Tình hình kinh tế xã hội tháng 7 năm 2019

Thứ ba - 30/07/2019 14:06 456 0
Trên cơ sở số liệu kinh tế 6 tháng đầu năm 2019 và ước tháng 7/2019, Cục Thống kê Bình Phước báo cáo sơ bộ tình hình kinh tế xã hội trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:
I. Kinh tế
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
Vụ Mùa 2019, tính đến 15/7/2019 toàn tỉnh ước gieo trồng được 18.617 ha, bằng 78,85% so cùng kỳ. Cụ thể một số loại cây trồng chủ yếu sau: Cây lúa ước gieo trồng 5.862 ha, so cùng kỳ đạt 93,21%; cây bắp ước gieo trồng 1.766 ha, đạt 82,33% so cùng kỳ; nhóm cây có củ chất bột gieo trồng được 8.526 ha, đạt 72,97% so cùng kỳ; cây mía gieo trồng được 109 ha, đạt 64,50% so cùng kỳ; nhóm cây có hạt chứa dầu gieo trồng được 131 ha, đạt 58,74% so cùng kỳ; nhóm cây rau, đậu, hoa cây cảnh gieo trồng được 1.864 ha, đạt 73,47% so cùng kỳ; nhóm cây hàng năm khác 316 ha, đạt 61,84% so cùng kỳ.
Trong tháng do giá một số loại nông sản không ổn định, thời tiết diễn biến phức tạp và dịch bệnh trên cây trồng dẫn đến một số cây trồng bị chết đã ảnh hưởng đến diện tích một số cây trồng công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: Cây dừa diện tích 68 ha, tăng 11,48%, sản lượng thu hoạch 479 tấn, so cùng kỳ tăng 2,35%; cây điều diện tích 138.160 ha, so cùng kỳ giảm 0,01%, sản lượng thu hoạch 139.134 tấn, so cùng kỳ tăng 10,65%; hồ tiêu diện tích 16.831 ha giảm 0,92%, sản lượng thu hoạch 29.247 tấn, tăng 20,33% so cùng kỳ; cây cao su diện tích hiện có 238.372 ha, giảm 0,05%, sản lượng 150.509 tấn, tăng 5,81% so cùng kỳ; cây cà phê diện tích hiện có 15.468 ha, so cùng kỳ giảm 0,23%. 
Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua có dấu hiệu phục hồi khá nhanh, nhất là ở loại hình gia trại, trang trại và doanh nghiệp. Tuy nhiên, riêng chăn nuôi lợn do bị ảnh hưởng bởi bệnh Dịch tả lợn Châu phi đang diễn biến phức tạp dẫn đến nhu cầu tiêu thụ thịt lợn trên thị trường thấp đã ảnh hưởng đến công tác chăm sóc, chăn nuôi lợn. Tính đến 7/2019 số lượng gia súc, gia cầm gồm có: 13.139 con trâu, tăng 4,23% (+533 con) so cùng kỳ năm trước, sản lượng thịt hơi xuất chuồng 492 tấn, tăng 85,66%; 38.270 con bò, tăng 3,74% (+1.380 con), sản lượng thịt hơi xuất chuồng 492 tấn, giảm 51,41%; 523.611 con heo, tăng 41,15% (+152.661 con), sản lượng thịt hơi xuất chuồng 1.648 tấn, giảm 22,34 %; gia cầm 4.663 ngàn con, tăng 13,65% (+560 ngàn con) so với cùng kỳ năm trước. 
Ngành lâm nghiệp trong tháng vừa qua chủ yếu thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ rừng. Về sản lượng gỗ khai thác ước trong tháng 7/2019 là 6.516 m3 gỗ, bằng 60,35% so cùng kỳ; củi 681 ste, bằng 52,21%% so cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh ước trồng rừng tập trung được 40 ha; sản lượng gỗ khai thác 7.383 m3, chủ yếu là khu vực ngoài quốc doanh và cá thể; củi khai thác 1.450 Ste. 
Tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì ổn định, không xảy ra dịch bệnh. Trong tháng sản lượng thủy sản ước thực hiện 319 tấn, so cùng kỳ tăng 5,28% (+16 tấn), trong đó: khai thác thủy sản nước ngọt 34 tấn, so cùng kỳ giảm 8,11%; sản lượng thủy sản nuôi trồng 285 tấn, so cùng kỳ tăng 7,14%. 
2. Sản xuất công nghiệp 
Nhìn chung việc sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp chủ yếu trên địa bàn luôn được duy trì và đạt kết quả tốt. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 7/2019 ước đạt 99,35% so với tháng trước và 112,17% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2019, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 10,03% so với cùng kỳ năm 2018. 
Trong tháng 7/2019, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Dịch vụ sản xuất giày, dép tăng 354,29%; đồ nội thất bằng gỗ khác chưa được phân vào đâu tăng 194,97%; vải dệt nổi vòng, vải sonin từ sợi nhân tạo tăng 101,22%; điện thương phẩm tăng 91,49%. 
3. Đầu tư, xây dựng
Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 7/2019 ước thực hiện 392,3 tỷ đồng, tăng 39,86% so tháng trước. Tính từ đầu năm đến nay, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 1.255,7 tỷ đồng, đạt 41,55% kế hoạch năm và tăng 35,26% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 821,7 tỷ đồng bằng 57,69% kế hoạch và tăng 58,38% so cùng kỳ; vốn ngân sách cấp huyện đạt 434 tỷ đồng bằng 27,17% kế hoạch năm và tăng 5,98% so cùng kỳ.
Về thu hút FDI: Trong tháng 7/2019 đã cấp phép cho 4 dự án đến từ Trung Quốc và Đài Loan với số vốn đăng ký là 9 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã cấp phép cho 24 dự án đến từ các nước Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kông và Mỹ với số vốn đăng ký là 75,6 triệu USD.
4. Thu, chi ngân sách Nhà nước
Ước tính tháng 7/2019, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 703.383 triệu đồng, tăng 52,91% so với cùng kỳ, lũy kế 7 tháng ước thu đạt 48% kế hoạch dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh. Tổng chi ngân sách địa phương tháng 7/2019 ước thực hiện 1.720.299 triệu đồng, tăng 110,72% so với cùng kỳ năm trước, lũy kế 7 tháng đạt 50% kế hoạch dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh. 
5. Ngân hàng
Tổng nguồn vốn huy động tại chỗ đến cuối tháng 7/2019 ước đạt 32.400 tỷ đồng, tăng 6,03% so với cuối năm 2018, huy động vốn VNĐ tăng 6,31%, tiền gửi VNĐ chiếm 98,77%, tiền gửi ngoại tệ chiếm 1,23%. Mặt bằng lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thông thường phổ biến ở mức 6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối với trung và dài hạn; cho vay ngắn hạn tối đa các lĩnh vực ưu tiên là nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao 6,5%/năm.
6. Thương mại, giá cả và vận tải
Trong tháng 7/2019 tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện 3.974,17 tỷ đồng, tăng 1,27% so với tháng trước và tăng 10,34% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 7 tháng năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 26.942,3 tỷ đồng, tăng 7,92% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo ngành hoạt động: Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước tính đạt 21.828,92 tỷ đồng, tăng 9,19% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành ước tính đạt 2.947,04 tỷ đồng tăng 1,83% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ khác đạt 2.166,34 tỷ đồng tăng 4,13% so cùng kỳ.
Tình hình giá cả trong tháng có nhiều biến động tuy nhiên không có sự đột biến lớn so với tháng trước nhất là việc điều chỉnh tăng giá xăng, dầu và điều chỉnh giảm giá gas khá mạnh trong tháng so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2019 giảm 0,27% so với tháng trước, tăng 1,44% so với cùng kỳ năm trước; tăng 0,90% so với tháng 12 năm trước. Chỉ số giá vàng tháng 7/2019 tăng 1,26% so với tháng trước; tăng 7,67% so với tháng 12/2018 và tăng 7,05% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số Đô la Mỹ tháng 7/2019 giảm 0,86% so với tháng trước; giảm 0,26% so với tháng 12/2018 và tăng 1,09% so với cùng kỳ năm trước.
Trong tháng 7/2019 hoạt động dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và đi lại của người dân; Vận tải hành khách ước đạt 1.163,4 ngàn HK và 139.850,7 ngàn HK.km, so với tháng trước tăng 0,13% về vận chuyển và tăng 0,16% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 0,76% về vận chuyển và tăng 1,56% về luân chuyển; vận tải hàng hoá ước đạt 275,9 ngàn tấn và 18.727,2 ngàn Tấn.km, so với tháng trước tăng 0,95% về vận chuyển và tăng 1,00% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 0,12% về vận chuyển và tăng 1,28% về luân chuyển.
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trong tháng 7/2019 ước đạt 162,6 tỷ đồng, tăng 0,49% so với tháng trước và tăng 1,24% so với cùng kỳ năm trước. Công tác tuần tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên, đã kịp thời xử lý xe quá tải, quá khổ lưu thông trên các tuyến đường, giải tỏa các tụ điểm lấn chiếm lòng lề đường nhằm đảm bảo tối đa an toàn giao thông. 
II. Một số vấn đề xã hội
1. Lao động, việc làm và công tác an sinh xã hội
Tháng 7/2019, toàn tỉnh đã tư vấn, giới thiệu nghề và việc làm cho 1.781 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 1.402 lao động; hỗ trợ học nghề cho 45 lao động thất nghiệp. Các ngành chức năng đã giải quyết 498 hồ sơ và điều dưỡng tại nhà cho 793 đối tượng với tổng kinh phí là 880,23 triệu đồng. Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tiếp nhận 18 đối tượng nghiện ma túy; giải quyết tái hoà nhập cộng đồng 14 đối tượng; tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 1.325 lượt học viên; khám và điều trị bệnh cho 1.944 lượt học viên; hiện đang quản lý và chữa bệnh 299 đối tượng.
2. Giáo dục, đào tạo
Toàn tỉnh đã hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đảm bảo an toàn, đúng quy chế. Kết quả toàn tỉnh có 9.106/9.479 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt 96,06%. Trong đó, hệ THPT có 8.902 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt 98,31%; hệ giáo dục thường xuyên có 354 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt 61,35%. Bên cạnh đó tháng 7/2019 ngành giáo dục cũng đã hoàn thành công tác phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10, phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2018-2019 của các trường trực thuộc.
3. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các đơn vị y tế dự phòng đã tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra bệnh dịch lớn. Trong tháng, toàn tỉnh có 26 ca mắc sốt rét (không có tử vong); 1.091 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 522 ca so với tháng trước, tử vong 01 người); 47 ca mắc bệnh tay chân miệng (không có tử vong); tổng số bệnh nhân nhập viện do ngộ độc thức ăn 97 ca (giảm 42 ca so với tháng trước và giảm 30 ca so cùng kỳ năm trước).
4. Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch
Hoạt động văn hóa, thông tin đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh như: Tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019); hoạt động tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo; tuyên truyền Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ IX và Liên hoan, hội thi hội diễn các cấp; ngày Thương binh liệt sĩ (27/7), …. Kết quả đã thực hiện được 3.000m băng rôn, 2.750m2 panô, panơ, treo 4.250 lượt cờ các loại; tuyên truyền được 720 giờ đèn Led; 200 giờ xe tuyên truyền với nhiều nội dung khác nhau. Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền được 41 buổi, thu hút 9020 lượt người xem; chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân được 79 buổi, phục vụ khoảng 7.945 lượt người xem.
Hoạt động thể dục thể thao luôn được duy trì và ngày càng phát triển ở nhiều môn, nhiều nội dung thi đấu. Kết quả đạt: 10 HCV, 11 HCB, 16 HCĐ. Đội Bóng đá tỉnh Bình Phước tham gia giải hạng nhất quốc gia sau 13 vòng đấu tạm xếp thứ 3/12 đội tham dự. 
Trong tháng, ngành du lịch đã đón tiếp 124.900 lượt khách; doanh thu đạt 75,6 tỷ đồng (tăng 6,8% so với tháng trước).     
5. Tai nạn giao thông
Trong tháng 7/2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông làm 9 người chết, 19 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tháng giảm 32,14%; số người chết giảm 18,18%; số người bị thương giảm 29,63%. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 5.523 trường hợp vi phạm TTATGT, tiến hành xử lý hành chính 5.427 trường hợp với số tiền nộp kho bạc nhà nước 4,25 tỷ đồng. 
6. Thiệt hại do thiên tai và bảo vệ môi trường
Do ảnh hưởng của mưa to kèm lốc xoáy đã xảy ra trên địa bàn một số huyện, thị trong tỉnh đã làm 35 căn nhà bị tốc mái (15 căn tốc mái hoàn toàn, 20 căn tốc mái một phần); gãy đổ 75,4 ha điều, 5,68 ha tiêu, 16,5 ha cao su và 02 ha cây ăn trái và nhiều công trình xã hội khác. Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng ước tính khoảng 4,7 tỷ đồng.
Các cơ quan chức năng đã phát hiện 26 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 10 vụ vi phạm với số tiền xử phạt 36,3 triệu đồng. Tính chung 7 tháng, đã phát hiện 162 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 102 vụ vi phạm với số tiền xử phạt 709,3 triệu đồng.
Tóm lại:
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2019, tiếp tục duy trì phát triển ổn định. Sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng khá; sản xuất nông nghiệp, tiến độ gieo trồng vụ Mùa giảm so cùng kỳ vì thời tiết mưa nắng thất thường, riêng chăn nuôi lợn do bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch tả lợn Châu phi đã xảy ra tại một số huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh, dẫn đến nhu cầu sử dụng hạn chế, giá cả thấp; Giao thông vận tải đảm bảo nhu cầu vận chuyển hàng hoá và nhu cầu đi lại của nhân dân; Hoạt động văn hóa sôi nổi, An ninh quốc phòng được đảm bảo; Công tác khám chữa bệnh vẫn được duy trì tốt. 
Trên đây là một số tình hình cơ bản về kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước trong tháng 7 năm 2019./.

Tác giả bài viết: Cục Thống kê tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây