Thông báo đấu giá tài sản

Thứ ba - 05/09/2023 10:18 141
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;
Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 03/HĐ-DVĐGTS ngày 31/8/2023 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:
1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước
2/ Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng
Địa chỉ: Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
3/ Tài sản đấu giá bao gồm:
  1.  Quyền sử dụng đất 27 lô đất ở phân lô thuộc khu đất Xưởng đũa 3/2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;
- Vị trí: 27 lô đất tọa lạc tại Thôn 4, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;
- Tổng diện tích của 27 lô đất là 8.283,8m2;
- Hạ tầng kỹ thuật: Đường bê tông xi măng hiện hữu;
- Tài sản gắn liền với đất: Không có tài sản gắn liền với đất (đất trống).
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn;
- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
STT Ký hiệu lô đất Thửa đất (thuộc tờ bản đồ địa chính số 35) Diện tích (m2) Đơn giá  đất cụ thể (đồng/m2) Thành tiền (đồng) Ghi chú  
 
1 Lô 1 224 531,0 1.701.000 903.231.000 Tiếp giáp đường đất 3m và đường bê tông 6m  
2 Lô 2 225 275,8 1.827.000 503.886.600 Tiếp giáp đường đất 3m và đường bê tông 6m  
3 Lô 3 226 477,7 1.350.000 644.895.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
4 Lô 4 227 391,3 1.421.000 556.037.300 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
5 Lô 5 228 371,8 1.421.000 528.327.800 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
6 Lô 6 229 352,2 1.421.000 500.476.200 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
7 Lô 7 230 332,7 1.421.000 472.766.700 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
8 Lô 8 231 313,1 1.421.000 444.915.100 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
9 Lô 9 232 293,6 1.450.000 425.720.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
10 Lô 10 233 274,1 1.450.000 397.445.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
11 Lô 13 236 295,3 1.421.000 419.621.300 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
12 Lô 14 237 295,9 1.450.000 429.055.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
13 Lô 15 238 238,2 2.166.000 515.941.200 Lô góc, tiếp giáp đường bê tông hiện hữu khoảng 3m và đường bê tông 6m, phía sau tiếp giáp đất quy hoạch cây xanh (104,5m2)  
14 Lô 16 223 280,5 2.063.000 578.671.500 Lô góc, tiếp giáp đường bê tông hiện hữu khoảng 3m và đường bê tông 6m  
15 Lô 17 222 272,8 1.450.000 395.560.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
16 Lô 18 220 268,8 1.450.000 389.760.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
17 Lô 19 219 274,6 1.450.000 398.170.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
18 Lô 20 218 280,5 1.450.000 406.725.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
19 Lô 21 217 286,4 1.450.000 415.280.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
20 Lô 22 216 292,2 1.450.000 423.690.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
21 Lô 23 215 293,6 1.450.000 425.720.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
22 Lô 24 214 284,1 1.450.000 411.945.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
23 Lô 25 213 278,8 1.450.000 404.260.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
24 Lô 26 212 273,6 1.450.000 396.720.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
25 Lô 27 211 270,0 1.450.000 391.500.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
26 Lô 28 210 270,2 1.450.000 391.790.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
27 Lô 30 208 255,8 1.450.000 370.910.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
Tổng cộng 27 8.283,8   12.492.423.400    
Tổng giá khởi điểm của 27 lô đất là: 12.492.423.400 đồng (Mười hai tỷ, bốn trăm chín mươi hai triệu, bốn trăm hai mươi ba ngàn, bốn trăm đồng)
b) Quyền sử dụng đất 02 lô đất ở phân lô thuộc khu đất Trụ sở UBND xã Đức Liễu (cũ), xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;
- Vị trí: 02 lô đất tọa lạc tại Thôn 1, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;
- Tổng diện tích của 02 lô đất là 742,9m2;
- Hạ tầng kỹ thuật: Đường giao thông hiện hữu (Đường Quốc lộ 14 cũ và đường 34);
- Tài sản gắn liền với đất: Không có tài sản gắn liền với đất (đất trống).
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn;
- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
STT Ký hiệu lô đất Thửa đất (thuộc tờ bản đồ số 63) Diện tích (m2) Đơn giá  đất cụ thể (đồng/m2) Thành tiền (đồng) Ghi chú  
 
1 Lô 1 184 317,7 4.017.000 1.276.200.900 Tiếp giáp đường QL 14 cũ  
2 Lô 3 183 425,2 1.607.000 683.296.400 Tiếp giáp đường 34  
Tổng cộng 02 lô 742,9   1.959.497.300    
Tổng giá khởi điểm của 02 lô đất là: 1.959.497.300 đồng (Một tỷ, chín trăm năm mươi chín triệu, bốn trăm chín mươi bảy ngàn, ba trăm đồng)
4/ Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 14.451.920.700 đồng (Mười bốn tỷ, bốn trăm năm mươi mốt triệu, chín trăm hai mươi ngàn, bảy trăm đồng).
Ghi chú: Các lô đất được tổ chức đấu giá riêng lẻ từng lô.
5/ Phương thức đấu giá:  Phương thức trả giá lên.
6/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp
7/ Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/9/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/9/2023 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.
8/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 13/9/2023 (Trong giờ hành chính) tại xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Khách hàng liên hệ anh Nguyễn Hoàng Quý sđt: 0988 999 673
9/ Khoản tiền đặt trước là: 20% của giá khởi điểm của tài sản.
Thời gian nộp tiền đặt trước là: Ngày 25, 26, 27/9/2023 (theo giờ hành chính) vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước, trước thời hạn trên thì phải thỏa thuận bằng văn bản với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản..
10/ Thời gian, địa điểm đấu giá dự kiến: 07 giờ 30 phút ngày 28/9/2023 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng.
11/ Thời gian, địa điểm, phát hành hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đăng ký tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng từ ngày 05/9/2023 đến 17h00 ngày 25/9/2023. Trường hợp đăng ký thay thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.
  1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
Điều kiện hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:
a. Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều của Luật Đất đai.
b. Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo Khoản 4, điều 38, Luật Đấu giá tài sản;
c. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá/1 lô đất.
  1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:
  •  Đơn đăng ký tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành.
  • Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân hoặc Thông báo mã số định danh cá nhân.
  • Người tham gia đấu giá phải nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá cụ thể như sau:
STT Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm Mức thu tối đa (đồng/hồ sơ)
1 Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng 200.000
2 Từ trên 500 triệu đồng 500.000
12/ Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1, Điều 55, Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời không thuộc các trường hợp người không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá tài sản.
Mọi tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây