Tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2019

Thứ năm - 31/10/2019 08:55 314 0
Trên cơ sở số liệu thống kê 9 tháng, Cục Thống kê tỉnh Bình Phước báo cáo ước tính thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2019 như sau:
I. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
Đối với cây hàng năm: Tính đến ngày 15/10/2019 tiến độ gieo trồng cây hàng năm ước thực hiện 29.696 ha, giảm 6,51% (-2.067 ha) so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Nhóm cây lúa 8.961 ha, giảm 1,39% (-126 ha) so với cùng kỳ; cây bắp 3.717 ha, giảm 2,52% (-96 ha); khoai lang 305 ha, giảm 32,22% (-145 ha) so với cùng kỳ; khoai mỳ 11.588 ha, giảm 10,69% (-1.387 ha); mía 153 ha, giảm 5,56% (-9 ha); Rau các loại 2.941 ha, giảm 2,23% (-67 ha); đậu các loại 411 ha, tăng 2,24% (+9 ha); Cây hàng năm khác 227 ha, tăng 29,71% (+52 ha)...
Đối với cây lâu năm: Ước tính diện tích cây lâu năm hiện có 423.466 ha, tăng 0,79% so cùng kỳ năm 2018. Trong đó: Cây xoài 583 ha, giảm 0,51%, sản lượng đạt 2.923 tấn, giảm 0,27%; cây chuối 765 ha, tăng 14,69%, sản lượng đạt 6.110 tấn, tăng 36,35%; cây cam 473 ha, tăng 2,83%, sản lượng đạt 2.501 tấn, tăng 17,14%; cây bưởi 1.109 ha, tăng 2,97% (hiện mặt hàng bưởi được giá nên diện tích trồng tăng cao), sản lượng đạt 4.045 tấn, tăng 10,01%; cây nhãn 1.278 ha, giảm 6,92%, sản lượng đạt 6.463 tấn, giảm 10,14%; cây chôm chôm 594 ha, giảm 0,67%; cây điều 138.807 ha, tăng 0,46% ha, sản lượng ước đạt 140.100 tấn, tăng 11,42%; cây hồ tiêu 16.855 ha, giảm 0,78%, sản lượng ước đạt 29.189 tấn, tăng 20,09%.
Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm và chăn nuôi khác trên toàn tỉnh trong tháng luôn được duy trì và phát triển tương đối ổn định. Ước tính tổng đàn trâu hiện có 12.895 con, tăng 0,88% so với cùng kỳ; đàn bò ước hiện có 38.750 con, tăng 3,31%; đàn heo ước hiện có 798.512con, tăng 22,7%; đàn gia cầm hiện có 5.642 ngàn con, tăng 5,22%.
Tình hình lâm nghiệp trong tháng phát triển ổn định, tình hình chặt phá lấn chiếm đất lâm nghiệp không còn xảy ra. Ngành lâm nghiệp phối hợp với Đài truyền hình tỉnh; Đài truyền thanh huyện, xã thực hiện các nội dung: Cảnh báo nguy cơ cháy rừng, tuyên truyền về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, tuyên truyền người dân không vào rừng khai thác lâm sản trái pháp luật.
Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản của tỉnh Bình Phước rất nhỏ và đang có xu hướng ngày càng bị thu hẹp do đô thị hóa ngày càng cao. Ước tính sản lượng thu được trong tháng đạt 1.290 tấn, tăng 28,1% so với cùng kỳ, lũy kế từ đầu năm sản lượng thu được từ nuôi trồng thủy sản đạt 5.241 tấn, tăng 7,02% so cùng kỳ.
 2. Sản xuất công nghiệp
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 10/2019 ước đạt 104,95% so với tháng trước và 111,08% so với cùng kỳ, tức là tăng 4,95% so với tháng trước và tăng 11,08% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng năm 2019, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 10,58% so với cùng kỳ năm 2018. Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp tháng 10/2019 tăng 3,83% so với tháng trước, tăng 10,23% so với tháng cùng kỳ năm trước
Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ: Sản phẩm in khác (quy khổ 13cmx19cm) gấp 2,7 lần; dịch vụ sản xuất giày, dép tăng 384,87%; bao bì và túi bằng giấy nhăn và bìa nhăn tăng 133,37%; giày, dép có đế hoặc mũ bằng da tăng 105,02%.
3. Đầu tư, xây dựng
Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trong tháng ước 476,3 tỷ đồng, tăng 12,85% so tháng trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 2.494,4 tỷ đồng, đạt 63,13% kế hoạch năm và tăng 50,23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 1.464,4 tỷ đồng bằng 72,55% kế hoạch, tăng 75,02% so cùng kỳ; vốn ngân sách cấp huyện đạt 1.030 tỷ đồng bằng 53,29% kế hoạch năm, tăng 25,05% so cùng kỳ.
Về thu hút FDI: Tháng 10/2019 cấp phép cho 02 dự án đến từ Hồng Kông và Samoa, với tổng số vốn đăng ký 61 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã cấp phép cho 30 dự án với số vốn đăng ký là 187,1 triệu USD.
4. Thu, chi ngân sách Nhà nước
Ước tính tháng 10/2019, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 650.000 triệu đồng, tăng 29,81% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng ước thu đạt 71% kế hoạch dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 848.900 triệu đồng, tăng 2,49% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng đạt 63% kế hoạch dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh.
5. Ngân hàng
Tổng nguồn vốn huy động tại chỗ đến 31/10/2019 ước đạt 33.650 tỷ đồng, tăng 10,12% (+3.092 tỷ đồng) so với cuối năm 2018. Trong đó, tiền gửi đồng Việt Nam chiếm tỷ lệ 98,68%, tiền gửi ngoại tệ chiếm 1,32%. Mặt bằng lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thông thường phổ biến ở mức 6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối với trung và dài hạn; cho vay ngắn hạn tối đa các lĩnh vực ưu tiên là nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao 6,5%/năm.
6. Thương mại, giá cả và vận tải
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện 4.184,03 tỷ đồng, tăng 1,73% so với tháng trước, tăng 15,38% so với cùng kỳ. Cộng dồn từ đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 39.272,43 tỷ đồng, tăng 9,98% so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2019 tăng 0,76% so với tháng trước, tăng 1,60% so với cùng kỳ, tăng 2,32% so với tháng 12 năm trước. Chỉ số giá bình quân 10 tháng năm 2019 tăng 2,01% so với cùng kỳ năm trước.
Giá vàng và đôla Mỹ: Chỉ số giá vàng tháng 10/2019 tăng 0,08% so với tháng trước, tăng 17,39% so với tháng 12/2018 và tăng 19,53% so với cùng kỳ. Chỉ số Đô la Mỹ tháng tăng 0,22% so với tháng trước, giảm 0,24% so với tháng 12/2018 và giảm 0,37% so với cùng kỳ.
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 164,6 tỷ đồng, tăng 0,44% so với tháng trước, tăng 1,82% so với cùng kỳ, trong đó: Vận tải hành khách đạt 99,2 tỷ đồng, tăng 0,24% so với tháng trước, tăng 1,96% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đạt 63,2 tỷ đồng, tăng 2,49% và tăng 2,38%. Lũy kế 10 tháng, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 1.642,1 tỷ đồng, tăng 2,60%, trong đó: Vận tải hành khách đạt 1.002,7 tỷ đồng, tăng 2,93% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đạt 616,1 tỷ đồng, tăng 2,38%.
Hoạt động dịch vụ vận tải luôn đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Trong tháng hoạt động vận tải hành khách ước đạt 1.169,2 ngàn HK và 143.181,7 ngàn HK.km, tăng 0,22% so với tháng trước về vận chuyển, tăng 0,24% về luân chuyển. Lũy kế 10 tháng, vận tải hành khách ước đạt 11.610,7 ngàn HK và 1.410.723,6 ngàn HK.km, so với cùng kỳ tăng 1,75% về vận chuyển, tăng 2,29% về luân chuyển. Vận tải hàng hoá ước đạt 280,7 ngàn tấn và 19.163,1 ngàn Tấn.km, tăng 0,63% so với tháng trước về vận chuyển, tăng 0,74% về luân chuyển. Lũy kế 10 tháng, vận tải hàng hóa ước đạt 2.765,8 ngàn tấn và 188.120,8 ngàn Tấn.km, so với cùng kỳ tăng 1,49% về vận chuyển, tăng 1,86% về luân chuyển.
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI
1. Lao động, việc làm và công tác an sinh xã hội
Trong tháng 10/2019, toàn tỉnh đã tư vấn, giới thiệu nghề và việc làm cho 1.022 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 878 lao động; hỗ trợ học nghề cho 13 lao động thất nghiệp. Lũy kế đến tháng 10/2019 đã tổ chức tư vấn, giới thiệu nghề và việc làm cho 14.294 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 8.435 lao động; hỗ trợ học nghề cho 189 lao động thất nghiệp.
Trung tâm Dịch vụ Việc làm và Bảo trợ xã hội tỉnh lý nuôi dưỡng tập trung 47 đối tượng đón tiếp 06 đoàn khách đến thăm và tặng quà đối tượng. Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tiếp nhận 28 đối tượng nghiện ma túy; giải quyết tái hoà nhập cộng đồng 16 đối tượng; tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 1.190 lượt học viên; khám và điều trị bệnh cho 1.407 lượt học viên; hiện đang quản lý và chữa bệnh 309 đối tượng.
Các ngành chức năng đã giải quyết 187 hồ sơ, trong đó có 71 hồ sơ mai táng phí, 32 hồ sơ di chuyển đi, đến, 26 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ, 15 hồ sơ cấp thẻ BHYT, 11 hồ sơ ưu đãi học sinh sinh viên, 09 hồ sơ chất độc hóa học, 06 hồ sơ di chuyển hài cốt liệt sỹ, 06 hồ sơ đính chính thông tin mộ liệt sỹ... Đồng thời tổ chức điều dưỡng tập trung 212 đối tượng người có công với cách mạng.
2. Giáo dục, đào tạo
Ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh tiếp tục công tác kiểm tra việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy và biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo các huyện và đơn vị trực thuộc theo Quyết định số 1477 của UBND tỉnh. Tổ chức thi và công bố kết quả thi học sinh giỏi tỉnh năm học 2019-2020, chuẩn bị các khâu ra đề, in sao và tổ chức thi kì thi chọn học sinh giỏi đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2019-2020.
3. Hoạt động y tế
Công tác mạng lưới y tế, biên chế, đào tạo cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục thực hiện. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, nhất là dịch sốt rét, sốt xuất huyết, tay chân miệng; An toàn vệ sinh thực phẩm cơ bản được đảm bảo, không có vụ ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra. Trong tháng, toàn tỉnh có 05 ca mắc sốt rét (không có tử vong); 971 ca mắc sốt xuất huyết (giảm 717 ca so với tháng trước, tử vong 00 người); 310 ca mắc bệnh tay chân miệng (không có tử vong); 155 ca bệnh nhân tiêu chảy; 23 ca bệnh nhân mắc bệnh sởi.
4. Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch
Các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị tiếp tục được đẩy mạnh. Kết quả, thực hiện được 1.290m băng rôn, 880m2 panô, panơ, treo hơn 1.680 lượt cờ các loại; tuyên truyền được 56 giờ bằng xe tuyên truyền với nhiều nội dung khác nhau; các bảo tàng, di tích, nhà truyền thống đón tiếp 75 đoàn với hơn 7.600 lượt khách tham quan; tổ chức biểu diễn nghệ thuật và tuyên truyền lưu động phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa phương cụ thể: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tổ chức biểu diễn được 01 buổi thu hút khoảng 300 lượt khán giả. Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền được 30 buổi, thu hút khoảng 4000 lượt người xem (trong đó: Trung tâm Văn hóa tỉnh đã tuyên truyền được 05 buổi, phục vụ khoảng 1000 lượt người xem); chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân được 32 buổi, phục vụ khoảng 3.200 lượt người xem.
Hoạt động thể dục thể thao luôn được duy trì và ngày càng phát triển sâu rộng ở nhiều môn thể thao khác nhau. Kết quả các đội tuyển thể thao tỉnh tham dự 08 giải thể thao quốc tế, toàn quốc và khu vực, kết quả đạt 19 HCV, 15HCB, 28HCĐ.
Trong tháng, hoạt động du lịch với lượt khách tham quan đạt 20.660 lượt khách; doanh thu đạt 17 tỷ đồng (giảm 1,1 % so với tháng 9/2019).
5. Tai nạn giao thông
Trong tháng 10/2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người chết, 18 người bị thương. Tính chung 10 tháng năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 203 vụ tai nạn giao thông, làm 132 người chết, 145 người bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 6.498 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 1.263 phương tiện, tước 331 GPLX, cảnh cáo 161 trường hợp, xử lý hành chính 5.229 trường hợp. Số tiền nộp kho bạc nhà nước 3,6 tỷ đồng
6. Thiệt hại do thiên tai
Do ảnh hưởng của mưa to gây ngập lụt đã xảy ra trên địa bàn một số huyện, thị trong tỉnh đã buộc 130 hộ dân đến nơi an toàn, 56 căn nhà bị tốc mái, 187 căn bị ngập nước; 606,9 ha diện tích cây trồng các loại bị ngập úng, thiệt hại 1.178 con gia súc, gia cầm; 74 m3 phân bón bị nước cuốn trôi; 305 mét tường rào đổ, bể. Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng ước tính khoảng 4,1 tỷ đồng.
7. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường
Trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 02 vụ cháy, không có thiệt hại về người. Tính chung 10 tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 12 vụ cháy (không có thiệt hại về người) làm thiệt hại khoảng 3.914 triệu đồng.
Các cơ quan chức năng đã phát hiện 24 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 09 vụ vi phạm với số tiền xử phạt 49,9 triệu đồng. Tính chung 10 tháng, đã phát hiện 218 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 127 vụ vi phạm với số tiền xử phạt 821,8 triệu đồng.
 Tóm lại:
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2019 của tỉnh, cụ thể như sau: Sản xuất nông nghiệp, tiến độ gieo trồng cây hàng năm giảm so cùng kỳ vì thời tiết mưa nắng thất thường; Tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, thiệt hại nhiều tài sản người dân; Sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng khá; Giao thông vận tải đảm bảo nhu cầu vận chuyển hàng hoá và nhu cầu đi lại của nhân dân; Hoạt động văn hóa sôi nổi, An ninh quốc phòng được đảm bảo; Công tác khám chữa bệnh vẫn được duy trì tốt.
Trên đây là một số tình hình cơ bản về kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước trong tháng 10 năm 2019./.


 

Tác giả bài viết: Cục Thống kê tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây