THANH TRA TỈNH
  • Địa chỉ trụ sở: Đường Nguyễn Thị Minh Khai - P. Tân Phú - TX. Đồng Xoài - T. Bình Phước.
  • Điện thoại cơ quan: 0271.3879.468, Đường dây nóng: 0271.3888.648
  • Số fax: 0271.3881.758,

THANH TRA TỈNH
Điện thoại:0271.3879.468, Đường dây nóng: 0271.3888.648
Số fax:0271.3881.758,
Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Lãnh đạo
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Công Đức

Email: phamcongduc.ttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Thanh tra Phạm Công Đức
2 Phạm Văn Thuấn
Điện thoại:0918.290.027
02713.870.036
Email: phamvanthuan.ttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra Phạm Văn Thuấn
3 Hồ Thanh Bông
Điện thoại:0918.045.071
02713.879.498
Email: hothanhbong.ttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra Hồ Thanh Bông
Văn phòng - Thanh tra tỉnh
Email:vanphong.ttt@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:02713.879.468
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Ngọc Thu
Điện thoại:01235.133.979
Email: lengocthu.ttt@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng Lê Ngọc Thu
2 Vũ Thị Thanh Hương
Điện thoại:0368.800.356
Email: vuthithanhhuong.ttt@binhphuoc.gov.vn
Thanh tra viên Vũ Thị Thanh Hương
3 Phạm Văn Khiêm
Điện thoại:0966767629
Email: phamvankhiem.ttt@binhphuoc.gov.vn
Thanh tra viên Phạm Văn Khiêm
4 Lý Thị Thanh Thúy
Điện thoại:0943294567
3887450
Email: lythithanhthuy.ttt@binhphuoc.gov.vn
Thanh tra viên
Kế toán
Lý Thị Thanh Thúy
5 Nguyễn Thị Thu Hà
Điện thoại:0818397951
3881758
Email: nguyenthithuha.ttt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Thu Hà
Phòng Nghiệp vụ 1
Email:phongnghiepvu1.ttt@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:02713.870.983
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Minh Đức
Điện thoại:0933.115.112
Email: nguyenminhduc.ttt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Minh Đức
2 Đỗ Thị Tình Tâm
Điện thoại:0937025250
Email: dothitinhtam.ttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Đỗ Thị Tình Tâm
3 Nguyễn Thị Vương Nữ
Điện thoại:01686.429.387
Email: nguyenthivuongnu.ttt@binhphuoc.gov.vn
Thanh tra viên Nguyễn Thị Vương Nữ
4 Nguyễn Hồng Quang
Điện thoại:0977.425.555
Email: nguyenhongquang.ttt@binhhphuoc.gov.vn
Thanh tra viên Nguyễn Hồng Quang
5 Văn Thị Anh Thơ
Điện thoại:0982131193
Email: vanthianhtho.ttt@binhphuoc.gov.vn
Thanh tra viên Văn Thị Anh Thơ
Phòng Nghiệp vụ 2
Điện thoại:02713.870.982
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Văn Thắng
Điện thoại:0913.688.051
Email: tranvanthang.ttt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Trần Văn Thắng
2 Đỗ Xuân Hùng
Điện thoại:0983.642.265
Email: doxuanhung.ttt@binhphuoc.gov.vn
P.Trưởng phòng Đỗ Xuân Hùng
3 Lương Thị Nguyệt
Điện thoại:01688.055.865
Email: luongthinguyet.ttt@binhphuoc.gov.vn
Thanh tra viên Lương Thị Nguyệt
4 Đoàn Văn Hà
Điện thoại:0975.380.757
Email: doanvanha.ttt@binhphuoc.gov.vn
Thanh tra viên Đoàn Văn Hà
5 Trần Thị Hòa Cầm
Điện thoại:0974.967.116
Email: tranthihoacam.ttt@binhphuoc.gov.vn
Thanh tra viên Trần Thị Hòa Cầm
Phòng Nghiệp vụ 3
Điện thoại:02713.870.981
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Hoàng Tâm
Điện thoại:0937.070.919
Email: tranhoangtam.ttt@binhphuoc.gov.vn
P.Trưởng phòng Trần Hoàng Tâm
2 Nông Thanh Thủy
Điện thoại:0982.883.116
Email: nongthanhthuy.ttt@binhphuoc.gov.vn
Thanh tra viên Nông Thanh Thủy
3 Nguyễn Văn Dưỡng
Điện thoại:0987.242.185
Email: nguyenvanduong.ttt@binhphuoc.gov.vn
Thanh tra viên Nguyễn Văn Dưỡng
4 Lê Thị Thức
Điện thoại:0933.089.003
Email: lethithuc.ttt@binhphuoc.gov.vn
Thanh tra viên Lê Thị Thức
5 Phạm Xuân Tùng
Điện thoại:0942.064.079
Email: phamxuantung.ttt@binhphuoc.gov.vn
P.Trưởng phòng Phạm Xuân Tùng
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây