TỈNH ỦY


Email:bbt_webvptu@yahoo.com.vn
Điện thoại:0271.3870.960
Số fax:0271.3879.264
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY KHÓA XI ( NHIỆM KỲ 2020 - 2025 )

1

Nguyễn Văn Lợi

Điện thoại:
02713.879.450
Email: bithunguyenvanloi@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi
2

Huỳnh Thị Hằng

Điện thoại:
02713.870.960
Email: p.bithuhuynhthihang@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng
3

Trần Tuệ Hiền

Điện thoại:
02713.879.481
Email: chutichtrantuehien@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1

Huỳnh Thị Hằng

Điện thoại:
02713.870.960
Email: p.bithuhuynhthihang@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng
2

Trần Tuệ Hiền

Điện thoại:
02713.879.481
Email: chutichtrantuehien@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền
3

Trần Tuyết Minh

Điện thoại:
02713.879.481
Email: p.chutichtrantuyetminh@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh
4

Lê Thị Xuân Trang

Điện thoại:
02713.879.967
Email: xuantrang3979@gmail.com
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang
5

Nguyễn Quốc Bình

Điện thoại:
06513.814.465
Email: nguyenquocbinh.bchqst@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Quốc Bình
6

Nguyễn Tấn Hải

Điện thoại:
02713. 668.345
Email: nguyentanhai.chonthanh@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Chơn Thành Nguyễn Tấn Hải
7

Lê Trường Sơn

Điện thoại:
02713.568.920
Email: letruongson.hln@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh Lê Trường Sơn
8

Bùi Xuân Thắng

Điện thoại:
02713.879.434
Email: conganbinhphuoc@gmail.com
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công An tỉnh Bùi Xuân Thắng
9

Tôn Ngọc Hạnh

Điện thoại:
02713.879.736
Email: tonngochanh.tpdx@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Tôn Ngọc Hạnh
10

Nguyễn Văn Lợi

Điện thoại:
02713.879.450
Email: bithunguyenvanloi@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi
11

Hà Anh Dũng

Điện thoại:0918.143.933
02713.860.106
Email: haanhdung.vptu@gmail.com
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Anh Dũng
12

Giang Thị Phương Hạnh

Điện thoại:
0982.807.777
Email: giangthiphuonghanh.ttt@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Giang Thị Phương Hạnh
13

Nguyễn Hồng Trà

Điện thoại:
02713.879.941
Email: nguyenhongtra.btctu@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trà
14

Nguyễn Minh Hợi

Điện thoại:
06513.888.062
Email: nguyenminhhoi.bnctu@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Minh Hợi
15

Lê Hoàng Lâm

Điện thoại:
02713.879.447
Email: lehoanglam.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Hoàng Lâm

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Văn Lợi

Điện thoại:
02713.879.450
Email: bithunguyenvanloi@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi
2

Tôn Ngọc Hạnh

Điện thoại:
02713.879.736
Email: tonngochanh.tpdx@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Tôn Ngọc Hạnh
3

Điểu Huỳnh Sang

Điện thoại:
02713.883.006
Email: dieuhuynhsang.bdvtu@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Điểu Huỳnh Sang
4

Nguyễn Tuấn Anh

Điện thoại:0913.593.545.
0913.593.545.
Email: tuananh.ctdb.qh@gmail.com
Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Trưởng ban Ban tổ chức Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc UBTV Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh. Nguyễn Tuấn Anh
5

Phan Viết Lượng

Điện thoại:0988.761.996
0988.761.996
Email: luongpv@quochoi.vn
Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Séc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Phan Viết Lượng
6

Huỳnh Thành Chung

Điện thoại:0913.880.000
0913.880.000
Email: chungvw@gmail.com
Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước, Đại biểu Quốc hội tỉnh. Huỳnh Thành Chung

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH


Email:dbndbp@gmail.com
Điện thoại:(0271)3.870.987
Số fax:(0271)3.887.445
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

1

Huỳnh Thị Hằng

Điện thoại:
02713.870.960
Email: p.bithuhuynhthihang@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng
2

Lê Hoàng Lâm

Điện thoại:
06513.879.447
Email: lehoanglam.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Hoàng Lâm
3

Phạm Công

Điện thoại:
02713.879.447
Email: phamcong.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Công

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH

1

Nguyễn Văn Lợi

Điện thoại:
02713.879.450
Email: bithunguyenvanloi@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi
2

Huỳnh Thị Hằng

Điện thoại:
02713.870.960
Email: p.bithuhuynhthihang@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng
3

Trần Tuệ Hiền

Điện thoại:
02713.879.481
Email: chutichtrantuehien@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền
4

Phạm Công

Điện thoại:0913.880.038
02713.870.987
Email: phamcong.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Công
5

Trần Tuyết Minh

Điện thoại:
02713.879.481
Email: p.chutichtrantuyetminh@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh
6

Huỳnh Anh Minh

Điện thoại:
02713.879.481
Email: p.chutichhuynhanhminh@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên , Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh
7

Hà Anh Dũng

Điện thoại:0918.143.933
02713.860.106
Email: haanhdung.vptu@gmail.com
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Anh Dũng
8

Trần Quốc Duy

Điện thoại:
02713.936.395
Email: duycqtg@gmail.com
Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp trẻ Trần Quốc Duy
9

Lê Vinh Đởm (Linh mục Lê Vinh Đởm)

Điện thoại:0919.922.122
0919.922.122
Email: levinhdom@gmail.com
Linh mục Chánh xứ Lộc Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Lê Vinh Đởm (Linh mục Lê Vinh Đởm)
10

Nguyễn Tấn Hải

Điện thoại:
02713. 668.345
Email: mr.nguyentanhai@gmail.com
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Chơn Thành Nguyễn Tấn Hải
11

Trần Văn Vinh

Điện thoại:
0918.565.617
Email: tranvanvinh.hdp@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Đồng Phú Trần Văn Vinh
12

Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại:
02713.870.987
Email: nguyenquoccuong.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Nguyễn Quốc Cường
13

Trần Thị Xuân Hiền

Điện thoại:
02713.776.045
Email: hienceo@myle.vn
Quản lý Kinh doanh, Phó giám đốc Công ty Mỹ Lệ TNHH Trần Thị Xuân Hiền
14

Nguyễn Thị Xuân Hòa

Điện thoại:
02713.870.948
Email: nguyenxuanhoa839@gmail.com
Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Hớn Quản Nguyễn Thị Xuân Hòa
15

Trịnh Thị Hòa

Điện thoại:
02713.870.987
Email: minhhoaktqh@yahoo.com
Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Cử nhân Luật
Trịnh Thị Hòa
16

Nguyễn Minh Hợi

Điện thoại:0913.880.032
0913.880.032
Email: nguyenminhhoi.txbl@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Minh Hợi
17

Trịnh Văn Huy

Điện thoại:
02713.870.987
Email: trinhvanhuy.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Ban Pháp chế
Cử nhân Luật
Trịnh Văn Huy
18

Lã Thị Thu Hương

Điện thoại:
02713.860.158
Email: lahuong86@gmail.com
Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lã Thị Thu Hương
19

Đỗ Thị Thanh Hương

Điện thoại:
02713.881.007
Email: huongdtth@vietinbank.vn
Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Bình Phước
Cử nhân kinh tế
Đỗ Thị Thanh Hương
20

Nguyễn Thị Lan Hương

Điện thoại:0913.937.222
0913.937.222
Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
Thạc sỹ Hành chính công, Cử nhân Khoa học lịch sử
Nguyễn Thị Lan Hương
21

Nguyễn Văn Khánh

Điện thoại:
02713.870.968
Email: nguyenvankhanh.vptu@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Văn Khánh
22

Võ Đăng Khoa

Điện thoại:
02713.250.079
Email: dangkhoaittpc@yahoo.com.vn
Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước Võ Đăng Khoa
23

Đào Thị Lanh

Điện thoại:
02713.500.789
Email: tydao@rocketmail.com
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đào Thị Lanh
24

Lê Hoàng Lâm

Điện thoại:
02713.879.447
Email: lehoanglam.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Hoàng Lâm
25

Trần Văn Lân

Điện thoại:0979.880.036
0979.880.036
Email: tranvanlan1963@gmail.com
Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy huyện Phú Riềng, Chủ tịch HĐND huyện Phú Riềng Trần Văn Lân
26

Lê Thị Thanh Loan

Điện thoại:
02713.879.942
Email: lethithanhloan.btgtu@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Thanh Loan
27

Nguyễn Thanh Bình

Điện thoại:
02713.846.979
Email: nguyenthanhbinhhcm@gmail.com
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Thanh Bình
28

Đỗ Văn Mạnh

Điện thoại:0983.007.141
02713.870987
Email: dovanmanh.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng HĐND tỉnh
Thạc sỹ Luật
Đỗ Văn Mạnh
29

Quách Thị Ánh

Điện thoại:
02713.886633
Email: binhminh_tinhyeu8952005@yahoo.com
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy
Thạc sỹ hành chính công, Cử nhân Luật
Quách Thị Ánh
30

Vũ Thanh Ngữ

Điện thoại:0918562137
02713.886.986
Email: vuthanhngu.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Vũ Thanh Ngữ
31

Lê Quang Oanh

Điện thoại:0918.087.162
02713.727.999
Email: lequangoanh2016@gmail.com
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập
Đại học Quân sự
Lê Quang Oanh
32

Trần Thanh Phụng

Điện thoại:
02713.777246
Email: tranthanhphungcspr@gmail.com
Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Trần Thanh Phụng
33

Ma Ly Phước

Điện thoại:0932101542
02713.881510
Email: mlyphuoc1965@gmail.com
Tỉnh ủy viên , Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Ma Ly Phước
34

Nguyễn Văn Phương

Điện thoại:0918.903.146
0918.903.146
Email: nguyenvanphuongbdbp@gmail.com
Bộ đội Biên phòng, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nguyễn Văn Phương
35

Võ Sá

Điện thoại:
0271.3879252
Email: vosa.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Võ Sá
36

Điểu Huỳnh Sang

Điện thoại:0907.264.128
02713.883.006
Email: sangtuannguyen@yahoo.com.vn
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh
Thạc sỹ văn hóa học
Điểu Huỳnh Sang
37

Nguyễn Văn Sơn

Điện thoại:0918.074.473
02713.870987
Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh
Thạc sỹ hành chính công, Cử nhân tin học
Nguyễn Văn Sơn
38

Dương Văn Tải

Điện thoại:0913992809
02713.870008
Email: vantaikhbp2016@yahoo.com
Cán bộ hưu trí, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh
Đại học sư phạm
Dương Văn Tải
39

Trần Mỹ Tâm

Điện thoại:0972087979
027132211299
Email: mytam@myle.vn
Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh
Cử nhân quản trị kinh doanh
Trần Mỹ Tâm
40

Nguyễn Tiến Tân

Điện thoại:0914126036
02713.870.987
Email: tientandkkd@yahoo.com.vn
Phó Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách
Cử nhân kinh tế
Nguyễn Tiến Tân
41

Lê Anh Tuấn

Điện thoại:
02713.889785
Email: drleanhtuan@yahoo.com.vn
Phó Giám đốc Sở Y tế
Thạc sỹ
Lê Anh Tuấn
42

Đặng Kim Tuyến

Điện thoại:0913169714
02713.561.381
Email: dangkimtuyen1803@yahoo.com.vn
Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh
Kỹ sư nông học
Đặng Kim Tuyến
43

Trần Thị Ánh Tuyết

Điện thoại:
02713.881.441
Email: tranthianhtuyet.snv@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Ánh Tuyết
44

Nguyễn Hoàng Thái

Điện thoại:0913109313
02713.778.101
Email: nguyenhoangthai.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND thị xã Bình Long Nguyễn Hoàng Thái
45

Nguyễn Thị Thảo

Điện thoại:0908.636.567
02713.879.422
Email: chuaquangminh567@yahoo.com
Tu sĩ, Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước, Phó Ban Ni giới Trung ương
Tu sĩ
Nguyễn Thị Thảo
46

Trần Thị Phương Thảo

Điện thoại:
0122.560.9609
Kỹ sư, Công ty TNHH Cầu đường Đồng Phú Trần Thị Phương Thảo
47

Điểu Thiệt

Điện thoại:0913.630.941
0913.630.941
Nông dân SXKD giỏi Điểu Thiệt
48

Võ Quang Thuận

Điện thoại:0918562137
02713.886986
Email: doanhnghiepbinhphuoc@gmail.com
Chủ tịch Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Phước
Quản lý kinh tế
Võ Quang Thuận
49

Bùi Thị Minh Thúy

Điện thoại:0911920999
02713.879736
Email: buithiminhthuy.tpdx@binhphuoc.gov.vn
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Thị Minh Thúy
50

Nguyễn Thanh Thuyên

Điện thoại:0913979884
02713252939
Email: nguyenthanhthuyen9798@gmail.com
Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh
Thạc sỹ Hành chính công
Nguyễn Thanh Thuyên
51

Nguyễn Hồng Trà

Điện thoại:
02713.879.941
Email: nguyenhongtra.btctu@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trà
52

Trần Văn Chung

Điện thoại:0913880148
02713.879792
Email: tranvanchung.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Đại học Sư phạm, Đại học Luật, Đại học Quân sự
Trần Văn Chung
53

Lê Thị Xuân Trang

Điện thoại:0911.349.266
02713.879.967
Email: xuantrang3979@gmail.com
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang
54

Đào Thị Triển

Điện thoại:0913203018
02713.870.987
Email: binhphuoc1982@gmail.com
Trưởng phòng Công tác HĐND Văn phòng HĐND tỉnh
Cử nhân Luật
Đào Thị Triển
55

Trương Thị Ngọc Anh

Điện thoại:0983.422.329
02713.879.254
Email: truongthingocanh.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
 Phó Trưởng phòng Pháp chế Sở LĐ-TBXH tỉnh
Thạc sỹ Luật
Trương Thị Ngọc Anh
56

Huỳnh Thị Thùy Trang

Điện thoại:0944308745
0271.3870136
Email: huynhthithuytrang.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Cử nhân kinh tế
Huỳnh Thị Thùy Trang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Điện thoại:02713.879.470
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1

Trần Tuệ Hiền

Điện thoại:
02713.879.481
Email: chutichtrantuehien@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền
2

Trần Tuyết Minh

Điện thoại:
02713.879.481
Email: p.chutichtrantuyetminh@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh
3

Huỳnh Anh Minh

Điện thoại:0913880050
0273.879481
Email: p.chutichhuynhanhminh@binhphuoc.gov.vn
 Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh   Huỳnh Anh Minh
4

Trần Văn Mi

Điện thoại:
0273.879.481
Email: p.chutichtranvanmi@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi

THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1

Trần Thị Ánh Tuyết

Điện thoại:
02713.881.441
Email: tranthianhtuyet.snv@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ
Cử nhân tổng hợp
Trần Thị Ánh Tuyết
2

Trần Văn Chung

Điện thoại:0913.880.148
02713.870.033
Email: tranvanchung.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Đại học Sư Phạm, Cử nhân Luật, Cử nhân Quân sự
Trần Văn Chung
3

Quách Ái Đức

Điện thoại:0918225383
0918225383
Email: quachaiduc.syt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Y tế Quách Ái Đức
4

Phạm Thi Anh Thư

Điện thoại:0911545888
0271 3 886 227
Email: phamthianhthu.sngv@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Ngoại vụ Phạm Thi Anh Thư
5

Võ Sá

Điện thoại:09139372206
0271.3887088
Email: vosa.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám Đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Võ Sá
6

Lý Thanh Tâm

Điện thoại:0917.635.888
0271.3602888
Email: lythanhtam@binhphuoc.edu.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lý Thanh Tâm
7

Lê Tiến Hiếu

Điện thoại:
0271.3286205
Email: letienhieu.stp@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Tư pháp
Thạc sỹ Kinh tế
Lê Tiến Hiếu
8

Tôn Ngọc Hạnh

Điện thoại:
02713.879.736
Email: tonngochanh.tpdx@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Tôn Ngọc Hạnh
9

Nguyễn Quốc Bình

Điện thoại:
06513.814.465
Email: nguyenquocbinh.bchqst@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Quốc Bình
10

Bùi Xuân Thắng

Điện thoại:
02713.879.434
Email: conganbinhphuoc@gmail.com
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công An tỉnh
Cao cấp Lý luận Chính trị
Bùi Xuân Thắng
11

Đặng Hà Giang

Điện thoại:
02713.890.079
Email: danghagiang.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Thạc sỹ Kinh tế
Đặng Hà Giang
12

Lê Tấn Nam

Điện thoại:
02713.879970
Email: Letannam.stc@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Lê Tấn Nam
13

Huỳnh Thị Thùy Trang

Điện thoại:0944308745
0271.3870136
Email: huynhthithuytrang.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG TB&XH
Cử nhân Kinh tế
Huỳnh Thị Thùy Trang
14

Võ Tất Dũng

Điện thoại:0966001179
02713.870.950
Email: votatdung.sxd@binhphuoc.gov.vn
Giám Đốc Sở Xây dựng
Kỹ sư Xây dựng CĐ, Cử nhân Hành chính
Võ Tất Dũng
15

Nguyễn Thanh Bình

Điện thoại:
02713.879.948
Email: nguyenthanhbinh.snnptnt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Thanh Bình
16

Nguyễn Quốc Dũng

Điện thoại:
0271.3886776
Email: nguyenquocdung.sct@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Quốc Dũng
17

Nguyễn Tấn Hùng

Điện thoại:
02713.500.068
Email: nguyentanhung.sgtvt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nguyễn Tấn Hùng
18

Lý Trọng Nhân

Điện thoại:
02713999033
Email: lytrongnhan.bdt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lý Trọng Nhân
19

Dương Hoàng Anh Tuấn

Điện thoại:
02713.879.110
Email: duonghoanganhtuan.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Dương Hoàng Anh Tuấn

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC


Điện thoại:0271.3879967
Số fax:0271.3879967
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Thị Xuân Trang

Điện thoại:0911.349.266
02713.879.967
Email: xuantrang3979@gmail.com
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang
2

Đỗ Đại Đồng

Điện thoại:
02713.879.967
Email: daidongmtbp@gmail.com
Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh
Đại học
Đỗ Đại Đồng
3

Lã Thị Thu Hương

Điện thoại:
02713.879.967
Email: lahuong186@gmail.com
Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh
Đại học
Lã Thị Thu Hương
4

Vũ Long Sơn

Điện thoại:
02713.879.967
Email: Longson1971@yahoo.com
Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh
Đại học
Vũ Long Sơn

Văn phòng - UBMTTQ

1

Hoàng Minh Trình

Điện thoại:
02713.879.967
Email: minhtrinhtk@yahoo.com
Chánh Văn phòng
Thạc sỹ
Hoàng Minh Trình
2

Phạm Hiếu Thanh

Điện thoại:
02713.888.577
Email: phamhieuthanh.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Phó Văn phòng
Thạc sỹ
Phạm Hiếu Thanh
3

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Điện thoại:
02713.879.967
Email: nguyenthuyhong369@yahoo.com.vn
KT trưởng
Thạc sỹ
Nguyễn Thị Thúy Hồng
4

Điểu Tử

Điện thoại:
02713.879.967
Email: anhba107287@gmail.com
Chuyên viên
Đại học
Điểu Tử
5

Đạng Thị Mỹ Lợi

Điện thoại:
02713.879.967
Email: dangthimyloi.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Nhân viên
Trung cấp VTLT
Đạng Thị Mỹ Lợi
6

Nguyễn Cao T. Tố Loan

Điện thoại:
02713.879.967
Kế toán
Đại học
Nguyễn Cao T. Tố Loan
7

Bùi Thị Nga

Điện thoại:
02713.879.967
Thủ quỹ
Đại học
Bùi Thị Nga

Lĩnh vực Dân chủ - Pháp luật

1

Nguyễn Tấn Phú

Điện thoại:0918.688.376
Email: nguyentanphu.mt@gmail.com
UVTT, Trưởng Lĩnh vực
Đại học
Nguyễn Tấn Phú
2

Vũ Minh Dũng

Điện thoại:0975.002.119
.ubmttq@
Email: vuminhdung.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Lĩnh vực DCPL
Đại học
Vũ Minh Dũng
3

Nguyễn Ngọc Thành

Điện thoại:
02713.870.107
Email: nguyenngocthanh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Đại học
Nguyễn Ngọc Thành

Lĩnh vực Phong trào

1

Nguyễn Đức Thuận

Điện thoại:0888.384.345
Email: banphongtraomtbp@gmail.com
UVTT, Trưởng lĩnh vực
Đại học
Nguyễn Đức Thuận
2

Nguyễn Trọng Phước

Điện thoại:
02713.879.948
Email: vutrongphuoc.ubttq@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Lĩnh vực
Đại học
Nguyễn Trọng Phước
3

Trần Thị Hòe

Điện thoại:
02713.879.948
Nhân viên
Đại học
Trần Thị Hòe

Lĩnh vực Tuyên giáo

1

Phan Kiều Hưng

Điện thoại:
02713.888.077
Email: phankieuhungbp@gmail.com
UVTT, Trưởng lĩnh vực
Thạc sỹ
Phan Kiều Hưng
2

Mai Thị Hương

Điện thoại:
02713.888.077
Email: maithihuong.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Nhân viên
Đại học
Mai Thị Hương

Lĩnh vực Dân tộc Tôn giáo

1

Trần Văn Hanh

Điện thoại:
02713.888.159
Email: tranvanhanhbp@gmail.com
UVTT, Trưởng lĩnh vực
Đại học
Trần Văn Hanh

SỞ, BAN, NGÀNH

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

1

Phạm Văn Trinh

Điện thoại:
0651.3879481
Email: phamvantrinh.vpubnd@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Phạm Văn Trinh
2

Nguyễn Tín Nghĩa

Điện thoại:
0273.879481
Email: nguyentinnghia.vpubnd@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh văn phòng Nguyễn Tín Nghĩa
3

Nguyễn Gia Hòa

Điện thoại:
0273.879481
Email: nguyengiahoa.vpubnd@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Gia Hòa

SỞ NỘI VỤ

1

Trần Thị Ánh Tuyết

Điện thoại:
02713.881.441
Email: tranthianhtuyet.snv@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ
Cử nhân tổng hợp
Trần Thị Ánh Tuyết
2

Nguyễn Ngọc Hiền

Điện thoại:
02713.870.762
Email: nguyenngochien.snv@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Thạc sỹ giáo dục
Nguyễn Ngọc Hiền
3

Huỳnh Thị Bé Năm

Điện thoại:
0979757752
Email: huynhthibenam.snv@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Cử nhân Luật, Thạc sỹ Hành chính công
Huỳnh Thị Bé Năm
4

Phạm Thành Chung

Điện thoại:
0918615798
Email: phamthanhchung.snv@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Trưởng Ban Tôn giáo
Cử nhân kinh tế
Phạm Thành Chung

SỞ TÀI CHÍNH

1

Lê Tấn Nam

Điện thoại:
02713.879970
Email: Letannam.stc@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính
Cử nhân Luật, Thạc sỹ Kinh tế
Lê Tấn Nam
2

Lâm Văn Đạt

Điện thoại:0919670199
02713.879253
Email: lamvandat.stc@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Tài chính
Tài chính - Ngân hàng
Lâm Văn Đạt
3

Nguyễn Thụy Phương Thảo

Điện thoại:
02713879971
Email: nguyenthuyphuongthao.stc@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Tài chính
Cử nhân Kinh tế
Nguyễn Thụy Phương Thảo

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

1

Nguyễn Thanh Bình

Điện thoại:
02713.879.948
Email: nguyenthanhbinh.snnptnt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Thanh Bình
2

Trần Văn Phương

Điện thoại:0918.175.407
02713.886.098
Email: tranvanphuongbp@gmail.com
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
ThS. Thú y
Trần Văn Phương
3

Hoàng Mạnh Thường

Điện thoại:02713.879.948
02713.879.948
Email: Hoangmanhthuong.snnptnt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thạc sỹ Thủy lợi
Hoàng Mạnh Thường
4

Lê Thị Ánh Tuyết

Điện thoại:02713.879.948
02713.879.948
Email: anhtuyettccb2009@gmail.com
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thạc sỹ Quản lý Hành Chính công
Lê Thị Ánh Tuyết

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Nguyễn Tấn Hùng

Điện thoại:0913 950 999
02713 500 068
Email: nguyentanhung.sgtvt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Tấn Hùng
2

Trần Hùng Việt

Điện thoại:0913937323
02713 887 355
Email: tranhungviet.sgtvt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trần Hùng Việt
3

Đỗ Văn Phong

Điện thoại:0913649555
02713 887 355
Email: dovanphong.sgtvt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đỗ Văn Phong

SỞ XÂY DỰNG

1

Võ Tất Dũng

Điện thoại:0966001179
02713.870.950
Email: votatdung.sxd@binhphuoc.gov.vn
Giám Đốc Sở Xây dựng
Kỹ sư Xây dựng CĐ, Cử nhân Hành chính
Võ Tất Dũng
2

Nguyễn Văn Lâm

Điện thoại:0913757383
02713506158
Email: nguyenvanlam.sxd@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Kỹ sư Xây dựng, CN hành chính
Nguyễn Văn Lâm

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1

Nguyễn Minh Quang

Điện thoại:0913880090
02713.888.207
Email: nguyenminhquang.stttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông
Thạc sỹ Kinh tế Chính sách công
Nguyễn Minh Quang
2

Trương Đình Vũ

Điện thoại:
0271.3 860 555
Email: truongdinhvu.stttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trương Đình Vũ

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH


Email:svhttdl@binhphuoc.gov.vn
1

Trần Văn Chung

Điện thoại:0913.880.148
02713.870.033
Email: tranvanchung.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Đại học Sư Phạm, Cử nhân Luật, Cử nhân Quân sự
Trần Văn Chung
2

Đỗ Minh Trung

Điện thoại:0913.880016
06513.838.307
Email: dominhtrung.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cử nhân Luật
Đỗ Minh Trung
3

Trần Thế Anh

Điện thoại:0911.365.599
0271.3838.306
Email: trantheanh.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Thạc sĩ Giáo dục học   
Trần Thế Anh
4

Nguyễn Khắc Vĩnh

Điện thoại:0975505588
02713.838.308
Email: nguyenkhacvinh.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cử nhân khoa học
Nguyễn Khắc Vĩnh

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1

Đặng Hà Giang

Điện thoại:0913 88 00 89
02713.890079
Email: danghagiang.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Tiến sỹ
Đặng Hà Giang
2

Trần Quốc Hoàn

Điện thoại:
02713.890079
Email: tranquochoan.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Tiến sỹ
Trần Quốc Hoàn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Lý Thanh Tâm

Điện thoại:0917.635.888
0271.3602888
Email: lythanhtam@binhphuoc.edu.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Thạc sỹ
Lý Thanh Tâm
2

Hồ Hải Thạch

Điện thoại:0918.274.773
02713686779
Email: hhthach@binhphuoc.edu.vn
Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Thạc sỹ
Hồ Hải Thạch
3

Lê Hải Đăng

Điện thoại:0913.639.902
02713870975
Email: lhdang@binhphuoc.edu.vn
Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Cử nhân
Lê Hải Đăng

SỞ Y TẾ


Email:vp.syt@binhphuoc.gov.vn
1

Quách Ái Đức

Điện thoại:
0918225383
Email: quachaiduc.syt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Y tế
Tiến sĩ
Quách Ái Đức
2

Lê Anh Tuấn

Điện thoại:
0913124812
Email: leanhtuan.syt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Y tế
Thạc sĩ
Lê Anh Tuấn
3

Văn Thanh Bình

Điện thoại:
0988887079
Email: vanthanhbinh.syt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Y tế Văn Thanh Bình

SỞ LAO ĐỘNG TB&XH

1

Huỳnh Thị Thùy Trang

Điện thoại:0944308745
0271.3870136
Email: huynhthithuytrang.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Lao động, Thương binh và Xã hội Huỳnh Thị Thùy Trang
2

Lê Văn Mãi

Điện thoại:0913992672
0271.3870136
Email: levanmai.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Mãi
3

Phạm Thị Mai Hương

Điện thoại:0946848179
0271.3870136
Email: phamthimaihuong.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Mai Hương
4

Trần Văn Xuân

Điện thoại:
0271.3870136
Email: tranvanxuan.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Trần Văn Xuân

SỞ NGOẠI VỤ


Email:ngoaivubinhphuoc@gmail.com
1

Phạm Thị Anh Thư

Điện thoại:0911545888
0271 3 886 227
Email: phamthianhthu.sngv@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Ngoại vụ Phạm Thị Anh Thư
2

Bùi Quốc Khánh

Điện thoại:0909322000
0271 3 886 227
Email: buiquockhanh.sngv@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Bùi Quốc Khánh

BAN DÂN TỘC

1

Lý Trọng Nhân

Điện thoại:
02713999033
Email: lytrongnhan.bdt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng Ban
Cử nhân sư phạm Ngữ văn; Thạc sỹ Chính trị học.
Lý Trọng Nhân
2

Nguyễn Lương Nhân

Điện thoại:0919.081.206
02713.881510
Email: nguyenluongnhan.bdt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Ban
Phó Bí Thư chi bộ
Cử nhân Tài chính Kế toán
Nguyễn Lương Nhân
3

Điểu Nen

Điện thoại:0914307376
02713.881510
Email: dieunen.ldld@gmail.com
Phó Trưởng Ban
Cử nhân Tài chính; Thạc sỹ quản trị Doanh nghiệp
Điểu Nen

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

1

Nguyễn Minh Chiến

Điện thoại:0913123486
0271.3886201
Email: nguyenminhchien.bqlkkt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế
Thạc sỹ, Chuyên viên chính
Nguyễn Minh Chiến
2

Nguyễn Huy Hoàng

Điện thoại:0913.723.972
0271.3886202
Email: nguyenhuyhoang.bqlkkt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế
Cử nhân Luật, Chuyên viên chính
Nguyễn Huy Hoàng
3

Nguyễn Trọng Tiến

Điện thoại:0913.723.972
0271.3886202
Email: daovanhoang.bqlkkt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế
Cử nhân Kinh tế, Chuyên viên chính
Nguyễn Trọng Tiến

HỘI, ĐOÀN THỂ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

TỈNH ĐOÀN

1

Trần Quốc Duy

Điện thoại:
02713.936.395
Email: duycqtg@gmail.com
Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp trẻ Trần Quốc Duy
2

Lê Thị Hồng Phấn

Điện thoại:
0271.3936395
Email: lehongphanbp@gmail.com
Phó Bí thư
Cử nhân Ngữ Văn
Lê Thị Hồng Phấn
3

Trần Hoàng Trực

Điện thoại:
0271.3936395
Email: tranhoangtruc.td@binhphuoc.gov.vn
Phó Bí thư
Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Thạc sỹ Chính sách công
Trần Hoàng Trực
4

Nguyễn Trọng Lâm

Điện thoại:
0271.3936395
Email: tronglamdcd.bp@gmail.com
Trưởng ban Phong trào
Cử nhân Đại học Sư phạm Thể dục thể thao
Nguyễn Trọng Lâm
5

Lê Thị Linh

Điện thoại:
0271.3936395
Email: lethilinh.td@binhphuoc.gov.vn
Trưởng ban Xây dựng Đoàn
Cử nhân lịch sử
Lê Thị Linh
6

Mai Tuyết Ngọc

Điện thoại:
0271.3936395
Email: tuyetngocbinhphuoc@gmail.com
Giám đốc
Thạc sĩ Chính trị học, ĐH Kinh tế
Mai Tuyết Ngọc
7

Nguyễn Xuân Hạ

Điện thoại:
0271.3936395
Email: xuanhattn@gmail.com
Phó Giám đốc
Cử nhân Quản trị kinh doanh
Nguyễn Xuân Hạ
8

Bùi Xuân Dũng

Điện thoại:
0271.3936395
Email: xuandungttn@gmail.com
Phó Giám đốc
Cử nhân Quản lý Văn hóa
Bùi Xuân Dũng

1

Trần Văn Nhan

Điện thoại:0918090203
Phó chủ tịch phụ trách Trần Văn Nhan

HỘI NÔNG DÂN

1

Đào Thị Lanh

Điện thoại:
02713.500.789
Email: tydao@rocketmail.com
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đào Thị Lanh
2

Phạm Kim Trọng

Điện thoại:
02713.500.789
Email: phamkimtrong.hndt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch
Đại học
Phạm Kim Trọng
3

Nguyễn Văn Chơ

Điện thoại:
02713.500.789
Email: nguyenvancho.hndt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch
Đại học
Nguyễn Văn Chơ

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH

1

Huỳnh Văn Nước

Điện thoại:
02713.887.302
Email: huynhvannuocdxc@gmail.com
Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh
Đại học
Huỳnh Văn Nước
2

Trương Thanh Tuyết

Điện thoại:
02713.887.928
Email: truongthanhtuyet.ccb@gmail.com
Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh
Đại học
Trương Thanh Tuyết
3

Phan Văn Thư

Điện thoại:
02713.887.306
Email: phanvanthuccb@gmail.com
Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh
Đại học
Phan Văn Thư

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH

1

Điểu Huỳnh Sang

Điện thoại:
02713.870.944
Email: dieuhuynhsang.hlhpnt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh
Thạc sĩ Văn hóa
Điểu Huỳnh Sang
2

Nguyễn Thị Hằng Nga

Điện thoại:
02713.870.944
Email: nguyenthihangnga.hthpnt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh
Đại học
Nguyễn Thị Hằng Nga
3

Lê Thị Thái Thanh

Điện thoại:
02713.870.944
Email: lethithaithanh.hlhpnt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh
Cử nhân Luật
Lê Thị Thái Thanh
Góp ý dự thảo

Góp ý dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết về Đề án giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020

Góp ý dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết về Đề án giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020

Ngày ban hành: 19/04/2021

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 19/04/2021

Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành Quy định hạn mức đất, diện tích đất tối thiểu và điều kiện tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành Quy định hạn mức đất, diện tích đất tối thiểu và điều kiện tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 19/04/2021

Dự thảo Quyết định điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định tại Phụ lục 1ban hành kèm quyết định 56/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017

Dự thảo Quyết định điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định tại Phụ lục 1ban hành kèm quyết định 56/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017

Ngày ban hành: 19/04/2021

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Ban Quản lý Khu kinh tế

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Ban Quản lý Khu kinh tế

Ngày ban hành: 19/04/2021

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Công thương

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Công thương

Ngày ban hành: 19/04/2021

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành: 19/04/2021

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch vả Đầu tư

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch vả Đầu tư

Ngày ban hành: 19/04/2021

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Xây dựng

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Xây dựng

Ngày ban hành: 19/04/2021

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Giao thông Vận tải

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Giao thông Vận tải

Ngày ban hành: 19/04/2021

V/v lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt II/2019

V/v lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt II/2019

Ngày ban hành: 19/04/2021

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 19/04/2021

Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt III/2019.

Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt III/2019.

Ngày ban hành: 19/04/2021

Dự thảo Nghị quyết quy định về mức chi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Dự thảo Nghị quyết quy định về mức chi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 19/04/2021

Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025

Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025

Ngày ban hành: 19/04/2021

Dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025

Dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025

Ngày ban hành: 19/04/2021

Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và tặng thưởng HCLĐ hạng ba của Chủ tịch nước cho các tập thể tham gia đóng góp Quỹ Vì người nghèo và Chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh

Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và tặng thưởng HCLĐ hạng ba của Chủ tịch nước cho các tập thể tham gia đóng góp Quỹ Vì người nghèo và Chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 19/04/2021

V/v lấy ý kiến của nhân dân đối với cá nhân đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

V/v lấy ý kiến của nhân dân đối với cá nhân đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 19/04/2021

V/v lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị tặng thưởng Bàng khen của Thủ tướng Chính phủ

V/v lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị tặng thưởng Bàng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 19/04/2021

Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2020

Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2020

Ngày ban hành: 19/04/2021

Văn bản mới ban hành

Quyết định V/v đăng ký hành nghề và cấp thẻ cho Công chứng viên Lê Thị Nga

Quyết định V/v đăng ký hành nghề và cấp thẻ cho Công chứng viên Lê Thị Nga

Ngày ban hành: 30/12/2021

Thông báo V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Lò Văn Phát, bà Phạm Thị Chí

Thông báo V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Lò Văn Phát, bà Phạm Thị Chí

Ngày ban hành: 30/12/2021

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Bắc Ninh

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Bắc Ninh

Ngày ban hành: 12/04/2021

Thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Hải Dương

Thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Hải Dương

Ngày ban hành: 12/04/2021

Danh sách xã, phường, thị trấn của tỉnh Bình Phước giáp ranh với xã, phường, thị trấn của các tỉnh khác

Danh sách xã, phường, thị trấn của tỉnh Bình Phước giáp ranh với xã, phường, thị trấn của các tỉnh khác

Ngày ban hành: 07/04/2021

Báo cáo kết quả thực hiện về đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

Báo cáo kết quả thực hiện về đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

Ngày ban hành: 07/04/2021

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Kon Tum

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Kon Tum

Ngày ban hành: 07/04/2021

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Vĩnh Phúc

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 07/04/2021

Thông báo trường hợp cách ly y tế tại tỉnh Đồng Nai

Thông báo trường hợp cách ly y tế tại tỉnh Đồng Nai

Ngày ban hành: 07/04/2021

Kế hoạch Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Kế hoạch Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Ngày ban hành: 02/04/2021

Quyết định Về việc phân công Lãnh đạo phụ trách công tác dân vận và kiện toàn Tổ giúp việc công tác dân vận của Sở Tư pháp

Quyết định Về việc phân công Lãnh đạo phụ trách công tác dân vận và kiện toàn Tổ giúp việc công tác dân vận của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 02/04/2021

Quyết định Ban hành Quy chế công tác dân vận trong hoạt động của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Quy chế công tác dân vận trong hoạt động của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 02/04/2021

Quyết định V/v xoá đăng ký hành nghề thừa phát lại đối với ông Lê Văn Báo

Quyết định V/v xoá đăng ký hành nghề thừa phát lại đối với ông Lê Văn Báo

Ngày ban hành: 01/04/2021

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Thái Nguyên

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Thái Nguyên

Ngày ban hành: 31/03/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 31/03/2021

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Lạng Sơn

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 31/03/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Ngày ban hành: 31/03/2021

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 31/03/2021

Danh sách trường hợp cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Danh sách trường hợp cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 31/03/2021

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Lạng Sơn

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 31/03/2021

Danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Bắc Ninh

Danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Bắc Ninh

Ngày ban hành: 31/03/2021

Báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 22/2013/TT – BYTvề đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

Báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 22/2013/TT – BYTvề đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

Ngày ban hành: 27/03/2021

Danh sách các trường hợp cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Danh sách các trường hợp cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 22/03/2021

Mua thuốc phòng chống dịch Covid-19

Mua thuốc phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 22/03/2021

Thông báo trường hợp cách ly y tế tại tỉnh Bắc Ninh

Thông báo trường hợp cách ly y tế tại tỉnh Bắc Ninh

Ngày ban hành: 12/03/2021

Thông báo trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Thông báo trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 12/03/2021

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly y tế tại tỉnh Bắc Ninh.

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly y tế tại tỉnh Bắc Ninh.

Ngày ban hành: 12/03/2021

V/v ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

V/v ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 12/03/2021

V/v tiếp tục kiểm soát, ngăn chặn dịch Covid-19

V/v tiếp tục kiểm soát, ngăn chặn dịch Covid-19

Ngày ban hành: 08/03/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Ngày ban hành: 05/03/2021

Danh sách các trường hợp cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Danh sách các trường hợp cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 05/03/2021

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về công chứng đối với một số tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về công chứng đối với một số tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021

Ngày ban hành: 05/03/2021

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với một số tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với một số tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021

Ngày ban hành: 05/03/2021

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về luật sư đối với một số tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về luật sư đối với một số tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021

Ngày ban hành: 05/03/2021

Xây dựng kế hoạch giám sát mẫu SARS-CoV-2 diện rộng cho các nhóm đối tượng có yếu tố nguy cơ trên địa bàn tỉnh Bình Phước, năm 2021

Xây dựng kế hoạch giám sát mẫu SARS-CoV-2 diện rộng cho các nhóm đối tượng có yếu tố nguy cơ trên địa bàn tỉnh Bình Phước, năm 2021

Ngày ban hành: 04/03/2021

Triển khai hướng dẫn khai báo y tế bằng QR CODE

Triển khai hướng dẫn khai báo y tế bằng QR CODE

Ngày ban hành: 04/03/2021

Tổng hợp nhu cầu thuốc thuộc Danh mục đàm phán giá theo Thông tư 15/2020/TT-BYT

Tổng hợp nhu cầu thuốc thuộc Danh mục đàm phán giá theo Thông tư 15/2020/TT-BYT

Ngày ban hành: 04/03/2021

Hướng dẫn sử dụng thuốc TLD nguồn QTC cho người bệnh BHYT

Hướng dẫn sử dụng thuốc TLD nguồn QTC cho người bệnh BHYT

Ngày ban hành: 04/03/2021

Triển khai mẫu thẻ BHYT mới theo quy định của BHXH Việt Nam

Triển khai mẫu thẻ BHYT mới theo quy định của BHXH Việt Nam

Ngày ban hành: 04/03/2021

Thông báo về địa điểm tiếp nhận hồ sơ người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thông báo về địa điểm tiếp nhận hồ sơ người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày ban hành: 02/03/2021

Kế hoạch phổ biến Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Kế hoạch phổ biến Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Ngày ban hành: 01/03/2021

Triển khai Thông báo số 86/TB-UBND

Triển khai Thông báo số 86/TB-UBND

Ngày ban hành: 24/02/2021

Cung cấp số liệu xây dựng kế hoạch giám sát mẫu SARS-CoV-2 diện rộng cho các nhóm đối tượng có yếu tố nguy cơ trên địa bàn tỉnh Bình Phước, năm 2021

Cung cấp số liệu xây dựng kế hoạch giám sát mẫu SARS-CoV-2 diện rộng cho các nhóm đối tượng có yếu tố nguy cơ trên địa bàn tỉnh Bình Phước, năm 2021

Ngày ban hành: 24/02/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Hậu Giang

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Hậu Giang

Ngày ban hành: 24/02/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày ban hành: 24/02/2021

V/v tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới

V/v tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới

Ngày ban hành: 23/02/2021

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 19/02/2021

Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2021

Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2021

Ngày ban hành: 17/02/2021

Báo cáo tiến độ tiếp nhận Kế hoạch của cơ sở hướng dẫn thực hành theo Thông tư số 21/2020/TT-BYT (cập nhật ngày 09.02.2021)

Báo cáo tiến độ tiếp nhận Kế hoạch của cơ sở hướng dẫn thực hành theo Thông tư số 21/2020/TT-BYT (cập nhật ngày 09.02.2021)

Ngày ban hành: 17/02/2021

Hướng dẫn thanh toán tiền giường bệnh tại TT 39/2018/TT-BYT

Hướng dẫn thanh toán tiền giường bệnh tại TT 39/2018/TT-BYT

Ngày ban hành: 17/02/2021

Cập nhật Covid - 19

Cập nhật lúc 6h00 ngày 14/4/2021:

- Thế giới: 137.988.182 người mắc; 2.970.698 người tử vong

- Việt Nam: 2717 người mắc, 35 người tử vong

- Bình Phước: 0 người mắc.

Nguồn: www.suckhoedoisong.vn 
Công báo Bình Phước
Bầu cử ĐBQH Khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp
cks
app NCOVI
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập211
  • Hôm nay13,305
  • Tháng hiện tại980,213
  • Tổng lượt truy cập71,441,663
ỨNG DỤNG
bp today
onewin qr
ioffice
CONG BAO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây