Điều tra 53 dân tộc năm 2024
13 Apr 2021 042030 GMTkhuyet tat

Điều tra người khuyết tật năm 2023

 •   06/09/2023 08:33:49 AM
 •   Đã xem: 1480
 •   Phản hồi: 0
Điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vi lợi 2023

Điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vi lợi 2023

 •   19/06/2023 09:38:49 AM
 •   Đã xem: 1048
 •   Phản hồi: 0
Điều tra hoạt động thương mại và dịch vụ

Điều tra hoạt động thương mại và dịch vụ

 •   07/06/2023 09:28:50 AM
 •   Đã xem: 784
 •   Phản hồi: 0
Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2023

Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2023

 •   07/06/2023 09:10:47 AM
 •   Đã xem: 2285
 •   Phản hồi: 0

 
Điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình thời điểm 1/4/2023

Điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình thời điểm 1/4/2023

 •   09/06/2023 07:58:31 AM
 •   Đã xem: 1509
 •   Phản hồi: 0
Điều tra lao động và việc làm năm 2023

Điều tra lao động và việc làm năm 2023

 •   07/06/2023 09:01:00 AM
 •   Đã xem: 2197
 •   Phản hồi: 0
tải xuống

Điều tra vốn đầu tư thực hiện năm 2023

 •   07/06/2023 08:50:09 AM
 •   Đã xem: 815
 •   Phản hồi: 0
Điều tra hoạt động xây dựng năm 2023

Điều tra hoạt động xây dựng năm 2023

 •   06/06/2023 02:00:58 PM
 •   Đã xem: 830
 •   Phản hồi: 0
tải xuống

Điều tra năng suất sản lượng cây nông nghiệp 2023

 •   06/06/2023 08:52:27 AM
 •   Đã xem: 629
 •   Phản hồi: 0
Điều tra lao động việc làm năm 2022

Điều tra lao động việc làm năm 2022

 •   28/09/2021 10:54:44 AM
 •   Đã xem: 4401
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 738/QĐ-TCTK ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch điều tra năm 2022 của Tổng cục Thống kê. Ngày 16 tháng 8 năm 2021 Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 909/QĐ-TCTK về việc ban hành Phương án điều tra lao động việc làm năm 2022
Singapore4

Khảo sát mức sống dân cư năm 2022

 •   28/09/2021 10:30:52 AM
 •   Đã xem: 3634
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30 tháng 8 năm 2021 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Phương án Khảo sát mức sống dân cư năm 2022 (KSMS 2022). KSMS 2022 được tiến hành trên phạm vị 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.
Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Tổng điều tra kinh tế năm 2021

 •   04/12/2020 03:35:38 PM
 •   Đã xem: 3327
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27 tháng 02 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 307/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Cuộc Tổng điều tra được tiến hành trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản của các đơn vị sản xuất, kinh doanh, hoạt động sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, hiệp hội... cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng nhằm phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước.
Điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệpanh của doanh nghiệp

Điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệpanh của doanh nghiệp

 •   10/09/2020 08:07:45 PM
 •   Đã xem: 1851
 •   Phản hồi: 0
Ngày 7 tháng 9 năm 2020 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 1369 về việc tổ chức điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

 •   16/06/2020 09:10:33 AM
 •   Đã xem: 7795
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký ban hành Quyết định số 1695/QĐ-TCTK về việc tiến hành Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020. Ban hành kèm theo quyết định này là Phương án điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020.
Điều tra doanh nghiệp năm 2020

Điều tra doanh nghiệp năm 2020

 •   31/03/2020 09:26:56 AM
 •   Đã xem: 3095
 •   Phản hồi: 0
Singapore4

Điều tra Khảo sát mức sống dân cư năm 2020

 •   26/02/2020 09:59:05 AM
 •   Đã xem: 5414
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19 tháng 8 năm 2019 Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 1261/QĐ-TCTK về việc tiến hành Khảo sát mức sống dân cư năm 2020. Cuộc Khảo sát mức sống dân cư là cuộc điều tra chọn mẫu nhằm thu thập thông tin, tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về mức sống hộ dân cư để đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trong việc đánh giá thực trạng đời sống của dân cư, cũng như xác định mức độ nghèo đói và phân hoá giàu nghèo trong cộng đồng dân cư phục vụ hoạch định chính sách, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.
Điều tra doanh nghiệp năm 2020

Điều tra doanh nghiệp năm 2020

 •   26/02/2020 08:58:22 AM
 •   Đã xem: 4821
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Tổng cục Thống kê ban hành Quyết đinh số 1193/QĐ-TCTK về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2020. Cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020 nhằm thực hiện các mục đích chính: Thu thập các thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp, hợp tác xã; tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, các chỉ tiêu trong báo cáo chính thức hàng năm của ngành Thống kê; tổng hợp và biên soạn ấn phẩm "Sách trắng doanh nghiệp năm 2021"và nhiều mục đích khác.
Điều tra thực trạng tình hình kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019

Điều tra thực trạng tình hình kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019

 •   27/09/2019 11:18:26 AM
 •   Đã xem: 8099
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 5 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án điều tra thu thập thông tin thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số. Ngày 30 tháng 7 năm 2018 Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 593/QĐ-TCTK  về việc ban hành Phương án điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019

Các tin khác

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập1,509
 • Hôm nay198,908
 • Tháng hiện tại4,817,442
 • Tổng lượt truy cập411,559,296
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
Tổng cục Thống kê
Phân mềm giao việc_Taskgov
Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành
Chiến lược phát triển TKVN
Tuyển dụng năm 2022
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây