HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ UY TÍN, GIÀ LÀNG TIÊU BIỂU TRONG ĐỒNG BÀO DTTS NĂM 2022.

Thứ năm - 18/05/2023 10:00 1351
     Ngày 17/5, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chính sách đối với người có uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022.
 
Toàn cảnh đại biểu dự hội nghị

       Dự hội nghị có: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh; Ông Ma Ly Phước - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ông Nguyễn Thanh Bình – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Ông Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc Hội Đồng Nhân dân tỉnh; Ông Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; các ông, bà đại diện UBND các huyện, thị xã thành phố, đại diện các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh và 440 già làng, người có uy tín trong toàn tỉnh.    \

   
        Bình Phước có hơn 199.000 người DTTS, chiếm gần 20% dân số toàn tỉnh. Trong đó, người có uy tín có 364 người và 94 già làng tiêu biểu. Thành phần người có uy tín, già làng ở Bình Phước rất đa dạng như: cán bộ hưu trí; cán bộ thôn, ấp; chức sắc, chức việc các tôn giáo; người nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi…
       Trong những năm qua, người có uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã phát huy có hiệu quả vai trò của mình trong tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước nói chung và thực hiện chính sách dân tộc nói riêng; Tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn, củng cố quốc phòng – an ninh và vận động đồng bào thực hiện, được sự hưởng ứng tích cực của đồng bào các dân tộc thiểu số.
        Nổi bật  qua các hoạt động xã hội hóa như: hiến đất làm đường, làm trường học, nhà văn hóa, đóng góp kéo điện về thôn, vận động đồng bào đóng góp công sức xây dựng nông thôn mới… cũng có những đóng góp rất lớn của người có uy tín, già làng tiêu biểu.

       Ông Nguyễn Minh Trí - Trưởng Phòng Tuyên truyền và Địa bàn, trình bày báo cáo tổng kết,
 kết quả 
thực hiện chính sách đối với người có uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào DTTS năm 2022 

 
          Bên cạnh đó, người có uy tín, già làng tiêu biểu đã vận động nhân dân khôi phục những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, đăng ký thi đua thực hiện gia đình văn hóa, xoá bỏ hủ tục, đẩy lùi tệ nạn như: tập tục đâm trâu trả của tốn kém, lãng phí; các hoạt động cúng bái mê tín dị đoan khi gia đình có người ốm đau; hủ tục trong tang ma, cưới hỏi, sinh đẻ...; Khôi phục Lễ hội phá bàu, Lễ mừng lúa mới, khôi phục phát triển nghề dệt thổ cẩm, các món ăn đặc trưng dân tộc, các làn điệu dân ca, cồng chiêng, thành lập các đội văn nghệ dân tộc thiểu số…


       Các đại biểu dự Hội nghị và lắng nghe các bài tham luận của 3 đơn vị

       Đặc biệt trong những năm gần đây, người có uy tín, già làng tiêu biểu còn tăng cường tuyên truyền vận động bà con đồng bào dân tộc thiểu số không bán điều non, cầm cố đất, sang nhượng quyền sử dụng đất - là một vấn đề “nóng” trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ ổn định xã hội, giúp nhiều hộ còn đất để canh tác, ổn định và phát triển kinh tế gia đình.
       Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe 3 báo cáo tham luận của 3 đại biểu là người có uy tín, già làng đến từ các huyện: Hớn Quản, Phú Riềng và huyện Lộc Ninh, với nội dung tham luận liên quan đến: Vai trò của người có uy tín trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương; Công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Qua đây giúp đại biểu nhận thấy và hiểu thêm về vai trò của già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong việc tuyên truyền, vận động giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và công tác phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại địa phương…

       Bà Thị Mương - người có uy tín ấp Bù Dinh xã Thanh An, huyện Hớn Quản
trình bày báo cáo tham luận về  "Vai trò của người có uy tín
trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc" 


Ông: Điểu Cu - Già làng tiêu biểu thôn Phu Mang 1, xã Long Hà, huyện Phú Riềng
cáo cáo tham luận về "Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, chính sách,
pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương"


Ông Trương Văn Kiên - Người có uy tín ấp Đồi Đá, xã Lộc khánh, huyện Lộc Ninh tham luận về
"Công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới"

 
 
      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh thay mặt UBND tỉnh trân trọng, biểu dương vả cảm ơn những đóng góp của già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
       Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh mong muốn trong thời gian tới, các già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục là cầu nối giữa cá nhân và nhân dân và đồng bào tại địa phương, cùng nắm bắt tốt hơn tâm tư, nguyện vọng của đồng bào mình, từ đó nêu gương, định hướng, động viên họ nỗ lực vươn lên, đồng thời, tuyên truyền để đồng bào chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở đó, sẽ có hướng dẫn, động viên cho bà con các giải pháp để phát triển kinh tế, chăm lo đời sống cũng như tìm kiếm việc làm phù hợp; phát huy tấm gương đi đầu trong sản xuất, chăn nuôi, xây dựng nông thôn mới; xóa bỏ hủ tục, xây dưng nếp sống văn hóa… Người có uy tín, già làng cần tiếp tục tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đảm bảo an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng hành với địa phương trong xây dựng Đảng, chính quyền và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

      Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 
 
     Bên cạnh đó đề nghị Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục chủ trì phối hợp với các sở, ngành địa phương để tham mưu UBND tỉnh rà soát các chính sách cho người có uy tín, già làng tiêu biểu. Trên cơ sở có những tham mưu triển khai các chính sách đảm bảo sự hiệu quả, đúng đối tượng, đúng quy định, kịp thời gian đi vào đời sống.

       Ông Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tôc tỉnh phát biểu tiếp thu và bế mạc Hội nghị
 
      Phát biểu bế mạc Hội nghị ông Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tôc tỉnh thay mặt Cơ quan công tác dân tộc gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến quý lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị, thành phố. Đặc biệt là 440 đại biểu người có uy tín, già làng, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã đến dự, cùng chia vui và gặp mặt lãnh đạo tỉnh. Những ý chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, các ý kiến đóng góp của quý đại biểu các già làng, người có uy tín, Ban Dân tộc tỉnh tiếp thu và ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp, trao đổi thẳng thắn và chân tình của quý vị. Trong thời gian tới sẽ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan có liên quan xem xét giải quyết. Mong rằng trong thời gian tới, quý vị người có uy tín, già làng tiêu biểu sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình; chia sẻ, đồng hành cùng với Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở địa phương; kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số, những khó khăn, vướng mắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.
       Dịp này UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 25 cá nhân là già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có thành tích tiêu biểu, xuất sắc năm 2022 và tặng 440 phần quà cho các già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham dự hội nghị, phần quà là tiền mặt, mỗi phần 500 ngàn đồng, đây là món quà khích lệ tinh thần, động viên để các già làng, người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa tỉnh tiếp tục cùng chính quyền địa phương phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền vận động người thân, nhân dân thực hiện các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

       Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh
và ông Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh trao bằng khen cho 25 cá nhân là các già làng,
người có uy tín trong đồng bào DTTS 
có thành tích tiêu biểu, xuất sắc năm 2022

 Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tặng quà cho đoàn đại biểu huyện Bù ĐốpÔng Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh và ông Mai Xuân Tuân - Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh
trao quà cho đại biểu TP. Đồng Xoài và huyện Lộc NinhÔng Ma Ly Phước - Tỉnh Ủy viên, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy
trao quà cho đại biểu huyện Phú Riềng và đại biểu thị xã Chơn Thành


 Trưởng Ban Dân tộc Lý Trọng Nhân, tặng quà cho đoàn biểu huyện Lộc Ninh

Phó Trưởng Ban Dân tộc Nguyễn Lương Nhân tặng quà cho đại biểu TP. Đồng Xoài 
 

Ông Lý  Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh và ông Phạm Thành Chung - Phó giám đốc Sở Nội vụ
trao quà cho đại biểu huyện Lộc Ninh và huyện Bù Đốp


Trung tá Đinh Thị Thúy Hằng - Phó Trưởng phòng An ninh nội địa PA-02 Công an tinh 
và ông Nguyễn Trọng Lâm - Phó Bí thư Tỉnh đoàn trao quà cho đại biểu huyện Bù Đăng

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ
Tác giả bài viết: Lâm Á Rịa

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập645
  • Hôm nay25,907
  • Tháng hiện tại5,691,222
  • Tổng lượt truy cập412,433,076
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây