Công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành quy đinh pháp luật trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng Công chứng Nguyễn Việt Thắng

Thứ hai - 25/07/2022 15:01 1766
Thực hiện nhiệm vụ về công tác thanh tra chuyên ngành năm 2022, ngày 17/5/2022, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định thanh tra số 86/QĐ-STP về thanh tra chuyên ngành việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Việt Thắng.
Theo đó, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 86/QĐ-STP đã tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực công chứng, chứng thực tại Văn phòng công chứng (VPCC) Nguyễn Việt Thắng và báo cáo Giám đốc Sở Tư pháp về kết quả thanh tra theo quy định.
Xét Báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng Đoàn Thanh tra số 86, ngày 07/7/2022, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Kết luận thanh tra số 125/KL-STP về việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với VPCC Nguyễn Việt Thắng. Kết luận thanh tra nêu rõ: 
- Văn phòng công chứng Nguyễn Việt Thắng cơ bản chấp hành về tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Công chứng năm 2014; Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ; Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ; Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng và các văn bản pháp luật có liên quan. Văn phòng có trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoạt động công chứng. Văn phòng đã mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho Công chứng viên và nhân viên làm việc tại Văn phòng theo quy định; đồng thời đã mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Công chứng viên theo quy định. Bên cạnh đó, Văn phòng đã phối hợp trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến tình hình tổ chức và hoạt động của Văn phòng để phục vụ cho quá trình thanh tra của Đoàn Thanh tra theo quy định.
- Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hoạt động công chứng, chứng thực, VPCC Nguyễn Việt Thắng và Công chứng viên của đơn vị vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót, vi phạm như:
+ Nội dung đăng Báo Bình Phước về nội dung đăng ký hoạt động lần đầu và thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng chưa đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 26 Luật Công chứng năm 2014
+ Chưa thực hiện niêm yết nguyên tắc tính chi phí khác theo quy định của khoản 2 Điều 68 Luật Công chứng năm 2014.
+ Một số hồ sơ công chứng hợp đồng, giao dịch ghi thêm tên nhân viên nghiệp vụ soạn thảo Hợp đồng công chứng vào phần cuối bên trái Lời chứng của Công chứng viên là chưa phù hợp theo “Mẫu Lời chứng của Công chứng viên áp dụng chung đối với hợp đồng, giao dịch (Mẫu TP-CC-21)” ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng.
Trong quá trình thanh tra, căn cứ theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Trưởng Đoàn Thanh tra số 86 đã lập Biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính của VPCC Nguyễn Việt Thắng; ngày 27/6/2022, Trưởng Đoàn Thanh tra Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 111/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với VPCC Nguyễn Việt Thắng theo quy định pháp luật.
Theo Kết luận thanh tra số 125, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu VPCC Nguyễn Việt Thắng chấp hành nghiêm các nội dung sau:
- Chấm dứt ngay các sai sót, vi phạm mà Đoàn Thanh tra số 85 đã chỉ ra trong quá trình thanh tra.
- Rà soát và kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sai sót, tồn tại đã được nêu tại Kết luận thanh tra số 125, không để xảy ra các sai sót tương tự trong thời gian tới. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra (việc khắc phục những tồn tại, thiếu sót) bằng văn bản và gửi về Sở Tư pháp trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra.
- Thực hiện rà soát và chấp hành nghiêm việc niêm yết nguyên tắc tính chi phí khác theo quy định của khoản 2 Điều 68 Luật Công chứng năm 2014. Ngoài ra, Văn phòng cần bố trí Bảng niêm yết về các nội dung theo quy định phải niêm yết tại khu vực thuận tiện để người yêu cầu công chứng và các tổ chức, cá nhân khác có thể tiếp cận được thuận lợi nhất.
- Tăng cường kiểm tra kỹ hồ sơ công chứng trước khi thực hiện, đảm bảo tính hợp pháp, chính xác của thành phần hồ sơ (Phiếu yêu cầu công chứng và giấy tờ liên quan) nhằm hạn chế tranh chấp có thể phát sinh.
- Chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong quá trình tổ chức và hoạt động công chứng, chứng thực theo đúng quy định của Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Tích cực nghiên cứu quy định của Luật Công chứng, Bộ luật dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai và các văn bản pháp luật liên quan, thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ trong việc soạn thảo và công chứng các hợp đồng, giao dịch.
- Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, bất cập của pháp luật trong lĩnh vực công chứng về Hội Công chứng viên tỉnh Bình Phước và Sở Tư pháp để được hướng dẫn, tháo gỡ nhằm góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước./.
 

Tác giả bài viết: Võ Hồng Khanh

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây