TỈNH ỦY


Email:bbt_tinhuy@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0271.3870.960
Số fax:0271.3879.264
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY KHÓA XI ( NHIỆM KỲ 2020 - 2025 )

1

Nguyễn Mạnh Cường

Điện thoại:
02713.879.450
Email: nguyenmanhcuong@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường
2

Huỳnh Thị Hằng

Điện thoại:
02713.870.960
Email: p.bithuhuynhthihang@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng
3

Trần Tuệ Hiền

Điện thoại:
02713.879.481
Email: chutichtrantuehien@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1

Nguyễn Mạnh Cường

Điện thoại:
02713.879.450
Email: nguyenmanhcuong@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường
2

Huỳnh Thị Hằng

Điện thoại:
02713.870.960
Email: p.bithuhuynhthihang@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng
3

Trần Tuệ Hiền

Điện thoại:
02713.879.481
Email: chutichtrantuehien@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền
4

Lê Thị Xuân Trang

Điện thoại:
02713.879.967
Email: xuantrang3979@gmail.com
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang
5

Lê Hoàng Lâm

Điện thoại:
02713.879.447
Email: lehoanglam.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Hoàng Lâm
6

Trần Tuyết Minh

Điện thoại:
02713.879.481
Email: p.chutichtrantuyetminh@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh
7

Tôn Ngọc Hạnh

Điện thoại:
02713.879.736
Email: tonngochanh.tpdx@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Tôn Ngọc Hạnh
8

Bùi Xuân Thắng

Điện thoại:
02713.879.434
Email: buixuanthang.cat@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công An tỉnh Bùi Xuân Thắng
9

Lê Trường Sơn

Điện thoại:
02713.568.920
Email: letruongson.hln@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh Lê Trường Sơn
10

Hà Anh Dũng

Điện thoại:0918.143.933
02713.860.106
Email: haanhdung.vptu@gmail.com
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Anh Dũng
11

Nguyễn Quốc Bình

Điện thoại:
06513.814.465
Email: nguyenquocbinh.bchqst@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Quốc Bình
12

Nguyễn Hồng Trà

Điện thoại:
02713.879.941
Email: nguyenhongtra.btctu@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trà
13

Giang Thị Phương Hạnh

Điện thoại:
0982.807.777
Email: giangthiphuonghanh.ttt@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Giang Thị Phương Hạnh
14

Nguyễn Minh Hợi

Điện thoại:
06513.888.062
Email: nguyenminhhoi.bnctu@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Minh Hợi
15

Nguyễn Tấn Hải

Điện thoại:
02713. 668.345
Email: nguyentanhai.chonthanh@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Chơn Thành Nguyễn Tấn Hải

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Điểu Huỳnh Sang

Điện thoại:
02713.883.006
Email: dieuhuynhsang.bdvtu@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh
Cử nhân Văn hóa học, Thạc sĩ Văn hóa học
Điểu Huỳnh Sang
2

Nguyễn Tuấn Anh

Điện thoại:0913.593.545.
0913.593.545.
Email: tuananh.ctdb.qh@gmail.com
Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Thạc sĩ Luật
Nguyễn Tuấn Anh
3

Phan Viết Lượng

Điện thoại:0988.761.996
0988.761.996
Email: luongpv@quochoi.vn
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Sư phạm Toán
Phan Viết Lượng
4

Huỳnh Thành Chung

Điện thoại:0913.880.000
0913.880.000
Email: chungvw@gmail.com
Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước
Thạc sĩ Tư vấn Quản trị Quốc tế
Huỳnh Thành Chung
5

Vũ Ngọc Long

Điện thoại:
0651.3870.061
Email: Vungoclong.ddbqh@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Thạc sĩ Luật; Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính
Vũ Ngọc Long

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH


Email:dbndbp@gmail.com
Điện thoại:(0271)3.870.987
Số fax:(0271)3.887.445
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

1

Huỳnh Thị Hằng

Điện thoại:
02713.870.960
Email: p.bithuhuynhthihang@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Thạc sỹ Kỹ thuật tài nguyên nước
Huỳnh Thị Hằng
2

Lê Hoàng Lâm

Điện thoại:
06513.879.447
Email: lehoanglam.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
Cử nhân chính trị chuyên ngành Công tác tư tưởng
Lê Hoàng Lâm
3

Huỳnh Hữu Thiết

Điện thoại:
02713.879.447
Email: huynhhuuthiet.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Cử nhân chính trị, Cử nhân Luật, Cử nhân hành chính.
Huỳnh Hữu Thiết

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

1

Lưu Minh Tuyến

Điện thoại:
0271 3819 786
Email: luuminhtuyen.csdp@binhphuoc.gov.vn
Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Lưu Minh Tuyến
2

Vũ Mạnh Tiến

Điện thoại:
02713.879.975
Email: vumanhtien.stc@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Ngân sách Sở Tài chính tỉnh Bình Phước Vũ Mạnh Tiến
3

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Điện thoại:
0271.3870296
Email: nguyenthithanhthuy.xskt@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ xố kiến thiết và DVTH Bình Phước Nguyễn Thị Thanh Thủy
4

Phan Văn Thư

Điện thoại:
0271 3.860.369
Email: phanvanthu.hccb@binhphuoc.gov.vn
Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh Phan Văn Thư
5

Vũ Xuân Thủy

Điện thoại:
0271 3870 704
Email: vuxuanthuy.bvt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc bệnh viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước Vũ Xuân Thủy
6

Nguyễn Thị Thuận

Điện thoại:
02713 870 823
Email: nuong82@gmail.com
Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Nguyễn Thị Thuận
7

Lê Hoàng Lâm

Điện thoại:
02713.879.447
Email: lehoanglam.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Hoàng Lâm
8

Trần Tuệ Hiền

Điện thoại:
02713.879.481
Email: chutichtrantuehien@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền
9

Trần Tuyết Minh

Điện thoại:
02713.879.481
Email: p.chutichtrantuyetminh@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh
10

Huỳnh Anh Minh

Điện thoại:
02713.879.481
Email: p.chutichhuynhanhminh@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên , Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh
11

Hà Anh Dũng

Điện thoại:0918.143.933
02713.860.106
Email: haanhdung.vptu@gmail.com
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Anh Dũng
12

Trần Quốc Duy

Điện thoại:
02713.936.395
Email: tranquocduy.td@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp trẻ Trần Quốc Duy
13

Điểu Điều

Điện thoại:
02713.870.987
Email: dieudieu.bdt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
Cử nhân văn hóa
Điểu Điều
14

Linh mục Nguyễn Minh Chánh

Điện thoại:0919.922.122
0919.922.122
Email: nguyenminhchanh@gmail.com
Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, tỉnh Bình Phước Linh mục Nguyễn Minh Chánh
15

Nguyễn Tấn Hải

Điện thoại:
02713. 668.345
Email: mr.nguyentanhai@gmail.com
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Chơn Thành, Chủ tịch HĐND huyện Chơn Thành Nguyễn Tấn Hải
16

Trần Văn Vinh

Điện thoại:
0918.565.617
Email: tranvanvinh.hdp@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đồng Phú Trần Văn Vinh
17

Nguyễn Thị Xuân Hòa

Điện thoại:
02713.870.948
Email: nguyenxuanhoa839@gmail.com
Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Hớn Quản Nguyễn Thị Xuân Hòa
18

Trịnh Thị Hòa

Điện thoại:
02713.870.987
Email: minhhoaktqh@yahoo.com
Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Cử nhân Luật
Trịnh Thị Hòa
19

Nguyễn Minh Hợi

Điện thoại:0913.880.032
0913.880.032
Email: nguyenminhhoi.txbl@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Minh Hợi
20

Đào Thị Lanh

Điện thoại:
02713.500.789
Email: daothilanh.hndt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đào Thị Lanh
21

Huỳnh Thị Hằng

Điện thoại:
02713.870.960
Email: p.bithuhuynhthihang@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng
22

Đỗ Văn Mạnh

Điện thoại:0983.007.141
02713.870987
Email: dovanmanh.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Thạc sỹ Luật
Đỗ Văn Mạnh
23

Vũ Thanh Ngữ

Điện thoại:0918562137
02713.886.986
Email: vuthanhngu.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Vũ Thanh Ngữ
24

Nguyễn Văn Sơn

Điện thoại:0918.074.473
02713.870987
Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh
Thạc sỹ hành chính công, Cử nhân tin học
Nguyễn Văn Sơn
25

Nguyễn Tiến Tân

Điện thoại:0914126036
02713.870.987
Email: tientandkkd@yahoo.com.vn
Phó Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách
Cử nhân kinh tế
Nguyễn Tiến Tân
26

Ni sư Thích Nữ Nhật Khương (Nguyễn Thị Thảo)

Điện thoại:0908.636.567
02713.879.422
Email: chuaquangminh567@yahoo.com
Tu sĩ, Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước, Phó Ban Ni giới Trung ương
Tu sĩ
Ni sư Thích Nữ Nhật Khương (Nguyễn Thị Thảo)
27

Bùi Thị Minh Thúy

Điện thoại:0911920999
02713.879736
Email: buithiminhthuy.tpdx@binhphuoc.gov.vn
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Thị Minh Thúy
28

Nguyễn Thanh Thuyên

Điện thoại:0913979884
02713252939
Email: nguyenthanhthuyen9798@gmail.com
Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh
Thạc sỹ Hành chính công
Nguyễn Thanh Thuyên
29

Nguyễn Hồng Trà

Điện thoại:
02713.879.941
Email: nguyenhongtra.btctu@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trà
30

Lê Thị Xuân Trang

Điện thoại:0911.349.266
02713.879.967
Email: xuantrang3979@gmail.com
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang
31

Bùi Quốc Bảo

Điện thoại:
02713.666491
Email: bithuthiuybinhlong@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Bình Long Bùi Quốc Bảo
32

Đoàn Văn Bắc

Điện thoại:
0271.3879 901
Email: doanvanbac.vksnd@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đoàn Văn Bắc
33

Nguyễn Thị Hương Giang

Điện thoại:
02713879941
Email: nguyenthihuonggiang.ldld@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Hương Giang
34

Nguyễn Phúc Hậu

Điện thoại:
0271 3879 952
Email: nguyenphuchau.dukdn@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Phúc Hậu
35

Phan Văn Hóa

Điện thoại:
0271 3569 852
Email: phanvanhoa.bdbpt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chỉ huy trưởng - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phan Văn Hóa
36

Võ Trọng Hòa

Điện thoại:
0271.3881.092
Email: votronghoa.nhcsxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bình Phước Võ Trọng Hòa
37

Dương Thanh Huân

Điện thoại:
0271.3563561
Email: duongthanhhuan.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Bù Đốp Dương Thanh Huân
38

Hà Văn Kiên

Điện thoại:
02713.888.519
Email: havankien.lmhtx@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hà Văn Kiên
39

Vũ Ngọc Long

Điện thoại:
0271.3870.061
Email: Vungoclong.ddbqh@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Vũ Ngọc Long
40

Phạm Thụy Luân

Điện thoại:
0918355718
Email: phamthuyluan.txpl@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Phước Long Phạm Thụy Luân
41

Nguyễn Ngọc Lương

Điện thoại:0973442439
0973442439
Email: nguyenngocluong.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng đoàn Đoàn ca múa nhạc Dân tộc tỉnh Nguyễn Ngọc Lương
42

Dương Văn Mạnh

Điện thoại:
0271.3879434
Email: duongvanmanh.cat@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Dương Văn Mạnh
43

Trần Văn Mi

Điện thoại:
0273.879.481
Email: p.chutichtranvanmi@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi
44

Nguyễn Thị Ngọc Minh

Điện thoại:
0271.3888993
Email: nguyenthingocminh@gmail.com
Ủy viên Hội Nữ doanh nhân thành phố Đồng Xoài, Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH TV TK ĐT và XD Thanh Minh Nguyễn Thị Ngọc Minh
45

Lê Anh Nam

Điện thoại:
02713.39390002
Email: leanhnam.phurieng@binhphuoc.gov.vn
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng Lê Anh Nam
46

Lê Tấn Nam

Điện thoại:
02713.879970
Email: Letannam.stc@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính
Cử nhân Luật, Thạc sỹ Kinh tế
Lê Tấn Nam
47

Nguyễn Văn Nghiêm

Điện thoại:
02713 889 084
Email: nguyenvannghiem.cqt@binhphuoc.gov.vn
Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quang Trung Nguyễn Văn Nghiêm
48

Nguyễn Thanh Nhã

Điện thoại:
02713 640079
Email: nguyenthanhnha@gmail.com
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước Nguyễn Thanh Nhã
49

Nguyễn Thị Minh Nhâm

Điện thoại:
0271.3887189
Email: nguyenthiminhnham.dptthbp@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc - Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước
Tiến sĩ Xã hội học
Nguyễn Thị Minh Nhâm
50

Lý Trọng Nhân

Điện thoại:
02713999033
Email: lytrongnhan.bdt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh
Cử nhân sư phạm Ngữ văn; Thạc sỹ Chính trị học.
Lý Trọng Nhân
51

Hoàng Minh Quang

Điện thoại:
(0271.3870171
Email: hoangminhquang@gmail.com
Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Hoàng Minh Quang
52

Phùng Hiệp Quốc

Điện thoại:
02713.727677
Email: phunghiepquoc.hbgm@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Bù Gia Mập Phùng Hiệp Quốc
53

Nguyễn Thành Ruân

Điện thoại:
06513.814.465
Email: nguyenthanhruan.bchqst@binhphuoc.gov.vn
Đại tá, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Thành Ruân
54

Điểu Huỳnh Sang

Điện thoại:
02713.883.006
Email: dieuhuynhsang.bdvtu@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BCH Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Cử nhân Văn hóa học, Thạc sĩ Văn hóa học
Điểu Huỳnh Sang
55

Vũ Long Sơn

Điện thoại:
02713.879.967
Email: vulongson.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Đại học
Vũ Long Sơn
56

Lê Trường Sơn

Điện thoại:
02713.568.920
Email: letruongson.hln@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh
Cử nhân
Lê Trường Sơn
57

Trần Hoàng Tâm

Điện thoại:
0271.3879.468
Email: tranhoangtam.ttt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Thanh tra tỉnh Trần Hoàng Tâm
58

Giang Thị Phương Hạnh

Điện thoại:
02713 870 823
Email: giangthiphuonghanh.ubkt@binhphuoc.gov.vn
UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Giang Thị Phương Hạnh
59

Huỳnh Hữu Thiết

Điện thoại:
02713.879.447
Email: huynhhuuthiet.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Bù Đăng Huỳnh Hữu Thiết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Điện thoại:02713.879.470
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1

Trần Tuệ Hiền

Điện thoại:
02713.879.481
Email: chutichtrantuehien@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền
2

Trần Tuyết Minh

Điện thoại:
02713.879.481
Email: p.chutichtrantuyetminh@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh
3

Huỳnh Anh Minh

Điện thoại:0913880050
0273.879481
Email: p.chutichhuynhanhminh@binhphuoc.gov.vn
 Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh   Huỳnh Anh Minh
4

Trần Văn Mi

Điện thoại:
0273.879.481
Email: p.chutichtranvanmi@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi

THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1

Nguyễn Quốc Bình

Điện thoại:
06513.814.465
Email: nguyenquocbinh.bchqst@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Quốc Bình
2

Nguyễn Thanh Bình

Điện thoại:
02713.879.948
Email: nguyenthanhbinh.snnptnt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Thanh Bình
3

Trần Văn Chung

Điện thoại:0913.880.148
02713.870.033
Email: tranvanchung.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Đại học Sư Phạm, Cử nhân Luật, Cử nhân Quân sự
Trần Văn Chung
4

Nguyễn Quốc Dũng

Điện thoại:
0271.3886776
Email: nguyenquocdung.sct@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Quốc Dũng
5

Võ Tất Dũng

Điện thoại:0966001179
02713.870.950
Email: votatdung.sxd@binhphuoc.gov.vn
Giám Đốc Sở Xây dựng
Kỹ sư Xây dựng CĐ, Cử nhân Hành chính
Võ Tất Dũng
6

Quách Ái Đức

Điện thoại:0918225383
0918225383
Email: quachaiduc.syt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Y tế Quách Ái Đức
7

Đặng Hà Giang

Điện thoại:
02713.890.079
Email: danghagiang.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Thạc sỹ Kinh tế
Đặng Hà Giang
8

Lê Tiến Hiếu

Điện thoại:
0271.3286205
Email: letienhieu.stp@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Tư pháp
Thạc sỹ Kinh tế
Lê Tiến Hiếu
9

Nguyễn Tấn Hùng

Điện thoại:0988 597 777
02713.500.068
Email: nguyentanhung.sgtvt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
Thạc sỹ
Nguyễn Tấn Hùng
10

Lê Tấn Nam

Điện thoại:
02713.879970
Email: Letannam.stc@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Lê Tấn Nam
11

Lý Trọng Nhân

Điện thoại:
02713999033
Email: lytrongnhan.bdt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lý Trọng Nhân
12

Nguyễn Minh Quang

Điện thoại:
02713.888.207
Email: nguyenminhquang.stttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Quang
13

Võ Sá

Điện thoại:09139372206
0271.3887088
Email: vosa.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám Đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Võ Sá
14

Lý Thanh Tâm

Điện thoại:0917.635.888
0271.3602888
Email: lythanhtam@binhphuoc.edu.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lý Thanh Tâm
15

Bùi Xuân Thắng

Điện thoại:
02713.879.434
Email: buixuanthang.cat@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công An tỉnh
Cao cấp Lý luận Chính trị
Bùi Xuân Thắng
16

Phan Văn Thuấn

Điện thoại:0918.290.027
02713.870.036
Email: phamvanthuan.ttt@binhphuoc.gov.vn
Chánh Thanh tra Phan Văn Thuấn
17

Phạm Thi Anh Thư

Điện thoại:0911545888
0271 3 886 227
Email: phamthianhthu.sngv@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Ngoại vụ Phạm Thi Anh Thư
18

Huỳnh Thị Thùy Trang

Điện thoại:0944308745
0271.3870136
Email: huynhthithuytrang.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG TB&XH
Cử nhân Kinh tế
Huỳnh Thị Thùy Trang
19

Dương Hoàng Anh Tuấn

Điện thoại:
02713.879.110
Email: duonghoanganhtuan.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Dương Hoàng Anh Tuấn
20

Trần Thị Ánh Tuyết

Điện thoại:
02713.881.441
Email: tranthianhtuyet.snv@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ
Cử nhân tổng hợp
Trần Thị Ánh Tuyết
21

Phạm Văn Trinh

Điện thoại:
0651.3879481
Email: phamvantrinh.vpubnd@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng Phạm Văn Trinh

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC


Điện thoại:0271.3879967
Số fax:0271.3879967
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Thị Xuân Trang

Điện thoại:0911.349.266
02713.879.967
Email: lethixuantrang.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang
2

Đỗ Đại Đồng

Điện thoại:
02713.879.967
Email: dodaidong.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh
Đại học
Đỗ Đại Đồng
3

Lã Thị Thu Hương

Điện thoại:
02713.879.967
Email: lathithuhuong.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh
Đại học
Lã Thị Thu Hương
4

Vũ Long Sơn

Điện thoại:
02713.879.967
Email: vulongson.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh
Đại học
Vũ Long Sơn

Văn phòng - UBMTTQ

1

Hoàng Minh Trình

Điện thoại:
02713.879.967
Email: hoangminhtrinh.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng
Thạc sỹ
Hoàng Minh Trình
2

Phạm Hiếu Thanh

Điện thoại:
02713.888.577
Email: phamhieuthanh.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Phó Văn phòng
Thạc sỹ
Phạm Hiếu Thanh
3

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Điện thoại:
02713.879.967
Email: nguyenthithuyhong.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
KT trưởng
Thạc sỹ
Nguyễn Thị Thúy Hồng
4

Điểu Tử

Điện thoại:
02713.879.967
Email: dieutu.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Đại học
Điểu Tử
5

Đặng Thị Mỹ Lợi

Điện thoại:
02713.879.967
Email: dangthimyloi.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Nhân viên
Trung cấp VTLT
Đặng Thị Mỹ Lợi
6

Nguyễn Cao T. Tố Loan

Điện thoại:
02713.879.967
Email: nguyencaothitoloan.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Kế toán
Đại học
Nguyễn Cao T. Tố Loan
7

Bùi Thị Nga

Điện thoại:
02713.879.967
Email: buithinga.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Thủ quỹ
Đại học
Bùi Thị Nga

Lĩnh vực Dân chủ - Pháp luật

1

Nguyễn Tấn Phú

Điện thoại:0918.688.376
Email: nguyentanphu.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
UVTT, Trưởng Lĩnh vực
Đại học
Nguyễn Tấn Phú
2

Vũ Minh Dũng

Điện thoại:0975.002.119
.ubmttq@
Email: vuminhdung.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Lĩnh vực DCPL
Đại học
Vũ Minh Dũng
3

Nguyễn Ngọc Thành

Điện thoại:
02713.870.107
Email: nguyenngocthanh.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Đại học
Nguyễn Ngọc Thành

Lĩnh vực Phong trào

1

Nguyễn Đức Thuận

Điện thoại:0888.384.345
Email: nguyenducthuan.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
UVTT, Trưởng lĩnh vực
Đại học
Nguyễn Đức Thuận
2

Nguyễn Trọng Phước

Điện thoại:
02713.879.948
Email: vutrongphuoc.ubttq@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Lĩnh vực
Đại học
Nguyễn Trọng Phước
3

Trần Thị Hòe

Điện thoại:
02713.879.948
Email: tranthihoe.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Nhân viên
Đại học
Trần Thị Hòe

Lĩnh vực Tuyên giáo

1

Phan Kiều Hưng

Điện thoại:
02713.888.077
Email: phankieuhung.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
UVTT, Trưởng lĩnh vực
Thạc sỹ
Phan Kiều Hưng
2

Mai Thị Hương

Điện thoại:
02713.888.077
Email: maithihuong.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Nhân viên
Đại học
Mai Thị Hương

Lĩnh vực Dân tộc Tôn giáo

1

Trần Văn Hanh

Điện thoại:
02713.888.159
Email: tranvanhanh.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
UVTT, Trưởng lĩnh vực
Đại học
Trần Văn Hanh

SỞ, BAN, NGÀNH

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

1

Phạm Văn Trinh

Điện thoại:
0651.3879481
Email: phamvantrinh.vpubnd@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Phạm Văn Trinh
2

Nguyễn Tín Nghĩa

Điện thoại:
0273.879481
Email: nguyentinnghia.vpubnd@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh văn phòng Nguyễn Tín Nghĩa
3

Nguyễn Gia Hòa

Điện thoại:
0273.879481
Email: nguyengiahoa.vpubnd@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Gia Hòa

SỞ NỘI VỤ

1

Trần Thị Ánh Tuyết

Điện thoại:
02713.881.441
Email: tranthianhtuyet.snv@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ
Cử nhân tổng hợp
Trần Thị Ánh Tuyết
2

Nguyễn Ngọc Hiền

Điện thoại:
02713.870.762
Email: nguyenngochien.snv@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Thạc sỹ giáo dục
Nguyễn Ngọc Hiền
3

Huỳnh Thị Bé Năm

Điện thoại:
0979757752
Email: huynhthibenam.snv@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Cử nhân Luật, Thạc sỹ Hành chính công
Huỳnh Thị Bé Năm
4

Phạm Thành Chung

Điện thoại:
0918615798
Email: phamthanhchung.snv@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Trưởng Ban Tôn giáo
Cử nhân kinh tế
Phạm Thành Chung

SỞ TÀI CHÍNH

1

Lê Tấn Nam

Điện thoại:
02713.879970
Email: Letannam.stc@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính
Cử nhân Luật, Thạc sỹ Kinh tế
Lê Tấn Nam
2

Lâm Văn Đạt

Điện thoại:0919670199
02713.879253
Email: lamvandat.stc@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Tài chính
Tài chính - Ngân hàng
Lâm Văn Đạt
3

Nguyễn Thụy Phương Thảo

Điện thoại:
02713879971
Email: nguyenthuyphuongthao.stc@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Tài chính
Cử nhân Kinh tế
Nguyễn Thụy Phương Thảo
4

Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại:
02713.879253
Email: nguyenquoccuong.stc@binhhuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Quốc Cường

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

1

Nguyễn Thanh Bình

Điện thoại:
02713.879.948
Email: nguyenthanhbinh.snnptnt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Thanh Bình
2

Trần Văn Phương

Điện thoại:0918.175.407
02713.886.098
Email: tranvanphuongbp@gmail.com
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
ThS. Thú y
Trần Văn Phương
3

Hoàng Mạnh Thường

Điện thoại:02713.879.948
02713.879.948
Email: Hoangmanhthuong.snnptnt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thạc sỹ Thủy lợi
Hoàng Mạnh Thường
4

Lê Thị Ánh Tuyết

Điện thoại:02713.879.948
02713.879.948
Email: anhtuyettccb2009@gmail.com
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thạc sỹ Quản lý Hành Chính công
Lê Thị Ánh Tuyết

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Nguyễn Tấn Hùng

Điện thoại:0988 597 777
02713 500 068
Email: nguyentanhung.sgtvt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Thạc sỹ
Nguyễn Tấn Hùng
2

Trần Hùng Việt

Điện thoại:0913937323
02713 887 355
Email: tranhungviet.sgtvt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Trần Hùng Việt
3

Đỗ Văn Phong

Điện thoại:0913649555
02713 887 355
Email: dovanphong.sgtvt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đỗ Văn Phong

SỞ XÂY DỰNG

1

Võ Tất Dũng

Điện thoại:0966001179
02713.870.950
Email: votatdung.sxd@binhphuoc.gov.vn
Giám Đốc Sở Xây dựng
Kỹ sư Xây dựng CĐ, Cử nhân Hành chính
Võ Tất Dũng
2

Nguyễn Văn Lâm

Điện thoại:0913757383
02713506158
Email: nguyenvanlam.sxd@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Kỹ sư Xây dựng, CN hành chính
Nguyễn Văn Lâm

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1

Nguyễn Minh Quang

Điện thoại:0913880090
02713.888.207
Email: nguyenminhquang.stttt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Thạc sỹ Kinh tế Chính sách công
Nguyễn Minh Quang
2

Nông Hồng Thức

Điện thoại:0908730331
Email: thucnh.stttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Nông Hồng Thức

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH


Email:svhttdl@binhphuoc.gov.vn
1

Trần Văn Chung

Điện thoại:0913.880.148
02713.870.033
Email: tranvanchung.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Đại học Sư Phạm, Cử nhân Luật, Cử nhân Quân sự
Trần Văn Chung
2

Đỗ Minh Trung

Điện thoại:0913.880016
06513.838.307
Email: dominhtrung.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cử nhân Luật
Đỗ Minh Trung
3

Trần Thế Anh

Điện thoại:0911.365.599
0271.3838.306
Email: trantheanh.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Thạc sĩ Giáo dục học   
Trần Thế Anh
4

Nguyễn Khắc Vĩnh

Điện thoại:0975505588
02713.838.308
Email: nguyenkhacvinh.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cử nhân khoa học
Nguyễn Khắc Vĩnh

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1

Đặng Hà Giang

Điện thoại:0913 88 00 89
02713.890079
Email: danghagiang.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Tiến sỹ
Đặng Hà Giang
2

Trần Quốc Hoàn

Điện thoại:
02713.890079
Email: tranquochoan.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Tiến sỹ
Trần Quốc Hoàn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Lý Thanh Tâm

Điện thoại:0917.635.888
0271.3602888
Email: lythanhtam@binhphuoc.edu.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Thạc sỹ
Lý Thanh Tâm
2

Hồ Hải Thạch

Điện thoại:0918.274.773
02713686779
Email: hhthach@binhphuoc.edu.vn
Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Thạc sỹ
Hồ Hải Thạch
3

Lê Hải Đăng

Điện thoại:0913.639.902
02713870975
Email: lhdang@binhphuoc.edu.vn
Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Cử nhân
Lê Hải Đăng

SỞ Y TẾ


Email:vp.syt@binhphuoc.gov.vn
1

Quách Ái Đức

Điện thoại:
0918225383
Email: quachaiduc.syt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Y tế
Tiến sĩ
Quách Ái Đức
2

Lê Anh Tuấn

Điện thoại:
0913124812
Email: leanhtuan.syt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Y tế
Thạc sĩ
Lê Anh Tuấn
3

Văn Thanh Bình

Điện thoại:
0988887079
Email: vanthanhbinh.syt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Y tế Văn Thanh Bình

SỞ LAO ĐỘNG TB&XH

1

Huỳnh Thị Thùy Trang

Điện thoại:0944308745
0271.3870136
Email: huynhthithuytrang.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Lao động, Thương binh và Xã hội Huỳnh Thị Thùy Trang
2

Lê Văn Mãi

Điện thoại:0913992672
0271.3870136
Email: levanmai.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Mãi
3

Phạm Thị Mai Hương

Điện thoại:0946848179
0271.3870136
Email: phamthimaihuong.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Mai Hương
4

Trần Văn Xuân

Điện thoại:
0271.3870136
Email: tranvanxuan.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Trần Văn Xuân

SỞ NGOẠI VỤ


Email:ngoaivubinhphuoc@gmail.com
1

Phạm Thị Anh Thư

Điện thoại:0911545888
0271 3 886 227
Email: phamthianhthu.sngv@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Ngoại vụ Phạm Thị Anh Thư
2

Bùi Quốc Khánh

Điện thoại:0909322000
0271 3 886 227
Email: buiquockhanh.sngv@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Bùi Quốc Khánh

BAN DÂN TỘC

1

Lý Trọng Nhân

Điện thoại:
02713999033
Email: lytrongnhan.bdt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng Ban
Cử nhân sư phạm Ngữ văn; Thạc sỹ Chính trị học.
Lý Trọng Nhân
2

Nguyễn Lương Nhân

Điện thoại:0919.081.206
02713.881510
Email: nguyenluongnhan.bdt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Ban
Phó Bí Thư chi bộ
Cử nhân Tài chính Kế toán
Nguyễn Lương Nhân
3

Điểu Nen

Điện thoại:0914307376
02713.881510
Email: dieunen.ldld@gmail.com
Phó Trưởng Ban
Cử nhân Tài chính; Thạc sỹ quản trị Doanh nghiệp
Điểu Nen

CỤC HẢI QUAN


Email:hqbinhphuoc@customs.gov.vn
1

Nguyễn Văn Ngàn

Điện thoại:
02713.886.236
Email: ngannv@customs.gov.vn
Phó Cục trưởng Nguyễn Văn Ngàn
2

Phan Văn Dũng

Điện thoại:
02713.886.568
Email: dungpv@customs.gov.vn
Phó Cục trưởng Phan Văn Dũng
3

Nguyễn Tứ Tri

Điện thoại:0983740789
02713886427
Email: nguyennt@customs.gov.vn
Chánh Văn phòng Nguyễn Tứ Tri
4

Trịnh Công Trung

Điện thoại:0907.501.901
02713.885461
Email: trungtc2@customs.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Trịnh Công Trung
5

Phạm Đức Quang

Điện thoại:0914622399
02713.885297
Email: quangpd@customs.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Phạm Đức Quang

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

1

Nguyễn Minh Chiến

Điện thoại:0913123486
0271.3886201
Email: nguyenminhchien.bqlkkt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế
Thạc sỹ, Chuyên viên chính
Nguyễn Minh Chiến
2

Nguyễn Huy Hoàng

Điện thoại:0913.723.972
0271.3886202
Email: nguyenhuyhoang.bqlkkt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế
Cử nhân Luật, Chuyên viên chính
Nguyễn Huy Hoàng
3

Nguyễn Trọng Tiến

Điện thoại:0913.723.972
0271.3886202
Email: daovanhoang.bqlkkt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế
Cử nhân Kinh tế, Chuyên viên chính
Nguyễn Trọng Tiến

CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

1

Vũ Sao Sáng

Điện thoại:
0988.200.568
Email: sangvs.sct@dsn.gov.vn
Cục trưởng Cục Quản lý thị trường
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Cử nhân Luật
Vũ Sao Sáng
2

Nguyễn Thị Thanh Loan

Điện thoại:0916161639
0916.161.639
Email: loanntt@dms.gov.vn
Phó Cục trưởng
Cử nhân Hành chính
Nguyễn Thị Thanh Loan
3

Nguyễn Thanh Hải

Điện thoại:0918530666
0918.530.666
Email: haint8@dms.gov.vn
Phó Cục trưởng
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thanh Hải

HỘI, ĐOÀN THỂ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

TỈNH ĐOÀN

1

Trần Quốc Duy

Điện thoại:
02713.936.395
Email: tranquocduy.td@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp trẻ Trần Quốc Duy
2

Lê Thị Hồng Phấn

Điện thoại:
0271.3936395
Email: lethihongphan.td@binhphuoc.gov.vn
Phó Bí thư
Cử nhân Ngữ Văn
Lê Thị Hồng Phấn
3

Trần Hoàng Trực

Điện thoại:
0271.3936395
Email: tranhoangtruc.td@binhphuoc.gov.vn
Phó Bí thư
Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Thạc sỹ Chính sách công
Trần Hoàng Trực
4

Nguyễn Trọng Lâm

Điện thoại:
0271.3936395
Email: nguyentronglam.td@binhphuoc.gov.vn
Trưởng ban Phong trào
Cử nhân Đại học Sư phạm Thể dục thể thao
Nguyễn Trọng Lâm
5

Lê Thị Linh

Điện thoại:
0271.3936395
Email: lethilinh.td@binhphuoc.gov.vn
Trưởng ban Xây dựng Đoàn
Cử nhân lịch sử
Lê Thị Linh
6

Mai Tuyết Ngọc

Điện thoại:
0271.3936395
Email: maituyetngoc.td@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc
Thạc sĩ Chính trị học, ĐH Kinh tế
Mai Tuyết Ngọc
7

Nguyễn Xuân Hạ

Điện thoại:
0271.3936395
Email: nguyenxuanha.td@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Cử nhân Quản trị kinh doanh
Nguyễn Xuân Hạ
8

Bùi Xuân Dũng

Điện thoại:
0271.3936395
Email: buixuandung.td@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Cử nhân Quản lý Văn hóa
Bùi Xuân Dũng

1

Trần Văn Nhan

Điện thoại:0918090203
Phó chủ tịch phụ trách Trần Văn Nhan

HỘI NÔNG DÂN

1

Đào Thị Lanh

Điện thoại:
02713.500.789
Email: daothilanh.hndt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đào Thị Lanh
2

Phạm Kim Trọng

Điện thoại:
02713.500.789
Email: phamkimtrong.hndt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch
Đại học
Phạm Kim Trọng
3

Nguyễn Văn Chơ

Điện thoại:
02713.500.789
Email: nguyenvancho.hndt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch
Đại học
Nguyễn Văn Chơ

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH

1

Huỳnh Văn Nước

Điện thoại:
02713.887.302
Email: huynhvannuocdxc@gmail.com
Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh
Đại học
Huỳnh Văn Nước
2

Trương Thanh Tuyết

Điện thoại:
02713.887.928
Email: truongthanhtuyet.ccb@gmail.com
Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh
Đại học
Trương Thanh Tuyết
3

Phan Văn Thư

Điện thoại:
02713.887.306
Email: phanvanthuccb@gmail.com
Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh
Đại học
Phan Văn Thư

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH

1

Nguyễn Thị Hằng Nga

Điện thoại:
02713.879281
Email: nguyenthihangnga.hthpnt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh
Đại học
Nguyễn Thị Hằng Nga
2

Lê Thị Thái Thanh

Điện thoại:
02713.879281
Email: lethithaithanh.hlhpnt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh
Cử nhân Luật
Lê Thị Thái Thanh
Văn bản mới ban hành

Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND

Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 22/10/2021

Xử lý thuốc Prothionamide quá hạn nguồn Quỹ toàn cầu

Xử lý thuốc Prothionamide quá hạn nguồn Quỹ toàn cầu

Ngày ban hành: 21/10/2021

Quyết định Về việc thành lập Tổ tư vấn tham mưu giải quyết công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính

Quyết định Về việc thành lập Tổ tư vấn tham mưu giải quyết công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính

Ngày ban hành: 27/09/2021

Thông báo danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 8)

Thông báo danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 8)

Ngày ban hành: 27/09/2021

Về việc danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 9).

Về việc danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 9).

Ngày ban hành: 27/09/2021

V/v sử dụng thuốc ARV thay thế Lopinavir/ritonavir 80/20mg/ml điều trị cho trẻ em nhiễm HIV

V/v sử dụng thuốc ARV thay thế Lopinavir/ritonavir 80/20mg/ml điều trị cho trẻ em nhiễm HIV

Ngày ban hành: 27/09/2021

Thống nhất danh mục trang thiết bị phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 cho cán bộ chiến sỹ và can phạm, phạm nhân

Thống nhất danh mục trang thiết bị phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 cho cán bộ chiến sỹ và can phạm, phạm nhân

Ngày ban hành: 27/09/2021

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Ngày ban hành: 20/09/2021

Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015

Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015

Ngày ban hành: 10/09/2021

V/v làm rõ một số mặt hàng thuộc các thuốc ĐTTT cấp Quốc gia giai đoạn 2022-2023

V/v làm rõ một số mặt hàng thuộc các thuốc ĐTTT cấp Quốc gia giai đoạn 2022-2023

Ngày ban hành: 07/09/2021

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Ngày ban hành: 06/09/2021

Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19

Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19

Ngày ban hành: 01/09/2021

Quyết định V/v Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ của Công chứng viên Trương Thanh Hậu

Quyết định V/v Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ của Công chứng viên Trương Thanh Hậu

Ngày ban hành: 30/08/2021

Thông báo về việc dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh

Thông báo về việc dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 17/08/2021

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ngày ban hành: 17/08/2021

Lưu thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với một số nhóm mặt hàng thiết yếu

Lưu thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với một số nhóm mặt hàng thiết yếu

Ngày ban hành: 16/08/2021

Quyết định vv cấp Thẻ thừa phát lại cho bà Trần Thị Ánh Nguyệt

Quyết định vv cấp Thẻ thừa phát lại cho bà Trần Thị Ánh Nguyệt

Ngày ban hành: 22/07/2021

cài đặt, sử dụng Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử

cài đặt, sử dụng Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử

Ngày ban hành: 22/07/2021

Quyết định V/v cấp Thẻ thừa phát lại cho ông Lê Quốc Ninh

Quyết định V/v cấp Thẻ thừa phát lại cho ông Lê Quốc Ninh

Ngày ban hành: 21/07/2021

Chấn chỉnh việc triển khai thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên đúng hướng dẫn kỹ thuật

Chấn chỉnh việc triển khai thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên đúng hướng dẫn kỹ thuật

Ngày ban hành: 20/07/2021

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19

Ngày ban hành: 20/07/2021

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh BP

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh BP

Ngày ban hành: 18/07/2021

Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 07/07/2021

Xét nghiệm Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định cho Đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GDĐT

Xét nghiệm Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định cho Đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GDĐT

Ngày ban hành: 01/07/2021

Phản hồi đề nghị từ Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan

Phản hồi đề nghị từ Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan

Ngày ban hành: 29/06/2021

Hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARSCoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARSCoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ngày ban hành: 29/06/2021

Khẩn trương tăng cường các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh

Khẩn trương tăng cường các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 29/06/2021

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 16/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 16/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Thực hiện kết quả Đàm phán giá đối với 4 thuốc Biệt dược gốc

Thực hiện kết quả Đàm phán giá đối với 4 thuốc Biệt dược gốc

Ngày ban hành: 21/06/2021

Tìm người có tiếp xúc với ca dương tính với SARS - CoV-2 tại Khu Mường Định, Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Tìm người có tiếp xúc với ca dương tính với SARS - CoV-2 tại Khu Mường Định, Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 22/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 22/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

TB kết luận của của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban kế quả thực hiện tháng 2,3/2021, phương hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 04/2021

TB kết luận của của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban kế quả thực hiện tháng 2,3/2021, phương hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 04/2021

Ngày ban hành: 15/06/2021

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 15/06/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Ngày ban hành: 11/06/2021

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 10/06/2021

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Ngày ban hành: 10/06/2021

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

Ngày ban hành: 10/06/2021

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

Ngày ban hành: 08/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Ngày ban hành: 04/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

Ngày ban hành: 04/06/2021

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 02/06/2021

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 01/06/2021

Công báo Bình Phước
cks
app NCOVI
tuyên truyền PC dịch Covid-19
tuyên truyền PC dịch Covid-19
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập220
  • Hôm nay1,038
  • Tháng hiện tại1,718,389
  • Tổng lượt truy cập85,172,670
ỨNG DỤNG
bp today
onewin qr
ioffice
CONG BAO
Portal_Ispeed
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây