Khu vực phi chính thức và hoạt động tự sản tự tiêu của hộ gia đình

Thứ ba - 14/12/2021 16:32
Thực hiện Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát theo Quyết định số 146/QĐ-TTg ban hành ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) biên soạn các chỉ tiêu thuộc khu vực phi chính thức theo Công văn số 1127/TCTK-TKQG ngày 13/9/2019 của Tổng cục Thống kê về việc hướng dẫn sử dụng khái niệm khu vực phi chính thức và hoạt động tự sản tự tiêu hộ gia đình.
 
Khu vực phi chính thức
 
Khu vực phi chính thức bao gồm các cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông, lâm nghiệp và thủy sản, sản xuất ra sản phẩm (vật chất, dịch vụ) để bán, trao đổi và không phải đăng ký kinh doanh. Tiêu chí xác định cơ sở sản xuất kinh doanh phi chính thức là cơ sở không phải đăng ký kinh doanh.
 
Hiện nay, khoản 2 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định: “Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương”.
 
Như vậy, cũng giống như các nước đang phát triển trên thế giới, hoạt động phi chính thức ở Việt Nam tồn tại như một thực tế khách quan, tạo ra việc làm, thu nhập cho lực lượng lao động không có chuyên môn hoặc chuyên môn thấp, phổ biến ở hoạt động bán hàng rong, buôn bán ngoài vỉa hè, không có nơi cố định, làm muối và các dịch vụ có thu nhập thấp khác…. Các hoạt động này đi vào đời sống của người dân có thu nhập thấp, giúp họ thuận lợi tiếp cận các hàng hoá, dịch vụ với giá cả bình dân.
 
Mục đích biên soạn số liệu khu vực phi chính thức nhằm nghiên cứu đóng góp của khu vực này trong nền kinh tế nói chung. Vì vậy, cần thống nhất cách hiểu, nguyên nhân tồn tại khu vực phi chính thức, tính toán được tỷ trọng của khu vực phi chính thức trong GDP phân theo ngành kinh tế. Đồng thời, xem xét mối tương quan giữa khu vực phi chính thức và chính thức, tác động tích cực và tiêu cực của khu vực phi chính thức đối với nền kinh tế… Từ đó, có các giải pháp điều chỉnh phù hợp để phát huy đóng góp của khu vực này cũng như đề xuất chính sách xóa đói giảm nghèo, đồng thời giảm thiểu những tác động làm ảnh hưởng đến sự phát triển của khu vực chính thức.
 
Nguồn thông tin phục vụ biên soạn số liệu khu vực phi chính thức bao gồm: (i) Số liệu Tổng điều tra Kinh tế 5 năm/lần; (ii) Điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản hằng năm. Ngoài số liệu trên còn có số liệu từ các Bộ, ngành quản lý.
 
Đối với số liệu từ Tổng điều tra Kinh tế, Tổng cục Thống kê đã thiết kế, cài đặt thông tin ở cả phiếu điều tra toàn bộ và phiếu mẫu, đảm bảo tách riêng cho khu vực phi chính thức. Theo đó, các thông tin về tình trạng đăng ký kinh doanh, doanh thu, lao động theo ngành, các thông tin dùng để tính giá trị sản xuất theo ngành của khối cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản được phân tách cho cả hai khu vực chính thức và phi chính thức. Ngoài ra, số liệu Điều tra cơ sở kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản hằng năm kết hợp với các hệ số tính từ Tổng điều tra cũng hỗ trợ theo dõi, tính toán chỉ tiêu phi chính thức hằng năm. Hiện tại, Tổng cục Thống kê đã biên soạn được dãy số liệu từ năm 2010 đến 2019 và sẽ xuất bản ấn phẩm về khu vực này trong thời gian sớm nhất.
 
Trong quá trình thu thập và tính toán cũng gặp phải một số khó khăn nhất định. Số liệu từ Điều tra cơ sở kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản hằng năm là điều tra mẫu phục vụ suy rộng cho những chỉ tiêu quan trọng của khu vực chính thức nên phương pháp chọn mẫu tập trung cho mục đích chính, do vậy mức độ chính xác đối với suy rộng cho các chỉ tiêu phi chính thức bị hạn chế. Thêm nữa, các hệ số tính toán từ Tổng điều ta kinh tế được sử dụng cho các năm không có Tổng điều tra cũng mang tính lỗi thời không cập nhật.
 
Đối với điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản cũng có một số hạn chế nhất định. Các cơ sở sản  xuất kinh doanh khu vực phi chính thức thường có quy mô nhỏ, địa điểm không ổn định, thời gian sản xuất, kinh doanh thường không đủ 12 tháng trong năm, nên thời điểm thu thập số liệu nhiều khi bị bỏ sót, mặt khác các thông tin về doanh thu, chi phí... không ghi chép nên việc xác định đúng, đủ doanh thu cũng là điều khó khăn. Các quy định yêu cầu không phải đăng ký kinh doanh đối với những hộ có doanh thu thấp là do cơ sở tự khai, nếu không có những ghi chép cụ thể có thể dẫn tới sai lệch nhiều giữa thực tế và báo cáo.
 
Khi tính toán giá trị sản xuất của khu vực phi chính thức cũng có một số bất cập. Hiện nay, chỉ có chỉ số giá áp dụng chung cho các ngành mà chưa có chỉ số giá tính riêng cho khu vực cá thể nói chung và khu vực phi chính thức nói riêng, nên khi chuyển tính chuyển giá hiện hành sang giá so sánh cũng bị ảnh hưởng sai số của các chỉ số, đặc biệt là đối với những năm có những biến động lớn về chỉ số giá chung. Thêm nữa, khi tính toán giá trị tăng thêm của khu vực phi chính thức buộc phải sử dụng hệ số chi phí trung gian (IC) chung theo ngành, nên cũng bị ảnh hưởng sai số trong tính toán.
 
Khu vực tự sản, tự tiêu hộ gia đình
 
Theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê, hoạt động tự sản tự tiêu của hộ gia đình là hoạt động tự sản xuất ra các sản phẩm vật chất, phục vụ cho tiêu dùng cuối cùng hoặc tích lũy của các cá nhân trong hộ và dịch vụ nhà tự có tự ở. Các hoạt động phải đảm bảo hai tiêu chí, là hoạt động thuộc phạm trù sản xuất; sản phẩm vật chất sản xuất ra được để lại sử dụng cho tiêu dùng cuối cùng hoặc cho tích lũy của các cá nhân trong hộ.
 
Từ khái niệm có thể thấy, các hoạt động sản xuất mang tính tự cung tự cấp, quy mô nhỏ, manh mún, lại không có sổ sách ghi chép nên rất khó cho việc định lượng và giá trị hoạt động sản xuất tự sản tự tiêu. Dù nhỏ nhưng hoạt động này luôn tồn tại ở bất cứ nền kinh tế nào, nó cũng nằm trong thu nhập và tiêu dùng của hộ hay thành viên của hộ. Đo lường đúng và đủ khu vực này góp phần vào việc xác định chính xác quy mô của toàn bộ nền kinh tế, thông qua tài khoản sản xuất tài khoản thu nhập, cũng như đo lường tốt hơn năng suất của người lao động theo ngành kinh tế. Từ đó đánh giá đúng chính sách mà Việt Nam đang theo đuổi, góp phần đề ra những thay đổi phù hợp, đảm bảo các hoạt động sản xuất trong nền kinh tế đi đúng hướng.
 
Chính sự thiếu rõ ràng trong các hoạt động sản xuất, để phân định hoạt động tự sản tự tiêu với hoạt động sản xuất cho mục đích khác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) là đơn vị chịu trách nhiệm tính toán và công bố, đã xây dựng một bộ chỉ tiêu với khái niệm và phương pháp tính chuẩn quốc tế, phù hợp với điều kiện nguồn số liệu trong nước. Trên cơ sở đó, Tổng cục Thống kê đã lồng ghép nhiều chỉ tiêu vào các cuộc điều tra thường xuyên làm cơ sở cho các hoạt động tính toán. Ngoài các số liệu điều tra, đối với các số liệu không thể có được từ các điều tra, Tổng cục Thống kê cần phải có sự phối hợp cung cấp các thông tin liên quan của các Bộ, ngành Trung ương cũng như các cấp, các ngành địa phương quản lý.
 
Hiện tại, Tổng cục Thống kê thử nghiệm tính toán tự sản, tự tiêu hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản, hộ xây dựng năm 2019 dựa trên các cuộc điều tra về hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo kỳ, theo năm; điều tra về dân số và việc làm theo năm; điều tra mức sống theo năm; điều tra hoạt động xây dựng hàng năm. Tuy nhiên, còn thiếu nguồn số liệu để tính toán tự sản tự tiêu hộ công nghiệp.
 
Các tính toán thử nghiệm dựa hoàn toàn vào số liệu điều tra thường xuyên của Tổng cục Thống kê, nhằm thu thập tính toán quy mô hoạt động sản xuất, do tự sản tự tiêu của hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản, hộ xây dựng đều đã được tính toán vào GDP.  Tuy nhiên, để phân tách hoạt động tự sản tự tiêu ra khỏi hoạt động sản xuất, cần phải sử dụng các hệ số từ các cuộc điều tra khác nhau nhưng các hệ số vẫn chưa được cài toàn bộ vào các cuộc điều tra thu thập thông tin về hoạt động sản xuất, vì vậy, cần phải có các ước lượng theo phương pháp chuyên gia nên mức độ đảm bảo cho việc phân tách còn hạn chế. Ngoài ra, đối với hoạt động điều tra, việc ước lượng hệ số tự sản tự tiêu của hộ cũng rất dễ sai số, vì tại thời điểm điều tra về kết quả sản xuất trong kỳ hộ phải ước lượng tự sản tự tiêu trong kết quả sản xuất, hộ chỉ có thể ước lượng dựa trên kinh nghiệm của các kỳ trước, mang nhiều tính chủ quan của cá nhân. Đối với các tính toán không thể thu thập được từ khu vực sản xuất, phải sử dụng hệ số từ khu vực tiêu dùng cũng dễ bị áp sai đối với  hộ sản xuất cho mục đích thương mại.
 
Tính toán quy mô của khu vực phi chính thức và tự sản tự tiêu là cần thiết nhưng rất khó khăn vì các hoạt động này không chính thức, thiếu các ghi chép đối chứng, để tính đúng và đủ cần sự phối hợp cung cấp thông tin từ các Bộ, ngành liên quan để khai thác đủ thông tin cũng như  kiểm soát tốt hoạt động sản xuất./.
 
 Nguyễn Thị Hậu
Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia - TCTK

Nguồn tin: consosukien.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới ban hành

Quyết định công bố Danh sách tổ chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước tính đến ngày 31/12/2021

Quyết định công bố Danh sách tổ chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước tính đến ngày 31/12/2021

Ngày ban hành: 31/01/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 29/01/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 29/01/2022)

Ngày ban hành: 28/01/2022

Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Ngày ban hành: 28/01/2022

Thực hiện Công văn số 255/BYT-DP ngày 14/01/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công văn số 255/BYT-DP ngày 14/01/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 27/01/2022

Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

Ngày ban hành: 27/01/2022

Thuận chủ trương hoạt động trở lại vận tải hành khách liên tỉnh

Thuận chủ trương hoạt động trở lại vận tải hành khách liên tỉnh

Ngày ban hành: 25/01/2022

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Ngày ban hành: 25/01/2022

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Ngày ban hành: 24/01/2022

V/v kiểm tra, xác nhận số lượng tiếp nhận thuốc điều trị Covid-19

V/v kiểm tra, xác nhận số lượng tiếp nhận thuốc điều trị Covid-19

Ngày ban hành: 23/01/2022

V/v thay đổi cơ sở đóng gói thứ cấp của thuốc biệt dược gốc Cerebrolysin

V/v thay đổi cơ sở đóng gói thứ cấp của thuốc biệt dược gốc Cerebrolysin

Ngày ban hành: 23/01/2022

V/v hỗ trợ thuốc methadone cho địa phương năm 2022

V/v hỗ trợ thuốc methadone cho địa phương năm 2022

Ngày ban hành: 23/01/2022

Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán

Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán

Ngày ban hành: 22/01/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 23/01/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 23/01/2022)

Ngày ban hành: 22/01/2022

Chấn chỉnh công tác đấu thầu mua sắm trong phòng, chống dịch Covid-19

Chấn chỉnh công tác đấu thầu mua sắm trong phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 20/01/2022

Thực hiện Công điện số 55/CĐ-BYT ngày 11/01/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 55/CĐ-BYT ngày 11/01/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 19/01/2022

Ủy quyền công bố, cập nhật cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ủy quyền công bố, cập nhật cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 18/01/2022

Kế hoạch thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2022

Kế hoạch thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2022

Ngày ban hành: 18/01/2022

Thực hiện Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021

Thực hiện Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021

Ngày ban hành: 17/01/2022

Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Phước năm 2022

Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Phước năm 2022

Ngày ban hành: 17/01/2022

Thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ

Ngày ban hành: 14/01/2022

Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch Covid – 19 đối với người được phép nhập cảnh vào tỉnh làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày).

Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch Covid – 19 đối với người được phép nhập cảnh vào tỉnh làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày).

Ngày ban hành: 13/01/2022

Kế hoạch trồng cây xanh giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Kế hoạch trồng cây xanh giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 13/01/2022

Thực hiện Công điện số 22/CĐ-BYT ngày 05/01/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 22/CĐ-BYT ngày 05/01/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 12/01/2022

Triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2022 của Sở Tư pháp

Triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2022 của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 11/01/2022

Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 10/01/2022)

Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 10/01/2022)

Ngày ban hành: 09/01/2022

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2022

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2022

Ngày ban hành: 07/01/2022

Nghị định số 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Nghị định số 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Ngày ban hành: 06/01/2022

Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022

Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022

Ngày ban hành: 06/01/2022

V/v báo cáo sử dụng sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2

V/v báo cáo sử dụng sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2

Ngày ban hành: 05/01/2022

V/v cung ứng bơm kim tiêm sử dụng trong chiến dịch tiêm Vắc xin phòng Covid-19

V/v cung ứng bơm kim tiêm sử dụng trong chiến dịch tiêm Vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 05/01/2022

Xét nghiệm để phát hiện người mắc COVID-19 và cho người bệnh ra viện

Xét nghiệm để phát hiện người mắc COVID-19 và cho người bệnh ra viện

Ngày ban hành: 05/01/2022

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ngày ban hành: 04/01/2022

Điều chỉnh thời gian báo cáo nhanh kết quả thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Cocid-19"

Điều chỉnh thời gian báo cáo nhanh kết quả thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Cocid-19"

Ngày ban hành: 04/01/2022

Thực hiện Công văn số 10869/BYT-MT ngày 24/12/2021 của Bộ Y tế

Thực hiện Công văn số 10869/BYT-MT ngày 24/12/2021 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 31/12/2021

Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19

Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 31/12/2021

Thực hiện Công điện số 1850/CĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công điện số 1850/CĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 31/12/2021

Công điện về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID 19 trong dịp Tết Dương lịch 2022

Công điện về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID 19 trong dịp Tết Dương lịch 2022

Ngày ban hành: 31/12/2021

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại đợt 1 năm 2022

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại đợt 1 năm 2022

Ngày ban hành: 30/12/2021

Triển khai thử nghiệm Tổng đài tư vấn F0 điều trị tại nhà

Triển khai thử nghiệm Tổng đài tư vấn F0 điều trị tại nhà

Ngày ban hành: 29/12/2021

Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/12/2021)

Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/12/2021)

Ngày ban hành: 29/12/2021

Thực hiện Công điện số 1988/CĐ-BYT ngày 06/12/2021 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 1988/CĐ-BYT ngày 06/12/2021 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 29/12/2021

Thành lập Trạm Y tế lưu động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Thành lập Trạm Y tế lưu động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Ngày ban hành: 29/12/2021

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 347/TB-VPCP ngày 22/12/2021 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 347/TB-VPCP ngày 22/12/2021 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 29/12/2021

Thực hiện Công điện số 2146/CĐ-BYT ngày 22/12/2021 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 2146/CĐ-BYT ngày 22/12/2021 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 29/12/2021

Điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19

Điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 29/12/2021

Triển khai Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Triển khai Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 28/12/2021

Công điện về việc quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID 19 tăng cường công tác điều trị, giảm ca chuyển nặng, ca tử vong do COVID 19

Công điện về việc quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID 19 tăng cường công tác điều trị, giảm ca chuyển nặng, ca tử vong do COVID 19

Ngày ban hành: 27/12/2021

Tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 26/12/2021

Phòng chống dịch COVID – 19 đối với người nhập cảnh

Phòng chống dịch COVID – 19 đối với người nhập cảnh

Ngày ban hành: 26/12/2021

Triển khai Công văn số 15003/QLD-CL về tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc

Triển khai Công văn số 15003/QLD-CL về tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc

Ngày ban hành: 26/12/2021

Quoc khanh 2-9
Công báo Bình Phước
cks
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập375
  • Hôm nay11,858
  • Tháng hiện tại4,016,604
  • Tổng lượt truy cập94,138,283
ỨNG DỤNG
bp today
onewin qr
ioffice
CONG BAO
Portal_Ispeed
Tổng cục Thống kê
Phân mềm giao việc_Taskgov
Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành
Chiến lược phát triển TKVN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây