Tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2019

Thứ hai - 02/12/2019 10:22 584 0
Trên cơ sở số liệu thống kê 10 tháng, Cục Thống kê tỉnh Bình Phước báo cáo ước tính thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2019 như sau:
I. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
Đối với cây hàng năm: Tính đến ngày 15/11/2019 diện tích gieo trồng cây hàng năm ước thực hiện 29.641 ha, bằng 89,35% (-3.532 ha) so với cùng kỳ năm trước. Về sản lượng một số loại cây trồng tính đến giữa tháng 11/2019: Lúa thu hoạch được 27.766 tấn, so cùng kỳ giảm 5,02%; bắp 13.154 tấn, giảm 9,39%; khoai lang 2.305 tấn, tăng 10,23%; khoai mỳ 212.928 tấn giảm 29,55%; mía 4.767 tấn, tăng 5,58%; rau các loại 23.002 tấn, tăng 18,99%; đậu các loại 358 tấn, tăng 20,13% so với cùng kỳ năm trước...
Đối với cây lâu năm: Trong tháng bà con nông dân tiếp tục chăm sóc và trồng mới tái canh các loại cây lâu năm, ước tính diện tích cây lâu năm hiện có 423.466 ha, tăng 0,79% so cùng kỳ năm 2018.
Chăn nuôi: Trong năm toàn tỉnh đã bị ảnh hưởng từ bệnh dịch tả lợn Châu Phi, nhưng nhờ chủ động trong công tác phòng chống dịch nên tác hại xảy ra không lớn, chủ yếu ảnh hưởng đến các nông hộ nuôi nhỏ lẻ, còn các gia trại, công ty, trang trại chăn nuôi được kiểm soát nghiêm ngặt vì vậy tổng đàn gia súc, gia cầm và chăn nuôi khác trên toàn tỉnh ước đến tháng 11/2019 phát triển tương đối ổn định. Ước tính tổng đàn trâu hiện có 13.153 con, tăng 1,65% so với cùng kỳ; đàn bò hiện có 39.205 con, tăng 0,22%; đàn heo ước hiện có 810.500 con, tăng 2,58%; đàn gia cầm hiện có 5.562 ngàn con, tăng 1,91%.
Công tác thú y: Ngành Thú y thường xuyên thực hiện công tác tiêu độc, khử trùng; tiêm phòng vắc-xin: dịch tả, tụ huyết trùng, lở mồm long móng ở gia súc, cúm gia cầm...; tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch sản phẩm động vật trước khi xuất bán tiêu thụ; kiên quyết tiêu hủy thịt không có dấu kiểm soát giết mổ hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như xử lý gia súc, gia cầm không có giấy chứng nhận vận chuyển đi qua địa bàn tỉnh.
Lâm nghiệp: Tháng 11 là thời gian chuẩn bị chuyển qua mùa khô nên việc trồng rừng đã kết thúc, lũy kế từ đầu năm toàn tỉnh trồng được 650 ha rừng trồng tập trung, tăng 3% so cùng kỳ. Diện tích rừng được chăm sóc 4.690 ha, tăng 2,33%. Diện tích được khoanh nuôi tái sinh 397 ha. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán 450 ngàn cây, tăng 1,58% chủ yếu là khu vực cá thể và hộ gia đình. Diện tích rừng được bảo vệ là 42.100ha, tăng 2,91% so cùng kỳ 2018. Về sản lượng khai thác lũy kế từ đầu năm ước tính được 11.300 m3, tăng 5,3%. Lượng củi tận thu lũy kế từ đầu năm là 1.580Ste, tăng 34,47% so cùng kỳ.
Thủy sản: Ngành thủy sản tiếp tục công tác tập huấn và xây dựng các mô hình phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh được triển khai phổ biến rộng rãi giúp người nuôi tiếp tục phát triển sản xuất và mở rộng thâm canh. Ước tính sản lượng thu được lũy kế từ đầu năm đạt 5.270 tấn, giảm 0,45% so cùng kỳ.
2. Sản xuất công nghiệp
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 11/2019 ước đạt 100,25% tăng 0,25% so với tháng trước và tăng 19,28% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2019, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 11,48% so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể: Công nghiệp khai khoáng giảm 21,12% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,97%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 9,33%; công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 12,17%.
Trong tháng 11/2019, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản phẩm in khác (quy khổ 13cmx19cm) gấp 1,9 lần; dịch vụ sản xuất giày, dép tăng 391,03%; bao bì và túi bằng giấy nhăn và bìa nhăn tăng 168,04%; dịch vụ tái chế phế liệu phi kim loại tăng 81,96%; vải dệt nổi vòng, vải sonin từ sợi nhân tạo tăng 80,11%.
3. Đầu tư, xây dựng
Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 11/2019 ước thực hiện 500,5 tỷ đồng, tăng 7,75% so tháng trước. Lũy kế 11 tháng, vốn đầu tư phát triển ước thực hiện 2.982,9 tỷ đồng, đạt 75,49% kế hoạch năm và tăng 56,16% so với cùng kỳ năm trước.
Về thu hút FDI: Trong tháng 11/2019 cấp phép cho 02 dự án đến từ Hà Lan và Nhật Bản, với tổng số vốn đăng ký 87,6 triệu USD. Từ đầu năm đến nay đã cấp phép cho 33 dự án với số vốn đăng ký là 277,3 triệu USD.
4. Thu, chi ngân sách Nhà nước
Tổng thu ngân sách nhà nước trang tháng 11 ước đạt 780.000 triệu đồng, tăng 73,33% so với cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng ước thu đạt 79,78% kế hoạch dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 969.700 triệu đồng, tăng 25,72% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 11 tháng đạt 72,14% kế hoạch dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh.
5. Ngân hàng
Tổng nguồn vốn huy động tại chỗ đến 31/11/2019 ước đạt 33.450 tỷ đồng, tăng 9,47% (+2.892 tỷ đồng) so với cuối năm 2018. Trong đó, tiền gửi đồng Việt Nam chiếm tỷ lệ 98,71%, tiền gửi ngoại tệ chiếm 1,29%. Mặt bằng lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thông thường phổ biến ở mức 6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối với trung và dài hạn; cho vay ngắn hạn tối đa các lĩnh vực ưu tiên là nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao 6,5%/năm.
Dư nợ tín dụng đến 31/11/2019 ước đạt 72.400 tỷ đồng, tăng 17,99% (+11.037 tỷ đồng) so với cuối năm 2018. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện chính sách mở rộng tín dụng có hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp, khoảng 0,57%/tổng dư nợ.
6. Thương mại, giá cả và vận tải
Tình hình thị trường trên địa bàn tỉnh 11 tháng năm 2019 tương đối ổn định, hàng hóa kinh doanh đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã đáp ứng đủ cung cầu, phục vụ tốt nhu cầu nhân dân. Dự kiến những tháng cuối năm 2019 thị trường sẽ dần sôi động, giá cả hàng hóa sẽ có biến động tăng vào những dịp Lễ, Tết theo xu hướng chung của thị trường. Tháng 11/2019 tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện 4.257,12 tỷ đồng, tăng 1,47% so với tháng trước, tăng 16,93% so với cùng kỳ năm trước. Tính từ đầu năm đến nay, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 43.542,08 tỷ đồng, tăng 10,65% so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,77% so với tháng trước, tăng 2,63% so với cùng kỳ năm trước; tăng 3,12% so với tháng 12 năm trước. Chỉ số giá bình quân 11 tháng năm 2019 tăng 2,06% so với cùng kỳ năm trước.
Giá vàng và đôla Mỹ: Chỉ số giá vàng tăng 0,97% so với tháng trước; tăng 18,53% so với tháng 12/2018 và tăng 18,96% so với cùng kỳ năm trước; Bình quân 11 tháng năm 2019 chỉ số giá vàng tăng 7,83% so với cùng kỳ. Chỉ số Đô la Mỹ tháng 11/2019 giảm 0,18% so với tháng trước; giảm 0,42% so với tháng 12/2018 và giảm 0,46% so với cùng kỳ năm trước; Bình quân 11 tháng năm 2019 chỉ số giá Đô la Mỹ tăng 1,11% so với cùng kỳ.
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trong tháng ước đạt 167,9 tỷ đồng, tăng 1,80% so với tháng trước, tăng 3,78% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 11 tháng, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 1.809,5 tỷ đồng, tăng 2,67%, trong đó: Vận tải hành khách đạt 1.102,7 tỷ đồng, tăng 2,92% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đạt 680,8 tỷ đồng, tăng 2,59%.
Hoạt động vận tải luôn được vận hành, duy trì đáp ứng như cầu của tổ chức, cá nhân. Vận tải hành khách ước đạt 1.177,1 ngàn HK và 144.271,6 ngàn HK.km, so với tháng trước tăng 0,50% về vận chuyển, tăng 0,52% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 0,14% về vận chuyển, tăng 0,21% về luân chuyển. Vận tải hàng hoá ước đạt 286,9 ngàn tấn và 19.614,2 ngàn Tấn.km, so với tháng trước tăng 2,24% về vận chuyển, tăng 2,35% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 0,26% về vận chuyển, tăng 1,24% về luân chuyển.
II. Một số tình hình xã hội
1. Lao động, việc làm
Trong tháng 11/2019, toàn tỉnh đã tư vấn, giới thiệu nghề và việc làm cho 1.282 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 650 lao động. Lũy kế đến tháng 11/2019, đã tổ chức tư vấn, giới thiệu nghề và việc làm cho 15.576 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 9.085 lao động.
2. Công tác an sinh xã hội
Công tác bảo trợ xã hội: Trung tâm Dịch vụ Việc làm và Bảo trợ xã hội tỉnh lý nuôi dưỡng tập trung 46 đối tượng, đón tiếp 04 đoàn khách đến thăm và tặng quà cho đối tượng với tổng trị giá 3.355.000đồng.
Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tiếp nhận 30 đối tượng nghiện ma túy; giải quyết tái hoà nhập cộng đồng 19 đối tượng; tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 586 lượt học viên; khám và điều trị bệnh cho 1.526 lượt học viên; hiện đang quản lý và chữa bệnh 320 đối tượng.
Thực hiện chính sách với người có công: Giải quyết 160 hồ sơ, trong đó có 69 hồ sơ mai táng phí, 41 hồ sơ di chuyển đi, đến, 12 hồ sơ ưu đãi học sinh sinh viên, 10 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ, 8 hồ sơ chất độc hóa học, 7 hồ sơ di chuyển hài cốt liệt sỹ, 5 hồ sơ đính chính thông tin mộ liệt sỹ, 5 hồ sơ tuất, 3 hồ sơ đính chính thông tin người có công. Tổ chức điều dưỡng 514 đối tượng người có công với cách mạng.
3. Giáo dục, đào tạo
Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh và các đơn vị. Theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị, tổ chức thanh tra, kiểm tra các trường học về việc tổ chức dạy thêm, học thêm và việc thực hiện chương trình giảng dạy.
4. Hoạt động y tế
Công tác mạng lưới y tế, biên chế, đào tạo cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục thực hiện theo quy định. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, nhất là dịch sốt rét, sốt xuất huyết, tay chân miệng; An toàn vệ sinh thực phẩm cơ bản được đảm bảo, không có vụ ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra.
5. Hoạt động văn hóa, thể thao
Công tác tuyên truyền: Trong tháng tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Kết quả, thực hiện được 462m2 băng rôn, 1.812m2 panô, 1.428,8m2 panơ, treo hơn 2650 lượt cờ các loại; 240 giờ trên đèn Led; tuyên truyền được 62 giờ bằng xe tuyên truyền.
Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc: Trong tháng, các bảo tàng, di tích, nhà truyền thống đón tiếp 98 đoàn với hơn 13.800 lượt khách tham quan.
Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động quần chúng: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc đã tổ chức biểu diễn nghệ thuật và tuyên truyền lưu động phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa phương được 07 buổi thu hút khoảng 3.820 lượt khán giả. Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tổ chức được 75 buổi, thu hút hơn 8.600 lượt người.
Hoạt động thư viện: Trong tháng, Thư viện cấp 11 thẻ thư viện (cấp mới 9 thẻ và 02 thẻ gia hạn); phục vụ được 221.638 lượt bạn đọc; tổng số lượt sách, báo luân chuyển 21.512 lượt.
Thể dục thể thao: Trong tháng, các đội tuyển thể thao tỉnh tham dự 04 giải thể thao quốc tế, toàn quốc và khu vực, kết quả đạt 03 HCV, 01HCB, 05HCĐ.
Hoạt động du lịch: Trong tháng, hoạt động du lịch với lượt khách tham quan đạt 21.490 lượt khách; doanh thu đạt 17,5 tỷ đồng (tăng 2,3 % so với tháng 10/2019).
6. Tai nạn giao thông
Trên địa bàn tỉnh tháng 11/2019 đã xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm 14 người chết, 29 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong tháng giảm 15,15%; số người chết giảm 6,67%; số người bị thương giảm 21,62%.
Tính chung 11 tháng năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 231 vụ tai nạn giao thông, làm 146 người chết, 174 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 6,48%; số người chết giảm 14,62%; số người bị thương giảm 2,25%.
Trong tháng, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 6.506 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 1.172 phương tiện, tước 358 GPLX, cảnh cáo 173 trường hợp, xử lý hành chính 4.948 trường hợp. Số tiền nộp kho bạc nhà nước 3,7 tỷ đồng.
7. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường
Tháng 11, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 02 vụ cháy, không có thiệt hại về người, ước thiệt hại trong tháng khoảng 823 triệu đồng. Tính chung 11 tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 14 vụ cháy (không có thiệt hại về người) làm thiệt hại khoảng 4.737 triệu đồng.
Các cơ quan chức năng đã phát hiện 13 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 06 vụ vi phạm với số tiền xử phạt 21,3 triệu đồng. Tính chung 11 tháng, đã phát hiện 231 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 133 vụ vi phạm với số tiền xử phạt 843,1 triệu đồng.
Tóm lại:
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11/2019 của tỉnh, cụ thể như sau: Sản xuất nông nghiệp, tiến độ gieo trồng cây hàng năm giảm so cùng kỳ vì thời tiết mưa nắng thất thường; Sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng khá; Giao thông vận tải đảm bảo nhu cầu vận chuyển hàng hoá và nhu cầu đi lại của nhân dân; Hoạt động văn hóa sôi nổi, An ninh quốc phòng được đảm bảo; Công tác khám chữa bệnh vẫn được duy trì tốt.
Trên đây là một số tình hình cơ bản về kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước trong tháng 11 năm 2019./.

 

Tác giả bài viết: Cục Thống kê tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây