Hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và thực hiện chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và thực hiện chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020

 •   14/04/2020 09:42:00 AM
 •   Đã xem: 488
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 25/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và thực hiện chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020.
Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019

Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019

 •   29/10/2019 09:44:00 AM
 •   Đã xem: 1270
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019.
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày 13/8/2019

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày 13/8/2019

 •   29/10/2019 09:40:00 AM
 •   Đã xem: 673
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 16/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 210/TB-UBND về việc Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày 13/8/2019.
Kế hoạch: Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2019 của Chính phủ về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Kế hoạch: Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2019 của Chính phủ về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

 •   28/10/2019 03:50:00 PM
 •   Đã xem: 813
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 06/6/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị Quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2019 của Chính phủ về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.
Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉ

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉ

 •   28/10/2019 03:15:00 PM
 •   Đã xem: 440
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 13/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.
Khen thưởng cho các Doanh nghiệp đã có nhiều thành tích trong công tác chăm lo cho người lao động năm 2019

Khen thưởng cho các Doanh nghiệp đã có nhiều thành tích trong công tác chăm lo cho người lao động năm 2019

 •   28/10/2019 03:06:00 PM
 •   Đã xem: 340
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 19/6/2019, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc Khen thưởng cho các Doanh nghiệp đã có nhiều thành tích trong công tác chăm lo cho người lao động năm 2019.
Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

 •   28/10/2019 02:55:00 PM
 •   Đã xem: 6769
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 09/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Kế hoạch: Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa hợp tác xã nông nghiệp với các doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch: Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa hợp tác xã nông nghiệp với các doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh

 •   28/10/2019 02:47:00 PM
 •   Đã xem: 725
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 27/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND của UBND tỉnh về việc Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa hợp tác xã nông nghiệp với các doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

 •   24/10/2019 03:56:00 PM
 •   Đã xem: 799
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 21/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế Hoạch 141/KH-UBND ngày 21/5/2019 về việc Tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
1420687341877 banner 03 tiepdoanhnghiep 2
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây