Phân loại cấp độ dịch tỉnh Bình Phước: 8 xã ở cấp độ 4

Thứ tư - 24/11/2021 09:09
(CTTĐTBP) - Ngày 23/11, UBND tỉnh ban hành Công văn 3945/UBND-KGVX về phân loại cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước, kể từ ngày 24/11/2021.

Theo đó, Bình Phước hiện đang có nguy cơ dịch ở cấp độ 2.

Đối với cấp huyện, tỉnh có 9 huyện có nguy cơ dịch ở cấp độ 2. 2 huyện có nguy cơ dịch ở cấp độ 3 là thị xã Phước Long và huyện Chơn Thành.

Đối với cấp xã, tỉnh có 24 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 1. 62 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 2.

17 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 3 gồm: Tiến Thành (Đồng Xoài); Long Giang, Long Phước (Phước Long); Hưng Chiến, Phú Đức (Bình Long); Lộc Thịnh (Lộc Ninh); Thanh Bình, Tân Thành (Bù Đốp); Minh Tâm, Phước An (Hớn Quản); Tân Phước, Tân Hưng, Tân Lập (Đồng Phú); Bình Minh, Minh Hưng, Thống Nhất (Bù Đăng); Thành Tâm (Chơn Thành).

8 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 4 gồm: Phước Bình (Phước Long), Thanh Lương (Bình Long), Đức Hạnh (Bù Gia Mập), Lộc Thạnh (Lộc Ninh); Tân Khai (Hớn Quản); thị trấn Chơn Thành, Minh Hưng, Minh Thành (Chơn Thành).

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động phòng chống dịch phù hợp với mức độ nguy cơ về dịch bệnh của từng xã, phường, thị trấn theo quy định.
Ban do covid 19
BẢN ĐỒ THÔNG TIN DỊCH TỄ COVID 19 TỈNH BÌNH PHƯỚC: Bấm xem

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Kể từ ngày 24/11/2021)
(Ban hành kèm theo Công văn số 3945/UBND-KGVX ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh Bình Phước)
   
 
  Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4
Phạm vi tỉnh   X    
Phạm vi huyện (11) 0 9 2 0
Phạm vi xã 24 62 17 8
 
Đơn vị hành chính TT Tên xã/phường Cấp độ dịch
TOÀN TỈNH     Cấp 2
1. Thành phố Đồng Xoài     Cấp 2
  1 Phường Tân Phú Cấp 1
  2 Phường Tân Đồng Cấp 1
  3 Phường Tân Bình Cấp 1
  4 Phường Tân Xuân Cấp 1
  5 Phường Tân Thiện Cấp 1
  6 Xã Tân Thành Cấp 2
  7 Phường Tiến Thành Cấp 3
  8 Xã Tiến Hưng Cấp 2
2. Thị xã Phước Long     Cấp 3
  1 Phường Thác Mơ Cấp 2
  2 Phường Long Thủy Cấp 2
  3 Phường Phước Bình Cấp 4
  4 Phường Long Phước Cấp 3
  5 Phường Sơn Giang Cấp 2
  6 Xã Long Giang Cấp 3
  7 Xã Phước Tín Cấp 1
3.Thị xã Bình Long     Cấp 2
  1 Phường Hưng Chiến Cấp 3
  2 Phường An Lộc Cấp 2
  3 Phường Phú Thịnh Cấp 2
  4 Phường Phú Đức Cấp 3
  5 Xã Thanh Lương Cấp 4
  6 Xã Thanh Phú Cấp 2
4. Huyện Bù Gia Mập     Cấp 2
  1 Xã Bù Gia Mập Cấp 1
  2 Xã Đak Ơ Cấp 2
  3 Xã Đức Hạnh Cấp 4
  4 Xã Phú Văn Cấp 2
  5 Xã Đa Kia Cấp 2
  6 Xã Phước Minh Cấp 2
  7 Xã Bình Thắng Cấp 2
  8 Xã Phú Nghĩa Cấp 2
5. Huyện Lộc Ninh     Cấp 2
  1 Thị trấn Lộc Ninh Cấp 2
  2 Xã Lộc Hòa Cấp 2
  3 Xã Lộc An Cấp 2
  4 Xã Lộc Tấn Cấp 2
  5 Xã Lộc Thạnh Cấp 4
  6 Xã Lộc Hiệp Cấp 2
  7 Xã Lộc Thiện Cấp 2
  8 Xã Lộc Thuận Cấp 2
  9 Xã Lộc Quang Cấp 2
  10 Xã Lộc Phú Cấp 2
  11 Xã Lộc Thành Cấp 2
  12 Xã Lộc Thái Cấp 2
  13 Xã Lộc Điền Cấp 2
  14 Xã Lộc Hưng Cấp 2
  15 Xã Lộc Thịnh Cấp 3
  16 Xã Lộc Khánh Cấp 1
6. Huyện Bù Đốp     Cấp 2
  1 Thị trấn Thanh Bình Cấp 3
  2 Xã Hưng Phước Cấp 2
  3 Xã Phước Thiện Cấp 2
  4 Xã Thiện Hưng Cấp 2
  5 Xã Thanh Hòa Cấp 2
  6 Xã Tân Thành Cấp 3
  7 Xã Tân Tiến Cấp 2
7. Huyện Hớn Quản     Cấp 2
  1 Xã Thanh An Cấp 2
  2 Xã An Khương Cấp 2
  3 Xã An Phú Cấp 1
  4 Xã Tân Lợi Cấp 2
  5 Xã Tân Hưng Cấp 2
  6 Xã Minh Đức Cấp 1
  7 Xã Minh Tâm Cấp 3
  8 Xã Phước An Cấp 3
  9 Xã Thanh Bình Cấp 2
  10 Thị trấn Tân Khai Cấp 4
  11 Xã Đồng Nơ Cấp 2
  12 Xã Tân Hiệp Cấp 1
  13 Xã Tân Quan Cấp 2
8. Huyện Đồng Phú     Cấp 2
  1 Thị trấn Tân Phú Cấp 2
  2 Xã Thuận Lợi Cấp 2
  3 Xã Đồng Tâm Cấp 2
  4 Xã Tân Phước Cấp 3
  5 Xã Tân Hưng Cấp 3
  6 Xã Tân Lợi Cấp 1
  7 Xã Tân Lập Cấp 3
  8 Xã Tân Hòa Cấp 1
  9 Xã Thuận Phú Cấp 2
  10 Xã Đồng Tiến Cấp 2
  11 Xã Tân Tiến Cấp 2
9. Huyện Bù Đăng     Cấp 2
  1 Thị trấn Đức Phong Cấp 2
  2 Xã Đường 10 Cấp 1
  3 Xã Đak Nhau Cấp 2
  4 Xã Phú Sơn Cấp 2
  5 Xã Thọ Sơn Cấp 2
  6 Xã Bình Minh Cấp 3
  7 Xã Bom Bo Cấp 2
  8 Xã Minh Hưng Cấp 3
  9 Xã Đoàn Kết Cấp 1
  10 Xã Đồng Nai Cấp 1
  11 Xã Đức Liễu Cấp 2
  12 Xã Thống Nhất Cấp 3
  13 Xã Nghĩa Trung Cấp 1
  14 Xã Nghĩa Bình Cấp 1
  15 Xã Đăng Hà Cấp 1
  16 Xã Phước Sơn Cấp 1
10. Huyện Chơn Thành     Cấp 3
  1 Thị trấn Chơn Thành Cấp 4
  2 Xã Thành Tâm Cấp 3
  3 Xã Minh Lập Cấp 1
  4 Xã Quang Minh Cấp 1
  5 Xã Minh Hưng Cấp 4
  6 Xã Minh Long Cấp 1
  7 Xã Minh Thành Cấp 4
  8 Xã Nha Bích Cấp 2
  9 Xã Minh Thắng Cấp 2
11. Huyện Phú Riềng     Cấp 2
  1 Xã Long Bình Cấp 1
  2 Xã Bình Tân Cấp 2
  3 Xã Bình Sơn Cấp 2
  4 Xã Long Hưng Cấp 2
  5 Xã Phước Tân Cấp 2
  6 Xã Bù Nho Cấp 2
  7 Xã Long Hà Cấp 2
  8 Xã Long Tân Cấp 2
  9 Xã Phú Trung Cấp 2
  10 Xã Phú Riềng Cấp 2

Tác giả bài viết: T.T

Tổng số điểm của bài viết là: 21 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 4.2 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới ban hành

Triển khai, áp dụng hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Triển khai, áp dụng hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Ngày ban hành: 06/12/2021

Công văn phối hợp triển khai Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 2022)

Công văn phối hợp triển khai Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 2022)

Ngày ban hành: 03/12/2021

Phương án quản lý, điều trị người nhiễm Covid-19 mức độ nhẹ tại nhà trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Phương án quản lý, điều trị người nhiễm Covid-19 mức độ nhẹ tại nhà trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 03/12/2021

Giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Ngày ban hành: 03/12/2021

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày ban hành: 03/12/2021

Thực hiện Công điện số 1662/CĐ-TTg ngày 02/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công điện số 1662/CĐ-TTg ngày 02/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 03/12/2021

Phương án quản lý, điều trị người nhiễm Covid-19 mức độ nhẹ tại nhà trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Phương án quản lý, điều trị người nhiễm Covid-19 mức độ nhẹ tại nhà trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 02/12/2021

Tiêm vắc xin phòng COVID- 19 liều cơ bản và nhắc lại

Tiêm vắc xin phòng COVID- 19 liều cơ bản và nhắc lại

Ngày ban hành: 01/12/2021

Thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản

Thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản

Ngày ban hành: 01/12/2021

Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà cho đối tượng F1

Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà cho đối tượng F1

Ngày ban hành: 30/11/2021

Phối hợp cung cấp dữ liệu BHYT trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Phối hợp cung cấp dữ liệu BHYT trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 29/11/2021

Kiện toàn và đổi tên ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tư Bình Phước

Kiện toàn và đổi tên ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tư Bình Phước

Ngày ban hành: 26/11/2021

Tăng cường quản lý F0 không triệu chứng tại nhà

Tăng cường quản lý F0 không triệu chứng tại nhà

Ngày ban hành: 26/11/2021

Y tế ngoài công lập triển khai các hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Y tế ngoài công lập triển khai các hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Ngày ban hành: 26/11/2021

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Pfizer-BioNTech) mũi 1 đợt 2 cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi năm 2021

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Pfizer-BioNTech) mũi 1 đợt 2 cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi năm 2021

Ngày ban hành: 25/11/2021

Công nhận sản phẩm OCOP lần thứ 2 năm 2021 tỉnh Bình Phước

Công nhận sản phẩm OCOP lần thứ 2 năm 2021 tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 25/11/2021

Thực hiện Công văn số 9963/BYT-DP ngày 23/11/2021 của Bộ Y tế

Thực hiện Công văn số 9963/BYT-DP ngày 23/11/2021 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 25/11/2021

Kế hoạch "Thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa Công vụ"

Kế hoạch "Thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa Công vụ"

Ngày ban hành: 25/11/2021

Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 24/11/2021)

Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 24/11/2021)

Ngày ban hành: 24/11/2021

Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Ngày ban hành: 24/11/2021

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 126/NQ-CP

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 126/NQ-CP

Ngày ban hành: 24/11/2021

Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 23/11/2021

Thông báo Lịch và phân công lãnh đạo dự họp đánh giá CCVCLĐ 2021

Thông báo Lịch và phân công lãnh đạo dự họp đánh giá CCVCLĐ 2021

Ngày ban hành: 22/11/2021

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 10/11/2021 của Chính phủ

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 10/11/2021 của Chính phủ

Ngày ban hành: 20/11/2021

Dừng các hoạt động văn hóa, vui chơi, văn nghệ, giải trí trong thời gian diễn ra Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh do đại dịch Covid-19

Dừng các hoạt động văn hóa, vui chơi, văn nghệ, giải trí trong thời gian diễn ra Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh do đại dịch Covid-19

Ngày ban hành: 19/11/2021

Hướng dẫn tạm thời hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh Covid-19

Hướng dẫn tạm thời hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh Covid-19

Ngày ban hành: 19/11/2021

Nghị quyết về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ chính sách trong phòng chống dịch COVID-19

Nghị quyết về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ chính sách trong phòng chống dịch COVID-19

Ngày ban hành: 19/11/2021

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Pfizer-BioNTech) mũi 1 đợt 1 cho trẻ em từ 16 đến 17 tuổi năm 2021

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Pfizer-BioNTech) mũi 1 đợt 1 cho trẻ em từ 16 đến 17 tuổi năm 2021

Ngày ban hành: 18/11/2021

V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2022

V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2022

Ngày ban hành: 18/11/2021

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng PC-Covid

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng PC-Covid

Ngày ban hành: 17/11/2021

Đẩy mạnh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19

Đẩy mạnh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 17/11/2021

Thống kê tình hình triển khai các hệ thống phần mềm dùng chung

Thống kê tình hình triển khai các hệ thống phần mềm dùng chung

Ngày ban hành: 16/11/2021

Trình phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Sở Lao động TBXH tỉnh Bình Phước

Trình phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Sở Lao động TBXH tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 15/11/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Ngày ban hành: 15/11/2021

Báo cáo tình hình thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc danh mục ĐTTTQG và ĐPG Quý 3/2021

Báo cáo tình hình thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc danh mục ĐTTTQG và ĐPG Quý 3/2021

Ngày ban hành: 12/11/2021

Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021 - 2022

Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021 - 2022

Ngày ban hành: 12/11/2021

Quyết định thành lập đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượngtheo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Quyết định thành lập đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượngtheo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày ban hành: 10/11/2021

Góp ý dự thảo Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin

Góp ý dự thảo Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin

Ngày ban hành: 04/11/2021

Bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 04/11/2021

Góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 04/11/2021

Báo cáo chất lượng, hiệu quả của trang thiết bị y tế/sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2

Báo cáo chất lượng, hiệu quả của trang thiết bị y tế/sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2

Ngày ban hành: 03/11/2021

Đánh giá tiêu chí 2429/QĐ-BYT và Khảo sát sơ bộ tiêu chí chất lượng PXN SARS – CoV - 2

Đánh giá tiêu chí 2429/QĐ-BYT và Khảo sát sơ bộ tiêu chí chất lượng PXN SARS – CoV - 2

Ngày ban hành: 03/11/2021

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày ban hành: 03/11/2021

Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước

Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 03/11/2021

QĐ thành lập Ban giám sát

QĐ thành lập Ban giám sát

Ngày ban hành: 02/11/2021

Báo cáo giá mua vật tư, sinh phẩm để thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 năm 2021

Báo cáo giá mua vật tư, sinh phẩm để thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 năm 2021

Ngày ban hành: 29/10/2021

Đăng ký khảo sát xây dựng hệ thống phòng họp phục vụ hội nghị trực tuyến

Đăng ký khảo sát xây dựng hệ thống phòng họp phục vụ hội nghị trực tuyến

Ngày ban hành: 29/10/2021

Hướng dẫn một số nội dung về kê khai tài sản, thu nhập năm 2021

Hướng dẫn một số nội dung về kê khai tài sản, thu nhập năm 2021

Ngày ban hành: 29/10/2021

QĐ thành lập ban kiểm tra, sát hạch

QĐ thành lập ban kiểm tra, sát hạch

Ngày ban hành: 29/10/2021

Triển khai thực hiện giải quyết TTHC trên Cổng DVC quốc gia

Triển khai thực hiện giải quyết TTHC trên Cổng DVC quốc gia

Ngày ban hành: 28/10/2021

Công báo Bình Phước
cks
app NCOVI
tuyên truyền PC dịch Covid-19
tuyên truyền PC dịch Covid-19
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập312
  • Hôm nay44,969
  • Tháng hiện tại398,809
  • Tổng lượt truy cập88,188,770
ỨNG DỤNG
bp today
onewin qr
ioffice
CONG BAO
Portal_Ispeed
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây