Thanh tra tỉnh
  • Địa chỉ trụ sở: Đường Nguyễn Thị Minh Khai - P. Tân Phú - TX. Đồng Xoài - T. Bình Phước.
  • Điện thoại cơ quan: 0271.3879.468, Đường dây nóng: 0271.3888.648
  • Số fax: 0271.3881.758,

Thanh tra tỉnh
Điện thoại:0271.3879.468, Đường dây nóng: 0271.3888.648
Số fax:0271.3881.758,
Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Lãnh đạo
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Giúp

Email: nguyenvangiup.ttt@binhphuoc.gov.vn
Chánh Thanh tra Nguyễn Văn Giúp
2 Phạm Văn Thuấn
Điện thoại:0918.290.027
02713.870.036
Email: phamvanthuan.ttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra Phạm Văn Thuấn
3 Hồ Thanh Bông
Điện thoại:0918.045.071
02713.879.498
Email: hothanhbong.ttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra Hồ Thanh Bông
Văn phòng - Thanh tra tỉnh
Email:vanphong.ttt@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:02713.879.468
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Ngọc Thu
Điện thoại:01235.133.979
Email: lengocthu.ttt@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng Lê Ngọc Thu
2 Nguyễn Tấn Liêm
Điện thoại:0976.967.108
Email: nguyentanliem.ttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tấn Liêm
3 Đỗ Thị Tình Tâm
Điện thoại:0937.025.250
Email: dothitinhtam.ttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Tình Tâm
4 Vũ Thị Thanh Hương
Điện thoại:01668.800.356
Email: vuthithanhhuong.ttt@binhphuoc.gov.vn
Thanh tra viên Vũ Thị Thanh Hương
5 Bùi Minh Hồng
Điện thoại:01634.313.969
Email: buiminhhong.ttt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Bùi Minh Hồng
Phòng Nghiệp vụ 1
Email:phongnghiepvu1.ttt@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:02713.870.983
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Minh Đức
Điện thoại:0933.115.112
Email: nguyenminhduc.ttt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Minh Đức
2 Nguyễn Thị Vương Nữ
Điện thoại:01686.429.387
Email: nguyenthivuongnu.ttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Vương Nữ
3 Phan Hữu Đồng
Điện thoại:0986.996.005
Email: phanhuudong.ttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Phan Hữu Đồng
4 Ngô Thị Yến
Điện thoại:0974.888.911
Email: ngothiyen.ttt@binhphuoc.gov.vn
Thanh tra viên Ngô Thị Yến
5 Hoàng Việt Tùng
Điện thoại:0977.231.416
Email: hoangviettung.ttt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Hoàng Việt Tùng
Phòng Nghiệp vụ 2
Điện thoại:02713.870.982
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Hoàng Tâm
Điện thoại:0937.070.919
Email: tranhoangtam.ttt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Trần Hoàng Tâm
2 Nông Thanh Thủy
Điện thoại:0982.883.116
Email: nongthanhthuy.ttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nông Thanh Thủy
3 Nguyễn Thị Thu Thủy
Điện thoại:0986.148.858
Email: nguyenthithuthuy.ttt@binhphuoc.gov.vn
Thanh tra viên Nguyễn Thị Thu Thủy
4 Lý Thị Thanh Thúy
Điện thoại:0943.294.567
Thanh tra viên Lý Thị Thanh Thúy
Phòng Nghiệp vụ 3
Điện thoại:02713.870.981
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đỗ Xuân Hùng
Điện thoại:0983.642.265
Email: doxuanhung.ttt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Đỗ Xuân Hùng
2 Lương Thị Nguyệt
Điện thoại:01688.055.865
Email: luongthinguyet.ttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Lương Thị Nguyệt
3 Nguyễn Hồng Quang
Điện thoại:0977.425.555
Email: nguyenhongquang.ttt@binhhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Hồng Quang
4 Nguyễn Tiến Dũng
Điện thoại:0985.553.917
Email: nguyentiendung.ttt@binhphuoc.gov.vn
chuyên viên Nguyễn Tiến Dũng
Phòng Nghiệp vụ 4
Điện thoại:02713.888.648
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Văn Thắng
Điện thoại:0913.688.051
Email: tranvanthang.ttt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Trần Văn Thắng
2 Trần Thị Hòa Cầm
Điện thoại:0974.967.116
Email: tranthihoacam.ttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Trần Thị Hòa Cầm
3 Đoàn Văn Hà
Điện thoại:0975.380.757
Email: doanvanha.ttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Đoàn Văn Hà
4 Nguyễn Văn Dưỡng
Điện thoại:0987.242.185
Email: nguyenvanduong.ttt@binhphuoc.gov.vn
Thanh tra viên Nguyễn Văn Dưỡng
Phòng Nghiệp vụ 5
Điện thoại:02713.870.984
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thanh Phú
Điện thoại:0903.152.912
Email: nguyenthanhphu.ttt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thanh Phú
2 Lê Thị Thức
Điện thoại:0933.089.003
Email: lethithuc.ttt@binhphuoc.gov.vn
Thanh tra viên Lê Thị Thức
3 Trần Thị Huỳnh Thi
Điện thoại:01662.129.618
Email: tranthihuynhthi.ttt@binhphuoc.gov.vn
Nhân viên Trần Thị Huỳnh Thi
Phòng Nghiệp vụ 6
Điện thoại:02713.870.980
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Xuân Tùng
Điện thoại:0942.064.079
Email: phamxuantung.ttt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Phạm Xuân Tùng
2 Huỳnh Thị Lệ Dung
Điện thoại:0988.341.612
Email: huynhthiledung.ttt@binhphuoc.gov.vn
Thanh tra viên Huỳnh Thị Lệ Dung
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây