Thông báo đấu giá QSD 06 lô đất tại TTHC xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

Thứ hai - 01/07/2024 09:11 41
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;
Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 06/HĐ-DVĐGTS ngày 28/06/2024 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đồng Phú;
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:
 1. Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước
 1. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đồng Phú
Địa chỉ: KP Tân An, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
3. Tên tài sản đấu giá:
- QSDĐ 06 thửa đất thuộc khu TTHC xã Tân Phước, huyện Đồng Phú
TT Tờ bản đồ số Thửa đất số Diện tích (m2) Đơn giá (đồng/m2) Giá khởi điểm
 (đồng)
Ghi chú
1 51 95 300,0 4,095,279 1.228.584.000 Đường N2
2 51 103 300,0 4,095,279 1.228.584.000 Đường N2
3 51 104 300,1 4,095,279 1.228.584.000 Đường N2
4 51 105 299,9 4,095,279 1.228.584.000 Đường N2
5 51 110 242,4 4,582,802 1.110.871.000 Đường N5
6 51 117 237,1 4,095,279 970.991.000 Đường N2
Tổng số: 06 thửa 1.679,5   6.996.198.000  
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.
- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
- Hạ tầng kỹ thuật: Các thửa đất đấu giá nằm tiếp giáp đường quy hoạch khu Trung tâm hành chính xã.
(Tất cả tài sản trên được đấu giá riêng lẻ thành từng lô)
4. Nơi có Tài sản:
- Vị trí 06 thửa đất tại khu quy hoạch TTHC xã Tân Phước, huyện Đồng Phú
 1. Giá khởi điểm: 6.996.198.000 đồng (Sáu tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, một trăm chín mươi tám nghìn đồng).
 2. Thời gian, địa điểm bán bán hồ sơ tham gia đấu giá:
 • Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 01/07/2024 đến 17h00 ngày 29/07/2024
 • Địa điểm bán hồ sơ: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.
 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:
 • Thời gian xem tài sản: Từ ngày 04/07/2024 đến ngày 05/07/2024 (Trong giờ hành chính)
 • Địa điểm xem tài sản: Tại khu quy hoạch TTHC xã Tân Phước, huyện Đồng Phú.
Liên hệ đ/c Thư (số đt 0913.738.015) để được hướng dẫn xem tài sản.
 1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
 • Thời gian đăng ký: Từ ngày 01/07/2024 đến 17h00 ngày 29/07/2024
 • Địa điểm đăng ký: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.
 • Đối tượng và điều kiện đăng ký:
Đối tượng đăng ký:
- Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55, Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 1 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư  hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng (01) tổng công ty thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty có công ty mẹ; công ty con và các công ty thành viên, hai doanh nghiệp trở lên cùng hợp tác góp vốn đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và các văn bản pháp luật có liên quan thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá
- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất.
Điều kiện Đăng ký:
Tổ chức tham gia đấu giá QSDĐ phải có đủ điều kiện sau:
+ Thuộc đối tượng nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại điều 55 và điều 56 của Luật Đất đai. Trường hợp đấu giá một thửa đất hoặc một dự án gồm một hoặc nhiều thửa đất mà có tử 02 công ty trở lên có sở hữu chéo lẫn nhau theo quy định của pháp luật về Doanh nghiệp thì chỉ được một công ty tham gia đấu giá QSDĐ trên.
+ Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3, Điều 58 của Luật Đất đai; khoản 3, Điều 1, Nghị định 10/2023/NĐ – CP ngày 03/04/2023 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
+ Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của Pháp luật.
+ Đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với trường hợp đấu giá QSDĐ để thực hiện dự án nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản khác.
Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá QSDĐ phải có đủ điều kiện sau:
- Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai và đáp ứng các điều kiện quy định sau:
+ Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của Pháp luật.
- Trường hợp Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá QSDĐ để thực hiện dự án đầu tư thì phải đảm bảo các điều kiện quy định sau:
+ Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai:
+ Phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá QSDĐ.
+ Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của Pháp luật.
+ Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai , khoản 3 điều 1 của Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/04/2023 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật Đất đai.
+ Đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với trường hợp đấu giá QSDĐ để thực hiện dự án nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản khác.
Cách thức đăng ký: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đi đăng ký (Nếu không trực tiếp đi đăng ký tham gia đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật) và nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.
Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:
 • Đơn đăng ký tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành;
 • Cam kết xem tài sản đấu giá;
 • Một trong các loại giấy tờ sau: bản sao Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân có chứng thực của người đăng ký tham gia đấu giá.
 1. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
 •  Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến bắt đầu từ 08 giờ 30 phút Ngày 01/08/2024
 •  Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.
 1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước
 • Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá
Người tham gia đấu giá phải nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 500.000 đồng /hồ sơ/ 01 lô (thửa).
 • Tiền đặt trước
Tiền đặt trước: 20% (Hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá
Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 29/07/2024, 30/07/2024 đến 17h00 ngày 31/07/2024. Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền trước thời gian quy định trên là hoàn toàn tự nguyện và phải thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
 1. Hình thức, phương thức đấu giá.
 • Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
Mọi tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.

Tác giả bài viết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây