Tình hình kinh tế xã hội tháng 5 năm 2019

Thứ ba - 04/06/2019 07:55 678 0
Trên cơ sở số liệu chính thức tháng 4/2019 và ước tháng 5/2019, Cục Thống kê báo cáo sơ bộ đánh giá tình hình kinh tế xã hội trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:
I. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
Kết thúc thu hoạch vụ Đông xuân 2018-2019, toàn tỉnh thu hoạch được 13.034 tấn, giảm 2,59% (-347 tấn) so với cùng kỳ năm trước;  bắp 1.885 tấn, giảm 1,67% (-32 tấn); khoai lang 505 tấn, tăng 3,06% (+15 tấn); rau các loại 10.128 tấn, giảm 7,35% (-804 tấn) so với cùng kỳ năm trước.... 
Tính đến ngày 15/5/2019 tiến độ gieo trồng vụ Mùa trong tỉnh đã xuống giống được 2.926 ha, tăng 0,97% (+28 ha) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Nhóm cây lúa 420 ha, giảm 0,47% (-2 ha) so với cùng kỳ năm trước. Tương ứng: bắp 244 ha, tăng 0,83% (+2 ha); khoai lang 22 ha, giảm 8,33% (-2 ha) so với cùng kỳ; khoai mỳ 630 ha, tăng 0,8% (+5 ha); mía 72 ha, giảm 1,73% (-1 ha); Rau các loại 945 ha, tăng 2,72% (+25 ha) so với cùng kỳ năm trước... 
Dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã ảnh hưởng đến tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Số lượng gia súc, gia cầm ước tháng 5/2019 gồm có: 12.796 con trâu, tăng 0,80% (+102 con) so cùng kỳ năm trước, sản lượng thịt hơi xuất chuồng 173 tấn, giảm 2,05%; 37.801 con bò, tăng 6,19% (+2.205 con), sản lượng thịt hơi xuất chuồng 492 tấn, giảm 1,55%; 523.611 con heo, tăng 41,15% (+152.661 con), sản lượng thịt hơi xuất chuồng 10.255 tấn, tăng 30,58 %; gia cầm 4.223 ngàn con, tăng 2,92% (+120 ngàn con) so với cùng kỳ năm trước. 
Trên địa bàn tỉnh đã có 7 ổ dịch tả lợn Châu Phi tại phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài; thị trấn Tân Phú và xã Tân Lập huyện Đồng Phú. Tổng số động vật mắc bệnh, chết và thiêu hủy từ ngày 25/4/2019 đến ngày 16/5/2019 là 250 con. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, ngày 10/5/2019  UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1243/UBND-KT về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh gia súc trên địa bàn tỉnh. Ngành Nông nghiệp đã phối hợp với các ngành lập 03 chốt kiểm dịch tả lợn Châu Phi tại Phú Sơn - Bù Đăng, Tân Lập - Đồng Phú và Thành Tâm - Chơn Thành nhằm kiểm tra, ngăn chặn kịp thời dịch tả lợn Châu Phi xâm nhập vào địa bàn tỉnh. 
Ngành lâm nghiệp trong tháng chủ yếu thực hiện công tác phòng chống cháy rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng. Về sản lượng gỗ khai thác ước trong tháng 5/2019 là 684 m3 gỗ, tăng 32,98%; củi 357 ste, tăng 0,79% so với cùng kỳ năm trước.
Tình hình nuôi trồng và khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì ổn định,  không xảy ra dịch bệnh. Trong tháng sản lượng thủy sản ước thực hiện 579 tấn, so cùng kỳ giảm 1,36% (-8 tấn), trong  đó: khai thác thủy sản nước ngọt 41 tấn, so cùng kỳ giảm 2,38%; sản lượng thủy sản nuôi trồng 538 tấn, so cùng kỳ giảm 1,28%. 
2. Sản xuất công nghiệp, đầu tư, xây dựng
Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5/2019 ước đạt 105,20% so với tháng trước và 113,10% so với cùng kỳ năm trước.
Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản phẩm in khác (quy khổ 13cmx19cm) gấp 3,4 lần; dịch vụ sản xuất giày, dép tăng 312,11%; các hợp chất từ cao su tổng hợp và cao su tự nhiên tăng 156,18%; Các loại van khác chưa được phân vào đâu tăng 151,72%; bao bì, túi bằng giấy nhăn và bìa nhăn tăng 141,52%. Một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm: Dịch vụ hoàn thiện sản phẩm dệt khác tăng 2,59%; ván ép từ gỗ và các vật liệu tương tự tăng 1,23%; Tủ bằng gỗ khác (trừ tủ bếp) tăng 0,41%; dịch vụ sản xuất bao bì bằng kim loại giảm 55,67%; bàn bằng gỗ các loại giảm 42,98%; Xi măng Portland đen giảm 32,11%...
Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 5/2019 ước thực hiện 198,5 tỷ đồng, tăng 31,05% so tháng trước. Lũy kế 5 tháng, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 579,4 tỷ đồng, đạt 19,17% kế hoạch năm và giảm 0,18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh đạt  385,9 tỷ đồng bằng 27,09% kế hoạch và tăng 24,15% so cùng kỳ; vốn ngân sách cấp huyện đạt 193,5 tỷ đồng bằng 12,11% kế hoạch năm và bằng 71,76% so cùng kỳ.
Về thu hút vốn đầu tư nước ngoài(FDI): Trong tháng 5/2019 đã cấp phép cho 2 dự án đến từ Trung Quốc với số vốn đăng ký là 7,8 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã cấp phép cho 9 dự án đến từ Trung Quốc, Singapore và Đài Loan với số vốn đăng ký là 31,6 triệu USD.
3. Các ngành hoạt động thương mại – dịch vụ, tài chính – ngân hàng
Tháng 5/2019 tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện 3.904,5 tỷ đồng, tăng 1,41% so với tháng trước và tăng 8,26% so với cùng kỳ năm trước. 
Xét theo ngành hoạt động: Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 5/2019 ước tính đạt 3.158,6 tỷ đồng, tăng 1,35% so với tháng trước và tăng 9,40% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 19.057,099 tỷ đồng, tăng 7,37% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo ngành hoạt động: Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước tính đạt 15.418,442 tỷ đồng, tăng 8,56% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Lương thực, thực phẩm tăng 14,59%; Đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 14,22%... Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành ước tính đạt 2.102,876 tỷ đồng tăng 2,30% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ khác đạt 1.535,781 tỷ đồng tăng 3,05% so cùng kỳ.
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trong tháng 5/2019 ước đạt 163,1 tỷ đồng, tăng 3,12% so với tháng trước và tăng 8,34% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vận tải hành khách đạt 100,2 tỷ đồng, tăng 4,37% so với tháng trước và tăng 8,45% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đạt 61,2 tỷ đồng, tăng 1,18% và tăng 7,70%. Lũy kế 5 tháng, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 773,8 tỷ đồng, tăng 4,41%, trong đó: Vận tải hành khách đạt 472,4 tỷ đồng, tăng 4,33% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đạt 293,31 tỷ đồng, tăng 4,33%.
Hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa tháng 5/2019 đều có xu hướng tăng hơn so với tháng trước cả về luân chuyển và vận chuyển. Cụ thể: vận tải hàng hóa ước đạt 1.176,8 ngàn HK và 144.318,7 ngàn HK.km, so với tháng trước tăng 4,52% về vận chuyển và tăng 3,72% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 6,60% về vận chuyển và tăng 10,86% về luân chuyển; vận tải hàng hoá ước đạt 280 ngàn tấn và 19.127,6 ngàn T.km, so với tháng trước tăng 1,08% về vận chuyển và tăng 1,25% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 7,08% về vận chuyển và tăng 7,08% về luân chuyển.
Ngành ngân hàng tiếp tục triển khai các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi như: Cho vay tái sản xuất, khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, tưới tiết kiệm nước, chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa... Tổng nguồn vốn huy động tại chỗ đến cuối tháng 5/2019 ước đạt 31.000 tỷ đồng, tăng 1,45% so với cuối năm 2018, huy động vốn VNĐ tăng 1,96%, ngoại tệ giảm 32,31%. Trong đó, tiền gửi đồng Việt Nam chiếm 99%, tiền gửi ngoại tệ chiếm 1%; Tiền gửi tiết kiệm chiếm 70,06%, tiền gửi thanh toán chiếm 28,20%, phát hành giấy tờ có giá chiếm 1,74%.
4. Chỉ số giá
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2019 tăng 0,58% so với tháng trước, tăng 2,87% so với cùng kỳ năm trước; tăng 1,92% so với tháng 12 năm trước. Chỉ số giá bình quân 5 tháng năm 2019 tăng 2,52% so với cùng kỳ năm trước. Tình hình giá cả trong tháng có nhiều biến động lớn so với tháng trước nhất là việc tăng giá điện, điều chỉnh tăng giá xăng dầu trong tháng, giá gas cũng tăng khá mạnh so với tháng trước.
Giá vàng và đôla Mỹ: Chỉ số giá vàng tháng 5/2019 giảm 1,34% so với tháng trước; tăng 2,64% so với tháng 12/2018 và  giảm 1,60% so với cùng kỳ năm trước; Bình quân 5 tháng năm 2019 chỉ số giá vàng giảm 0,39% so với cùng kỳ. Chỉ số Đô la Mỹ tháng 5/2019 tăng 0,03% so với tháng trước; giảm 0,43% so với tháng 12/2018 và tăng 1,88% so với cùng kỳ năm trước; Bình quân 5 tháng năm 2019 chỉ số giá Đô la Mỹ tăng 2,34% so với cùng kỳ.
III. VỀ VĂN HÓA – XÃ HỘI
1. Lao động, việc làm và đời sống dân cư
Công tác tư vấn, giới thiệu nghề và việc làm hoạt động một cách hiệu quả. Trong tháng đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 1.729 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 811 lao động; hỗ trợ học nghề cho 9 lao động thất nghiệp.
Đời sống của nhân dân trong tỉnh luôn được duy trì ổn định, trong tháng không xảy ra đói giáp hạt trên địa bàn tỉnh, tình hình giảm nghèo được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thường xuyên quan tâm đúng mức bằng các hình thức giúp đỡ những hộ gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống vươn lên thoát nghèo như hỗ trợ vốn sản xuất, giải quyết việc làm. 
2. Công tác an sinh xã hội
Trung tâm Dịch vụ Việc làm và Bảo trợ xã hội tỉnh tổ chức xác minh thân nhân 03 đối tượng; hỗ trợ đưa 08 đối tượng đi phẫu thuật mắt miễn phí; phối hợp với Phòng Giáo dục thành phố Đồng Xoài tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực học đường, xâm hại tình dục với 1.200 học sinh tham dự. Trung tâm quản lý nuôi dưỡng tập trung 49 đối tượng (13 trẻ mồ côi, 10 người khuyết tật, 12 người tâm thần, 12 người già và 02 đối tượng lang thang), đón tiếp 03 đoàn khách đến thăm và tặng quà với tổng số tiền là 5.720.000 đồng.
Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tiếp nhận 26 đối tượng nghiện ma túy; giải quyết tái hoà nhập cộng đồng 27 đối tượng; tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 1.105 lượt học viên; khám và điều trị bệnh cho 1.641 lượt học viên; hiện đang quản lý và chữa bệnh 288 đối tượng.
Trong tháng đã giải quyết 85 hồ sơ, trong đó có 34 hồ sơ ưu đãi học sinh sinh viên, 33 hồ sơ mai táng phí, 05 hồ sơ di chuyển đi ngoài tỉnh, 04 hồ sơ chất độc hóa học, 02 hồ sơ đính chính thông tin người có công, 02 hồ sơ vợ liệt sỹ tái giá, 02 hồ sơ di chuyển hài cốt liệt sỹ đi ngoài tỉnh, 01 hồ sơ theo Quyết định 24/2016/QĐ-TTg, 01 hồ sơ thăm viếng mộ liệt sỹ, 01 hồ sơ hưởng chế độ tù đày.
3. Giáo dục, đào tạo
Tổ chức kiểm tra học kỳ II và kết thúc năm 2018-2019 theo kế hoạch thời gian năm học; tiếp tục công tác chuẩn bị cho việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 (hướng dẫn đăng ký dự thi, kiểm tra hồ sơ…). Tổ chức tập huấn đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn giáo viên bậc mầm non và phổ thông; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hè cho cán bộ quản lý và giáo viên các trường mầm non, phổ thông. Ngoài ra, sở giáo dục còn có hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch hoạt động hè năm 2019.
4. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Công tác phòng, chống dịch, bệnh ở người, vệ sinh an toàn thực phẩm và khám chữa bệnh cho nhân dân luôn được quan tâm; tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống bệnh tật đến mọi người dân; từng bước hiện đại hóa máy móc, cơ sở y tế nhằm ngày một nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. 
Tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát và phát hiện kịp thời ngăn chặn sự lây lan, cụ thể: Về bệnh sốt rét: Tổng số mắc sốt rét 28 cas, bệnh nhân sốt rét ác tính 00, không có ca nào tử vong; sốt xuất huyết: Tổng số mắc sốt xuất huyết là 293 ca, tử vong 00; bệnh tay - chân - miệng: Tổng số mắc trong tháng 24 ca, tử vong 00 ca; tiêu chảy: Tổng số bệnh nhân tiêu chảy là 264 ca, không phát hiện bệnh nhân tả mắc trong tháng; an toàn vệ sinh thực phẩm: Tổng số bệnh nhân nhập viện do ngộ độc thức ăn 139 ca, tử vong 00; cúm A(H1N1)/H5N1: Chưa phát hiện ca bệnh nào; các bệnh truyền nhiễm gây dịch khác: Tổng số bệnh nhân mắc bệnh sởi: …, thuỷ đậu: 0.
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong tháng: 12 người, tích lũy số người nhiễm HIV: 2.173; Số AIDS mới phát hiện: 14 người, tích lũy số bệnh nhân AIDS: 1.075 người, số mới tử vong: 00 người; Tích lũy số bệnh nhân tử vong: 222 người.
5. Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch
Nhiều hoạt động, chương trình về văn hóa, thông tin - tuyền truyền, thể thao và hoạt động du lịch đã được tổ chức, triển khai một cách quy mô, rộng khắp. Cụ thể:
- Công tác tuyên truyền: Trong tháng đã thực hiện in ấn và thi công trang trí được: 3.640m băng rôn, 4.540m2 panô, panơ, treo 3.904 lượt cờ các loại; tuyên truyền được 720 giờ đèn Led; 152 giờ xe tuyên truyền với nhiều nội dung khác nhau.
- Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc: Tổ chức khai mạc, giao lưu nhân chứng lịch sử trưng bày chuyên đề “Đường Trường Sơn - Con đường huyền thoại” nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019). Trong tháng, các di tích đón tiếp tổng số 87 đoàn với 6.959 lượt khách tham quan.
- Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động quần chúng: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và tuyên truyền lưu động phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong tháng các đoàn, trung tâm văn hóa, rạp chiếu phim đã tổ chức được 82 buổi biểu diễn phục vụ nhân dân thu hút 11.750 lượt người xem.
- Hoạt động thư viện: Thư viện tỉnh đã thực hiện cấp 20 thẻ thư viện (cấp mới 12 thẻ và 08 thẻ gia hạn); phục vụ được 127.929 lượt bạn đọc. Trong đó tại phòng đọc thư viện: 526 lượt; sách ebook: 07 lượt; Phòng truy cập internet: 124 lượt; Website: 127.272 lượt … Duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử thông qua hoạt động sưu tầm, đăng tin, bài viết lên Website, gồm có 01 bài viết, 746 tin.
- Thể dục thể thao: Tham gia  các giải khu vực, toàn quốc và quốc tế được 14 giải đạt tổng số 9 HCV, 8 HCB, 14 HCĐ (Trong đó tham dự 03 giải quốc tế đạt 03 huy chương đồng). 
- Hoạt động du lịch: Trong tháng, hoạt động du lịch với lượt khách tham quan đạt 124.900 lượt khách; doanh thu đạt 75,6 tỷ đồng (tăng 6,8% so với tháng trước).     
6. Tai nạn giao thông
Trong tháng 5/2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông làm 16 người chết, 13 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tháng tăng 37,50%; số người chết không tăng; số người bị thương tăng 116,67%.
Tính chung 5 tháng năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 100 vụ tai nạn giao thông, làm 76 người chết, 59 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 3,09%; số người chết giảm 3,80%; số người bị thương tăng 3,51%.
Trong tháng, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 7.099 trường hợp vi phạm TTATGT với tổng số tiền nộp kho bạc nhà nước 4,98 tỷ đồng.
7. Thiệt hại do thiên tai cháy, nổ và bảo vệ môi trường
Trong tháng 5/2019 do ảnh hưởng của mưa đá và lốc xoáy đã làm 02 căn nhà bị tốc mái (01 căn thiệt hại là 100%, 01 căn thiệt hại là 50%); gãy đổ 1.700 nọc tiêu của 06 hộ dân (khoảng 0,8 ha). Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng ước tính khoảng 800 triệu đồng.
Trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ cháy, nổ nào. Tính chung 5 tháng, đã xảy ra 08 vụ cháy làm thiệt hại khoảng 734 triệu đồng. 
Các cơ quan chức năng đã phát hiện 17 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 09 vụ vi phạm với số tiền xử phạt 87 triệu đồng. Tính chung 5 tháng, đã phát hiện 98 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 69 vụ vi phạm với số tiền xử phạt 530 triệu đồng.
Tóm lại:
Tình hình kinh tế - xã hội trong tháng tiếp tục ổn định và phát triển. Tiến độ gieo trồng vụ Mùa tăng so cùng kỳ, các loại cây trồng vẫn duy trì gieo trồng tốt như: Ngô, khoai mỳ, rau các loại và cây hàng năm khác do thời tiết thuận lợi; Sản xuất công nghiệp tăng hơn so với cùng kỳ; hoạt động thương mại và dịch vụ đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ nhân dân; tổng mức bán lẻ hàng hoá tăng so với cùng kỳ; giao thông vận tải đảm bảo nhu cầu vận chuyển hàng hoá và nhu cầu đi lại của nhân dân; các hoạt động văn hoá xã hội chủ yếu tập trung cho việc kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, chăm lo đời sống cho đồng bào nghèo, các đối tượng chính sách; công tác khám chữa bệnh vẫn được duy trì tốt.
Trên đây là một số tình hình cơ bản về kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước trong tháng 5 năm 2019./.

Tác giả bài viết: Cục Thống kê Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây