Thông báo đấu giá 06 gói tài sản của Đội QLTT số 1

Thứ năm - 27/06/2024 16:08 34
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;
Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 02/HĐ-DVĐGTS ngày 26/6/2024 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Đội Quản lý thị trường số 1;
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá như sau:
 1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước 
Địa chỉ: Đường trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
 1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Đội Quản lý thị trường số 1.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, KP.Tân An, TT.Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
3. Tên tài sản và nơi có tài sản
Tài sản sản đấu giá cụ thể như sau:
a) Gói tài sản 01 là: 600 cái Dây chớp màu các loại không rỏ nhãn hiệu, xuất xứ tại Trung Quốc; 428 cái đèn đội đầu các loại (88 cái nhãn hiệu Chen guang xuất xứ tại trung quốc, 340 cái không rõ nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ); 92 cái đèn pin các loại, xuất xứ tại Trung Quốc (19 cái nhãn hiệu QY-2519, 33 cái nhãn hiệu Dịch tong, 40 cái nhãn hiệu YY201); 149 cái đèn ngủ không rõ nhãn hiệu, xuất xứ tại Trung Quốc; 593 cái dây cắm các loại (57 cái nhãn hiệu TST, 136 cái nhãn hiệu Choseal, 400 cái nhãn hiệu AV); 1200 cái điều khiển ti vi không rõ nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ; 34 cái Micro có dây (23 cái nhãn hiệu Shennhser - sh350c, 11 cái có nhãn hiệu Shennhser 838II-S) không rõ nguồn gốc xuất xứ; 10 hộp Micro không dây không rõ nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ; 11 cái Loa tay nhãn hiệu megaphone không rõ nguồn gốc xuất xứ; 25 cái Vợt muỗi không rõ nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ; 380 cái Thước dây không rõ nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ; 240 cái ổ khóa không rõ nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ; 10 cái Kìm bấm chết không rõ nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ; 80 cái Bóng led lớn không rõ nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ; 104 Bóng led nhỏ không rõ nhãn hiệu nguồn gốc xuất xứ. Tất cả tài sản trên chất lượng Còn mới.
- Giá khởi điểm gói 01 là: 26.578.412 (Hai mươi sáu triệu, năm trăm bảy mươi tám nghìn, bốn trăm mười hai đồng).
b) Gói tài sản 02 là: 17 cái Đồng hồ đeo tay các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng còn mới.
- Giá khởi điểm gói 02 là: 9.794.000 (Chín triệu bảy trăm chín mươi bốn nghìn đồng).
c) Gói tài sản số 03 là: 500 cái Miếng dán cường lực; 300 cái ốp lưng điện thoại các loại; 430 cái bao nhựa bảo vệ điện thoại các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng còn mới.
- Giá khởi điểm gói 03 là: 15.040.000 (Mười lăm triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng).
d) Gói tài sản số 04 là: 850 cái Bút mực loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng còn mới.
- Giá khởi điểm gói 04 là: 8.500.000 (Tám triệu, năm trăm nghìn đồng).
e) Tài sản số 05 là: 6 đôi Giày, 40 đôi dép da các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng còn mới.
- Giá khởi điểm gói 05 là: 2.048.000 (Hai triệu, không trăm bốn mươi tám nghìn đồng).
f) Gói tài sản số 06 là: 380 cái Mắt kính các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng còn mới.
- Giá khởi điểm gói 06 là: 7.520.000 (Bảy triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng).
(có danh sách chi tiết kèm theo)
* Tài sản trên được đấu giá riêng lẻ thành từng gói
Nơi có Tài sản: Tại Đường Nguyễn Tất Thành, KP.Tân An, TT.Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
4. Tổng giá khởi điểm: 69.480.412 đồng (Sáu mươi chín triệu, bốn trăm tám mươi nghìn, bốn trăm mười hai đồng).
5. Thời gian, địa điểm bán bán hồ sơ tham gia đấu giá:
 1. Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 27/06/2024 đến 17h00 ngày 12/07/2024
 2. Địa điểm bán hồ sơ: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.
6. Thời gian, địa điểm xem tài sản:
 1. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 02/7/2024 (Trong giờ hành chính)
 2. Địa điểm xem tài sản: tại Đường Nguyễn Tất Thành, KP.Tân An, TT.Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Khách hàng liên hệ sđt: 0983.650.076 gặp Đ/c Thủy.
7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
 1. Thời gian đăng ký: Từ ngày 27/06/2024 đến 17h00 ngày 12/07/2024
 2. Địa điểm đăng ký: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.
 1. Điều kiện đăng ký: Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được tham gia đấu giá theo Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều có quyền tham gia đăng ký đấu giá.
Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.
Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ đấu giá theo đúng thời gian quy định khi đăng ký tham gia đấu giá.
 1. Cách thức đăng ký: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đi đăng ký (Nếu không trực tiếp đi đăng ký tham gia đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật) và nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.
Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:
 • Đơn đăng ký tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành;
 • Đơn cam kết xem tài sản.
 • Bản sao Căn cước công dân có chứng thực của người đăng ký tham gia đấu giá;
 • Nếu người đăng ký tham gia đấu giá không trực tiếp tham gia cuộc đấu giá mà ủy quyền cho người khác thực hiện tham gia cuộc đấu giá thay thì phải có văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật.
8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
 1.  Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08h30 phút ngày 15/7/2024
 2. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước .
9. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước
Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là:
TT Giá khởi điểm của tài sản Mức thu tối đa (đồng/hồ sơ)
1 Từ 20 triệu đồng trở xuống 50.000
2 Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng 100.000
3 Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 150.000
4 Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng 200.000
 1. Tiền đặt trước
Tiền đặt trước: 20% (Hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá.
Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 10/7/2024, 11/7/2024 đến 17h00 ngày 12/7/2024. Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền trước thời gian quy định trên là hoàn toàn tự nguyện và phải thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.
10. Hình thức, phương thức đấu giá.
 1. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
 2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - ĐT: 0271.3860216.
 
File đính kèm

Tác giả bài viết: Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây