TỈNH ỦY


Email:bbt_tinhuy@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0271.3870.960
Số fax:0271.3879.264
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY KHÓA XI ( NHIỆM KỲ 2020 - 2025 )

1

Nguyễn Mạnh Cường

Điện thoại:
02713.879.450
Email: nguyenmanhcuong@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường
2

Huỳnh Thị Hằng

Điện thoại:
02713.870.960
Email: huynhthihang@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng
3

Trần Tuệ Hiền

Điện thoại:
02713.879.481
Email: chutichtrantuehien@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1

Nguyễn Mạnh Cường

Điện thoại:
02713.879.450
Email: nguyenmanhcuong@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường
2

Huỳnh Thị Hằng

Điện thoại:
02713.870.960
Email: huynhthihang@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng
3

Trần Tuệ Hiền

Điện thoại:
02713.879.481
Email: chutichtrantuehien@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền
4

Lê Thị Xuân Trang

Điện thoại:
02713.879.967
Email: trangltx.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang
5

Nguyễn Tấn Hải

Điện thoại:
02713. 668.345
Email: haint.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Hải
6

Trần Tuyết Minh

Điện thoại:
02713.879.481
Email: p.chutichtrantuyetminh@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh
7

Bùi Xuân Thắng

Điện thoại:
02713.879.434
Email: thangbx.ca@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công An tỉnh Bùi Xuân Thắng
8

Nguyễn Quốc Bình

Điện thoại:
06513.814.465
Email: binhnq.bchqst@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Quốc Bình
9

Nguyễn Hồng Trà

Điện thoại:
02713.879.941
Email: tranh.btctu@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trà
10

Hà Anh Dũng

Điện thoại:0918143933
Email: dungha.tudx@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng
11

Giang Thị Phương Hạnh

Điện thoại:
0982.807.777
Email: hanhgtp.cqubkttu@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Giang Thị Phương Hạnh
12

Nguyễn Minh Hợi

Điện thoại:
02713.888.062
Email: hoinm.bnc@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Minh Hợi
13

Lê Trường Sơn

Điện thoại:
02713.568.920
Email: sonlt.hln@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh Lê Trường Sơn
14

Lê Hoàng Lâm

Điện thoại:
02713.879.447
Email: lamlh.tuct@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Chơn Thành Lê Hoàng Lâm
15

Vũ Tiến Điền

Điện thoại:
02713.999.333
Email: dienvt.btg@binhphuoc.gov.vn
Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Tiến Điền

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Điểu Huỳnh Sang

Điện thoại:
02713.883.006
Email: sangdh.hdnht@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Điểu Huỳnh Sang
2

Vũ Ngọc Long

Điện thoại:
0651.3870.061
Email: longvn.btctu@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương Vũ Ngọc Long
3

Nguyễn Tuấn Anh

Điện thoại:0913.593.545.
0913.593.545.
Email: tuananh.ctdb.qh@gmail.com
Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Tuấn Anh
4

Phan Viết Lượng

Điện thoại:0988.761.996
0988.761.996
Email: luongpv@quochoi.vn
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Phan Viết Lượng
5

Huỳnh Thành Chung

Điện thoại:0913.880.000
0913.880.000
Email: chungvw@gmail.com
Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước Huỳnh Thành Chung

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH


Email:dbndbp@gmail.com
Điện thoại:(0271)3.870.987
Số fax:(0271)3.887.445
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

1

Huỳnh Thị Hằng

Điện thoại:
02713.870.960
Email: huynhthihang@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng
2

Nguyễn Tấn Hải

Điện thoại:
02713. 668.345
Email: haint.hdnht@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Hải
3

Huỳnh Hữu Thiết

Điện thoại:
02713.879.447
Email: thiethh.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Hữu Thiết

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

1

Lưu Minh Tuyến

Điện thoại:
0271 3819 786
Email: tuyenlm.csdp@binhphuoc.gov.vn
Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Lưu Minh Tuyến
2

Vũ Mạnh Tiến

Điện thoại:
02713.879.975
Email: tienvm.stc@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Ngân sách Sở Tài chính tỉnh Bình Phước Vũ Mạnh Tiến
3

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Điện thoại:
0271.3870296
Email: thuyntt.xskt@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ xố kiến thiết và DVTH Bình Phước Nguyễn Thị Thanh Thủy
4

Phan Văn Thư

Điện thoại:
0271 3.860.369
Email: thupv.hccb@binhphuoc.gov.vn
Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh Phan Văn Thư
5

Vũ Xuân Thủy

Điện thoại:
0271 3870 704
Email: thuyvx.bvdkt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc bệnh viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước Vũ Xuân Thủy
6

Nguyễn Thị Thuận

Điện thoại:
02713 870 823
Email: nuong82@gmail.com
Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Nguyễn Thị Thuận
7

Lê Hoàng Lâm

Điện thoại:
02713.879.447
Email: lamlh.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Chơn Thành Lê Hoàng Lâm
8

Trần Tuệ Hiền

Điện thoại:
02713.879.481
Email: chutichtrantuehien@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền
9

Trần Tuyết Minh

Điện thoại:
02713.879.481
Email: p.chutichtrantuyetminh@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh
10

Huỳnh Anh Minh

Điện thoại:
02713.879.481
Email: p.chutichhuynhanhminh@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên , Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh
11

Hà Anh Dũng

Điện thoại:0918.143.933
02713.860.106
Email: dungha.btg@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng
12

Trần Quốc Duy

Điện thoại:
02713.936.395
Email: duytq.ttxt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Trung tâm XTĐT-TM&DL Trần Quốc Duy
13

Điểu Điều

Điện thoại:
02713.870.987
Email: dieud.bdt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
Cử nhân văn hóa
Điểu Điều
14

Linh mục Nguyễn Minh Chánh

Điện thoại:0919.922.122
0919.922.122
Email: nguyenminhchanh@gmail.com
Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, tỉnh Bình Phước Linh mục Nguyễn Minh Chánh
15

Trần Văn Vinh

Điện thoại:
0918.565.617
Email: vinhtv.hnd@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Văn Vinh
16

Nguyễn Thị Xuân Hòa

Điện thoại:
02713.870.948
Email: hoantx.hupr@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Phú Riềng Nguyễn Thị Xuân Hòa
17

Nguyễn Minh Hợi

Điện thoại:0913.880.032
0913.880.032
Email: hoinm.bnc@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Minh Hợi
18

Đào Thị Lanh

Điện thoại:
02713.500.789
Email: lanhdt.hndt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Thị Lanh
19

Huỳnh Thị Hằng

Điện thoại:
02713.870.960
Email: huynhthihang@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng
20

Đỗ Văn Mạnh

Điện thoại:0983.007.141
02713.870987
Email: manhdv.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đỗ Văn Mạnh
21

Vũ Thanh Ngữ

Điện thoại:0918562137
02713.886.986
Email: nguvt.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Vũ Thanh Ngữ
22

Nguyễn Văn Sơn

Điện thoại:0918.074.473
02713.870987
Email: sonnv.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn
23

Nguyễn Tiến Tân

Điện thoại:0914126036
02713.870.987
Email: tannt.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách Nguyễn Tiến Tân
24

Ni sư Thích Nữ Nhật Khương (Nguyễn Thị Thảo)

Điện thoại:0908.636.567
02713.879.422
Email: chuaquangminh567@yahoo.com
Tu sĩ, Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước, Phó Ban Ni giới Trung ương
Tu sĩ
Ni sư Thích Nữ Nhật Khương (Nguyễn Thị Thảo)
25

Bùi Thị Minh Thúy

Điện thoại:0911920999
02713.879736
Email: thuybtm.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bùi Thị Minh Thúy
26

Nguyễn Thanh Thuyên

Điện thoại:0913979884
02713252939
Email: thuyennt.tct@binhphuoc.gov.vn
Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nguyễn Thanh Thuyên
27

Nguyễn Hồng Trà

Điện thoại:
02713.879.941
Email: tranh.btctu@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trà
28

Lê Thị Xuân Trang

Điện thoại:0911.349.266
02713.879.967
Email: trangltx.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang
29

Bùi Quốc Bảo

Điện thoại:
02713.666491
Email: bithuthiuybinhlong@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Bình Long Bùi Quốc Bảo
30

Đoàn Văn Bắc

Điện thoại:
0271.3879 901
Email: bacdv.vksnd@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đoàn Văn Bắc
31

Nguyễn Thị Hương Giang

Điện thoại:
02713879941
Email: giangnth.ldldt@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Hương Giang
32

Nguyễn Phúc Hậu

Điện thoại:
0271 3879 952
Email: haunp.dukcq@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Phúc Hậu
33

Phan Văn Hóa

Điện thoại:
0271 3569 852
Email: hoapv.bdbpt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chỉ huy trưởng - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phan Văn Hóa
34

Võ Trọng Hòa

Điện thoại:
0271.3881.092
Email: hoavt.nhcsxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bình Phước Võ Trọng Hòa
35

Dương Thanh Huân

Điện thoại:
0271.3563561
Email: duongthanhhuan.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Bù Đốp Dương Thanh Huân
36

Hà Văn Kiên

Điện thoại:
02713.888.519
Email: kienhv.tcdbp@binhphuoc.gov.vn
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Phước Hà Văn Kiên
37

Vũ Ngọc Long

Điện thoại:
0271.3870.061
Email: longvn.btctu@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vũ Ngọc Long
38

Phạm Thụy Luân

Điện thoại:
0918355718
Email: luanpt.txpl@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT Phạm Thụy Luân
39

Nguyễn Ngọc Lương

Điện thoại:0888.394.639
Email: luongnn.bvhxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Lương
40

Dương Văn Mạnh

Điện thoại:
0271.3879434
Email: manhdv.cat@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Dương Văn Mạnh
41

Trần Văn Mi

Điện thoại:
0273.879.481
Email: p.chutichtranvanmi@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi
42

Nguyễn Thị Ngọc Minh

Điện thoại:
0271.3888993
Email: nguyenthingocminh@gmail.com
Ủy viên Hội Nữ doanh nhân thành phố Đồng Xoài, Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH TV TK ĐT và XD Thanh Minh Nguyễn Thị Ngọc Minh
43

Lê Anh Nam

Điện thoại:
02713.39390002
Email: namla.hupr@binhphuoc.gov.vn
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng Lê Anh Nam
44

Nguyễn Văn Nghiêm

Điện thoại:
02713 889 084
Email: nghiemnv.cqt@binhphuoc.gov.vn
Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quang Trung Nguyễn Văn Nghiêm
45

Nguyễn Thanh Nhã

Điện thoại:
02713 640079
Email: nguyenthanhnha@gmail.com
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước Nguyễn Thanh Nhã
46

Nguyễn Thị Minh Nhâm

Điện thoại:
0271.3887189
Email: nhamntm.ptthbbp@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc - Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước Nguyễn Thị Minh Nhâm
47

Lý Trọng Nhân

Điện thoại:
02713999033
Email: nhanlt.bdt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Lý Trọng Nhân
48

Hoàng Minh Quang

Điện thoại:
0271.3870171
Email: hoangminhquang@gmail.com
Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Hoàng Minh Quang
49

Phùng Hiệp Quốc

Điện thoại:
02713.727677
Email: quocph.hubgm@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Bù Gia Mập Phùng Hiệp Quốc
50

Nguyễn Thành Ruân

Điện thoại:
06513.814.465
Email: ruannt.bchqst@binhphuoc.gov.vn
Đại tá, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Thành Ruân
51

Điểu Huỳnh Sang

Điện thoại:
02713.883.006
Email: sangdh.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Điểu Huỳnh Sang
52

Vũ Long Sơn

Điện thoại:
02713.879.967
Email: sonvl.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh uỷ viên, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Vũ Long Sơn
53

Lê Trường Sơn

Điện thoại:
02713.568.920
Email: sonlt.huln@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh Lê Trường Sơn
54

Trần Hoàng Tâm

Điện thoại:
0271.3879.468
Email: tamth.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Thanh tra tỉnh Trần Hoàng Tâm
55

Giang Thị Phương Hạnh

Điện thoại:
02713 870 823
Email: hanhgtp.cqubkttu@binhphuoc.gov.vn
UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Giang Thị Phương Hạnh
56

Huỳnh Hữu Thiết

Điện thoại:
02713.879.447
Email: thiethh.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Hữu Thiết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Điện thoại:02713.879.470
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1

Trần Tuệ Hiền

Điện thoại:
02713.879.481
Email: chutichtrantuehien@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền
2

Trần Tuyết Minh

Điện thoại:
02713.879.481
Email: p.chutichtrantuyetminh@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh
3

Huỳnh Anh Minh

Điện thoại:0913880050
0273.879481
Email: p.chutichhuynhanhminh@binhphuoc.gov.vn
 Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh   Huỳnh Anh Minh
4

Trần Văn Mi

Điện thoại:
0273.879.481
Email: p.chutichtranvanmi@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi

THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1

Nguyễn Quốc Bình

Điện thoại:
06513.814.465
Email: binhnq.bchqst@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Quốc Bình
2

Trần Văn Chung

Điện thoại:0913.880.148
02713.870.033
Email: chungtv.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Trần Văn Chung
3

Nguyễn Quốc Dũng

Điện thoại:
0271.3886776
Email: dungnq.hudp@binhphuoc.gov.vn
Bí thư Huyện ủy huyện Đồng Phú Nguyễn Quốc Dũng
4

Võ Tất Dũng

Điện thoại:0966001179
02713.870.950
Email: dungvt.sxd@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Xây dựng Võ Tất Dũng
5

Quách Ái Đức

Điện thoại:0918225383
0918225383
Email: ducqa.syt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Y tế Quách Ái Đức
6

Bùi Thị Minh Thúy

Điện thoại:
02713.890079
Email: thuybtm.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bùi Thị Minh Thúy
7

Lê Tiến Hiếu

Điện thoại:
0271.3286205
Email: hieult.stp@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Tư pháp Lê Tiến Hiếu
8

Nguyễn Tấn Hùng

Điện thoại:0988 597 777
02713.500.068
Email: hungnt.sgtvt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nguyễn Tấn Hùng
9

Lý Trọng Nhân

Điện thoại:
02713999033
Email: nhanlt.bdt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lý Trọng Nhân
10

Nguyễn Minh Quang

Điện thoại:
02713.888.207
Email: quangmq.stttt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Quang
11

Võ Sá

Điện thoại:09139372206
0271.3887088
Email: sav.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Võ Sá
12

Lý Thanh Tâm

Điện thoại:0917.635.888
0271.3602888
Email: tamlt.sgd@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lý Thanh Tâm
13

Bùi Xuân Thắng

Điện thoại:
02713.879.434
Email: thangbx.cat@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bùi Xuân Thắng
14

Phan Văn Thuấn

Điện thoại:0918.290.027
02713.870.036
Email: thuanpv.ttt@binhphuoc.gov.vn
Chánh Thanh tra tỉnh Phan Văn Thuấn
15

Phạm Thi Anh Thư

Điện thoại:0911545888
0271 3 886 227
Email: thupta.sngv@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Ngoại vụ Phạm Thi Anh Thư
16

Trần Thị Ánh Tuyết

Điện thoại:
02713.881.441
Email: tuyettta.snv@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Ánh Tuyết
17

Phạm Văn Trinh

Điện thoại:
0651.3879481
Email: trinhpv.vpub@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Văn Trinh

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC


Điện thoại:0271.3879967
Số fax:0271.3879967
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

LÃNH ĐẠO UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH

1

Lê Thị Xuân Trang

Điện thoại:0911.349.266
02713.879.967
Email: trangltx.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang
2

Lã Thị Thu Hương

Điện thoại:
02713.879.967
Email: huongltt.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lã Thị Thu Hương
3

Đỗ Đại Đồng

Điện thoại:
02713.879.967
Email: dongdd.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đỗ Đại Đồng
4

Nguyễn Thanh Bình

Điện thoại:
02713.879.948
Email: binhnt.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thanh Bình

Văn phòng - UBMTTQ

1

Hoàng Minh Trình

Điện thoại:
02713.879.967
Email: trinhhm.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng Hoàng Minh Trình
2

Phạm Hiếu Thanh

Điện thoại:
02713.888.577
Email: thanhph.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Phó Văn phòng Phạm Hiếu Thanh
3

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Điện thoại:
02713.879.967
Email: hongntt.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
KT trưởng Nguyễn Thị Thúy Hồng
4

Điểu Tử

Điện thoại:
02713.879.967
Email: tud.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Điểu Tử
5

Đặng Thị Mỹ Lợi

Điện thoại:
02713.879.967
Email: loidtm.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Nhân viên Đặng Thị Mỹ Lợi
6

Nguyễn Cao T. Tố Loan

Điện thoại:
02713.879.967
Email: nguyencaothitoloan.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Kế toán Nguyễn Cao T. Tố Loan
7

Bùi Thị Nga

Điện thoại:
02713.879.967
Email: ngabt.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Thủ quỹ Bùi Thị Nga

Lĩnh vực Dân chủ - Pháp luật

1

Nguyễn Tấn Phú

Điện thoại:0918.688.376
Email: phunt.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
UVTT, Trưởng Lĩnh vực Nguyễn Tấn Phú
2

Vũ Minh Dũng

Điện thoại:0975.002.119
.ubmttq@
Email: dungvm.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Lĩnh vực DCPL Vũ Minh Dũng
3

Nguyễn Ngọc Thành

Điện thoại:
02713.870.107
Email: thanhnn.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Ngọc Thành

Lĩnh vực Phong trào

1

Nguyễn Đức Thuận

Điện thoại:0888.384.345
Email: thuannd.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
UVTT, Trưởng lĩnh vực Nguyễn Đức Thuận
2

Nguyễn Trọng Phước

Điện thoại:
02713.879.948
Email: phuocnt.ubttq@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Lĩnh vực Nguyễn Trọng Phước
3

Trần Thị Hòe

Điện thoại:
02713.879.948
Email: hoett.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Nhân viên Trần Thị Hòe

Lĩnh vực Tuyên giáo

1

Phan Kiều Hưng

Điện thoại:
02713.888.077
Email: hungpk.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
UVTT, Trưởng lĩnh vực Phan Kiều Hưng
2

Mai Thị Hương

Điện thoại:
02713.888.077
Email: huongmt.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Nhân viên Mai Thị Hương

Lĩnh vực Dân tộc Tôn giáo

1

Trần Văn Hanh

Điện thoại:
02713.888.159
Email: anhtv.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
UVTT, Trưởng lĩnh vực Trần Văn Hanh

SỞ, BAN, NGÀNH

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

1

Phạm Văn Trinh

Điện thoại:
0651.3879481
Email: trinhpv.vpub@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Văn Trinh
2

Nguyễn Tín Nghĩa

Điện thoại:
0273.879481
Email: nghiant.vpub@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh văn phòng Nguyễn Tín Nghĩa
3

Nguyễn Gia Hòa

Điện thoại:
0273.879481
Email: hoang.vpub@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Gia Hòa

SỞ NỘI VỤ

1

Nguyễn Ngọc Hiền

Điện thoại:
02713.870.762
Email: hiennn.snv@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Ngọc Hiền
2

Huỳnh Thị Bé Năm

Điện thoại:
0979757752
Email: namhtb.snv@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thị Bé Năm
3

Phạm Thành Chung

Điện thoại:
0918615798
Email: chungpt.snv@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Trưởng Ban Tôn giáo
Phạm Thành Chung

SỞ TÀI CHÍNH

1

Nguyễn Thụy Phương Thảo

Điện thoại:
02713879971
Email: thaontp.stc@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thụy Phương Thảo
2

Nguyễn Anh Tài

Điện thoại:
02713.563583
Email: taina.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Tài chính
Thạc sỹ Kinh tế
Nguyễn Anh Tài
3

Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại:
02713.879253
Email: cuongnq.stc@binhhuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Quốc Cường

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Nguyễn Tấn Hùng

Điện thoại:0988 597 777
02713 500 068
Email: hungnt.sgtvt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nguyễn Tấn Hùng
2

Đỗ Văn Phong

Điện thoại:0913649555
02713 887 355
Email: phongdv.sgtvt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đỗ Văn Phong

SỞ XÂY DỰNG

1

Võ Tất Dũng

Điện thoại:0966001179
02713.870.950
Email: dungvt.sxd@binhphuoc.gov.vn
Giám Đốc Sở Xây dựng Võ Tất Dũng
2

Nguyễn Văn Lâm

Điện thoại:0913757383
02713506158
Email: lamnv.sxd@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Văn Lâm
3

Nguyễn Xuân Tùng

Điện thoại:0919183289
Email: tungnx.sxd@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Tùng

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1

Nguyễn Minh Quang

Điện thoại:0913880090
02713.888.207
Email: quangnm.stttt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Thạc sỹ kinh tế; Kỹ sư Điện tử Viễn thông
Nguyễn Minh Quang
2

Nông Hồng Thức

Điện thoại:0908730331
0271.3 888 207
Email: thucnh.stttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Cử nhân khoa học Ngữ Văn
Nông Hồng Thức
3

Nguyễn Thanh Phong

Điện thoại:
02713.888.250
Email: phongnt.stttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Cử nhân Toán - Tin ứng dụng
Nguyễn Thanh Phong

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH


Email:svhttdl@binhphuoc.gov.vn
1

Trần Văn Chung

Điện thoại:0913.880.148
02713.870.033
Email: chungtv.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Trần Văn Chung
2

Đỗ Minh Trung

Điện thoại:0913.880016
06513.838.307
Email: trungdm.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đỗ Minh Trung
3

Trần Thế Anh

Điện thoại:0911.365.599
0271.3838.306
Email: anhtt.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Trần Thế Anh
4

Nguyễn Khắc Vĩnh

Điện thoại:0975505588
02713.838.308
Email: vinhnk.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Khắc Vĩnh

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1

Bùi Thị Minh Thúy

Điện thoại:0911920999
02713.890079
Email: thuybtm.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bùi Thị Minh Thúy
2

Trịnh Thị Hòa

Điện thoại:
02713.870.987
Email: hoatt.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trịnh Thị Hòa

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Lý Thanh Tâm

Điện thoại:0917.635.888
0271.3602888
Email: tamlt.sgd@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lý Thanh Tâm
2

Hồ Hải Thạch

Điện thoại:0918.274.773
02713686779
Email: thachhh.sgd@binhphuoc.gov.vn
Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hồ Hải Thạch
3

Lê Hải Đăng

Điện thoại:0913.639.902
02713870975
Email: danglh.sgd@binhphuoc.gov.vn
Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Hải Đăng

SỞ Y TẾ


Email:vp.syt@binhphuoc.gov.vn
1

Lê Anh Tuấn

Điện thoại:
0913124812
Email: tuanla.syt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Y tế
Thạc sĩ Y tế cộng đồng
Lê Anh Tuấn
2

Văn Thanh Bình

Điện thoại:
0988887079
Email: binhvt.syt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Y tế
Thạc sĩ Dược
Văn Thanh Bình
3

Đỗ Thị Nguyên

Điện thoại:0983954087
Email: nguyendt.syt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Phó Trưởng ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh
Bác sĩ Chuyên khoa II
Đỗ Thị Nguyên

SỞ LAO ĐỘNG TB&XH

1

Lê Văn Mãi

Điện thoại:0913992672
0271.3870136
Email: mailv.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Lê Văn Mãi
2

Phạm Thị Mai Hương

Điện thoại:0946848179
0271.3870136
Email: huongptm.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc phụ trách
Thạc sỹ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Phạm Thị Mai Hương
3

Mai Xuân Tuân

Điện thoại:
02713.879.254
Email: tuanmx.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Mai Xuân Tuân

SỞ NGOẠI VỤ


Email:ngoaivubinhphuoc@gmail.com
1

Phạm Thị Anh Thư

Điện thoại:0911545888
0271 3 886 227
Email: thupta.sngv@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Ngoại vụ Phạm Thị Anh Thư
2

Bùi Quốc Khánh

Điện thoại:0909322000
0271 3 886 227
Email: khanhbq.sngv@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Bùi Quốc Khánh

BAN DÂN TỘC

1

Lý Trọng Nhân

Điện thoại:
02713999033
Email: nhanlt.bdt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng Ban Lý Trọng Nhân
2

Nguyễn Lương Nhân

Điện thoại:0919.081.206
02713.881510
Email: nhanln.bdt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Ban
Phó Bí Thư chi bộ
Nguyễn Lương Nhân
3

Điểu Nen

Điện thoại:0914307376
02713.881510
Email: nend.bdt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Ban Điểu Nen

CỤC HẢI QUAN


Email:hqbinhphuoc@customs.gov.vn
1

Nguyễn Văn Lịch

Điện thoại:02713.886.236
Email: lichnv@customs.gov.vn
Cục trưởng Nguyễn Văn Lịch
2

Phan Văn Dũng

Điện thoại:
02713.886.568
Email: dungpv@customs.gov.vn
Phó Cục trưởng Phan Văn Dũng
3

Nguyễn Văn Ngàn

Điện thoại:
02713.886.236
Email: ngannv@customs.gov.vn
Phó Cục trưởng Nguyễn Văn Ngàn
4

Nguyễn Tứ Tri

Điện thoại:0983740789
02713886427
Email: nguyennt@customs.gov.vn
Chánh Văn phòng Nguyễn Tứ Tri
5

Phạm Đức Quang

Điện thoại:0914622399
02713.885297
Email: quangpd@customs.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Phạm Đức Quang
6

Trịnh Công Trung

Điện thoại:0907.501.901
02713.885461
Email: trungtc2@customs.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Trịnh Công Trung

TRUNG TÂM XÚC TIỀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

1

Trần Quốc Duy

Điện thoại:0937729266
02713818686
Email: duytq.ttxt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Trung tâm XTĐT-TM&DL Trần Quốc Duy

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

1

Nguyễn Minh Chiến

Điện thoại:0913123486
0271.3886201
Email: chiennm.bqlkkt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nguyễn Minh Chiến
2

Nguyễn Huy Hoàng

Điện thoại:0913.723.972
0271.3886202
Email: hoangnh.bqlkkt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nguyễn Huy Hoàng
3

Nguyễn Trọng Tiến

Điện thoại:0913.723.972
0271.3886202
Email: tiennt.bqlkkt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nguyễn Trọng Tiến

CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

1

Vũ Sao Sáng

Điện thoại:
0988.200.568
Email: sangvs.sct@dsn.gov.vn
Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Vũ Sao Sáng
2

Nguyễn Thị Thanh Loan

Điện thoại:0916161639
0916.161.639
Email: loanntt@dms.gov.vn
Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Thanh Loan
3

Nguyễn Thanh Hải

Điện thoại:0918530666
0918.530.666
Email: haint8@dms.gov.vn
Phó Cục trưởng Nguyễn Thanh Hải

CỤC THUẾ

1

Lâm Văn Đạt

Điện thoại:0919670199
Email: lvdat.bph@gdt.gov.vn
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước Lâm Văn Đạt

HỘI, ĐOÀN THỂ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

TỈNH ĐOÀN

1

Trần Hoàng Trực

Điện thoại:
0271.3936395
Email: tructh.td@binhphuoc.gov.vn
Bí thư Trần Hoàng Trực
2

Lê Thị Hồng Phấn

Điện thoại:
0271.3936395
Email: phanlth.td@binhphuoc.gov.vn
Phó Bí thư Lê Thị Hồng Phấn
3

Nguyễn Trọng Lâm

Điện thoại:
0271.3936395
Email: lamnt.td@binhphuoc.gov.vn
Trưởng ban Phong trào Nguyễn Trọng Lâm
4

Lê Thị Linh

Điện thoại:
0271.3936395
Email: linhlt.td@binhphuoc.gov.vn
Trưởng ban Xây dựng Đoàn Lê Thị Linh
5

Mai Tuyết Ngọc

Điện thoại:
0271.3936395
Email: ngocmt.td@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Mai Tuyết Ngọc
6

Nguyễn Xuân Hạ

Điện thoại:
0271.3936395
Email: hanx.td@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Hạ
7

Bùi Xuân Dũng

Điện thoại:
0271.3936395
Email: dungbx.td@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Bùi Xuân Dũng

1

Nguyễn Thanh Phương

Điện thoại:
0271.3888.519
Email: phuongnt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Phương
2

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Điện thoại:0983206005
02713879944
Email: hongnhungbp@gmail.com
Phó Chủ tịch Liên minh HTX
KS. Thủy sản
Nguyễn Thị Hồng Nhung

HỘI NÔNG DÂN

1

Trần Văn Vinh

Điện thoại:
02713.500.789
Email: vinhtv.hndt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Văn Vinh
2

Phạm Kim Trọng

Điện thoại:
02713.500.789
Email: trongpk.hndt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch Phạm Kim Trọng

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH

1

Huỳnh Văn Nước

Điện thoại:
02713.887.302
Email: nuochv.hccb@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Huỳnh Văn Nước
2

Trương Thanh Tuyết

Điện thoại:
02713.887.928
Email: tuyettt.hccb@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Trương Thanh Tuyết
3

Phan Văn Thư

Điện thoại:
02713.887.306
Email: thupv.hccb@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Phan Văn Thư

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH

1

Lê Thị Thanh Loan

Điện thoại:
02713.879281
Email: loanlttt.hlhpn@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Thanh Loan
2

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Điện thoại:
02713 879281
Email: trucnttt.hlhpn@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Trúc
3

Lê Thị Thái Thanh

Điện thoại:
02713 879281
Email: thanhltt.hlhpn@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch Lê Thị Thái Thanh
Văn bản mới ban hành

DỰ TOÁN NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày ban hành: 22/05/2023

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Ngày ban hành: 09/05/2023

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Ngày ban hành: 05/05/2023

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Ngày ban hành: 25/04/2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Ngày ban hành: 19/04/2023

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 18/04/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Ngày ban hành: 11/04/2023

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Ngày ban hành: 05/04/2023

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 05/04/2023

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 04/04/2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 03/04/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Ngày ban hành: 31/03/2023

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 28/03/2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Ngày ban hành: 26/03/2023

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Ngày ban hành: 21/03/2023

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Ngày ban hành: 21/03/2023

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Ngày ban hành: 21/03/2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày ban hành: 20/03/2023

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Ngày ban hành: 17/03/2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Ngày ban hành: 13/03/2023

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Ngày ban hành: 13/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Ngày ban hành: 12/03/2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,746
  • Hôm nay257,995
  • Tháng hiện tại3,715,877
  • Tổng lượt truy cập221,839,784
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây