Chủ động thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Thứ bảy - 20/02/2021 09:23 1395
(CTTĐTBP) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 17/2/2021 về triển khai thực hiện kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh ngày 14/1/2021.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương trong tháng 2/2021, chủ trì tham mưu, làm việc, báo cáo Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm quan tâm hỗ trợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung quy hoạch điện VII là 1.200Mwp của Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh - giai đoạn 2 - Ảnh: BPTV

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 20/TB-VPCP ngày 26/01/2021 của Văn phòng Chính phủ. Nhiều nhiệm vụ cụ thể đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao thực hiện ngay trong tháng 2 này.

Xây dựng, thực hiện các dự án giao thông có tính kết nối vùng

Về dự án đường bộ cao tốc Chơn Thành - Thủ Dầu Một - TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giao UBND tỉnh Bình Phước là cơ quan có thẩm quyền chuẩn bị dự án để triển khai đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP), trong đó bố trí vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 để triển khai dự án. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải (GTVT)tham mưu UBND tỉnh làm việc với Bộ GTVT để tiếp nhận các bước mà bộ đã tổ chức thực hiện lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, làm cơ sở kế thừa, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tế trong tháng 6/2021 trình phê duyệt chủ trương đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tránh lãng phí trong đầu tư xây dựng. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương tham mưu lãnh đạo tỉnh làm việc với các bộ để bố trí nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách Trung ương, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và triển khai thực hiện dự án.

Công nhân Nhà máy Công ty TNHH Leoch Battery Việt Nam, tại Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành trong ca làm việc đầu năm mới 2021 - Ảnh: BPTV

Đối với tuyến đường sắt xuyên Á, giai đoạn 1 từ Chơn Thành đi cảng Cái Mép - Thị Vải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), UBND tỉnh cho biết, thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã có Văn bản số 510/BGTVT-KHĐT cơ bản bổ sung tuyến đường vào quy hoạch đường sắt quốc gia và đang lấy ý kiến. Do vậy, UBND tỉnh giao Sở GTVT  tham mưu UBND tỉnh góp ý đối với quy hoạch và hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi gửi Bộ GTVT để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tích hợp đưa vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030.

Một dự án rất được người dân Bình Phước quan tâm trong thời gian gần đây là dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.753 và xây dựng cầu Mã Đà kết nối với Sân bay quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai), cảng Cái Mép - Thị Vải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Đối với dự án này, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các bộ và UBND các tỉnh đề xuất phương án đầu tư. Đến nay, Bộ GTVT đã có văn bản gửi UBND tỉnh tham gia ý kiến về quy hoạch mạng lưới đường bộ và cơ bản có bổ sung tuyến đường vào quy hoạch đường bộ quốc gia. Do đó, UBND tỉnh giao Sở GTVT rà soát, bổ sung tuyến đường vào quy hoạch giao thông của tỉnh. Bên cạnh đó, tham mưu UBND tỉnh góp ý hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, phương án đầu tư, gửi Bộ GTVT trong tháng 2 này để xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tích hợp đưa vào quy hoạch chung của tỉnh.

Việc xây dựng Sân bay Téc-níc Hớn Quản thành sân bay lưỡng dụng theo hình thức PPP, UBND tỉnh giao Sở GTVT tham mưu UBND tỉnh phương án triển khai thực hiện, trong tháng 5/2021 báo cáo Bộ GTVT, Bộ Quốc phòng để bổ sung vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tích hợp đưa vào quy hoạch chung của tỉnh.

Mở rộng, thành lập các khu công nghiệp

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh ngày 14-1-2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ủng hộ chủ trương mở rộng các khu công nghiệp của tỉnh Bình Phước thêm khoảng 2.500 ha và thành lập khu công nghiệp mới 5.500 ha. Do đó, UBND tỉnh giao Ban quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định quy hoạch mở rộng các khu công nghiệp thêm khoảng 2.500 ha trong quý 1/2021 và tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh thời kỳ 2021-2030. Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Ban quản lý Khu kinh tế, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh quy hoạch thành lập mới các khu công nghiệp khoảng 5.500 ha báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp đưa vào quy hoạch tỉnh đến năm 2030.

Khẩn trương thực hiện Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước tại trụ sở Chính phủ ngày 14/01/2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Phước cần chung sức, đồng lòng quán triệt thực hiện hiệu lực, hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025. Trước mắt tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa nỗ lực phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Khẩn trương ban hành và triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ ngay từ những ngày đầu năm.

 

Về bổ sung quy hoạch điện năng lượng mặt trời thêm 4.000MWp, trong đó sớm bổ sung vào quy hoạch điện VII là 1.200MWp của Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh - giai đoạn 2, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì tham mưu UBND tỉnh trong tháng 2-2021 làm việc, báo cáo Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm quan tâm hỗ trợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung vào quy hoạch điện VII.
 

Hỗ trợ Bình Phước đo đạc và hoàn thành dữ liệu đất đai

Một trong những vấn đề được tỉnh Bình Phước kiến nghị đã được Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo thực hiện, đó là triển khai các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương (công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao) thuộc quỹ đất do Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam quản lý trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Ban quản lý Khu kinh tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành liên quan tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam nghiên cứu, xem xét triển khai các dự án, đảm bảo đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

Về hỗ trợ cho tỉnh 50%, tương ứng với số tiền 150 tỷ đồng, để đo đạc đất đai, hoàn thành dữ liệu đất đai đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Tài chính tiếp tục liên hệ Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngay trong tháng 2-2021, nhằm sớm phân bổ vốn cho tỉnh. Đồng thời, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ CHQS tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh tiếp tục liên hệ Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng việc hỗ trợ tỉnh 50%, tương ứng với số tiền 150 tỷ đồng, nhằm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh biên giới, để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 2-2021, sớm phân bổ cho tỉnh./.

Tác giả bài viết: Theo Đài PT-TH&BBP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập879
  • Hôm nay14,132
  • Tháng hiện tại281,661
  • Tổng lượt truy cập362,287,464
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây