Hoc tap bac

Quyết định phân công thực hiện và chấm điểm CCHC

Thứ hai - 27/09/2021 11:11 1509
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ thực hiện
và chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Căn cứ Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng phân công nhiệm vụ thực hiện và chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Điều 2. Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, Giám đốc các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở đối với việc thực hiện và chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính theo các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định này.
Hằng năm lấy kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính làm tiêu chí xem xét công tác thi đua, khen thưởng và nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
 

Tác giả bài viết: Văn phòng Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây