Đổi mới, sáng tạo để phát triển bền vững

Thứ tư - 17/03/2021 10:35
Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 1
Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 2
 
Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 2

Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020-2025 được xây dựng trên cơ sở dự báo, phân tích tình hình trong tỉnh và cả nước có nhiều cơ hội, thách thức.

Với vị trí quan trọng, là cửa ngõ Đông Nam bộ với Tây nguyên và các nước trong vùng tam giác phát triển đến các trung tâm kinh tế, sân bay, cảng biển, nếu được kết nối thông qua việc đầu tư phát triển hệ thống giao thông thì Bình Phước sẽ có cơ hội rất lớn trong thu hút đầu tư và mở rộng kinh tế mậu biên. Bên cạnh đó là quỹ đất công lớn, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu... đều rất thuận lợi cho việc quy hoạch “từ dự trữ phát triển” thành “động lực phát triển” công nghiệp lâu dài và phát triển nông nghiệp toàn diện.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 4

Cùng với cả nước, Bình Phước có điều kiện hội nhập sâu hơn vào khu vực và thế giới; có nhiều cơ hội thu hút đầu tư, phát triển trong vùng Đông Nam bộ. Những thành tựu phát triển đất nước thời gian qua cùng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Phước đạt được trong hơn 20 năm tái lập sẽ tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhiều nhiệm kỳ trước đã có sự chuẩn bị. Nhất là nhiệm kỳ vừa qua. Cùng với đó là kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính; tổ chức sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hiệu quả; thành tựu của khoa học, công nghệ và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đặc biệt những kết quả bước đầu xây dựng chính quyền điện tử; việc triển khai hoàn thành các chương trình kinh tế trọng tâm, các dự án trọng điểm... Đó là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 2

Ngoài 15 nhóm chỉ tiêu cơ bản, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh đưa ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm nhiệm vụ ưu tiên.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 6

Tập trung nguồn lực phát triển hệ thống giao thông thuận lợi, tạo điều kiện kết nối Bình Phước với các tỉnh trong vùng Đông Nam bộ, Tây nguyên và các sân bay, cảng biển. Đổi mới chính sách, thu hút, ưu đãi đầu tư; tổ chức xúc tiến đầu tư, khuyến khích hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm. Phương châm “hai nhanh, ba tốt” giải quyết thủ tục đầu tư nhanh; giải phóng mặt bằng và bàn giao cho nhà đầu tư nhanh; chính sách tốt, hạ tầng tốt, tình cảm tốt. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiện toàn bộ máy tổ chức theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Quyết định số 999-QĐ/TU của Tỉnh ủy đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ năng lực, liêm chính; xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Thực hiện quyết liệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và chương trình giảm nghèo bền vững.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 2

Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh đề ra 3 chương trình đột phá mang tầm chiến lược cho cả nhiệm kỳ, trước hết là hạ tầng, hướng đến sự phát triển bền vững.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 8
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ khai trương Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh - Ảnh: Ngân Hà

Ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông kết nối vùng; giao thông nội tỉnh, tập trung cho 2 trọng điểm là Đồng Phú và Chơn Thành, hình thành tam giác phát triển: Đồng Phú - Đồng Xoài - Chơn Thành; 2 tuyến hành lang là tuyến song song với quốc lộ 13 (Khu công nghiệp Bàu Bàng - Minh Hưng - Đồng Nơ - Hoa Lư); tuyến song song với quốc lộ 14 (Chơn Thành - Đắk Nông). Bên cạnh đó, kết nối trong các vùng dự án để khai thác diện tích đất công trồng cao su sang phát triển công nghiệp và đô thị; phát triển hệ thống đường giao thông liên huyện; thực hiện cơ chế đặc thù để làm đường giao thông nông thôn.

Ưu tiên tiếp theo là đầu tư cho lĩnh vực công nghệ thông tin, đảm bảo hạ tầng hoàn thiện, đồng bộ, thường xuyên cập nhật ứng dụng mới trong quản lý điều hành. Vận hành thông suốt chính quyền điện tử; nghiêm túc thực hiện quy định văn phòng không giấy.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? box 3

Về cải cách thủ tục hành chính: Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh; tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của cấp huyện, cấp xã vào Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, đảm bảo kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia; thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh; mọi thủ tục đều được mẫu hóa và thực hiện trực tuyến, liên thông; gửi - nhận - trả kết quả bằng hệ thống công nghệ thông tin.

Về phát triển nguồn nhân lực: Trước mắt, căn cứ vào nhu cầu lao động của các doanh nghiệp để xây dựng chính sách thu hút lao động đến tỉnh làm việc. Thực hiện chuẩn hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện, nội dung giáo dục, đào tạo, dạy nghề (chất lượng và hiệu quả các cơ sở đào tạo nghề theo nhu cầu của các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh). Chú trọng kỹ thuật thực hành, liên kết doanh nghiệp để đào tạo. Chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong dài hạn, phải triển khai việc đào tạo song ngữ tại các trường học; nâng cao và mở rộng trường chuyên, lớp chọn để đào tạo các thế hệ con em Bình Phước đủ trình độ làm việc trong các doanh nghiệp FDI và tham gia lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước, làm việc trong môi trường quốc tế.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 2

Để Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh sớm được triển khai, ngay từ bây giờ mỗi cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh cần phải hành động.

Để thực hiện mục tiêu đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng chương trình hành động, cụ thể với các đề án, các chương trình trọng tâm, tập trung vào những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm. Mỗi đề án, chương trình đều có các giải pháp riêng đối với từng lĩnh vực để thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong 5 năm tới:

Phải có quyết tâm hành động, bắt tay ngay, lan tỏa khát vọng phát triển, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống. Từng cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị cũng đã cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch, đề án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 8

Ưu tiên đổi mới chính sách thu hút đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.
Trong ảnh: Sản phẩm gỗ xuất khẩu của Công ty cổ phần Kim Tín (Đồng Phú)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết đại hội và các nhiệm vụ trọng tâm của Ban chủ nhiệm. Lộ trình hoàn thành của các đảng bộ trực thuộc.

Toàn tỉnh cũng đã phát động các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo, sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Tạo động lực để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo nghị quyết đại hội đề ra.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 2

 

Tác giả bài viết: Theo Đài PT-TH và Báo Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới ban hành

TB kết luận của của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban kế quả thực hiện tháng 2,3/2021, phương hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 04/2021

TB kết luận của của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban kế quả thực hiện tháng 2,3/2021, phương hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 04/2021

Ngày ban hành: 15/06/2021

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 15/06/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Ngày ban hành: 11/06/2021

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 10/06/2021

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Ngày ban hành: 10/06/2021

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

Ngày ban hành: 10/06/2021

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

Ngày ban hành: 08/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Ngày ban hành: 04/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

Ngày ban hành: 04/06/2021

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 02/06/2021

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Ngày ban hành: 01/06/2021

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Ngày ban hành: 01/06/2021

Hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19

Hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 26/05/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Hải Dương ngày 21/5/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Hải Dương ngày 21/5/2021

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung theo quy định tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung theo quy định tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Thông báo danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Thông báo chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 26/05/2021

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19

Ngày ban hành: 26/05/2021

V/v thực hiện việc kiểm tra thực thi công vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

V/v thực hiện việc kiểm tra thực thi công vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 26/05/2021

V/v triển khai, thực hiện hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 31/5/2021

V/v triển khai, thực hiện hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 31/5/2021

Ngày ban hành: 25/05/2021

V/v phát động tham gia Cuộc thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI, năm 2021”

V/v phát động tham gia Cuộc thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI, năm 2021”

Ngày ban hành: 25/05/2021

Thông báo danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Thông báo danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 19/05/2021

Thông báo danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 20/5/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Thông báo danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 20/5/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 19/05/2021

Triển khai Công điện 668 của BYT về chống dịch trước và trong thời gian bầu cử

Triển khai Công điện 668 của BYT về chống dịch trước và trong thời gian bầu cử

Ngày ban hành: 18/05/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 18/05/2021

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Nam

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 18/05/2021

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 14/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 14/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 18/05/2021

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 16/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 16/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 18/05/2021

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 14/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 14/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 18/05/2021

Thông báo danh sách hoàn thành cách ly y tế tại tỉnh Bạc Liêu

Thông báo danh sách hoàn thành cách ly y tế tại tỉnh Bạc Liêu

Ngày ban hành: 18/05/2021

Danh sách trường hợp được cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Danh sách trường hợp được cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 18/05/2021

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly y tế tập trung tại tỉnh Bình Định

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly y tế tập trung tại tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 18/05/2021

Thông báo danh sách các công dân dự kiến hoàn thành cách ly y tế tập trung tại tỉnh Bình Định

Thông báo danh sách các công dân dự kiến hoàn thành cách ly y tế tập trung tại tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 18/05/2021

Danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 18/05/2021

Quyết định cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam - Chi nhánh Bình Phước

Quyết định cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam - Chi nhánh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/05/2021

V/v cập nhật, tự đánh giá, thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống Covid-19

V/v cập nhật, tự đánh giá, thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống Covid-19

Ngày ban hành: 14/05/2021

Thực hiện tuần cao điểm bầu cử và phòng chống dịch Covid 19

Thực hiện tuần cao điểm bầu cử và phòng chống dịch Covid 19

Ngày ban hành: 14/05/2021

Báo cáo tinh hình khám sức khỏe

Báo cáo tinh hình khám sức khỏe

Ngày ban hành: 12/05/2021

Thông báo chuyển tuyến người bệnh trong thời gian dịch Covid-19 của Đại học Trung ương Huế

Thông báo chuyển tuyến người bệnh trong thời gian dịch Covid-19 của Đại học Trung ương Huế

Ngày ban hành: 12/05/2021

Thông báo hạn chế tiếp nhận bệnh nhân của Đại học Y Dược Hà Nội

Thông báo hạn chế tiếp nhận bệnh nhân của Đại học Y Dược Hà Nội

Ngày ban hành: 12/05/2021

Thông báo hạn chế tiếp nhận bệnh nhân của Bệnh viện K

Thông báo hạn chế tiếp nhận bệnh nhân của Bệnh viện K

Ngày ban hành: 12/05/2021

Portal_1022
Công báo Bình Phước
cks
app NCOVI
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập182
  • Hôm nay1,572
  • Tháng hiện tại1,172,527
  • Tổng lượt truy cập75,299,484
ỨNG DỤNG
bp today
onewin qr
ioffice
CONG BAO
Portal_Ispeed
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây