SỞ, BAN, NGÀNH

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

VĂN PHÒNG UBND TỈNH


Điện thoại:02713.879481
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Phạm Văn Trinh

Điện thoại:
0651.3879481
Email: phamvantrinh.vpubnd@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Phạm Văn Trinh
2

Nguyễn Tín Nghĩa

Điện thoại:
0273.879481
Email: nguyentinnghia.vpubnd@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh văn phòng Nguyễn Tín Nghĩa
3

Nguyễn Gia Hòa

Điện thoại:
0273.879481
Email: nguyengiahoa.vpubnd@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Gia Hòa

SỞ NỘI VỤ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trần Thị Ánh Tuyết

Điện thoại:
02713.881.441
Email: tranthianhtuyet.snv@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ
Cử nhân tổng hợp
Trần Thị Ánh Tuyết
2

Nguyễn Ngọc Hiền

Điện thoại:
02713.870.762
Email: nguyenngochien.snv@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Thạc sỹ giáo dục
Nguyễn Ngọc Hiền
3

Huỳnh Thị Bé Năm

Điện thoại:
0979757752
Email: huynhthibenam.snv@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Cử nhân Luật, Thạc sỹ Hành chính công
Huỳnh Thị Bé Năm
4

Phạm Thành Chung

Điện thoại:
0918615798
Email: phamthanhchung.snv@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Trưởng Ban Tôn giáo
Cử nhân kinh tế
Phạm Thành Chung

SỞ TÀI CHÍNH

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Tấn Nam

Điện thoại:
02713.879970
Email: Letannam.stc@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính
Cử nhân Luật, Thạc sỹ Kinh tế
Lê Tấn Nam
2

Lâm Văn Đạt

Điện thoại:0919670199
02713.879253
Email: lamvandat.stc@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Tài chính
Tài chính - Ngân hàng
Lâm Văn Đạt
3

Nguyễn Thụy Phương Thảo

Điện thoại:
02713879971
Email: nguyenthuyphuongthao.stc@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Tài chính
Cử nhân Kinh tế
Nguyễn Thụy Phương Thảo
4

Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại:
02713.879253
Email: nguyenquoccuong.stc@binhhuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Quốc Cường

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thanh Bình

Điện thoại:
02713.879.948
Email: nguyenthanhbinh.snnptnt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Thanh Bình
2

Trần Văn Phương

Điện thoại:0918.175.407
02713.886.098
Email: tranvanphuongbp@gmail.com
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
ThS. Thú y
Trần Văn Phương
3

Hoàng Mạnh Thường

Điện thoại:02713.879.948
02713.879.948
Email: Hoangmanhthuong.snnptnt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thạc sỹ Thủy lợi
Hoàng Mạnh Thường
4

Lê Thị Ánh Tuyết

Điện thoại:02713.879.948
02713.879.948
Email: anhtuyettccb2009@gmail.com
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thạc sỹ Quản lý Hành Chính công
Lê Thị Ánh Tuyết

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Tấn Hùng

Điện thoại:0988 597 777
02713 500 068
Email: nguyentanhung.sgtvt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Thạc sỹ
Nguyễn Tấn Hùng
2

Trần Hùng Việt

Điện thoại:0913937323
02713 887 355
Email: tranhungviet.sgtvt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Trần Hùng Việt
3

Đỗ Văn Phong

Điện thoại:0913649555
02713 887 355
Email: dovanphong.sgtvt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đỗ Văn Phong

SỞ XÂY DỰNG

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Võ Tất Dũng

Điện thoại:0966001179
02713.870.950
Email: votatdung.sxd@binhphuoc.gov.vn
Giám Đốc Sở Xây dựng
Kỹ sư Xây dựng CĐ, Cử nhân Hành chính
Võ Tất Dũng
2

Nguyễn Văn Lâm

Điện thoại:0913757383
02713506158
Email: nguyenvanlam.sxd@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Kỹ sư Xây dựng, CN hành chính
Nguyễn Văn Lâm

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Minh Quang

Điện thoại:0913880090
02713.888.207
Email: nguyenminhquang.stttt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Thạc sỹ Kinh tế Chính sách công
Nguyễn Minh Quang
2

Nông Hồng Thức

Điện thoại:0908730331
Email: thucnh.stttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Nông Hồng Thức

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH


Email:svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:02713.883.160
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trần Văn Chung

Điện thoại:0913.880.148
02713.870.033
Email: tranvanchung.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Đại học Sư Phạm, Cử nhân Luật, Cử nhân Quân sự
Trần Văn Chung
2

Đỗ Minh Trung

Điện thoại:0913.880016
06513.838.307
Email: dominhtrung.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cử nhân Luật
Đỗ Minh Trung
3

Trần Thế Anh

Điện thoại:0911.365.599
0271.3838.306
Email: trantheanh.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Thạc sĩ Giáo dục học   
Trần Thế Anh
4

Nguyễn Khắc Vĩnh

Điện thoại:0975505588
02713.838.308
Email: nguyenkhacvinh.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cử nhân khoa học
Nguyễn Khắc Vĩnh

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Đặng Hà Giang

Điện thoại:0913 88 00 89
02713.890079
Email: danghagiang.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Tiến sỹ
Đặng Hà Giang
2

Trần Quốc Hoàn

Điện thoại:
02713.890079
Email: tranquochoan.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Tiến sỹ
Trần Quốc Hoàn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lý Thanh Tâm

Điện thoại:0917.635.888
0271.3602888
Email: lythanhtam@binhphuoc.edu.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Thạc sỹ
Lý Thanh Tâm
2

Hồ Hải Thạch

Điện thoại:0918.274.773
02713686779
Email: hhthach@binhphuoc.edu.vn
Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Thạc sỹ
Hồ Hải Thạch
3

Lê Hải Đăng

Điện thoại:0913.639.902
02713870975
Email: lhdang@binhphuoc.edu.vn
Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Cử nhân
Lê Hải Đăng

SỞ Y TẾ


Email:vp.syt@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0271.3889096
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Quách Ái Đức

Điện thoại:
0918225383
Email: quachaiduc.syt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Y tế
Tiến sĩ
Quách Ái Đức
2

Lê Anh Tuấn

Điện thoại:
0913124812
Email: leanhtuan.syt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Y tế
Thạc sĩ
Lê Anh Tuấn
3

Văn Thanh Bình

Điện thoại:
0988887079
Email: vanthanhbinh.syt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Y tế Văn Thanh Bình

SỞ LAO ĐỘNG TB&XH


Điện thoại:0271.3870136
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Huỳnh Thị Thùy Trang

Điện thoại:0944308745
0271.3870136
Email: huynhthithuytrang.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Lao động, Thương binh và Xã hội Huỳnh Thị Thùy Trang
2

Lê Văn Mãi

Điện thoại:0913992672
0271.3870136
Email: levanmai.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Mãi
3

Phạm Thị Mai Hương

Điện thoại:0946848179
0271.3870136
Email: phamthimaihuong.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Mai Hương
4

Trần Văn Xuân

Điện thoại:
0271.3870136
Email: tranvanxuan.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Trần Văn Xuân

SỞ NGOẠI VỤ


Email:ngoaivubinhphuoc@gmail.com
Điện thoại:0271 3 886 227
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Phạm Thị Anh Thư

Điện thoại:0911545888
0271 3 886 227
Email: phamthianhthu.sngv@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Ngoại vụ Phạm Thị Anh Thư
2

Bùi Quốc Khánh

Điện thoại:0909322000
0271 3 886 227
Email: buiquockhanh.sngv@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Bùi Quốc Khánh

BAN DÂN TỘC

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lý Trọng Nhân

Điện thoại:
02713999033
Email: lytrongnhan.bdt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng Ban
Cử nhân sư phạm Ngữ văn; Thạc sỹ Chính trị học.
Lý Trọng Nhân
2

Nguyễn Lương Nhân

Điện thoại:0919.081.206
02713.881510
Email: nguyenluongnhan.bdt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Ban
Phó Bí Thư chi bộ
Cử nhân Tài chính Kế toán
Nguyễn Lương Nhân
3

Điểu Nen

Điện thoại:0914307376
02713.881510
Email: dieunen.ldld@gmail.com
Phó Trưởng Ban
Cử nhân Tài chính; Thạc sỹ quản trị Doanh nghiệp
Điểu Nen

CỤC HẢI QUAN


Email:hqbinhphuoc@customs.gov.vn
Điện thoại:(0271) 388 5461
Số fax:(0271) 388 7092
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Văn Ngàn

Điện thoại:
02713.886.236
Email: ngannv@customs.gov.vn
Phó Cục trưởng Nguyễn Văn Ngàn
2

Phan Văn Dũng

Điện thoại:
02713.886.568
Email: dungpv@customs.gov.vn
Phó Cục trưởng Phan Văn Dũng
3

Nguyễn Tứ Tri

Điện thoại:0983740789
02713886427
Email: nguyennt@customs.gov.vn
Chánh Văn phòng Nguyễn Tứ Tri
4

Trịnh Công Trung

Điện thoại:0907.501.901
02713.885461
Email: trungtc2@customs.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Trịnh Công Trung
5

Phạm Đức Quang

Điện thoại:0914622399
02713.885297
Email: quangpd@customs.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Phạm Đức Quang

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Minh Chiến

Điện thoại:0913123486
0271.3886201
Email: nguyenminhchien.bqlkkt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế
Thạc sỹ, Chuyên viên chính
Nguyễn Minh Chiến
2

Nguyễn Huy Hoàng

Điện thoại:0913.723.972
0271.3886202
Email: nguyenhuyhoang.bqlkkt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế
Cử nhân Luật, Chuyên viên chính
Nguyễn Huy Hoàng
3

Nguyễn Trọng Tiến

Điện thoại:0913.723.972
0271.3886202
Email: daovanhoang.bqlkkt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế
Cử nhân Kinh tế, Chuyên viên chính
Nguyễn Trọng Tiến

CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG


Điện thoại:0271.3879985
Số fax:02713.881.058
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Vũ Sao Sáng

Điện thoại:
0988.200.568
Email: sangvs.sct@dsn.gov.vn
Cục trưởng Cục Quản lý thị trường
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Cử nhân Luật
Vũ Sao Sáng
2

Nguyễn Thị Thanh Loan

Điện thoại:0916161639
0916.161.639
Email: loanntt@dms.gov.vn
Phó Cục trưởng
Cử nhân Hành chính
Nguyễn Thị Thanh Loan
3

Nguyễn Thanh Hải

Điện thoại:0918530666
0918.530.666
Email: haint8@dms.gov.vn
Phó Cục trưởng
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thanh Hải
Văn bản mới ban hành

Quyết định Về việc thành lập Tổ tư vấn tham mưu giải quyết công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính

Quyết định Về việc thành lập Tổ tư vấn tham mưu giải quyết công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính

Ngày ban hành: 27/09/2021

Thông báo danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 8)

Thông báo danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 8)

Ngày ban hành: 27/09/2021

Về việc danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 9).

Về việc danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 9).

Ngày ban hành: 27/09/2021

V/v sử dụng thuốc ARV thay thế Lopinavir/ritonavir 80/20mg/ml điều trị cho trẻ em nhiễm HIV

V/v sử dụng thuốc ARV thay thế Lopinavir/ritonavir 80/20mg/ml điều trị cho trẻ em nhiễm HIV

Ngày ban hành: 27/09/2021

Thống nhất danh mục trang thiết bị phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 cho cán bộ chiến sỹ và can phạm, phạm nhân

Thống nhất danh mục trang thiết bị phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 cho cán bộ chiến sỹ và can phạm, phạm nhân

Ngày ban hành: 27/09/2021

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Ngày ban hành: 20/09/2021

Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015

Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015

Ngày ban hành: 10/09/2021

V/v làm rõ một số mặt hàng thuộc các thuốc ĐTTT cấp Quốc gia giai đoạn 2022-2023

V/v làm rõ một số mặt hàng thuộc các thuốc ĐTTT cấp Quốc gia giai đoạn 2022-2023

Ngày ban hành: 07/09/2021

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Ngày ban hành: 06/09/2021

Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19

Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19

Ngày ban hành: 01/09/2021

Quyết định V/v Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ của Công chứng viên Trương Thanh Hậu

Quyết định V/v Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ của Công chứng viên Trương Thanh Hậu

Ngày ban hành: 30/08/2021

Thông báo về việc dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh

Thông báo về việc dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 17/08/2021

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ngày ban hành: 17/08/2021

Lưu thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với một số nhóm mặt hàng thiết yếu

Lưu thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với một số nhóm mặt hàng thiết yếu

Ngày ban hành: 16/08/2021

Quyết định vv cấp Thẻ thừa phát lại cho bà Trần Thị Ánh Nguyệt

Quyết định vv cấp Thẻ thừa phát lại cho bà Trần Thị Ánh Nguyệt

Ngày ban hành: 22/07/2021

cài đặt, sử dụng Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử

cài đặt, sử dụng Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử

Ngày ban hành: 22/07/2021

Quyết định V/v cấp Thẻ thừa phát lại cho ông Lê Quốc Ninh

Quyết định V/v cấp Thẻ thừa phát lại cho ông Lê Quốc Ninh

Ngày ban hành: 21/07/2021

Chấn chỉnh việc triển khai thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên đúng hướng dẫn kỹ thuật

Chấn chỉnh việc triển khai thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên đúng hướng dẫn kỹ thuật

Ngày ban hành: 20/07/2021

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19

Ngày ban hành: 20/07/2021

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh BP

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh BP

Ngày ban hành: 18/07/2021

Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 07/07/2021

Xét nghiệm Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định cho Đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GDĐT

Xét nghiệm Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định cho Đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GDĐT

Ngày ban hành: 01/07/2021

Phản hồi đề nghị từ Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan

Phản hồi đề nghị từ Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan

Ngày ban hành: 29/06/2021

Hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARSCoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARSCoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ngày ban hành: 29/06/2021

Khẩn trương tăng cường các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh

Khẩn trương tăng cường các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 29/06/2021

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 16/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 16/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Thực hiện kết quả Đàm phán giá đối với 4 thuốc Biệt dược gốc

Thực hiện kết quả Đàm phán giá đối với 4 thuốc Biệt dược gốc

Ngày ban hành: 21/06/2021

Tìm người có tiếp xúc với ca dương tính với SARS - CoV-2 tại Khu Mường Định, Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Tìm người có tiếp xúc với ca dương tính với SARS - CoV-2 tại Khu Mường Định, Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 22/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 22/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

TB kết luận của của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban kế quả thực hiện tháng 2,3/2021, phương hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 04/2021

TB kết luận của của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban kế quả thực hiện tháng 2,3/2021, phương hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 04/2021

Ngày ban hành: 15/06/2021

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 15/06/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Ngày ban hành: 11/06/2021

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 10/06/2021

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Ngày ban hành: 10/06/2021

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

Ngày ban hành: 10/06/2021

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

Ngày ban hành: 08/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Ngày ban hành: 04/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

Ngày ban hành: 04/06/2021

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 02/06/2021

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Ngày ban hành: 01/06/2021

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Ngày ban hành: 01/06/2021

Công báo Bình Phước
cks
app NCOVI
tuyên truyền PC dịch Covid-19
tuyên truyền PC dịch Covid-19
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập361
  • Hôm nay51,521
  • Tháng hiện tại1,239,090
  • Tổng lượt truy cập84,693,371
ỨNG DỤNG
bp today
onewin qr
ioffice
CONG BAO
Portal_Ispeed
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây