Hội nghị công bố Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với các đối tác phát triển

Thứ hai - 20/12/2021 08:30
Chiều ngày 17/12/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị công bố Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với các đối tác phát triển. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, về phía TCTK có ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc TCTK. Về phía các đối tác phát triển, có Bà Nomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam; đại diện các tổ chức quốc tế, các Nhà tài trợ và Cơ quan Thống kê các nước.
PTTK 2030 2045 1
Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu khai mạc tại Hội nghị
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, với sự hỗ trợ tích cực về tài chính và kỹ thuật của các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ cũng như các cơ quan thống kê quốc gia, Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Chiến lược 11-20) đã hoàn thành sứ mệnh, là Chiến lược phát triển thống kê đầu tiên trong lịch sử phát triển của ngành Thống kê. Sau 10 năm triển khai và thực hiện Chiến lược 11-20Thống kê Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, có những tiến bộ và phát triển hơn so với trước đây.
 
Năng lực của Thống kê Việt Nam trong 10 năm qua đã được cải thiện và đạt được một số thành công như: hoàn thiện thể chế cho hoạt động thống kê; dữ liệu thống kê ngày càng nhiều, đa dạng, phong phú; cơ sở hạ tầng cho hoạt động thống kê được bảo đảm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê phục vụ Đảng, Nhà nước và các đối tượng sử dụng tin. Ngành Thống kê đã đạt 4/8 mục tiêu cụ thể, hoàn thành 100/119 (84%) hoạt động trong chương trình hành động của Chiến lược 11-20. Theo bảng xếp hạng năng lực thống kê của Ngân hàng Thế giới, Thống kê Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 5 trong năm 2020 từ vị trí thứ 7 của năm 2010.
 
Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, nhằm định hướng sự phát triển của Thống kê Việt Nam trong 10 năm tiếp theo, TCTK đã xây dựng Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Chiến lược 21-30). Ngày 01/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược 21-30, với 12 mục tiêu cụ thể, 9 nhóm giải pháp và 3 đề án. Để thực hiện thành công Chiến lược 21-30, ngành Thống kê rất cần sự hỗ trợ cả về tài chính và kỹ thuật của các tổ chức quốc tế, Nhà tài trợ và Cơ quan thống kê quốc gia các nước.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương mong muốn, TCTK sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và ưu tiên hỗ trợ cho ngành Thống kê trong thời gian tới, cụ thể là giai đoạn 2022-2026 để Thống kê Việt Nam có thể thực hiện tốt Chiến lược 21-30, tiếp tục nâng cao vai trò và năng lực, đáp ứng tối đa và hiệu quả nhu cầu số liệu của Chính phủ, tổ chức và cá nhân, giúp Chính phủ hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng với mục đích cuối cùng là đảm bảo tăng trưởng kinh tế bao trùm và không để ai bị bỏ lại phía sau.
PTTK 2030 2045 2
Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
Cùng phát biểu tại Hội nghị, bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam cho biết, thời gian qua, UNFPA cùng với các cơ quan Liên hợp quốc và các đối tác phát triển khác đã hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho TCTK để thiết kế Chiến lược Phát triển Thống kê mới cho giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bà Naomi Kitahara đánh giá cao những thành tựu mà TCTK đã đạt được và cũng chia sẻ mục tiêu chung là “Dữ liệu tốt hơn, cuộc sống tốt hơn”. 
 
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là một trong năm cuộc tổng điều tra UNFPA đã hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho Tổng Cục Thống kê. Đây là cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến trong tất cả các giai đoạn của cuộc tổng điều tra. Dữ liệu của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 hiện nay có thể tiếp cận dễ dàng thông qua truy cập Kho dữ liệu và Trang dữ liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, và trang Hệ thống không gian về dân số và phát triển. UNFPA rất tự hào khi được trở thành một phần của quá trình cách mạng dữ liệu của TCTK. Ứng dụng kỹ thuật số về cơ bản đã giúp nâng cao chất lượng và tính minh bạch của dữ liệu được thu thập, rút ​​ngắn thời gian xử lý dữ liệu và giảm thiểu sai sót của con người. 
 
Với lịch sử hợp tác thành công lâu dài với TCTK, UNFPA tiếp tục sẵn sàng hợp tác cùng TCTK thực hiện Chiến lược Phát triển Thống kê (2021 - 2030) thông qua chương trình quốc gia mới cho giai đoạn 2022-2026.
 
Cũng tại Hội nghị, Bà Rana Flower, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết, những năm qua, UNICEF đã hỗ trợ TCTK thông qua Dự án “Hỗ trợ đảm bảo việc thực hiện quyền trẻ em thông qua lồng ghép quyền trẻ em vào Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội và sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ của UNICEF trong Chương trình quốc gia 2017-2021” và đã giúp ngành Thống kê Việt Nam đạt những bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của mình. Thời gian tới, UNICEF sẽ tiếp tục hỗ trợ TCTK về kỹ thuật cũng như các nguồn lực tài chính nhằm giúp TCTK thực hiện tốt các mục tiêu phát triển bền vững SDG…
 
Đại diện TCTK, ông Nguyễn Ngọc Tú, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê công bố Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạnh 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu tổng quát là hiện đại hóa Thống kê Việt Nam theo hướng đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và vững chắc với hệ thống tổ chức phù hợp; nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyên nghiệp; công nghệ hiện đại; sản xuất, cung cấp và phổ biến thông tin thống kê theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế… Phấn đấu đến năm 2030, Thống kê Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN và đến năm 2045 trở thành hệ thống thống kê hiện đại trên thế giới.
PTTK 2030 2045 3
Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK trình bày báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK trình bày Báo cáo những hoạt động hỗ trợ của các đối tác phát triển cho TCTK kê giai đoạn 2017-2021. Những thành tựu đạt được giai đoạn 2017-2021 của ngành Thống kê gắn liền với những hỗ trợ có hiệu quả của các đối tác phát triển, gồm các tổ chức quốc tế và Chính phủ các nước thông qua Cơ quan Thống kê quốc gia. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cho biết, các dự án và hỗ trợ kỹ thuật giai đoạn 2017-2021 đều hoàn thành theo kế hoạch; Việc sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định của các nhà tài trợ và quy định của Luật ngân sách hiện hành; Tiến độ giải ngân của các dự án đều đạt mức cao từ 85-100%.
PTTK 2030 2045 4
Bà Hoàng Thị Thanh Hà, Quyền Vụ trưởng Vụ Thống kê nước ngoài và hợp tác quốc tế trình bày tại Hội nghị

Bà Hoàng Thị Thanh Hà, Quyền Vụ trưởng Vụ Thống kê nước ngoài và hợp tác quốc tế đại điện TCTK trình bày các lĩnh vực và hoạt động cần hỗ trợ từ các đối tác phát triển giai đoạn 2022-2026. Một số đề xuất ưu tiên hỗ trợ gồm: Xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, các đề án và văn bản hỗ trợ hoạt động thống kê; Xây dựng kế hoạch hành động, khung theo dõi đánh giá, đánh giá giữa kỳ Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam; Hoàn thiện phương pháp luận và nâng cao năng lực, nghiệp vụ thống kê…
 
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận và đưa ra cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ TCTK nhằm giúp TCTK thực hiện và đánh giá các chính sách phát triển kinh tế - xã hội cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam.
 
Kết luận Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương ghi nhận và đánh giá cao những hỗ trợ của các đối tác phát triển trong thời gian qua cũng như những cam kết sẽ đồng hành cùng ngành Thống kê tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạnh 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các mục tiêu phát triển bền vững SDG. Tổng cục trưởng nhấn mạnh, TCTK rất cần sự chung tay và hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để ngành Thống kê hoàn thành xứ mệnh của mình, thực hiện mục tiêu vì cuộc sống tốt hơn. TCTK cam kết sẽ sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả các nguồn lực được hỗ trợ, và mong muốn mối quan hệ giữa TCTK và các đối tác phát triển sẽ ngày càng bền chặt hơn./.
PTTK 2030 2045 5
Toàn cảnh Hội nghị

Nguồn tin: consosukien.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới ban hành

Quyết định công bố Danh sách tổ chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước tính đến ngày 31/12/2021

Quyết định công bố Danh sách tổ chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước tính đến ngày 31/12/2021

Ngày ban hành: 31/01/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 29/01/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 29/01/2022)

Ngày ban hành: 28/01/2022

Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Ngày ban hành: 28/01/2022

Thực hiện Công văn số 255/BYT-DP ngày 14/01/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công văn số 255/BYT-DP ngày 14/01/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 27/01/2022

Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

Ngày ban hành: 27/01/2022

Thuận chủ trương hoạt động trở lại vận tải hành khách liên tỉnh

Thuận chủ trương hoạt động trở lại vận tải hành khách liên tỉnh

Ngày ban hành: 25/01/2022

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Ngày ban hành: 25/01/2022

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Ngày ban hành: 24/01/2022

V/v kiểm tra, xác nhận số lượng tiếp nhận thuốc điều trị Covid-19

V/v kiểm tra, xác nhận số lượng tiếp nhận thuốc điều trị Covid-19

Ngày ban hành: 23/01/2022

V/v thay đổi cơ sở đóng gói thứ cấp của thuốc biệt dược gốc Cerebrolysin

V/v thay đổi cơ sở đóng gói thứ cấp của thuốc biệt dược gốc Cerebrolysin

Ngày ban hành: 23/01/2022

V/v hỗ trợ thuốc methadone cho địa phương năm 2022

V/v hỗ trợ thuốc methadone cho địa phương năm 2022

Ngày ban hành: 23/01/2022

Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán

Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán

Ngày ban hành: 22/01/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 23/01/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 23/01/2022)

Ngày ban hành: 22/01/2022

Chấn chỉnh công tác đấu thầu mua sắm trong phòng, chống dịch Covid-19

Chấn chỉnh công tác đấu thầu mua sắm trong phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 20/01/2022

Thực hiện Công điện số 55/CĐ-BYT ngày 11/01/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 55/CĐ-BYT ngày 11/01/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 19/01/2022

Ủy quyền công bố, cập nhật cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ủy quyền công bố, cập nhật cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 18/01/2022

Kế hoạch thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2022

Kế hoạch thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2022

Ngày ban hành: 18/01/2022

Thực hiện Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021

Thực hiện Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021

Ngày ban hành: 17/01/2022

Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Phước năm 2022

Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Phước năm 2022

Ngày ban hành: 17/01/2022

Thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ

Ngày ban hành: 14/01/2022

Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch Covid – 19 đối với người được phép nhập cảnh vào tỉnh làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày).

Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch Covid – 19 đối với người được phép nhập cảnh vào tỉnh làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày).

Ngày ban hành: 13/01/2022

Kế hoạch trồng cây xanh giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Kế hoạch trồng cây xanh giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 13/01/2022

Thực hiện Công điện số 22/CĐ-BYT ngày 05/01/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 22/CĐ-BYT ngày 05/01/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 12/01/2022

Triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2022 của Sở Tư pháp

Triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2022 của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 11/01/2022

Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 10/01/2022)

Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 10/01/2022)

Ngày ban hành: 09/01/2022

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2022

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2022

Ngày ban hành: 07/01/2022

Nghị định số 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Nghị định số 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Ngày ban hành: 06/01/2022

Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022

Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022

Ngày ban hành: 06/01/2022

V/v báo cáo sử dụng sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2

V/v báo cáo sử dụng sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2

Ngày ban hành: 05/01/2022

V/v cung ứng bơm kim tiêm sử dụng trong chiến dịch tiêm Vắc xin phòng Covid-19

V/v cung ứng bơm kim tiêm sử dụng trong chiến dịch tiêm Vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 05/01/2022

Xét nghiệm để phát hiện người mắc COVID-19 và cho người bệnh ra viện

Xét nghiệm để phát hiện người mắc COVID-19 và cho người bệnh ra viện

Ngày ban hành: 05/01/2022

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ngày ban hành: 04/01/2022

Điều chỉnh thời gian báo cáo nhanh kết quả thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Cocid-19"

Điều chỉnh thời gian báo cáo nhanh kết quả thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Cocid-19"

Ngày ban hành: 04/01/2022

Thực hiện Công văn số 10869/BYT-MT ngày 24/12/2021 của Bộ Y tế

Thực hiện Công văn số 10869/BYT-MT ngày 24/12/2021 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 31/12/2021

Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19

Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 31/12/2021

Thực hiện Công điện số 1850/CĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công điện số 1850/CĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 31/12/2021

Công điện về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID 19 trong dịp Tết Dương lịch 2022

Công điện về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID 19 trong dịp Tết Dương lịch 2022

Ngày ban hành: 31/12/2021

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại đợt 1 năm 2022

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại đợt 1 năm 2022

Ngày ban hành: 30/12/2021

Triển khai thử nghiệm Tổng đài tư vấn F0 điều trị tại nhà

Triển khai thử nghiệm Tổng đài tư vấn F0 điều trị tại nhà

Ngày ban hành: 29/12/2021

Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/12/2021)

Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/12/2021)

Ngày ban hành: 29/12/2021

Thực hiện Công điện số 1988/CĐ-BYT ngày 06/12/2021 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 1988/CĐ-BYT ngày 06/12/2021 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 29/12/2021

Thành lập Trạm Y tế lưu động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Thành lập Trạm Y tế lưu động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Ngày ban hành: 29/12/2021

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 347/TB-VPCP ngày 22/12/2021 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 347/TB-VPCP ngày 22/12/2021 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 29/12/2021

Thực hiện Công điện số 2146/CĐ-BYT ngày 22/12/2021 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 2146/CĐ-BYT ngày 22/12/2021 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 29/12/2021

Điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19

Điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 29/12/2021

Triển khai Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Triển khai Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 28/12/2021

Công điện về việc quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID 19 tăng cường công tác điều trị, giảm ca chuyển nặng, ca tử vong do COVID 19

Công điện về việc quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID 19 tăng cường công tác điều trị, giảm ca chuyển nặng, ca tử vong do COVID 19

Ngày ban hành: 27/12/2021

Tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 26/12/2021

Phòng chống dịch COVID – 19 đối với người nhập cảnh

Phòng chống dịch COVID – 19 đối với người nhập cảnh

Ngày ban hành: 26/12/2021

Triển khai Công văn số 15003/QLD-CL về tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc

Triển khai Công văn số 15003/QLD-CL về tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc

Ngày ban hành: 26/12/2021

Quoc khanh 2-9
Công báo Bình Phước
cks
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập294
  • Hôm nay12,133
  • Tháng hiện tại4,016,879
  • Tổng lượt truy cập94,138,558
ỨNG DỤNG
bp today
onewin qr
ioffice
CONG BAO
Portal_Ispeed
Tổng cục Thống kê
Phân mềm giao việc_Taskgov
Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành
Chiến lược phát triển TKVN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây