Thông báo đấu giá 631,59 ha cây cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng

Thứ sáu - 23/12/2022 14:30 493
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;
Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 111/HĐ-DVĐGTS ngày 22/12/2022 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng;
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:
1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước
2/ Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng
Địa chỉ: xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh xã Bình Phước
3/ Tài sản đấu giá:
  • Diện tích 631,59 ha, tổng số cây: 265.009 cây, Bao gồm:
STT Nông trường Tên lô Năm trồng  Diện tích
(ha)
Tổng số cây
(cây)
 
Thành Tiền
1 Bình Thắng 86 1996          18.27 7,213 3,906,943,000
2 Bình Thắng 26 2003          10.19 4,623 1,686,137,000
3 Bình Thắng 19 2004          14.95 7,210 2,019,447,000
4 Bình Thắng 20 2004          10.63 4,950 1,386,930,000
5 Đa Kia 95 1995          11.86 4,366 2,428,339,000
6 Đa Kia 96 1995          11.86 4,449 2,701,283,000
7 Đa Kia 104 1996          11.21 4,995 2,481,648,000
8 Đa Kia 105 1996          10.56 4,895 2,408,192,000
9 Long Bình 58 1991            3.16 1,008 642,088,000
10 Long Bình 60 1991          23.87 8,447 4,552,464,000
11 Long Bình 61 1991          14.60 4,759 2,694,915,000
12 Long Bình 65 1992            7.98 2,421 1,541,431,000
13 Long Bình 68 1993            9.38 3,575 2,134,668,000
14 Long Hưng 24 2002            9.20 3,088 1,330,929,000
15 Long Hưng 40 2002            2.78 1,602 647,196,000
16 Long Hưng 36 2003            4.43 1,614 635,305,000
17 Long Hưng 90 2004            5.64 2,503 853,951,000
18 Long Hưng 39 2004            9.95 4,495 1,433,396,000
19 Long Hưng 41 2004            7.06 3,327 1,131,279,000
20 Long Hưng 56 2004            4.37 1,614 529,010,000
21 Long Hưng 70 2005            5.88 2,583 907,617,000
22 Long Hưng 71 2005            5.96 2,950 1,003,282,000
23 Long Hưng 89 2005            5.43 2,502 869,137,000
24 Phước Bình 99 1994            2.68 1,099 526,143,000
25 Phước Bình 102 1994            3.40 1,621 749,583,000
26 Phước Bình 98 1995            6.16 2,649 1,332,215,000
27 Phước Bình 105 1995          21.59 9,609 4,482,088,000
28 Phước Bình 102B 1995            9.26 4,210 1,949,892,000
29 Phước Bình 88B 1995          22.88 9,773 5,110,995,000
30 Phước Bình 99B 1995            6.52 3,040 1,321,573,000
31 Phước Bình 106 1996         11.58 4,893 2,354,189,000
32 Phước Bình 107 1996          22.88 9,999 4,842,261,000
33 Phước Bình 158 2008          26.72 12,738 4,467,246,000
34 Long Hà 23 2002          12.56 6,329 2,378,536,000
35 Long Hà 1 2004          12.60 6,918 2,117,054,000
36 Long Hà 52 2008          13.51 6,838 2,368,389,000
37 Long Tân 75 2003            6.85 2,859 1,020,921,000
38 Long Tân 76 2003          11.10 4,895 1,680,295,000
39 Long Tân 77 2003          10.47 4,367 1,569,511,000
40 Phú Riềng Đỏ 62 1992            7.02 2,656 1,827,491,000
41 Phú Riềng Đỏ 71 1993          30.81 11,189 7,208,968,000
42 Phú Riềng Đỏ 72 1993          15.74 6,127 3,692,600,000
43 Phú Riềng Đỏ 75 1994          18.50 7,041 4,367,631,000
44 Phú Riềng Đỏ 76 1994          11.87 4,586 2,782,764,000
45 Nghĩa Trung 117 1994            7.20 3,587 1,937,174,000
46 Nghĩa Trung 118 1994          10.18 4,905 2,957,651,000
47 Nghĩa Trung B73 1994          23.47 8,773 5,894,363,000
48 Nghĩa Trung B74 1994          17.10 6,503 4,572,454,000
49 Nghĩa Trung 35B 1995          13.06 6,365 3,438,174,000
50 Nghĩa Trung B79 1996            5.85 2,361 1,728,642,000
51 Nghĩa Trung B80 1996            5.35 1,884 1,239,757,000
52 Minh Hưng 80 1992          25.19 8,531 5,342,263,000
53 Minh Hưng 87 1995          11.00 4,562 2,100,435,000
54 Minh Hưng 89 1996            9.27 4,913 2,309,817,000
Cộng     631.59 265,009 129,596,662,000
Tài sản được đấu giá thành 01 gói
4/ Tổng giá khởi điểm: 129.596.662.000 đồng (Một trăm hai mươi chín tỷ, năm trăm chín mươi sáu triệu, sáu trăm sáu mươi hai ngàn đồng).
5/ Thời gian xem tài sản:  Ngày 29/12/2022 và  ngày 30/12/2022 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản Liên hệ đ/c Loan ( 0908. 711444) để được hướng dẫn xem tài sản.
6/ Thời gian, địa điểm đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 13/01/2023 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.
7/ Khoản tiền đặt trước là: 20% của giá khởi điểm của tài sản.
Thời gian thu tiền đặt trước trong 03 ngày làm việc:  10/01; 11/01 và đến 17h 00 phút ngày 12/01/2023 vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định trên thì phải thỏa thuận với Trung tâm bằng văn bản.
8/ Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày từ ngày 23/12/2022 đến 17giờ 00 phút ngày 10/01/2023.
9/ Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá
 Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình PhướcĐường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, tp Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
10/ Cách thức đăng ký tham gia đấu giá
Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp từ ngày 23/12/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 10/01/2023.
Trường hợp tổ chức, cá nhân không trực tiếp đi đăng ký tham gia đấu giá  thì  phải có văn bản ủy quyền, giới thiệu được ký tên, đóng  dấu của Tổ chức hoặc văn bản ủy quyền phải được công chứng tại các tổ chức hành nghể công chứng, chứng thực chữ ký  tại UBND xã, phường, thị trấn theo quy định ( đối với cá nhân).
11/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
12/ Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
13/ Số vòng đấu giá : 01 vòng
14/ Gía trả tối thiểu: khách hàng đăng ký tham gia đấu giá là phải trả giá trả từ: : 129.596.662.000 đồng (Một trăm hai mươi chín tỷ, năm trăm chín mươi sáu triệu, sáu trăm sáu mươi hai ngàn đồng) trở lên.
15/ Tiền hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 500.000đ ( Năm trăm ngàn đồng/ hồ sơ
16/ Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
16.1. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá
- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, có năng lực tài chính có quyền tham gia đấu giá. Trừ các trường hợp người không được tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản năm 2016.Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá không trực tiếp tham gia đấu giá mà ủy quyền cho người khác thì việc ủy quyền phải có văn bản ủy quyền có công chứng của tổ chức hành nghề công chứng  hoặc tổ chức ủy quyền tham gia đấu giá phải thực hiện bằng văn bản có ký tên đóng dấu của tổ chức đó.
16.2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
- Thuộc đối tượng đăng ký tham gia đấu giá
- Có đơn tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành.
- CMND/ CCCD/HC có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là cá nhân.
- CMND/ CCCD/HC  và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là tổ chức .
- Cam kết xem tài sản ( nếu có)  và nộp tiền hồ sơ đăng ký tham gia
* Hồ sơ hợp lệ bao gồm:
- Có đơn tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành.
- CMND/ CCCD/HC có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là cá nhân.
- CMND/ CCCD/HC  và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyề )nếu là tổ chức .
- Cam kết xem tài sản (nếu có)
- Nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước đủ và đúng thời gian quy định
Mọi tổ chức, cá nhân  có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.

Tác giả bài viết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây