Chủ động thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Thứ bảy - 20/02/2021 09:23
(CTTĐTBP) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 17/2/2021 về triển khai thực hiện kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh ngày 14/1/2021.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương trong tháng 2/2021, chủ trì tham mưu, làm việc, báo cáo Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm quan tâm hỗ trợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung quy hoạch điện VII là 1.200Mwp của Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh - giai đoạn 2 - Ảnh: BPTV

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 20/TB-VPCP ngày 26/01/2021 của Văn phòng Chính phủ. Nhiều nhiệm vụ cụ thể đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao thực hiện ngay trong tháng 2 này.

Xây dựng, thực hiện các dự án giao thông có tính kết nối vùng

Về dự án đường bộ cao tốc Chơn Thành - Thủ Dầu Một - TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giao UBND tỉnh Bình Phước là cơ quan có thẩm quyền chuẩn bị dự án để triển khai đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP), trong đó bố trí vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 để triển khai dự án. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải (GTVT)tham mưu UBND tỉnh làm việc với Bộ GTVT để tiếp nhận các bước mà bộ đã tổ chức thực hiện lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, làm cơ sở kế thừa, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tế trong tháng 6/2021 trình phê duyệt chủ trương đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tránh lãng phí trong đầu tư xây dựng. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương tham mưu lãnh đạo tỉnh làm việc với các bộ để bố trí nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách Trung ương, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và triển khai thực hiện dự án.

Công nhân Nhà máy Công ty TNHH Leoch Battery Việt Nam, tại Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành trong ca làm việc đầu năm mới 2021 - Ảnh: BPTV

Đối với tuyến đường sắt xuyên Á, giai đoạn 1 từ Chơn Thành đi cảng Cái Mép - Thị Vải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), UBND tỉnh cho biết, thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã có Văn bản số 510/BGTVT-KHĐT cơ bản bổ sung tuyến đường vào quy hoạch đường sắt quốc gia và đang lấy ý kiến. Do vậy, UBND tỉnh giao Sở GTVT  tham mưu UBND tỉnh góp ý đối với quy hoạch và hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi gửi Bộ GTVT để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tích hợp đưa vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030.

Một dự án rất được người dân Bình Phước quan tâm trong thời gian gần đây là dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.753 và xây dựng cầu Mã Đà kết nối với Sân bay quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai), cảng Cái Mép - Thị Vải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Đối với dự án này, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các bộ và UBND các tỉnh đề xuất phương án đầu tư. Đến nay, Bộ GTVT đã có văn bản gửi UBND tỉnh tham gia ý kiến về quy hoạch mạng lưới đường bộ và cơ bản có bổ sung tuyến đường vào quy hoạch đường bộ quốc gia. Do đó, UBND tỉnh giao Sở GTVT rà soát, bổ sung tuyến đường vào quy hoạch giao thông của tỉnh. Bên cạnh đó, tham mưu UBND tỉnh góp ý hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, phương án đầu tư, gửi Bộ GTVT trong tháng 2 này để xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tích hợp đưa vào quy hoạch chung của tỉnh.

Việc xây dựng Sân bay Téc-níc Hớn Quản thành sân bay lưỡng dụng theo hình thức PPP, UBND tỉnh giao Sở GTVT tham mưu UBND tỉnh phương án triển khai thực hiện, trong tháng 5/2021 báo cáo Bộ GTVT, Bộ Quốc phòng để bổ sung vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tích hợp đưa vào quy hoạch chung của tỉnh.

Mở rộng, thành lập các khu công nghiệp

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh ngày 14-1-2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ủng hộ chủ trương mở rộng các khu công nghiệp của tỉnh Bình Phước thêm khoảng 2.500 ha và thành lập khu công nghiệp mới 5.500 ha. Do đó, UBND tỉnh giao Ban quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định quy hoạch mở rộng các khu công nghiệp thêm khoảng 2.500 ha trong quý 1/2021 và tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh thời kỳ 2021-2030. Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Ban quản lý Khu kinh tế, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh quy hoạch thành lập mới các khu công nghiệp khoảng 5.500 ha báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp đưa vào quy hoạch tỉnh đến năm 2030.

Khẩn trương thực hiện Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước tại trụ sở Chính phủ ngày 14/01/2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Phước cần chung sức, đồng lòng quán triệt thực hiện hiệu lực, hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025. Trước mắt tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa nỗ lực phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Khẩn trương ban hành và triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ ngay từ những ngày đầu năm.

 

Về bổ sung quy hoạch điện năng lượng mặt trời thêm 4.000MWp, trong đó sớm bổ sung vào quy hoạch điện VII là 1.200MWp của Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh - giai đoạn 2, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì tham mưu UBND tỉnh trong tháng 2-2021 làm việc, báo cáo Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm quan tâm hỗ trợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung vào quy hoạch điện VII.
 

Hỗ trợ Bình Phước đo đạc và hoàn thành dữ liệu đất đai

Một trong những vấn đề được tỉnh Bình Phước kiến nghị đã được Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo thực hiện, đó là triển khai các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương (công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao) thuộc quỹ đất do Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam quản lý trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Ban quản lý Khu kinh tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành liên quan tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam nghiên cứu, xem xét triển khai các dự án, đảm bảo đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

Về hỗ trợ cho tỉnh 50%, tương ứng với số tiền 150 tỷ đồng, để đo đạc đất đai, hoàn thành dữ liệu đất đai đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Tài chính tiếp tục liên hệ Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngay trong tháng 2-2021, nhằm sớm phân bổ vốn cho tỉnh. Đồng thời, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ CHQS tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh tiếp tục liên hệ Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng việc hỗ trợ tỉnh 50%, tương ứng với số tiền 150 tỷ đồng, nhằm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh biên giới, để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 2-2021, sớm phân bổ cho tỉnh./.

Tác giả bài viết: Theo Đài PT-TH&BBP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới ban hành

Quyết định công bố Danh sách tổ chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước tính đến ngày 31/12/2021

Quyết định công bố Danh sách tổ chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước tính đến ngày 31/12/2021

Ngày ban hành: 31/01/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 29/01/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 29/01/2022)

Ngày ban hành: 28/01/2022

Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Ngày ban hành: 28/01/2022

Thực hiện Công văn số 255/BYT-DP ngày 14/01/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công văn số 255/BYT-DP ngày 14/01/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 27/01/2022

Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

Ngày ban hành: 27/01/2022

Thuận chủ trương hoạt động trở lại vận tải hành khách liên tỉnh

Thuận chủ trương hoạt động trở lại vận tải hành khách liên tỉnh

Ngày ban hành: 25/01/2022

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Ngày ban hành: 25/01/2022

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Ngày ban hành: 24/01/2022

V/v kiểm tra, xác nhận số lượng tiếp nhận thuốc điều trị Covid-19

V/v kiểm tra, xác nhận số lượng tiếp nhận thuốc điều trị Covid-19

Ngày ban hành: 23/01/2022

V/v thay đổi cơ sở đóng gói thứ cấp của thuốc biệt dược gốc Cerebrolysin

V/v thay đổi cơ sở đóng gói thứ cấp của thuốc biệt dược gốc Cerebrolysin

Ngày ban hành: 23/01/2022

V/v hỗ trợ thuốc methadone cho địa phương năm 2022

V/v hỗ trợ thuốc methadone cho địa phương năm 2022

Ngày ban hành: 23/01/2022

Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán

Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán

Ngày ban hành: 22/01/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 23/01/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 23/01/2022)

Ngày ban hành: 22/01/2022

Chấn chỉnh công tác đấu thầu mua sắm trong phòng, chống dịch Covid-19

Chấn chỉnh công tác đấu thầu mua sắm trong phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 20/01/2022

Thực hiện Công điện số 55/CĐ-BYT ngày 11/01/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 55/CĐ-BYT ngày 11/01/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 19/01/2022

Ủy quyền công bố, cập nhật cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ủy quyền công bố, cập nhật cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 18/01/2022

Kế hoạch thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2022

Kế hoạch thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2022

Ngày ban hành: 18/01/2022

Thực hiện Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021

Thực hiện Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021

Ngày ban hành: 17/01/2022

Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Phước năm 2022

Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Phước năm 2022

Ngày ban hành: 17/01/2022

Thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ

Ngày ban hành: 14/01/2022

Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch Covid – 19 đối với người được phép nhập cảnh vào tỉnh làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày).

Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch Covid – 19 đối với người được phép nhập cảnh vào tỉnh làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày).

Ngày ban hành: 13/01/2022

Kế hoạch trồng cây xanh giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Kế hoạch trồng cây xanh giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 13/01/2022

Thực hiện Công điện số 22/CĐ-BYT ngày 05/01/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 22/CĐ-BYT ngày 05/01/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 12/01/2022

Triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2022 của Sở Tư pháp

Triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2022 của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 11/01/2022

Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 10/01/2022)

Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 10/01/2022)

Ngày ban hành: 09/01/2022

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2022

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2022

Ngày ban hành: 07/01/2022

Nghị định số 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Nghị định số 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Ngày ban hành: 06/01/2022

Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022

Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022

Ngày ban hành: 06/01/2022

V/v báo cáo sử dụng sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2

V/v báo cáo sử dụng sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2

Ngày ban hành: 05/01/2022

V/v cung ứng bơm kim tiêm sử dụng trong chiến dịch tiêm Vắc xin phòng Covid-19

V/v cung ứng bơm kim tiêm sử dụng trong chiến dịch tiêm Vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 05/01/2022

Xét nghiệm để phát hiện người mắc COVID-19 và cho người bệnh ra viện

Xét nghiệm để phát hiện người mắc COVID-19 và cho người bệnh ra viện

Ngày ban hành: 05/01/2022

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ngày ban hành: 04/01/2022

Điều chỉnh thời gian báo cáo nhanh kết quả thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Cocid-19"

Điều chỉnh thời gian báo cáo nhanh kết quả thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Cocid-19"

Ngày ban hành: 04/01/2022

Thực hiện Công văn số 10869/BYT-MT ngày 24/12/2021 của Bộ Y tế

Thực hiện Công văn số 10869/BYT-MT ngày 24/12/2021 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 31/12/2021

Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19

Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 31/12/2021

Thực hiện Công điện số 1850/CĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công điện số 1850/CĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 31/12/2021

Công điện về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID 19 trong dịp Tết Dương lịch 2022

Công điện về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID 19 trong dịp Tết Dương lịch 2022

Ngày ban hành: 31/12/2021

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại đợt 1 năm 2022

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại đợt 1 năm 2022

Ngày ban hành: 30/12/2021

Triển khai thử nghiệm Tổng đài tư vấn F0 điều trị tại nhà

Triển khai thử nghiệm Tổng đài tư vấn F0 điều trị tại nhà

Ngày ban hành: 29/12/2021

Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/12/2021)

Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/12/2021)

Ngày ban hành: 29/12/2021

Thực hiện Công điện số 1988/CĐ-BYT ngày 06/12/2021 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 1988/CĐ-BYT ngày 06/12/2021 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 29/12/2021

Thành lập Trạm Y tế lưu động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Thành lập Trạm Y tế lưu động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Ngày ban hành: 29/12/2021

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 347/TB-VPCP ngày 22/12/2021 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 347/TB-VPCP ngày 22/12/2021 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 29/12/2021

Thực hiện Công điện số 2146/CĐ-BYT ngày 22/12/2021 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 2146/CĐ-BYT ngày 22/12/2021 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 29/12/2021

Điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19

Điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 29/12/2021

Triển khai Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Triển khai Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 28/12/2021

Công điện về việc quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID 19 tăng cường công tác điều trị, giảm ca chuyển nặng, ca tử vong do COVID 19

Công điện về việc quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID 19 tăng cường công tác điều trị, giảm ca chuyển nặng, ca tử vong do COVID 19

Ngày ban hành: 27/12/2021

Tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 26/12/2021

Phòng chống dịch COVID – 19 đối với người nhập cảnh

Phòng chống dịch COVID – 19 đối với người nhập cảnh

Ngày ban hành: 26/12/2021

Triển khai Công văn số 15003/QLD-CL về tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc

Triển khai Công văn số 15003/QLD-CL về tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc

Ngày ban hành: 26/12/2021

Quoc khanh 2-9
Công báo Bình Phước
cks
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập442
  • Hôm nay7,879
  • Tháng hiện tại4,012,625
  • Tổng lượt truy cập94,134,304
ỨNG DỤNG
bp today
onewin qr
ioffice
CONG BAO
Portal_Ispeed
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây