Tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2019

Thứ tư - 04/09/2019 15:04 379 0

Trên cơ sở số liệu thống kê 7 tháng, Cục Thống kê tỉnh Bình Phước báo cáo ước tính thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019 như sau:

I. Tăng trưởng kinh tế
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
Tính đến 15/8/2019 tiến độ gieo trồng vụ Mùa ước thực hiện được 25.852 ha, bằng 90,70% so cùng kỳ. Do thời tiết thất thường nên tiến độ xuống giống gieo trồng vụ Mùa năm 2019 liên tục giảm so với cùng kỳ, cụ thể: Cây lúa ước gieo trồng 8.212 ha, so cùng kỳ bằng 98,51%; cây bắp ước gieo trồng 3.168 ha, bằng 98,02% so cùng kỳ; nhóm cây có củ chất bột gieo trồng được 11.085 ha, bằng 85,98% so cùng kỳ; nhóm cây rau, đậu, hoa cây cảnh gieo trồng được 2.358 ha, bằng 79,42% so cùng kỳ; nhóm cây hàng năm khác 608 ha, tăng 8,36% so cùng kỳ, nhóm cây này chủ yếu là cây cỏ voi làm thức ăn cho gia súc.    
Trong tháng bà con nông dân tiếp tục chăm sóc và trồng mới tái canh các loại cây lâu năm, ước tính diện tích cây lâu năm hiện có 420.750 ha, tăng 0,14% so cùng kỳ năm 2018.
Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm và chăn nuôi khác trên toàn tỉnh trong tháng 8/2019 phát triển tương đối ổn định, có chiều hướng ngày một tăng lên. Cụ thể: Tổng đàn trâu hiện có 13.139 con, tăng 5,1%; đàn bò hiện có 38.685 con, tăng 2,48%; đàn heo hiện có 412.859 con, tăng 4,96%; đàn gia cầm hiện có 5.063 ngàn con, tăng 11,4%. Tuy nhiên việc chăn nuôi trên địa bàn tỉnh vẫn bị ảnh hưởng bởi Dịch tả lợn Châu Phi. Tính từ thời điểm phát hiện dịch bệnh đến ngày 15/8/2019 tình hình dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra ở 11/11 huyện, thị xã, thành phố, số lợn buộc phải tiêu hủy là 11.999 con với tổng trọng lượng tiêu hủy gần 698 tấn.
Ngành lâm nghiệp trong tháng chủ yếu thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ rừng. Về sản lượng gỗ khai thác ước trong tháng 8/2019 là 3.917 m3 gỗ. Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh ước trồng rừng tập trung được 300 ha tăng 73,33% so cùng kỳ; sản lượng gỗ khai thác 11.300 m3, tăng 5,30% so cùng kỳ, chủ yếu là khu vực ngoài quốc doanh và cá thể; củi khai thác 1.380 Ste.
Tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì ổn định, không xảy ra dịch bệnh. Trong tháng sản lượng thủy sản ước thực hiện 319 tấn, so cùng kỳ tăng 5,28% (+16 tấn). Tính đến tháng 8 năm 2019, sản lượng thủy sản ước thực hiện 3.162 tấn, tăng 0,57% so cùng kỳ năm trước, trong đó thủy sản đánh bắt 254 tấn, thủy sản nuôi trồng 2.908 tấn, tăng 0,66% so với cùng kỳ.
2. Sản xuất công nghiệp
Việc sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp chủ yếu trên địa bàn luôn được duy trì ổn định và có chiều hướng tăng so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8/2019 ước đạt 101,27% so với tháng trước và 108,05% so với cùng kỳ năm trước, tức là tăng 1,27% so với tháng trước và tăng 8,05% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2019, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 10,67% so với cùng kỳ năm 2018.
Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Dịch vụ sản xuất giày, dép tăng 361,28%; thanh, que bằng thép hợp kim khác tăng 226,67%; gỗ xẻ đã được xử lý, bảo quản (trừ tà vẹt) tăng 114,4%; vải dệt nổi vòng, vải sonin từ sợi nhân tạo tăng 101,22%.
3. Đầu tư, xây dựng
Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 8/2019 ước thực hiện 436,8 tỷ đồng, tăng 27,16% so tháng trước. Lũy kế 8 tháng, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 1.643,7 tỷ đồng, đạt 42,28% kế hoạch năm và tăng 36,45% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 985,7 tỷ đồng bằng 50,42% kế hoạch và tăng 60,48% so cùng kỳ; vốn ngân sách cấp huyện đạt 658 tỷ đồng bằng 34,04% kế hoạch năm và tăng 11,45% so cùng kỳ.
Về thu hút FDI: Trong tháng 8/2019 chưa cấp phép cho dự án nào. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã cấp phép cho 27 dự án đến từ các nước Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kông và Mỹ với số vốn đăng ký là 125,6 triệu USD.
4. Thu, chi ngân sách Nhà nước
Ước tính tháng 8/2019, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 546.200 triệu đồng, bằng 90,09% so với cùng kỳ, lũy kế 8 tháng ước thu đạt 54,11% kế hoạch dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh. Tổng chi ngân sách địa phương tháng 8/2019 ước thực hiện 1.056.400 triệu đồng, tăng 32,66% so với cùng kỳ năm trước, lũy kế 8 tháng đạt 49,48% kế hoạch dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh.
5. Ngân hàng
Tổng nguồn vốn huy động tại chỗ đến cuối tháng 8/2019 ước đạt 32.200 tỷ đồng, tăng 5,37% so với cuối năm 2018, huy động vốn tăng chủ yếu ở tiền đồng việt nam, tiền gửi đồng việt nam chiếm 98,79%, tiền gửi ngoại tệ chiếm 1,21%. Mặt bằng lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thông thường phổ biến ở mức 6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối với trung và dài hạn; cho vay ngắn hạn tối đa các lĩnh vực ưu tiên là nông thôn, nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao 6,5%/năm.
6. Thương mại, giá cả và vận tải
Tháng 8/2019 tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện 4.020,73 tỷ đồng, tăng 1,16% so với tháng trước và tăng 12,54% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 30.963,61 tỷ đồng, tăng 8,50% so với cùng kỳ năm trước. Xếp theo ngành hoạt động: Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước tính đạt 25.115,33 tỷ đồng, tăng 9,84% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Lương thực, thực phẩm tăng 15,48%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 15,27%; vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 9,13% ... Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, đạt 3.359,69 tỷ đồng tăng 1,91% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch lữ hành ước tính đạt 6,92 tỷ đồng tăng 7,38% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ khác đạt 2.481,66 tỷ đồng tăng 4,72% so cùng kỳ.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2019 tăng 0,39% so với tháng trước, tăng 1,55% so với cùng kỳ năm trước; tăng 1,32% so với tháng 12 năm trước. Chỉ số giá bình quân 8 tháng năm 2019 tăng 2,16% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá vàng tăng 4,69% so với tháng trước; tăng 12,72% so với tháng 12/2018 và tăng 14,07% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 8 tháng năm 2019 chỉ số giá vàng tăng 2,74% so với cùng kỳ. Chỉ số Đô la Mỹ giảm 0,15% so với tháng trước; giảm 0,41% so với tháng 12/2018 và giảm 0,19% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 8 tháng năm 2019 chỉ số giá Đô la Mỹ tăng 1,93% so với cùng kỳ.
Tháng 8/2019 hoạt động dịch vụ vận tải hành khách và vận tải hàng hóa cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Vận tải hành khách ước đạt 1.162,1 ngàn HK và 141.944,3 ngàn HK.km, so với tháng trước tăng 0,03% về vận chuyển và tăng 0,07% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 0,32% về vận chuyển và tăng 1,01% về luân chuyển. Lũy kế 8 tháng, vận tải hành khách ước đạt 9.271,7 ngàn HK và 1.124.274,1 ngàn HK.km, so với cùng kỳ tăng 2,07% về vận chuyển và tăng 2,84% về luân chuyển. Vận tải hàng hoá ước đạt 276,6 ngàn tấn và 18.789,1 ngàn Tấn.km, so với tháng trước tăng 0,20% về vận chuyển và tăng 0,26% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước giảm 1,44% về vận chuyển và tăng 0,78% về luân chuyển. Lũy kế 8 tháng, vận tải hàng hóa ước đạt 2.205,1 ngàn tấn và 149.821,9 ngàn Tấn.km, so với cùng kỳ tăng 2,20% về vận chuyển và tăng 1,84% về luân chuyển.
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trong tháng 8/2019 ước đạt 162,7 tỷ đồng, tăng 0,15% so với tháng trước và tăng 0,92% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vận tải hành khách đạt 98,6 tỷ đồng, tăng 0,06% so với tháng trước và tăng 1,66% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đạt 61,9 tỷ đồng, tăng 0,24% và tăng 2,36%. Lũy kế 8 tháng, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 1.313,1 tỷ đồng, tăng 2,79%, trong đó: Vận tải hành khách đạt 804,4 tỷ đồng, tăng 3,16% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đạt 489,8 tỷ đồng, tăng 2,36%.
II. Một số vấn đề xã hội
1. Lao động, việc làm và an sinh xã hội
Trong tháng 8/2019, toàn tỉnh đã tư vấn, giới thiệu nghề và việc làm cho 4.286 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 1.167 lao động; hỗ trợ học nghề cho 13 lao động thất nghiệp. Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tiếp nhận 22 đối tượng nghiện ma túy; giải quyết tái hoà nhập cộng đồng 14 đối tượng; tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 1.282 lượt học viên; khám và điều trị bệnh cho 1.725 lượt học viên; hiện đang quản lý và chữa bệnh 307 đối tượng. Các ngành chức năng đã giải quyết 126 hồ sơ, trong đó có 74 hồ sơ mai táng phí, 27 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ, 09 hồ sơ di chuyển đi ngoài tỉnh, 08 hồ sơ cấp thẻ thương binh, bệnh binh, liệt sỹ, 06 hồ sơ chất độc hóa học, 02 hồ sơ di chuyển mộ liệt sỹ; đồng thời tổ chức điều dưỡng tập trung tại Lâm Đồng cho 95 đối tượng.
2. Giáo dục, đào tạo
Ngành giáo dục và đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các cấp học theo kế hoạch; các hoạt động đầu năm học, đón học sinh đầu cấp, tổ chức khai giảng năm học 2019-2020 theo đúng tinh thần tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo thời gian theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020.
3. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Trong tháng tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh đang có diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng cao ở hầu hết các huyện, thị xã, thành phố. Số ca mắc sốt xuất huyết trong tháng là 1.794 ca, tính đến thời điểm hiện nay số ca mắc sốt xuất huyết 5.414 ca, tăng 3.310 ca so với cùng kỳ năm 2018. Trước tình hình trên Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh; nhằm chủ động trong công tác phòng chống dịch, kiên quyết không để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài. Ngoài ra, toàn tỉnh có 18 ca mắc sốt rét (không có tử vong); 1.794 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 703 ca so với tháng trước, tử vong 00 người); 58 ca mắc bệnh tay chân miệng (không có tử vong); 148 ca bệnh nhân tiêu chảy; 31 ca bệnh nhân mắc bệnh sởi.
4. Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch
Hoạt động văn hóa, thông tin đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước như: Tuyên truyền Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), …. Kết quả, thực hiện in ấn và thi công trang trí được: 953m băng rôn, 2.739,6m2 panô, panơ, treo 2.555 lượt cờ các loại; tuyên truyền được 720 giờ đèn Led; 76 giờ xe tuyên truyền với nhiều nội dung khác nhau. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và tuyên truyền lưu động phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa phương cụ thể: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tổ chức biểu diễn được 07 buổi thu hút 2.700 lượt khán giả. Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền được 35 buổi, thu hút 6.600 lượt người xem; chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân được 56 buổi, phục vụ khoảng 4.790 lượt người xem.
Hoạt động thể dục thể thao luôn được duy trì và ngày càng phát triển sâu rộng ở nhiều môn thể thao khác nhau. Kết quả các đội tuyển thể thao tỉnh tham dự 10 giải thể thao quốc tế, toàn quốc và khu vực với thành tích đạt được là 12 HCV, 21HCB, 41 HCĐ.
Trong tháng, hoạt động du lịch với lượt khách tham quan đạt 20.550 lượt khách; doanh thu đạt 17 tỷ đồng (giảm 67,5 % so với tháng 7/2019).     
5. Tai nạn giao thông
Trong tháng 8/2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông làm 15 người chết, 21 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 28,57%; số người chết tăng 25%; số người bị thương tăng 16,67%. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 7.897 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 862 phương tiện, tước 295 GPLX, cảnh cáo 79 trường hợp, xử lý hành chính 4.815 trường hợp. Số tiền nộp kho bạc nhà nước 4,74 tỷ đồng.
6. Thiệt hại do thiên tai và bảo vệ môi trường
Do ảnh hưởng của mưa to kèm lốc xoáy đã xảy ra trên địa bàn một số huyện, thị trong tỉnh đã làm 27 căn nhà bị tốc mái và 03 căn bị ngập hoàn toàn trong nước lũ; gãy đổ 8,33 ha điều, 15,07 ha tiêu, 10 ha cao su và 0,42 ha cây ăn trái; ngoài ra nước lũ còn cuốn trôi một số vật dụng, máy móc thiết bị và gia súc của người dân. Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng ước tính khoảng 4,9 tỷ đồng.
Các cơ quan chức năng đã phát hiện 22 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 10 vụ vi phạm với số tiền xử phạt 28,6 triệu đồng. Tính chung 8 tháng, đã phát hiện 184 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 112 vụ vi phạm với số tiền xử phạt 737,9 triệu đồng.
Tóm lại:
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2019 của tỉnh, cụ thể như sau: Sản xuất nông nghiệp, tiến độ gieo trồng vụ Mùa giảm so cùng kỳ vì thời tiết không thuận lợi; tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều công trình giao thông bị ảnh hưởng, thiệt hại nhiều tài sản người dân; sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng khá; giao thông vận tải đảm bảo nhu cầu vận chuyển hàng hoá và nhu cầu đi lại của nhân dân; hoạt động văn hóa sôi nổi, An ninh quốc phòng được đảm bảo; công tác khám chữa bệnh vẫn được duy trì tốt, tuy nhiên tình hình sốt xuất huyết vẫn tăng cao và diễn biến phức tạp ở hầu hết các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Trên đây là một số tình hình cơ bản về kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước trong tháng 8 năm 2019./.


 

Tác giả bài viết: Cục Thống kê tỉnh Bình phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây