Sử dụng đất

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Phú Riềng

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Phú Riềng

 •   09/07/2020 09:50:00 AM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 02/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1480/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Phú Riềng.
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn II) và quy định quản lý kèm theo đồ án quy hoạch

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn II) và quy định quản lý kèm theo đồ án quy hoạch

 •   09/07/2020 09:26:00 AM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 08/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1540/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh cục ộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn II) và quy định quản lý kèm theo đồ án quy hoạch.
Quyết định Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

Quyết định Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

 •   08/07/2020 09:04:00 AM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 06/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1499/QĐ-UBND về việc Quyết định Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

 •   07/07/2020 08:40:00 AM
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 06/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1500/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

 •   07/07/2020 08:35:00 AM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 06/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1501/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Chấp thuận cho triển khai thực hiện đối với các dự án đầu tư và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chưa đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện, thành phố

Chấp thuận cho triển khai thực hiện đối với các dự án đầu tư và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chưa đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện, thành phố

 •   11/06/2020 03:17:00 PM
 •   Đã xem: 1198
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 26/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1169/QĐ-UBND về việc Chấp thuận cho triển khai thực hiện đối với các dự án đầu tư và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chưa đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện, thành phố.
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

 •   11/06/2020 03:05:00 PM
 •   Đã xem: 804
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 03/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1211/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

 •   11/06/2020 03:02:00 PM
 •   Đã xem: 546
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 03/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1212/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025

 •   11/06/2020 02:56:00 PM
 •   Đã xem: 353
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 4/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1221/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của UBND huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của UBND huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

 •   09/07/2019 03:56:00 PM
 •   Đã xem: 2079
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/3, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của UBND huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của UBND huyện Lộc Ninh

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của UBND huyện Lộc Ninh

 •   09/07/2019 03:39:00 PM
 •   Đã xem: 2058
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/3, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của UBND huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của UBND huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của UBND huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

 •   09/07/2019 03:33:00 PM
 •   Đã xem: 1552
 •   Phản hồi: 0
Ngày 8/3, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của UBND huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

 •   09/07/2019 03:25:00 PM
 •   Đã xem: 1309
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/3, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

 •   09/07/2019 03:18:00 PM
 •   Đã xem: 1659
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/2, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, của UBND thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
1420687341877 banner 03 tiepdoanhnghiep 2
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây