Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2024

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2024

 •   17/04/2024 08:52:00 AM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh về việc thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Sở Y tế xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2024, với các nội dung sau:
Thông báo thời gian tham gia dự thi trắc nghiệm Cuộc thi tìm hiểu Luật Thanh niên, Cải cách hành chính

Thông báo thời gian tham gia dự thi trắc nghiệm Cuộc thi tìm hiểu Luật Thanh niên, Cải cách hành chính

 •   23/11/2023 11:54:00 AM
 •   Đã xem: 367
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Công văn số 2381/BTC ngày 14/11/2023 của Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Thanh niên, CCHC về việc thông báo thờigian tham gia dự thi trắc nghiệm Cuộc thi tìm hiểu Luật Thanh niên, Cải cách hành chính.
Phát động cuộc thi tìm hiểu Luật Thanh niên, Cải cách hành chính và sáng kiến CCHC năm 2023

Phát động cuộc thi tìm hiểu Luật Thanh niên, Cải cách hành chính và sáng kiến CCHC năm 2023

 •   04/10/2023 03:37:00 PM
 •   Đã xem: 408
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 24/8/2023 của UBND tỉnh về tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Luật Thanh niên, cải cách hành chính và sáng kiến Cải cách hành chính"; Công văn số 1970/BTC ngày 26/9/2023 của Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Luật Thanh niên, CCHC và sáng kiến CCHC năm 2023.
Công tác Cải cách hành chính của Sở Y tế Quý 3 năm 2023

Công tác Cải cách hành chính của Sở Y tế Quý 3 năm 2023

 •   27/09/2023 08:37:00 AM
 •   Đã xem: 481
 •   Phản hồi: 0
Công tác Cải cách hành chính của Sở Y tế 6 tháng năm 2023

Công tác Cải cách hành chính của Sở Y tế 6 tháng năm 2023

 •   02/07/2023 08:29:00 AM
 •   Đã xem: 201
 •   Phản hồi: 0
Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại các Trung tâm thuộc Sở, tại các cơ sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Y tế năm 2020

Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại các Trung tâm thuộc Sở, tại các cơ sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Y tế năm 2020

 •   18/12/2020 09:13:58 AM
 •   Đã xem: 1738
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;
Thực hiện Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã về việc cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số /TTr-SYT ngày / 11/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại các Trung tâm thuộc Sở, tại các cơ sở Y tế, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Phụ lục kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế:
1. Quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại các Trung tâm thuộc Sở, tại các cơ sở Y tế, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
2. Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực: Dược phẩm, Y tế dự phòng, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
3. Quyết định số 1791/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí phải nộp trong các lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh; Giám định Y khoa tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.
Bao gồm: Lĩnh vực Dược phẩm mỹ phẩm; Lĩnh vực Khám chữa bệnh; Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm

Bao gồm: Lĩnh vực Dược phẩm mỹ phẩm; Lĩnh vực Khám chữa bệnh; Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm

 •   23/03/2018 10:17:24 AM
 •   Đã xem: 1913
 •   Phản hồi: 0
Áp dụng cho các cơ sở công lập và ngoài công lập có đăng ký các hình thức kinh doanh về khám bệnh chữa bệnh, dược phẩm mỹ phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm
Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập972
 • Hôm nay101,054
 • Tháng hiện tại3,868,875
 • Tổng lượt truy cập410,610,729
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây