Bình Phước ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2023 

Thứ sáu - 14/04/2023 15:28 326
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Kế hoạch số 335/KH-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Ngày 06/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2023. Theo đó, Kế hoạch đề ra các nội dung như: (1) Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn. (2) Theo dõi, hướng dẫn, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình triển khai thực hiện, chấm điểm, đánh giá tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. (3) Triển khai các hoạt động truyền thông về đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. (4) Nâng cao nhận thức, thông tin về trợ giúp pháp lý; tăng cường khả năng thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý. (5) Biên soạn, đặt mua các tài liệu nghiệp vụ, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật. (6) Tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đánh giá tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. (7) Chọn điểm để chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, triển khai mô hình điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. (8) Tổ chức kiểm tra nắm bắt tình hình triển khai đánh giá, công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật. (9) Thực hiện các nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg; Thông tư số 09/2021/TT-BTP. (10) Tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Mục đích nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nhiệm vụ được giao tại nội dung 04 về “Tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết hòa giải, mâu thuẫn ở khu vực nông thôn”; nội dung 05 về “Nâng cao nhận thức, thông tin về trợ giúp pháp lý; tăng cường khả năng thụ hưởng dịch vụ trợ gúp pháp lý” thuộc nội dung thành phần số 08 và nội dung 01 về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình” thuộc nội dung thành phần 11 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Nâng cao trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp; phát huy vai trò của ngành Tư pháp trong xây dựng nông thôn mới.
Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện. Các nội dung, hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện chú trọng lồng ghép, kết hợp với triển khai các chương trình, đề án, nhiệm vụ có liên quan để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả; Đề cao vai trò chủ động, tích cực của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao./.
                                                                                         
 

Tác giả bài viết:    Kim Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây