SỞ LAO ĐỘNG TB&XH
  • Địa chỉ trụ sở: 829, QL14, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước
  • Điện thoại cơ quan: 0271.3870136

Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Lao động, Thương binh và Xã hội Huỳnh Thị Thùy Trang Huỳnh Thị Thùy Trang
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0271.3870136
Địa chỉ email huynhthithuytrang.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng 829 QL14, Phường Tân Bình, Thành Phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Mãi Lê Văn Mãi
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0271.3870136
Địa chỉ email levanmai.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng Phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình phước

Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Mai Hương Phạm Thị Mai Hương
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0271.3870136
Địa chỉ email phamthimaihuong.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng Phường Tân Bình, TP, Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Trần Văn Xuân Trần Văn Xuân
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0271.3870136
Địa chỉ email tranvanxuan.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

VĂN PHÒNG SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Email:phantanhoi.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0913786767
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Phan Tấn Hội

Điện thoại:0913.786.767
0271.3870136
Email: phantanhoi.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chánh văn phòng
Cử nhân Luật
Phan Tấn Hội
2

Nguyễn Đắc Lâm

Điện thoại:0918.490.309
0271.3870136
Email: nguyendaclam.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh văn phòng
Cử nhân Kinh tế Luật
Nguyễn Đắc Lâm
3

Nguyễn Phạm Tuân

Điện thoại:0917.576.939
0271.3870136
Email: nguyenphamtuan.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Kỹ sư Điện - Điện tử
Nguyễn Phạm Tuân
4

Trương Thị Thúy Loan

Điện thoại:0918.788.793
0271.3870136
Email: truongthithuyloan.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Hành chính
Trương Thị Thúy Loan
5

Lương Văn Ngà

Điện thoại:0917.424.868
0271.3870136
Email: luongvannga.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Kinh tế lao động- Quản lý nguồn nhân lực
Lương Văn Ngà
6

Nguyễn Thị Thùy Trang

Điện thoại:0913.929.151
0271.3870136
Email: nguyenthithuytrang.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phụ trách Kế toán Nguyễn Thị Thùy Trang
7

Dương Thị Nguyệt Ánh

Điện thoại:0368.140.105
Email: duongthinguyetanh.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Thủ quỹ
Cử nhân Lưu trữ - Quản trị Văn phòng
Dương Thị Nguyệt Ánh
8

Nguyễn Thị Kim Thanh

Điện thoại:0982.420.834
Email: nguyenthikimthanh.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Tài chính Ngân hàng
Nguyễn Thị Kim Thanh
9

Nguyễn Thị Mão

Điện thoại:0978.096.069
0271.3870136
Email: nguyenthimao.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Văn thư
Cử nhân Luật
Nguyễn Thị Mão
10

Lê Xuân Bình

Điện thoại:097.897.0099
0271.3870136
Email: lexuanbinh.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Chính trị
Lê Xuân Bình
11

Đỗ Ngọc Thanh

Điện thoại:0904071171
Email: dongocthanh.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng
CN Luật
Đỗ Ngọc Thanh

THANH TRA


Email:levanhao.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0913623578
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Phạm Duy Phương

Điện thoại:0905.352.969
Email: phamduyphuong.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Thanh tra viên
Cử nhân Luật
Phạm Duy Phương
2

Lê Văn Hảo

Điện thoại:
02713885016
Email: levanhao.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chánh Thanh Tra Lê Văn Hảo
3

Nguyễn Thanh Quảng

Điện thoại:0986815297
Email: thanhquang10061980@gmail.com
Chuyên viên
Cử nhân Kinh tế
Nguyễn Thanh Quảng

NGƯỜI CÓ CÔNG


Email:nguyenthesu.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0919101907
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thế Sự

Điện thoại:0919.101.907
0271.3870136
Email: nguyenthesu.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng
- Cử nhân Kinh tế - Kỹ sư Công nghệ Thông tin
Nguyễn Thế Sự
2

Nguyễn Đăng Thuần

Điện thoại:0978.329.329
0271.3870136
Email: nguyendangthuan.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Cử nhân Xã hội học
Nguyễn Đăng Thuần
3

Trương Thị Ngọc Anh

Điện thoại:0363725760
0271.3870136
Email: truongthingocanh.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Thạc sỹ Luật
Trương Thị Ngọc Anh
4

Nguyễn Thị Mai Khuyên

Điện thoại:0985.079.005
0271.3870136
Email: nguyenthimaikhuyen.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Ngữ văn
Nguyễn Thị Mai Khuyên
5

Bùi Ngọc Linh

Điện thoại:0947.273.486
0271.3870136
Email: buingoclinh.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Ngữ văn
Bùi Ngọc Linh
6

Phùng Thị Thanh Liên

Điện thoại:
0271.3870136
Email: phungthithanhliem.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Lưu trữ - Quản trị Văn phòng
Phùng Thị Thanh Liên
7

Nguyễn Văn Quân

Điện thoại:0979.917.178
0271.3870136
Email: nguyenvanquan.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử Kế toán Kiểm toán
Nguyễn Văn Quân

PHÒNG LAO ĐỘNG VIỆC LÀM


Email:dinhquangdung.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0918284104
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Đinh Quang Dũng

Điện thoại:0918.284.104
0271.3870136
Email: dinhquangdung.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Trưởng Phòng
Cử nhân Luật
Đinh Quang Dũng
2

Nguyễn Trí Phăng

Điện thoại:0908.515.988
0271.3870136
Email: nguyentriphang.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Kỹ sư Cơ khí động lực
Nguyễn Trí Phăng
3

Hà Thị Bích

Điện thoại:0983.220.122
0271.3870136
Email: hathibich.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng
kỹ sư Cơ khí
Hà Thị Bích
4

Trần Đông Chí

Điện thoại:0918446541
0271.3870136
Email: trandongchi.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Kỹ sư Cơ khí
Trần Đông Chí
5

Hoàng Vũ Trường Giang

Điện thoại:0979.880.189
Email: hoangvutruonggiang.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Kinh tế
Hoàng Vũ Trường Giang
6

Đặng Đình Anh

Điện thoại:0978.789.437
0271.3870136
Email: dangdinhanh.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Khoa học quản lý
Đặng Đình Anh
7

Đào Thị Tuyết

Điện thoại:0978.356.986
0271.3870136
Email: daothituyet.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Quản lý xã hội
Đào Thị Tuyết
8

Đặng Thị Ánh Diệu

Điện thoại:0977.117.324
0271.3870136
Email: dangthianhdieu.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Kỷ sư Bảo hộ lao động
Đặng Thị Ánh Diệu
9

Nguyễn Thị Thơm

Điện thoại:0979.294.802
0271.3870136
Email: nguyenthithom.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Công tác xã hội
Nguyễn Thị Thơm
10

Trịnh Thanh Bình

Điện thoại:0373.068.722
0271.3870136
Email: trinhthanhbinh.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Tài chính Ngân hàng
Trịnh Thanh Bình

PHÒNG QUẢN LÝ LĨNH VỰC XÃ HỘI


Email:nguyenthigai.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0974197997
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thị Gái

Điện thoại:0974.197.997
0271.3870136
Email: nguyenthigai.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng
Cử nhân kinh tế
Nguyễn Thị Gái
2

Lê Xuân Mạnh

Điện thoại:0979.677.560
0271.3870136
Email: lexuanmanh.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Cử nhân Công tác Xã hội
Lê Xuân Mạnh
3

Vũ Văn Đán

Điện thoại:0913.881.679
0271.3870136
Email: vuvandan.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Cử nhân Luật
Vũ Văn Đán
4

Nguyễn Thị Hiền Trang

Điện thoại:0975.751.299
0271.3870136
Email: nguyenthihientrang.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Công tác xã hội
Nguyễn Thị Hiền Trang
5

Lê Thị Hồng Hạnh

Điện thoại:0975.523.069
0271.3870136
Email: lethihonghanh.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Công tác xã hội
Lê Thị Hồng Hạnh
6

Nguyễn Thị Thu Dung

Điện thoại:0982.881.622
0271.3870136
Email: nguyenthithudung.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân luật
Nguyễn Thị Thu Dung
7

Vũ Thị Bích Trâm

Điện thoại:0918.838.361
0271.3870136
Email: vuthibichtram.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Thạc sỹ Công tác xã hội
Vũ Thị Bích Trâm
8

Trịnh Thị Lan Hương

Điện thoại:0338.024.111
0271.3870136
Email: trinhthilanhuong.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Xã hội học
Trịnh Thị Lan Hương
9

Thẩm Thúy Hằng

Điện thoại:0983.661.210
0271.3870136
Email: thamthuyhang.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Ngữ văn
Thẩm Thúy Hằng

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH BÌNH PHƯỚC


Email:trandaiky.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0913863117
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trần Đại Kỳ

Điện thoại:0913.863.117
0271.3870136
Email: trandaiky.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc
Cử nhân kinh tế
Trần Đại Kỳ
2

Bảo Trương

Điện thoại:0914.116.771
0271.3870136
Email: baotruong.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám Đốc
Cử nhân Kinh tế Luật
Bảo Trương

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH BÌNH PHƯỚC


Email:truongvinhky.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0979880108
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trương Vĩnh Ký

Điện thoại:0979.880.108
Email: truongvinhky.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc
Cử nhân Kinh tế
Trương Vĩnh Ký
2

Hồ Trung Kiên

Điện thoại:0916.809.608
0271.3870136
Email: hotrungkien.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Cử nhân Luật
Hồ Trung Kiên
3

Phạm Tân

Điện thoại:0986.199.393
0271.3870136
Email: phamtan.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám Đốc
Cử nhân Ngữ Văn
Phạm Tân

TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC


Email:tranvanhoa.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0913790345
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trần Văn Hòa

Điện thoại:0913.790.345
0271.3870136
Email: tranvanhoa.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc
Cử nhân Khoa học Sử
Trần Văn Hòa
2

Nguyễn Viết Xuân

Điện thoại:0918.446.485
0271.3870136
Email: nguyenvietxuan.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám Đốc
Thạc sỹ Công tác xã hội
Nguyễn Viết Xuân
Văn bản mới ban hành

Quyết định Về việc thành lập Tổ tư vấn tham mưu giải quyết công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính

Quyết định Về việc thành lập Tổ tư vấn tham mưu giải quyết công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính

Ngày ban hành: 27/09/2021

Thông báo danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 8)

Thông báo danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 8)

Ngày ban hành: 27/09/2021

Về việc danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 9).

Về việc danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 9).

Ngày ban hành: 27/09/2021

V/v sử dụng thuốc ARV thay thế Lopinavir/ritonavir 80/20mg/ml điều trị cho trẻ em nhiễm HIV

V/v sử dụng thuốc ARV thay thế Lopinavir/ritonavir 80/20mg/ml điều trị cho trẻ em nhiễm HIV

Ngày ban hành: 27/09/2021

Thống nhất danh mục trang thiết bị phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 cho cán bộ chiến sỹ và can phạm, phạm nhân

Thống nhất danh mục trang thiết bị phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 cho cán bộ chiến sỹ và can phạm, phạm nhân

Ngày ban hành: 27/09/2021

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Ngày ban hành: 20/09/2021

Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015

Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015

Ngày ban hành: 10/09/2021

V/v làm rõ một số mặt hàng thuộc các thuốc ĐTTT cấp Quốc gia giai đoạn 2022-2023

V/v làm rõ một số mặt hàng thuộc các thuốc ĐTTT cấp Quốc gia giai đoạn 2022-2023

Ngày ban hành: 07/09/2021

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Ngày ban hành: 06/09/2021

Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19

Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19

Ngày ban hành: 01/09/2021

Quyết định V/v Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ của Công chứng viên Trương Thanh Hậu

Quyết định V/v Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ của Công chứng viên Trương Thanh Hậu

Ngày ban hành: 30/08/2021

Thông báo về việc dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh

Thông báo về việc dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 17/08/2021

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ngày ban hành: 17/08/2021

Lưu thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với một số nhóm mặt hàng thiết yếu

Lưu thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với một số nhóm mặt hàng thiết yếu

Ngày ban hành: 16/08/2021

Quyết định vv cấp Thẻ thừa phát lại cho bà Trần Thị Ánh Nguyệt

Quyết định vv cấp Thẻ thừa phát lại cho bà Trần Thị Ánh Nguyệt

Ngày ban hành: 22/07/2021

cài đặt, sử dụng Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử

cài đặt, sử dụng Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử

Ngày ban hành: 22/07/2021

Quyết định V/v cấp Thẻ thừa phát lại cho ông Lê Quốc Ninh

Quyết định V/v cấp Thẻ thừa phát lại cho ông Lê Quốc Ninh

Ngày ban hành: 21/07/2021

Chấn chỉnh việc triển khai thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên đúng hướng dẫn kỹ thuật

Chấn chỉnh việc triển khai thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên đúng hướng dẫn kỹ thuật

Ngày ban hành: 20/07/2021

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19

Ngày ban hành: 20/07/2021

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh BP

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh BP

Ngày ban hành: 18/07/2021

Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 07/07/2021

Xét nghiệm Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định cho Đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GDĐT

Xét nghiệm Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định cho Đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GDĐT

Ngày ban hành: 01/07/2021

Phản hồi đề nghị từ Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan

Phản hồi đề nghị từ Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan

Ngày ban hành: 29/06/2021

Hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARSCoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARSCoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ngày ban hành: 29/06/2021

Khẩn trương tăng cường các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh

Khẩn trương tăng cường các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 29/06/2021

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 16/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 16/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Thực hiện kết quả Đàm phán giá đối với 4 thuốc Biệt dược gốc

Thực hiện kết quả Đàm phán giá đối với 4 thuốc Biệt dược gốc

Ngày ban hành: 21/06/2021

Tìm người có tiếp xúc với ca dương tính với SARS - CoV-2 tại Khu Mường Định, Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Tìm người có tiếp xúc với ca dương tính với SARS - CoV-2 tại Khu Mường Định, Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 22/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 22/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

TB kết luận của của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban kế quả thực hiện tháng 2,3/2021, phương hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 04/2021

TB kết luận của của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban kế quả thực hiện tháng 2,3/2021, phương hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 04/2021

Ngày ban hành: 15/06/2021

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 15/06/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Ngày ban hành: 11/06/2021

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 10/06/2021

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Ngày ban hành: 10/06/2021

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

Ngày ban hành: 10/06/2021

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

Ngày ban hành: 08/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Ngày ban hành: 04/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

Ngày ban hành: 04/06/2021

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 02/06/2021

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Ngày ban hành: 01/06/2021

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Ngày ban hành: 01/06/2021

Công báo Bình Phước
cks
app NCOVI
tuyên truyền PC dịch Covid-19
tuyên truyền PC dịch Covid-19
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập225
  • Hôm nay48,465
  • Tháng hiện tại1,236,034
  • Tổng lượt truy cập84,690,315
ỨNG DỤNG
bp today
onewin qr
ioffice
CONG BAO
Portal_Ispeed
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây