Tinh hình kinh tế xã hội tháng 02/2019

Thứ hai - 04/03/2019 13:59 983 0
Trên cơ sở số liệu chính thức tháng 01/2019 và ước tháng 02/2019, Cục Thống kê sơ bộ đánh giá tình hình kinh tế xã hội trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:
I. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
1. Tài chính
Ước tính tháng 02/2019, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 514.000 triệu đồng, đạt 6,85% so với dự toán năm và tăng 28,50% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu từ khu vực kinh tế quốc doanh là 70.000 triệu đồng; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 85.000 triệu đồng; thu tiền sử dụng đất là 90.000 triệu đồng. 
Tổng chi ngân sách địa phương tháng 02/2019 ước thực hiện 787.037 triệu đồng, đạt 7,72% so với dự toán năm và bằng 96,89% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Chi thường xuyên 523.500 triệu đồng; chi đầu tư phát triển 250.000 triệu đồng.
2. Chỉ số giá
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02 năm 2019 tăng 0,63% so với tháng trước, tăng 1,92% so với cùng kỳ năm trước; tăng 0,65% so với tháng 12 năm trước. Chỉ số giá bình quân 2 tháng năm 2019 tăng 2,23% so với cùng kỳ năm trước. Tình hình giá cả trong tháng ổn định, mặc dù là trước trong và sau Tết Nguyên đán nhưng không tăng nhiều so với tháng trước. 
Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 8 nhóm hàng tăng giá nhẹ: Nhóm hàng ăn và dịch vị ăn uống tăng 1,05% (Trong đó: Hàng thực phẩm tăng 1,19%, ăn uống ngoài gia đình tăng 1,77%); Đồ uống và thuốc lá tăng 0,51%; May mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,76%; Nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 0,87%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,17%; Giao thông tăng 0,41%; Văn hóa giải trí và du lịch tăng 0,06%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,23%. 
Giá vàng và đôla Mỹ: Chỉ số giá vàng tháng 02/2019 tăng 1,44% so với tháng trước; tăng 4,30% so với tháng 12/2018 và  giảm 0,16% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số Đô la Mỹ tháng 02/2019 giảm 0,02% so với tháng trước; giảm 0,47% so với tháng 12/2018 và tăng 2,71% so với cùng kỳ năm 2018.
3. Đầu tư, xây dựng
Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 02/2019 ước thực hiện 91,0 tỷ đồng. (Trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước thực hiện 64,5 tỷ đồng, chiếm 70,88%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 26,5 tỷ đồng, chiếm 29,12%). 
Về thu hút FDI: Trong tháng 02/2019, chưa cấp phép cho dự án nào. Lũy kế từ đầu năm đến nay cấp phép cho 03 dự án đến từ Trung Quốc và Đài Loan với số vốn đăng ký là 8,6 triệu USD.
4. Sản xuất công nghiệp 
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 02/2019 ước đạt 96,59% so với tháng trước và 108,75% so với cùng kỳ năm trước, tức là giảm 3,41% so với tháng trước và tăng 8,75% so với cùng kỳ năm trước.
Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 65,41%; Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 29,36%; Sản xuất trang phục tăng 27,64%; Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 27,56%. 
Trong tháng 02/2019, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Bàn bằng gỗ các lọai tăng 173,29%; Nước tinh khiết tăng 150%; Vải dệt nổi vòng, vải sonin từ sợi nhân tạo tăng 68,75%; Dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử tăng 65,41%; Bao bì và túi bằng giấy nhăn và bìa nhăn tăng 47,83%. 
5. Thương mại và dịch vụ
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 02/2019 ước tính đạt 3.816,4 tỷ đồng, tăng 1,18% so với tháng trước và tăng 6,96% so với cùng kỳ năm 2018. Trong tháng doanh thu một số nhóm hàng tăng cao so với cùng kỳ năm trước, như: Nhóm lương thực, thực phẩm tăng 14,18%; Vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 16,63%; Đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 16,56%... 
Xét theo ngành hoạt động: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 3.085 tỷ đồng, tăng 1,19% và tăng 8,12%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lũ hành đạt 426,5 tỷ đồng, tăng 1,14% và tăng 3,13%; doanh thu dịch vụ đạt 304,8 tỷ đồng, tăng 1,13% và tăng 1,22%.
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trong tháng 02/2019 ước đạt 165,7 tỷ đồng, tăng 16,23% so với tháng trước và tăng 8,47% so với cùng kỳ năm trước.
Vận tải hành khách tháng 02/2019 ước thực hiện 1.051,1 ngàn HK và 128.768,6 ngàn HK.km, so với tháng trước tăng 5,30% về vận chuyển và tăng 5,29% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 2,20% về vận chuyển và tăng 2,19% về luân chuyển. 
Vận tải hàng hoá tháng 02/2019 ước thực hiện được 264 ngàn tấn và 17.935 ngàn T.km, so với tháng trước tăng 0,10% về vận chuyển và tăng 0,13% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 7,30% về vận chuyển và tăng 8,67% về luân chuyển.
6. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
Tiến độ gieo trồng toàn tỉnh tính đến ngày 15/02 ước thực hiện được 5.736 ha, bằng 99,26%  so với cùng kỳ, tình hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây hàng năm sang cây lâu năm cũng như do tình hình thời tiết trong tháng này đang chuyển sang mùa khô bất lợi đến tiến độ gieo trồng một số loại cây so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Nhóm cây lúa 2.137 ha, tăng 0,33% (+7 ha) so với cùng kỳ năm trước. Tương ứng: bắp 434 ha, giảm 9,77% (-47ha); khoai lang 34 ha, giảm 10,5% (-4 ha); khoai mỳ 1.022 ha, giảm 5,72% (-62ha); mía 87 ha, tăng 1,16% (+1ha); Rau các loại 1.365 ha, tăng 3,25% (+43ha); đậu các loại 64 ha, tăng 3,23% (+2ha) so với cùng kỳ năm trước. 
Trong tháng 02/2019 tình hình chăn nuôi nhìn chung khá ổn định, không có biến động lớn, không có dịch bệnh lớn xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm; ngành chức năng thường xuyên giám sát tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn. Số lượng gia súc, gia cầm ước tháng 02/2019 gồm có: 10.129 con trâu, tăng 1,54% (+154 con) so cùng kỳ năm trước; 27.503 con bò, tăng 7,32% (+1.877 con); 269.491 con heo, tăng 20,22% (+45.317 con) và 2.390 ngàn con gia cầm, tăng 7,57% (+168 con) so với cùng kỳ năm trước. 
Trong tháng, ngành Lâm nghiệp chủ yếu thực hiện công tác phòng chống cháy rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng. Nhờ làm tốt công tác phòng chống cháy rừng, nên từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ cháy rừng.
Về khai thác, trong tháng 02/2019 khai thác củi được 53 Ste. Từ đầu năm đến nay khai thác củi được 107 Ste và 361m3 gỗ, chủ yếu khai thác khu vực dân cư trồng cây phân tán.
Tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì ổn định, không xảy ra dịch bệnh. Trong tháng sản lượng thủy sản ước thực hiện 198 tấn, so cùng kỳ giảm 4,29% (-8 tấn).
III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI
1. Lao động, việc làm và đời sống dân cư
Trong tháng 02/2019, toàn tỉnh đã tư vấn, giới thiệu nghề và việc làm cho 406 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 387 lao động; hỗ trợ học nghề cho 08 lao động thất nghiệp.
Đời sống dân cư tháng 02/2019 vẫn ổn định, trong tháng không xảy ra đói giáp hạt trên địa bàn tỉnh, tình hình xóa đói giảm nghèo được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thường xuyên quan tâm đúng mức bằng các hình thức giúp đỡ những hộ gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống vươn lên thoát nghèo như hỗ trợ vốn sản xuất, giải quyết việc làm. 2. Về chăm lo cho các đối tượng chính sách người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác
Toàn tỉnh tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách người có công, đối tượng bảo hiểm xã hội, đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 là 90.233 phần quà, với tổng trị giá 35.862.085.000 đồng.
3. Công tác an sinh xã hội
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh quản lý nuôi dưỡng tập trung 48 đối tượng (14 người già, 11 trẻ mồ côi, 11 người tâm thần, 11 người khuyết tật, 01 người lang thang), đón tiếp 25 đoàn khách đến thăm và tặng quà với tổng số tiền là 64.183.000 đồng.
Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tiếp nhận 11 đối tượng nghiện ma túy; giải quyết tái hoà nhập cộng đồng 28 đối tượng; tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 930 lượt học viên; khám và điều trị bệnh cho 1.718 lượt học viên; hiện đang quản lý và chữa bệnh 269 đối tượng.
4. Thực hiện chính sách với người có công
Giải quyết 109 hồ sơ, trong đó có 37 hồ sơ mai táng phí, 36 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ, 22 hồ sơ ưu đãi giáo dục, 05 hồ sơ chất độc hóa học, 03 hồ sơ đính chính thông tin mộ, 03 hồ sơ theo Quyết định 24/2016/QĐ-TTg, 02 hồ sơ đính chính thông tin người có công, 01 hồ sơ di chuyển hài cốt liệt sỹ; Phục vụ Lễ viếng, lễ an táng 44 hài cốt liệt sỹ được quy tập từ Campuchia và trong nước về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
5. Giáo dục, đào tạo
Chỉ đạo phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II, năm học 2018-2019; Theo dõi tình hình hoc sinh và tăng cường vận động học sinh đi học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán,thực hiện các biện pháp vận động học sinh bỏ học tiếp tục đến trường.
Triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, năm học 2018-2019.
Kết quả kỳ thi học sinh giỏi THPT quốc gia năm 2019: đội tuyển học sinh giỏi tỉnh Bình Phước đạt 49 giải (05 giải Nhì, 24 giải Ba và 20 giải Khuyến khích).
6. Hoạt động y tế
Trong tháng 02/2019 tổng số mắc sốt rét 80 cas, bệnh nhân sốt rét ác tính 00. Tử vong: 00 ca. Không có dịch sốt rét xảy ra; tổng số mắc sốt xuất huyết là 281 ca. Tử vong 00; tổng số mắc bệnh chân, tay, miệng là130 ca. Tử vong 00 ca; tổng số bệnh nhân tiêu chảy: 82 ca; số bệnh nhân nhập viện do ngộ độc thức ăn 66 ca. Tử vong 00; Cúm A(H1N1)/H5N1 chưa phát hiện ca bệnh nào thêm; Các bệnh truyền nhiễm gây dịch khác: Tổng số bệnh nhân mắc bệnh sởi: 32, thuỷ đậu: 0.
Công tác khám chữa bệnh luôn được ngành Y tế quan tâm. Trong tháng tổng số Bn vào viện là 6.821 người; tổng số Bn ra viện là 5.784 người; tổng số Bn chuyển tuyến 1.032; tổng số Bn trốn viện 73; tổng số Bn tử vong 14; tổng số Bn còn lại 1.169; tổng số Bn ngoại trú 1.225; tổng số Bn tai nạn giao thông 745; tổng số Bn tử vong do TNGT 01; tổng số ca phẫu thuật 648. 
Công tác phòng, chống HIV/AIDS: Số bệnh nhân bị HIV mới phát hiện trong tháng: 08 người, tích lũy số người nhiễm HIV: 2.146; Số AIDS mới phát hiện: 10 người, tích lũy số bệnh nhân AIDS: 1.033 người, số mới tử vong: 02 người. Lấy máu xét nghiệm sàng lọc HIV/AIDS cho phạm nhân mới nhập trại: Tổng số 233 mẫu (-): 226; (+): 04; không xác định: 03.
7. Hoạt động văn hóa, thể thao
Công tác tuyên truyền: Trong tháng đã thực hiện được 2.300m băng rôn, 5.140m2 panô, treo hơn 5.320 lượt cờ các loại; 8.000m cờ dây; 6.000m đèn điện tử trang trí; phát hành 300 tờ rơi; tuyên truyền được 2.040 giờ  đèn Led; 182 giờ bằng xe lưu động.
Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc: Tổ chức trưng bày chuyên đề “Hoàng sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” và “Hương sắc Tết Việt”. Trong tháng, các di tích đón tiếp 60 đoàn khách tham quan, với tổng lượt khách là 6.700 lượt người (trong đó di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam đón 11 đoàn, với 3.447 lượt khách). 
Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động quần chúng: Phối hợp tổ chức Lễ hội giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Tổ chức thực hiện chương trình ca múa nhạc đường phố tại thành phố Đồng Xoài từ đêm mùng 01 đến đêm mùng 03 Tết tại Quảng trường 23/3 thu hút được 6.000 lượt khán giả; phục vụ quần chúng được 14 buổi thu hút 16.720 lượt khán giả.
Hoạt động chiếu bóng: Triển khai các đội chiếu bóng lưu động đi chiếu phim phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, cán bộ và chiến sĩ bộ đội biên phòng và vùng biên giới. Tổ chức chiếu bóng lưu động đi chiếu phim phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 thu hút khoảng 6.000 lượt người xem. 
Hoạt động thư viện: Trong tháng, Thư viện tỉnh phục vụ được 72.576 lượt bạn đọc (trong đó 250 lượt bạn đọc tại Thư viện tỉnh, 180 lượt bạn đọc truy cập internet, 61.472 lượt bạn đọc truy cập website, 10.664 lượt bạn đọc xe thư viện lưu động), luân chuyển 27.081 lượt sách, báo, tạp chí. Cổng thông tin điện tử sưu tầm, đăng tin, bài viết lên website, gồm có: 04 bài viết, 397 tin.
Thể dục thể thao: Tổ chức giải Vô địch Cờ tướng các câu lạc bộ tỉnh Bình Phước; tham dự giải Bóng đá “Mừng Đảng, mừng Xuân” tại Tây Ninh. Kết quả: Xếp thứ 2/6 đội tham dự.
Hoạt động du lịch: Tổ chức hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán 2019; tham gia đoàn khảo sát, giới thiệu điểm đến du lịch tỉnh Bình Phước.
8. Tai nạn giao thông
Trong tháng 02/2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 16 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 01 vụ va chạm giao thông, làm 17 người chết, 6 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tháng Hai giảm 29,17%; số người chết giảm 5,56%; số người bị thương giảm 60%.
Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 7.010 trường hợp vi phạm TTATGT,  tổng số tiền xử phạt là 4,9 tỷ đồng. 
9. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường
Trong tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 5 vụ cháy làm thiệt hại khoảng 424 triệu đồng. 
Các cơ quan chức năng đã phát hiện 38 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 38 vụ vi phạm với số tiền xử phạt 230 triệu đồng. 
Tóm lại:
Tình hình kinh tế - xã hội trong tháng tiếp tục ổn định và phát triển. Sản xuất công nghiệp tăng hơn so với cùng kỳ; hoạt động thương mại và dịch vụ đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ nhân dân trong dịp đón Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019; tổng mức bán lẻ hàng hoá tăng so với cùng kỳ; giao thông vận tải đảm bảo nhu cầu vận chuyển hàng hoá và nhu cầu đi lại của nhân dân; các hoạt động văn hoá xã hội chủ yếu tập trung cho việc kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, đặc biệt là công tác đón Tết cổ truyền của dân tộc, chăm lo đời sống cho đồng bào nghèo và các đối tượng chính sách; công tác khám chữa bệnh vẫn được duy trì tốt.
Trên đây là một số tình hình cơ bản về kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước trong tháng 02/2019.

Tác giả bài viết: Cục Thống kê Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây