Lịch tiếp công dân tại trụ sở làm việc của Sở Tư pháp năm 2024

Lịch tiếp công dân tại trụ sở làm việc của Sở Tư pháp năm 2024

 •   24/04/2024 10:36:47 AM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân;Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước; Quyết định số 81/QĐ-STP ngày 26/6/2020 của Sở Tư pháp ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Tư pháp; Quyết định số 82/QĐ-STP ngày 26/6/2020 của Sở Tư pháp ban hành Nội quy tiếp công dân của Sở Tư pháp. Sở Tư pháp thông báo Lịch tiếp công dân tại trụ sở làm việc của cơ quan năm 2024 như sau:
Công văn về việcTriển khai Kế hoạch thanh tra năm 2024

Công văn về việcTriển khai Kế hoạch thanh tra năm 2024

 •   11/04/2024 10:49:03 AM
 •   Đã xem: 193
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 15/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2024. Theo đó, Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Kế hoạch thanh tra năm 2024 của UBND tỉnh phối hợp và triển khai thực hiện các nội dung sau:
Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư về chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư về chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 •   21/03/2024 04:02:31 AM
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/01/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 01/2024/TT-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/03/2024 và thay thế Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ.
Công bố, phổ biến thông tin thống kê năm 2022

Công bố, phổ biến thông tin thống kê năm 2022

 •   11/09/2023 10:53:30 AM
 •   Đã xem: 468
 •   Phản hồi: 0
Công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Lương Thanh Sơn

Công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Lương Thanh Sơn

 •   06/02/2023 02:09:35 PM
 •   Đã xem: 1939
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện nhiệm vụ về công tác thanh tra chuyên ngành năm 2022, ngày 25/11/2022, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định thanh tra số 231/QĐ-STP về thanh tra chuyên ngành việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Lương Thanh Sơn.
CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 730 NGÀY 04/8/2021 CỦA GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH PHƯỚC VỀ VIỆC CHẤP HÀNH QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC TẠI VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HOÀNG MAI KHANH

CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 730 NGÀY 04/8/2021 CỦA GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH PHƯỚC VỀ VIỆC CHẤP HÀNH QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC TẠI VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HOÀNG MAI KHANH

 •   13/08/2021 05:19:15 PM
 •   Đã xem: 2884
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện nhiệm vụ về công tác thanh tra chuyên ngành, ngày 12/4/2021 Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 70/QĐ-STP về thanh tra chuyên ngành việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực công chứng, chứng thực tại Văn phòng công chứng (VPCC) Hoàng Mai Khanh.
Kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp tại cuộc họp ngày 22/7/2021

Kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp tại cuộc họp ngày 22/7/2021

 •   22/07/2021 04:17:45 PM
 •   Đã xem: 1508
 •   Phản hồi: 0
SỞ TƯ PHÁP CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI CHỨC VỤ PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC

SỞ TƯ PHÁP CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI CHỨC VỤ PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC

 •   02/07/2021 04:20:07 PM
 •   Đã xem: 1121
 •   Phản hồi: 0
SỞ TƯ PHÁP CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI CHỨC VỤ PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC
Công văn thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid 19

Công văn thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid 19

 •   02/07/2021 09:11:16 AM
 •   Đã xem: 880
 •   Phản hồi: 0
Kính gửi: - Trưởng các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

Các tin khác

Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây