Sở Tư pháp Bình Phước ban hành văn bản chỉ đạo việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ

Thứ năm - 21/03/2024 02:37 222
Thực hiện Công văn số 859/UBND-NC ngày 11/3/2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ. Ngày 18/3/2024, Sở Tư pháp ban hành CÔng văn số 424/STP-T.Tr về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ.
Theo đó, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện nghiêm các nội dung sau:
         1. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của công chức, viên chức và người lao động trong xử lý công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 280/CĐTTg ngày 19/4/2023 về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương và các chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1567/UBND-NC ngày 12/5/2023 về triển khai thực hiện các Công điện của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Quy chế làm việc của Sở Tư pháp.   
         2. Trong giờ làm việc và thực thi nhiệm vụ, công vụ, yêu cầu 100% công chức, viên chức, người lao động phải đeo Thẻ công chức, viên chức theo quy định.
         3. Tích cực, chủ động, tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan cấp trên giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thanh tra, kiểm tra nội bộ để kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân làm chưa tốt.
         4. Đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả Kế hoạch 316/KH-UBND ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh Bình Phước về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Kế hoạch số 08/KH-STP ngày 15/01/2024 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp năm 2024 nhằm thực hiện có hiệu quả việc rà soát, cắt giảm, đơn giảm hóa TTHC nội bộ, TTHC thực hiện trên dịch vụ công.
          5. Rà soát, giải quyết kịp thời các hồ sơ liên quan TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp được kịp thời, hiệu quả, bảo đảm dân chủ, công khai, 2 minh bạch, thuận tiện; chỉ đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, kiểm tra các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đang thực hiện. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí nguồn lực, cơ hội của Nhà nước, xã hội, người dân, doanh nghiệp; không để đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính để phát hiện, xử lý nghiêm công chức, viên chức không chịu xử lý, vi phạm.
           6. Phát huy hiệu quả các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Phước. Qua đó, chủ động, tích cực tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp để kịp thời giải quyết triệt để, dứt điểm các vụ việc; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tuyệt đối không được đùn đẩy, né tránh các công việc thuộc thẩm quyền được giao phụ trách, tham mưu.

Tác giả bài viết: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây