Đổi mới, sáng tạo để phát triển bền vững

Thứ tư - 17/03/2021 10:35 2225
Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 1
Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 2
 
Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 2

Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020-2025 được xây dựng trên cơ sở dự báo, phân tích tình hình trong tỉnh và cả nước có nhiều cơ hội, thách thức.

Với vị trí quan trọng, là cửa ngõ Đông Nam bộ với Tây nguyên và các nước trong vùng tam giác phát triển đến các trung tâm kinh tế, sân bay, cảng biển, nếu được kết nối thông qua việc đầu tư phát triển hệ thống giao thông thì Bình Phước sẽ có cơ hội rất lớn trong thu hút đầu tư và mở rộng kinh tế mậu biên. Bên cạnh đó là quỹ đất công lớn, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu... đều rất thuận lợi cho việc quy hoạch “từ dự trữ phát triển” thành “động lực phát triển” công nghiệp lâu dài và phát triển nông nghiệp toàn diện.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 4

Cùng với cả nước, Bình Phước có điều kiện hội nhập sâu hơn vào khu vực và thế giới; có nhiều cơ hội thu hút đầu tư, phát triển trong vùng Đông Nam bộ. Những thành tựu phát triển đất nước thời gian qua cùng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Phước đạt được trong hơn 20 năm tái lập sẽ tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhiều nhiệm kỳ trước đã có sự chuẩn bị. Nhất là nhiệm kỳ vừa qua. Cùng với đó là kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính; tổ chức sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hiệu quả; thành tựu của khoa học, công nghệ và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đặc biệt những kết quả bước đầu xây dựng chính quyền điện tử; việc triển khai hoàn thành các chương trình kinh tế trọng tâm, các dự án trọng điểm... Đó là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 2

Ngoài 15 nhóm chỉ tiêu cơ bản, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh đưa ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm nhiệm vụ ưu tiên.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 6

Tập trung nguồn lực phát triển hệ thống giao thông thuận lợi, tạo điều kiện kết nối Bình Phước với các tỉnh trong vùng Đông Nam bộ, Tây nguyên và các sân bay, cảng biển. Đổi mới chính sách, thu hút, ưu đãi đầu tư; tổ chức xúc tiến đầu tư, khuyến khích hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm. Phương châm “hai nhanh, ba tốt” giải quyết thủ tục đầu tư nhanh; giải phóng mặt bằng và bàn giao cho nhà đầu tư nhanh; chính sách tốt, hạ tầng tốt, tình cảm tốt. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiện toàn bộ máy tổ chức theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Quyết định số 999-QĐ/TU của Tỉnh ủy đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ năng lực, liêm chính; xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Thực hiện quyết liệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và chương trình giảm nghèo bền vững.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 2

Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh đề ra 3 chương trình đột phá mang tầm chiến lược cho cả nhiệm kỳ, trước hết là hạ tầng, hướng đến sự phát triển bền vững.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 8
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ khai trương Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh - Ảnh: Ngân Hà

Ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông kết nối vùng; giao thông nội tỉnh, tập trung cho 2 trọng điểm là Đồng Phú và Chơn Thành, hình thành tam giác phát triển: Đồng Phú - Đồng Xoài - Chơn Thành; 2 tuyến hành lang là tuyến song song với quốc lộ 13 (Khu công nghiệp Bàu Bàng - Minh Hưng - Đồng Nơ - Hoa Lư); tuyến song song với quốc lộ 14 (Chơn Thành - Đắk Nông). Bên cạnh đó, kết nối trong các vùng dự án để khai thác diện tích đất công trồng cao su sang phát triển công nghiệp và đô thị; phát triển hệ thống đường giao thông liên huyện; thực hiện cơ chế đặc thù để làm đường giao thông nông thôn.

Ưu tiên tiếp theo là đầu tư cho lĩnh vực công nghệ thông tin, đảm bảo hạ tầng hoàn thiện, đồng bộ, thường xuyên cập nhật ứng dụng mới trong quản lý điều hành. Vận hành thông suốt chính quyền điện tử; nghiêm túc thực hiện quy định văn phòng không giấy.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? box 3

Về cải cách thủ tục hành chính: Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh; tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của cấp huyện, cấp xã vào Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, đảm bảo kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia; thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh; mọi thủ tục đều được mẫu hóa và thực hiện trực tuyến, liên thông; gửi - nhận - trả kết quả bằng hệ thống công nghệ thông tin.

Về phát triển nguồn nhân lực: Trước mắt, căn cứ vào nhu cầu lao động của các doanh nghiệp để xây dựng chính sách thu hút lao động đến tỉnh làm việc. Thực hiện chuẩn hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện, nội dung giáo dục, đào tạo, dạy nghề (chất lượng và hiệu quả các cơ sở đào tạo nghề theo nhu cầu của các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh). Chú trọng kỹ thuật thực hành, liên kết doanh nghiệp để đào tạo. Chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong dài hạn, phải triển khai việc đào tạo song ngữ tại các trường học; nâng cao và mở rộng trường chuyên, lớp chọn để đào tạo các thế hệ con em Bình Phước đủ trình độ làm việc trong các doanh nghiệp FDI và tham gia lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước, làm việc trong môi trường quốc tế.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 2

Để Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh sớm được triển khai, ngay từ bây giờ mỗi cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh cần phải hành động.

Để thực hiện mục tiêu đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng chương trình hành động, cụ thể với các đề án, các chương trình trọng tâm, tập trung vào những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm. Mỗi đề án, chương trình đều có các giải pháp riêng đối với từng lĩnh vực để thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong 5 năm tới:

Phải có quyết tâm hành động, bắt tay ngay, lan tỏa khát vọng phát triển, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống. Từng cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị cũng đã cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch, đề án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 8

Ưu tiên đổi mới chính sách thu hút đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.
Trong ảnh: Sản phẩm gỗ xuất khẩu của Công ty cổ phần Kim Tín (Đồng Phú)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết đại hội và các nhiệm vụ trọng tâm của Ban chủ nhiệm. Lộ trình hoàn thành của các đảng bộ trực thuộc.

Toàn tỉnh cũng đã phát động các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo, sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Tạo động lực để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo nghị quyết đại hội đề ra.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 2

 

Tác giả bài viết: Theo Đài PT-TH và Báo Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay207,293
  • Tháng hiện tại13,020,983
  • Tổng lượt truy cập361,688,094
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây