ĐỀ NGHỊ BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Thứ sáu - 04/06/2021 14:00 1420
ĐỀ NGHỊ BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021
ĐỀ NGHỊ BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC TƯ PHÁP
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021
Thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp; Công văn 1550/BTP-VP ngày 21/5/2021 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2021.
Để có cơ sở báo cáo Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện công tác tư pháp 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021, Sở Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức hành nghề Bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước và các Phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp triển khai thực hiện báo cáo, thống kê công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2021, với một số nội dung cụ thể như sau:
1. Báo cáo sơ kết công tác tư pháp
* Về nội dung báo cáo:
- Đánh giá toàn diện kết quả công tác đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021 trên tất cả các lĩnh vực công tác tư pháp: Công tác xây dựng, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý VBQPPL; công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật; quản lý xử lý VPHC và theo dõi thi hành pháp luật,... theo Kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh về công tác Tư pháp năm 2021 trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 01/KH-STP ngày 12/01/2021 của Sở Tư pháp về triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2021 các Kế hoạch theo từng lĩnh vực công tác tư pháp năm 2021 của cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Đánh giá những ưu điểm; tồn tại, hạn chế; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021.
- Đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2021.
- Kiến nghị đối với công tác tư pháp; công tác chỉ đạo, điều hành của Sở Tư pháp và Bộ Tư pháp (nếu có).
* Về thời điểm lấy số liệu báo cáo: Số liệu báo cáo: Từ 01/01/2021 đến 31/5/2021 .
* Về Thẩm quyền ban hành báo cáo ở cấp huyện: Do UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành.
2. Thống kê số liệu:
Thực hiện thống kê công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2021 theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp, cụ thể như sau:
- Các tổ chức hành nghề luật sư: Lập 01 biểu thống kê.
- Các tổ chức hành nghề công chứng: Lập 01 biểu thống kê.
- UBND các huyện, thành phố: Lập 06 biểu theo các biểu mẫu thống kê.
- Các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp: Lập các biểu thống kê công tác tư pháp thuộc trách nhiệm của Sở Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Thời điểm lấy số liệu báo cáo thống kê: Số liệu thống kê tính từ 01/01/2021 đến 31/5/2021, các đơn vị gửi báo cáo về Sở Tư pháp chỉ báo cáo số liệu thực tế, không phải báo cáo số liệu ước tính.
* Lưu ý:
Các biểu thống kê được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ https://moj.gov.vn hoặc https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/chi-dao-dieu-hanh.aspx?ItemID=3143.
- Trường hợp có sai sót về số liệu phải đính chính lại bằng văn bản hoặc qua điện thoại, email kịp thời.
- Về mật khẩu của tài khoản đăng nhập phần mềm thống kê (tại địa chỉ https://thongke.moj.gov.vn): Hiện nay Bộ Tư pháp đã thay đổi mật khẩu@123456xX, đề nghị các đơn vị khi đăng nhập cần nhập mật khẩu này và thay đổi mật khẩu đăng nhập để thuận tiện trong quá trình theo dõi, quản lý tài khoản của đơn vị mình quản lý.
3. Thời hạn gửi báo cáo, thống kê
Các cơ quan, đơn vị và địa phương gửi báo cáo, thống kê công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2021 về Sở Tư pháp (qua Văn phòng Sở) chậm nhất ngày 18/6/2021 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy và UBND tỉnh theo theo quy định./.
Đính kèm theo:
- Công văn số 517/STP-VP ngày 03/6/2021 của Sở Tư pháp về việc đề nghị báo cáo, thống kê công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2021.
- Đề cương Báo cáo Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2021.

Tác giả bài viết: Võ Hồng Khanh

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây