua Khu vực miền Đông Nam bộ trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.
+ Tham mưu ban hành Quyết định thay thế Quyết định phân công nhiệm vụ của Ban Lãnh đạo Sở.
- Công tác tham mưu, tổng hợp:
+ Hoàn thiện Hồ sơ sau Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2021; Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm 2020.
3. Phòng Giáo dục và Bổ trợ tư pháp
+ Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực Công chứng trong tháng 02/2021.
+ Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực Đấu giá tài sản.
+ Tham mưu thành lập Tổ soạn thảo Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực Đấu giá tài sản. Trong đó giao đồng chí Nguyễn Thị Huệ - Tổ trưởng; Đ/c Hà Thị Thu Hiền – Tổ phó; Các đồng chí: Nguyễn Văn Tám, Lê Trung Hiếu, Dương Văn Hiếu, Đỗ Khắc Đạt, Bùi Quang Nam, Văn phòng UBND, Sở TN&MT, Sở Tài chính là thành viên.
+ Với số lượng công chức sau khi điều động thì công việc của phòng nhiều,  phòng có thể đề nghị đăng ký làm thêm giờ để đảm bảo đúng tiến độ.
4. Phòng Hành chính tư pháp
Giao phòng Hành chính tư pháp tiếp nhận các Hồ sơ liên quan của phòng Giáo dục và Bổ trợ tư pháp tại Trung tâm hành chính công.
5. Ban thanh tra nhân dân
+ Phối hợp Tổ giúp việc về công tác tài chính rà soát lại tất cả Hồ sơ thanh quyết toán năm 2020 của Sở.
+ Phối hợp Văn phòng Sở rà soát lại việc thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, Kết luận mà lãnh đạo giao cho các đơn vị để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ được giao.
6.  Các đơn vị ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của đơn vị mình, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, viên chức thuộc đơn vị.
Đối với công tác tài chính phải đảm bảo đầy đủ chứng từ trước khi chuyển Hồ sơ về cho Kế toán để thanh quyết toán theo quy định; đồng thời chịu trách nhiệm về chứng từ do mình cung cấp.
7. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.
Chủ động phối hợp với các Phòng nghiệp vụ tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn thuộc phạm vi, lĩnh vực được giao quản lý, phụ trách;
Trên đây là Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp tại cuộc họp giao ban tháng 01/2021. Yêu cầu các Phòng, đơn vị, cá nhân có liên quan kịp thời tổ chức triển khai thực hiện./.         
 

Tác giả bài viết: Văn phòng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới ban hành

Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection

Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection

Ngày ban hành: 23/06/2022

Thực hiện Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 22/06/2022

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày ban hành: 22/06/2022

Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB

Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB

Ngày ban hành: 20/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/6/2022)

Ngày ban hành: 17/06/2022

Thực hiện Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 17/06/2022

Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của công ty CP Pymepharco

Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của công ty CP Pymepharco

Ngày ban hành: 16/06/2022

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Ngày ban hành: 16/06/2022

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Ngày ban hành: 16/06/2022

Giá vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo

Giá vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo

Ngày ban hành: 16/06/2022

Tăng cường công tác phòng chống, dịch Covid-19

Tăng cường công tác phòng chống, dịch Covid-19

Ngày ban hành: 15/06/2022

Giải thể các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh

Giải thể các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 14/06/2022

Giải thể Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân dương tính Covid-19 tỉnh Bình Phước (tại Plaza An Lộc, thị thị Bình Long)

Giải thể Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân dương tính Covid-19 tỉnh Bình Phước (tại Plaza An Lộc, thị thị Bình Long)

Ngày ban hành: 14/06/2022

Thực hiện công tác tuyên truyền

Thực hiện công tác tuyên truyền

Ngày ban hành: 13/06/2022

KẾ HOẠCH Phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 2 đợt 5 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi năm 2022

KẾ HOẠCH Phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 2 đợt 5 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi năm 2022

Ngày ban hành: 11/06/2022

Công điện về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Công điện về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày ban hành: 10/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 11/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 11/6/2022)

Ngày ban hành: 10/06/2022

Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 09/06/2022

KH 01 KẾ HOẠCH TƯ PHÁP

KH 01 KẾ HOẠCH TƯ PHÁP

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 02 TRUYỀN THÔNG, KSOAT TTHC

KH 02 TRUYỀN THÔNG, KSOAT TTHC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 09 THỰC HÀNH TK, CLP

KH 09 THỰC HÀNH TK, CLP

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 10 PHỔ BIẾN GDPL

KH 10 PHỔ BIẾN GDPL

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 11 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VB QPPL

KH 11 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VB QPPL

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 13 PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

KH 13 PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 15 ĐỀ ÁN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

KH 15 ĐỀ ÁN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 20 PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VĂN HÓA CÔNG SỞ

KH 20 PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VĂN HÓA CÔNG SỞ

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 30 QĐ SỐ 25 VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH 30 QĐ SỐ 25 VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 35 TTHC 1 CỬA, 1 CỬA LIÊN THÔNG

KH 35 TTHC 1 CỬA, 1 CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC

KH 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 37 KIỂM SOÁT THỦ TỤC HC

KH 37 KIỂM SOÁT THỦ TỤC HC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 38 TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

KH 38 TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 39 CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CÁC CCHC

KH 39 CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CÁC CCHC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 39 THI ĐUA BV AN TỔ QUỐC

KH 39 THI ĐUA BV AN TỔ QUỐC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 40 BIÊN CHẾ CC

KH 40 BIÊN CHẾ CC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 40 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL

KH 40 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 41 CCHC NĂM

KH 41 CCHC NĂM

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH DÂN CHỦ CƠ SỞ

KH DÂN CHỦ CƠ SỞ

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH SÔ 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ VIỆC LÀM

KH SÔ 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH SỐ 39 BV AN NINH TỔ QUỐC

KH SỐ 39 BV AN NINH TỔ QUỐC

Ngày ban hành: 08/06/2022

Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 07/06/2022

Thực hiện Công điện số 708/CĐ-BYT ngày 26/5/2022 và Công điện số 710/CĐ-BYT ngày 27/5/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 708/CĐ-BYT ngày 26/5/2022 và Công điện số 710/CĐ-BYT ngày 27/5/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 06/06/2022

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất của TTYT Phước Long

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất của TTYT Phước Long

Ngày ban hành: 03/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước(Kể từngày 04/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước(Kể từngày 04/6/2022)

Ngày ban hành: 03/06/2022

Về việc đính chính sai sót tại Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Về việc đính chính sai sót tại Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/05/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 28/5/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 28/5/2022)

Ngày ban hành: 30/05/2022

Quản lý, sử dụng tài sản từ các nguồn tài trợ, viện trợ, trao tặng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Quản lý, sử dụng tài sản từ các nguồn tài trợ, viện trợ, trao tặng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 30/05/2022

Xác định cơ cấu kinh phí mua thuốc

Xác định cơ cấu kinh phí mua thuốc

Ngày ban hành: 30/05/2022

Quyết định thành lập Qũy đền ơn đáp nghĩa tỉnh Bình Phước

Quyết định thành lập Qũy đền ơn đáp nghĩa tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 30/05/2022

Thành lập trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Minh Hưng , huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Thành lập trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Minh Hưng , huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 30/05/2022

Cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022

Cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022

Ngày ban hành: 27/05/2022

Quoc khanh 2-9
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây